2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
Название2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
страница2/29
Дата публикации12.03.2013
Размер3.15 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Физика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

11. Державне регулювання та структура власності 128

^ 11. Державне регулювання та структура власності 128

Зниження ризиків використання родовищ і спрощення процесу видачі ліцензій і угод про розподіл продукції (УРП); 130

Підвищення захищеності прав інвесторів в області земельних правовідносин; 130

12. Інтеграція в Європейський Союз у сфері енергетики 132

12. Інтеграція в Європейський Союз у сфері енергетики 132

^ 13. Науково-технічне та кадрове забезпечення 141

13. Науково-технічне та кадрове забезпечення 141

14. Програми та документи, необхідні для реалізації Енергетичної стратегії 143

^ 14. Програми та документи, необхідні для реалізації Енергетичної стратегії 143

Перелік об'єктивних вимірюваних показників, які повинні бути досягнуті завдяки реалізації Енергостратегії. Вибір ключових показників повинен бути заснований на цілях держави в розвитку галузей ПЕК, викладених у цій Енергостратегії; 143

^ Детальні й конкретні кроки, необхідні для досягнення цих показників; 143

Терміни реалізації кожного кроку. При цьому, гранулярність зазначених кроків повинна бути наступною: 143

На 2012-2013 рр. - не більше одного місяця; 143

На період 2014-2015 рр. - не більше одного кварталу; 143

На період 2016-2020 рр. - не більше одного року; 143

На період 2021-2030 рр. - три-п'ять років. 143

^ Відповідальних за реалізацію кожного кроку; 143

Перелік учасників роботи над кожним кроком; 143

Ресурси, необхідні для реалізації цих кроків. 143

Незалежний орган, уповноважений проводити моніторинг написання та виконання плана-графіка; 143

^ Графік розгляду результатів реалізації Енергостратегії на засіданнях уповноважених органів, включаючи Кабінет Міністрів України. 143

Прогноз структури та обсягів споживання ОЕС України на п’ятирічну перспективу та визначення достатності генерації для покриття, що виконується щорічно; 144

План розвитку магістральних і розподільних електромереж з урахуванням потужності наявних і майбутніх потужностей у генерації, включаючи розвиток ВДЕ. В плані мають бути зазначені джерела фінансування. Виконуєтся раз на два роки; 144

^ Методи прогнозування необхідності нового будівництва; 144

Вимоги до технічних характеристик (питомий видаток палива, вид палива, маневреність, рівень викидів та ін.); 144

^ Схеми відшкодування видатків на нове будівництво генеруючих потужностей; 144

Процедури вибору технології генерації, проведення тендера на будівництво, а також визначення переможця. 145

^ Визначення перспективних галузей із підвищення енергоефективності; 148

Визначення реальних цілей, механізмів їх реалізації, строків і відповідальних за реалізацію; 148

^ Джерела фінансування заходів із енергоефективності. 148 1. Вступ

Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі та рівень життя населення. Метою соціальної держави, якою відповідно до Конституції є Україна, має бути забезпечення умов для зростання добробуту громадян. Однією з найважливіших складових добробуту в цивілізованих державах є забезпечення громадян і компаній необхідними енергоресурсами. Запорукою реалізації цієї мети має стати надійне, економічно обгрунтоване й екологічно безпечне задоволення потреб населення й економіки в енергетичних продуктах.

Замість забезпечення екстенсивного розвитку, яким економіка України рухалась протягом десятиліть, енергетика повинна перейти на ефективне забезпечення сталого розвитку економіки. Забезпечення економіки та соціальної сфери країни основними видами енергоносіїв (електричною й тепловою енергією, моторними й котельно-пічними видами палива, а також природним газом) і сировинними ресурсами для потреб хімічної та металургійної промисловості (коксівним вугіллям, продуктами нафто- і газопереробки) покладається на паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК)1.

Енергетична стратегія покликана визначити вектор розвитку галузей енергетики України відповідно до цілей і завдань ПЕК до 2030 року.

