2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
Название2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
страница22/29
Дата публикации12.03.2013
Размер3.15 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Физика > Документы
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

^ Стимулювання видобутку нетрадиційних вуглеводнів і видобутку у складних умовах

Для реалізації цього завдання державі необхідно:

 • Для родовищ, розвідка й розроблення яких почнеться після 2012 року - впровадити диференційовану систему ресурсних платежів, які залежать від собівартості видобутку кожного певного виду вуглеводнів, спрямовану на стимулювання збільшення обсягів видобутку з нетрадиційних родовищ і видобутку у складних умовах з терміном окупності інвестицій більше десяти років (надалі - «складний видобуток»);

 • Використовувати пакетні заходи диференційованого оподатковування, такі як:

Застосування пільгових ставок оподатковування, включаючи «податкові канікули» на обмежений термін, який набуває чинності при прийнятті зобов'язань зі здійснення складного видобутку;

Прискорена амортизація вартості устаткування, задіяного в розвідці та здійсненні складного видобутку;

Звільнення устаткування для розвідки й буріння від ввізних мит і ПДВ, імпортованого під час розвідки й у перші п'ять років видобутку у складних умовах;

 • Розробити комплекс заходів із додаткової підтримки складного видобутку, включаючи:

Участь держави у фінансуванні будівництва найбільш важливих об'єктів загальної інфраструктури, необхідних для здійснення видобутку на декількох родовищах;

Державну підтримку підготовки необхідних професіоналів і ресурсно-технічного забезпечення галузі;

 • Протягом року після затвердження Стратегії розробити спеціалізовану програму стимулювання інвестицій і збільшення обсягів складного видобутку шляхом використання диференційованого оподатковування й інших заходів державної підтримки.

 1. ^ Забезпечення екологічної безпеки видобутку

У рамках розв’язання цього завдання держава повинна забезпечувати розвиток видобутку без завдання необоротної шкоди навколишньому середовищу й ризику для здоров'я населення завдяки розробленню і використанню прозорих і стабільних норм екологічного законодавства.

6.9.3. Реалізація та розподіл газу

Основними цілями подальшого розвитку сектору реалізації та розподілу газу є:

 • Забезпечення безперебійної та надійної поставки природного газу споживачам із мінімальними витратами для економіки України;

 • Підвищення ефективності транспортування й використання природного газу;

 • Підвищення якості управління й ефективності роботи компаній сектору;

Ключовими завданнями держави в рамках досягнення зазначених цілей є:

 1. ^ Перехід на єдині принципи ціноутворення й усунення істотного державного субсидування окремих груп споживачів

Одним із основних завдань держави в середньостроковій перспективі є перехід на єдині для всіх груп споживачів принципи ціноутворення на природний газ із метою зниження витрат держави і створення стимулів для економії газу.

З урахуванням виникаючої в процесі такого переходу необхідності збільшення цін для населення і ТКЕ, вирівнювання має відбуватися поступово відповідно до зростання реального розташовуваного доходу населення України, і повністю завершиться до 2020-2022 років.

Після завершення програми переходу на єдині принципи ціноутворення, ціни для всіх груп споживачів (включаючи населення й ТКЕ) повинні визначатися на основі ціни закупівлі газу з різних джерел на вільному оптовому ринку, витрат на подальше транспортування до споживача, необхідних видатків на модернізацію інфраструктури, а також необхідної прибутковості учасників ринку.

Для виконання цього завдання державі протягом року після затвердження Стратегії необхідно розробити програму планомірного вирівнювання оптових цін і переходу на єдині принципи ціноутворення на газ до 2020-2022 років.