 1. Причини оновлення Енергетичної стратегії

Оновлення Енергетичної стратегії України до 2030 р. (далі - Енергостратегії) обумовлене такими основними чинниками:

 • Під час розробки Енергостратегії у 2006 р. не були враховані в повному обсязі наявні на той момент тенденції світового розвитку енергетичної галузі:

  • Акцент на реалізацію заходів з енергоефективності та енергозбереження;

  • Розвиток конкурентного середовища і підвищення ефективності та прозорості ринків;

  • Зростаюча оріентація на охорону навколишнього середовища;

 • За останні 5 років відбулися зміни в економіці та енергетиці України, які безпосередньо і суттєво впливають на перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу:

  • Зобов’язання України в рамках приєднання до Енергетичного співтовариства зафіксовано на міжнародному рівні;

  • Зміни в українській та світовій економіках, викликані фінансово-економічною кризою, призвели до значних коригувань показників розвитку;

  • Переважна частина програм модернізації та будівництва генеруючих та мережевих об’єктів, які були передбачені Енергостратегією 2006 року, не реалізовані.

Зважаючи на вищезазначене, Енергостратегія, затверджена у 2006 р., частково втратила актуальність, а задані у ній орієнтири розвитку ПЕК потребують уточнення.

 1. Цілі і задачі Енергетичної стратегії

Цілями Енергетичної стратегії є:

 • Збільшення ВВП України за рахунок экономічно ефективного развитку ПЕК;

 • Створення умов для надійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти;

 • Підвищення енергетичної безпеки держави;

 • Підвищення ефективності споживання та використання енергопродуктів;

 • Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище і забезпечення цивільного захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК.

Виходячи з указаних цілей, основними завданнями й напрямками реалізації Енергетичної стратегії України є:

 1. Формування цілісної та дієвої системи управління та регулювання в паливно-енергетичному секторі, розвиток конкурентних відносин на ринках енергоносіїв;

 2. Поступова лібералізація та розвиток конкурентних відносин на ринках енергоресурсів і ринків пов'язаних послуг;

 3. Створення передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління й обліку, транспортування та споживання енергетичних продуктів і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергозбереження;

 4. Збільшення видобутку та виробництва власних енергоресурсів з урахуванням економіки видобування, а також збільшення обсягів енергії та енергопродуктів, видобутих із нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

 5. Диверсифікація зовнішніх джерел поставок енергетичних продуктів;

 6. Досягнення збалансованості економічно обгрунтованої цінової політики відносно енергетичних продуктів, яка повинна забезпечити покриття видатків на їх виробництво й доставку до кінцевого споживача, а також створення відповідних умов для надійного функціонування та сталого розвитку підприємств ПЕК;

 7. Створення умов для залучення до ПЕК приватних інвестицій, нових технологій і сучасного досвіду ефективної роботи;

 8. Нормативно-правове забезпечення реалізації цілей розвитку ПЕК України з урахуванням наявного внутрішнього законодавчого поля, численних зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, а також вимогами європейського енергетичного законодавства.

 1. ^ Основні висновки

Реалізація заходів Енергостратегії дозволить досягти таких основних результатів2:

 • Забезпечення зростаючого попиту на електроенергію за рахунок термінової модернізації ТЕС, продовження терміну експлуатації АЕС, значних інвестицій в модернізацію і розширення електромережевого господарства країни, а після 2018 року – за рахунок введення нових генеруючих потужностей;

 • Збільшення видобутку газу до 40-45 млрд куб м на рік і вихід на забезпечення 90% власного споживання газу за умови доопрацювання порядку видачі ліцензій, УРП, оподаткування, і активної роботи з залучення інвесторів;

 • Збільшення економічно ефективного видобутку енергетичного вугілля обсягом до 75 млн тонн на рік (та коксівного до 40 млн тонн на рік) за умови максимальної приватизації та підвищення ефективності роботи шахт, а також подальшого закриття неприватизованих збиткових шахт;

 • Істотне скорочення державних витрат за припинення субсидування галузей з підвищенням ефективності роботи підприємств ПЕК;

 • Впровадження комплексних програм підвищення енергоефективності зі зниженням питомого споживання енергоресурсів в економіці на 30-35% до 2030 року, що істотно зменшить навантаження на економіку, підвищить енергонезалежність держави та конкурентність її ВВП.

 • Залучення необхідних інвестицій (близько 200 млрд дол США) в ПЕК потребує розробки програм реформування галузей, створення конкурентних ринків, підвищення цін на енергоресурси для створення привабливих умов для приходу в галузь приватних інвесторів, посилення системи контролю над монополіями, а також доопрацювання і довгострокової стабілізації нормативно-правового поля.

  1. ^ Реалізація та актуалізація Енергетичної стратегії

Для забезпечення реалізації та своєчасної актуалізації Енергостратегії необхідно:

 • Уточнення кожні 5 років прогнозного енергетичного балансу України;

 • Розробка, затвердження та щорічна актуалізація Плана-графіка реалізації Енергостратегії, Національних планів та Галузевих програм у напрямах, що задані Енергостратегією (докладний перелік необхідних нормативних документів наведений у Розділах «Державне регулювання та структура власності» та «Програми та документи, необхідні для реалізації Енергостратегії»), а також призначення відповідальних та забезпечення контролю виконання;

 • Щорічна підготовка Міністерством енергетики та вугільної промисловості звіту з реалізації Енергостратегії та завдань, визначених в Національних планах та Галузевих програмах;

 • Кожні п’ять років, а в разі необхідності – частіше, оновлення Енергостратегії з урахуванням звітів з її реалізації.

 1. ^ Прогнозні сценарії развитку економіки та ПЕК

Подальший розвиток економіки України і супутня зміна споживання та виробництва енергоресурсів розглядаються з позиції сценаріїв економічного зростання і структури ВВП, розрахованих на основі прогнозів Уряду України. Сценарії лежать у діапазоні від песимістичного, за якого реалізується безліч ризиків, пов'язаних із уповільненням виходу економіки із кризи, зниження темпів відновлення світового попиту на продукцію металургії й інших галузей (середнє щорічне реальне зростання ВВП до 2030 р. - близько 3,8%) до оптимістичного (аналогічний показник - близько 6,4%). За базовий прийнято сценарій, за якого середнє зростання ВВП складе 5% на рік до 2030 р. Усі сценарії враховують ефект від детінізації економіки.

У всіх сценаріях економічний розвиток України відбуватиметься у два етапи:

 • Високе посткризове економічне зростання і досягнення докризового рівня ВВП;

 • Зниження темпів економічного зростання з поступовою зміною структури ВВП у бік зростання сектору послуг економіки.


^ Динаміка зростання ВВП УкраїниЗа базовий сценарій для розрахунку прогнозів ринків прийнято сценарій із середнім щорічним реальним зростанням ВВП у 2010-2030 рр. – 5%. При цьому, за регулярного відновлення Енергостратегії необхідно відстежувати фактичний розвиток ринків і ВВП і, за більш швидкого зростання, ніж закладено в базовому сценарії, необхідно проводити коригування прогнозів.

У базовому сценарії співвідношення ВВП сфери послуг до ВВП промисловості до 2030 р. наблизиться до рівня розвинених країн (сфера послуг складе 70% ВВП, промисловість близько 21%, решту 9% складе сільське господарство). Відповідно до базового сценарію, ВВП України в 2030 р. досягне 2,9 трлн. грн.3 Оптимістичний сценарій передбачає більш інтенсивний індустріальний розвиток, за якого реальний ВВП України зростає із середнім щорічним темпом 6,4%, причому структура ВВП також зміщується у бік сектору послуг. Основними чинниками зростання стануть зростання ВВП промислового сектору (5,2% щорічно), ВВП сектору послуг (6,9% щорічно) і ВВП сільського господарства (7,1%). За такого сценарію у 2030 р. ВВП досягне 3,8 трлн. грн. У песимістичному сценарії зростання ВВП значно нижче, ніж у сценарному діапазоні, через нижчі показники зростання ВВП у секторах: 1,4% - у промисловому секторі, 4,2% - у сфері послуг і 6,1% - у сільськогосподарському секторі. У разі реалізації песимістичного сценарію розвитку ВВП України в 2030 р. складе 2,3 трлн. грн.

 1. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів

 1. ^ Прогнозний загальний паливно-енергетичний баланс

Базовим роком для розрахунків потреб у паливі та енергії прийнято 2010 р., у цінах якого прогнозуються показники 2015-2030 рр. Прогнози наявних ресурсів та обсягів споживання первинних енергоресурсів за базовим сценарієм розвитку економіки на період до 2030 року наведено нижче.

^ Прогнозний паливно-енергетичний баланс України на 2015-2030 рр. (базовий сценарій)


^ Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Прибуткова частина

І. Ресурси, усього

млн. т у.п.

231,8

226,8

251,8

264,7

286,6

1 Виробництво енергоресурсів, усього, у т.ч.:

млн. т у.п.

131,9

142,6

165,6

186,3

223,7

1.1 Видобуток органічного палива

млн. т у.п.

71,9

77,5

87,3

102,6

131,8

1.1.1 Вугілля готового

млн. т

54,8

62,6

71,5

81,6

93,2

млн. т у.п.

43,0

49,3

56,4

64,6

73,9

1.1.2 Нафта

млн. т

3,6

2,8

2,4

2,4

4,5

млн. т у.п.

5,1

4,0

3,4

3,4

6,4

1.1.3 Природний газ

млрд. м3

20,5

20,9

23,7

29,8

44,4

млн. т у.п.

23,8

24,2

27,5

34,6

51,5

1.2 Виробництво електроенергії без витрат органічного палива, у т.ч.:

млрд. кВт*г

102

112

140

154

167

млн. т у.п.

39,0

41,8

51,0

54,6

57,8

1.2.1 АЕС

млрд. кВт*г

89

96

116

126

133

1.2.2 ГЕС та ГАЕС

млрд. кВт*г

13

15

20

21

21

1.2.3 ВЕС, СЕС, малі ГЕС

млрд. кВт*г

0

1

4

7

13

1.3 Виробництво теплової енергії на АЕС

млн. Гкал

1,5

1,7

1,9

2,1

2,2

млн. т у.п.

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

1.4 Теплова енергія довкілля

млн. Гкал

0,6

3,4

10,4

27,6

47,2

млн. т у.п.

0,1

0,6

1,8

4,7

8

^ Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

1.5 Інші джерела палива та енергії

млн. т у.п.

20,7

22,3

25,2

24,1

25,8

2 Імпорт енергоресурсів

млн. т у.п.

70,9

61,5

57,7

51,7

34,1

2.1 Вугілля

млн. т

12,1

7,6

7,6

7,0

6,5

млн. т у.п.

9,5

6,0

6,0

5,5

5,2

2.2 Нафта

млн. т

7,5

9,0

9,4

10,2

9,8

млн. т у.п.

10,7

12,9

13,4

14,6

14,0

2.3 Нафтопродукти

млн. т у.п.

7,5

3,5

6,9

8,4

9,1

2.4 Природний газ

млрд. м3

36,6

33,7

27,1

20

5

млн. т у.п.

42,5

39,1

31,4

23,2

5,8

2.5 Електроенергія

млрд. кВт*г

1,9

0

0

0

0

млн. т у.п.

0,7

0

0

0

0

3 Залишки палива у сховищах та складах на початок року

млн. т у.п.

29,0

22,8

28,5

26,7

28,8

^ Витратна частина

ІІ. Розподіл ресурсів, усього

млн. т у.п.

231,8

226,8

251,8

264,7

286,6

1 Споживання енергоресурсів, усього, у т. ч.:

млн. т у.п.

190,7

200,9

212,8

223,1

238,1

1.1 Органічного палива, усього, у т. ч.:

млн. т у.п.

132,3

138,2

136,5

141,7

148,4

1.1.1 Вугілля

млн. т у.п.

48,3

54,5

54,0

57,5

61,5

1.1.2 Нафтопродукти

млн. т у.п.

17,9

20,4

23,6

26,4

29,6

1.1.3 Природний газ

млн. т у.п.

66,1

63,3

58,9

57,8

57,3

1.2 Електроенергія, вироблена без витрат органічного палива, у т.ч.:

млн. т у.п.

39,0

41,8

51,0

54,6

57,8

1.2.1 АЕС

млн. т у.п.

34,0

35,8

42,2

44,7

46,0

1.2.2 ГЕС та ГАЕС

млн. т у.п.

5,0

5,6

7,3

7,4

7,3

1.2.3 ВЕС, СЕС, малі ГЕС

млн. т у.п.

0

0,4

1,5

2,5

4,5

^ Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

1.3 Теплова енергія, вироблена на АЕС

млн. т у.п.

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

1.4 Теплова енергія довкілля

млн. т у.п.

0,1

0,6

1,8

4,7

8

1.5 Енергія з інших джерел

млн. т у.п.

20,7

22,4

25,2

24,1

25,8

1.6 Сальдо по електроенергії (експорт-імпорт)

млн. т у.п.

1,6

2,4

2,0

2,3

2,2

2 Експорт енергетичних ресурсів, у т.ч.:

млн. т у.п.

13,1

3,6

10,0

13,7

18,5

2.1 Органічного палива

млн. т у.п.

10,8

1,2

8,0

11,4

16,3

2.1.1 Вугілля

млн. т

6,2

1,5

10,2

14,4

20,5

млн. т у.п.

4,9

1,2

8,0

11,4

16,3

2.1.2 Нафта

млн. т у.п.

0

0

0

0

0

2.1.3 Нафтопродукти

млн. т у.п.

5,8

0

0

0

0

2.1.4 Природний газ

млрд. м3

0,1

0

0

0

0

млн. т у.п.

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2 Електроенергії

млрд. кВт*г

6

6,5

5,5

6,5

6,5

млн. т у.п.

2,3

2,4

2,0

2,3

2,2

3 Залишки у сховищах та складах на кінець року

млн. т у.п.

28,0

22,3

29,0

27,9

30,0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconПріоритетні напрями
Установлення на законодавчому рівні адміністративної відповідальності за неефективне використання енергетичних ресурсів

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconВодних ресурсів
Т33 ресурсів (2008-2011 рр.) : бібліогр покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; укладач Н. Б. Давидова; наук ред. В. О. Ткачов. –...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 icon«стало успішний фандрейзинг: залучення ресурсів на виконання нуо своєї міссії»
«Добропільський центр молоді «добро» при підтримки програми uniter проводить тренінг «Сталоуспішний фандрейзинг: залучення ресурсів...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconПарсаданов І. В. Підвищення якості І конкурентоспроможності дизелів...
Парсаданов І. В. Підвищення якості І конкурентоспроможності дизелів на основі комплексного паливно-екологічного критерію: Монографія....

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 icon• позичальниками відокремленим підрозділам банків
Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку 11 числа після звітного періоду

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconРегламент роботи
Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології,...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconДіагностика в електромеханічних І енергетичних системах
В ряде случаев оборудование нуждается в средствах вибрационной и акустической защиты

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconПаливно енергетичного комплексу збірник матеріалів конференції До...
Друкується відповідно з протоколом засідання кафедри Природоохоронна діяльність Доннту №10 від 05. 05. 2010 р

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconТа споживчо
Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconКодексу України про адміністративні правопорушення
Про залишки та використання енергетичних матеріалів І продуктів перероблення нафти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<