 1. ^ Поступова лібералізація ринків продажу та розподілу газу при збереженні державного контролю над надійністю поставок

Лібералізація ринку продажів і розподілу газу повинна проходити у два послідовних етапи:

Етап 1 – збереження державного регулювання оптових цін на час переходу до єдиних принципів ціноутворення. У рамках цього етапу необхідно:

 • Зберегти можливість укладання прямих договорів на реалізацію газу між приватними видобувними компаніями і оптовими покупцями з вільним ціноутворенням;

 • Зберегти систему державного забезпечення поставок газу в сегменті ринку з регульованим ціноутворенням шляхом:

Закупівлі імпортного газу, газу державних компаній, а також одержання газу в рамках УРП на умовах, визначених регулятором;

Продажу газу збутовим компаніям для забезпечення населення й ТКЕ за регульованими цінами з урахуванням цільового рівня субсидування. При цьому збутові компанії повинні обслуговувати споживачів на конкурентних засадах із збереженням інституту гарантованих постачальників й інших регуляторних механізмів.

 • Лібералізувати ринок роздрібних продажів газу:

Здійснити юридичний і управлінський поділ функцій розподілу та збуту газу;

Провести приватизацію відділених газопостачаючих компаній;

Створити конкурентний роздрібний ринок збуту газу, забезпечивши можливість вибору населенням збутових компаній, а збутовим компаніям - можливість роботи зі споживачами (включаючи населення) у всіх регіонах України;

Здійснити приватизацію або передачу в довгострокову оренду розподільних мереж компаніям, які не беруть участь у збуті газу, після початку реального функціонування норм законодавства із забезпечення рівного доступу до інфраструктури розподілу газу;

 • Здійснювати поставки газу з альтернативних імпортних джерел авторизованими державою компаніями;

 • Забезпечити можливість рівного доступу наявних і потенційних постачальників і споживачів до газотранспортної та газорозподільної інфраструктури, для чого необхідно розробити і впровадити єдину методику визначення вільних потужностей, тарифоутворення на послуги транспортування, правил підключення та передачі газу.

Етап 2 – перехід на продаж газу на вільному оптовому ринку. Реалізація цього етапу можлива тільки після вирівнювання оптових цін і переходу на єдині принципи ціноутворення для різних груп споживачів. У рамках цього етапу державі необхідно:

 • Створити вільний конкурентний оптовий ринок газу з вільним доступом для покупців і продавців, можливістю вільної торгівлі з укладанням прямих договорів; здійснити повний перехід на закупівлю газу всіма категоріями покупців (включаючи збутові компанії) на такому вільному оптовому ринку;

 • Забезпечити високий рівень диверсифікації імпорту, знизивши максимальну частку поставок імпортного газу з одного джерела до 2020 року до 35% загального споживання газу;

 • У виняткових випадках, у яких окремі постачальники імпортного газу мають значний неконкурентний вплив на ринок завдяки своїй домінуючій ринковій позиції, держава має право застосовувати методи регулювання, спрямовані за захист внутрішніх споживачів України. У тому числі, держава має право визначити державну компанію-імпортера для здійснення закупівель газу у зазначених постачальників.

 1. ^ Підвищення ефективності споживання газу

Для досягнення поставлених цілей скорочення питомого споживання газу в Україні на 40% до 2030 р. державі необхідно розробити й реалізувати комплексну програму заходів, основними елементами якої є:

 • Забезпечення повного персоніфікованого обліку обсягів споживання газу і тепла (за допомогою установки індивідуальних вимірювальних систем – «лічильників»), а також законодавчої можливості застосування заходів стягнення заборгованості;

 • Просування альтернативних джерел виробництва тепла, таких як органічні пелети, вугілля, дрова та ін., для індивідуальних споживачів (включаючи підтримку виробництва, розвиток методів доставки в сільській місцевості, а також підвищення доступності спеціальних котлів) для заміщення подальшої газифікації населення;

 • Підтримка розвитку та просування використання механізмів інституту ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків) як інструмента для реалізації колективних заходів енергоефективності багатоквартирних будинків;

 • Надання державної підтримки розвитку ринку із надання послуг з підвищення енергоефективності будинків (включаючи житлові будинки), систем виробництва та розподілу тепла; а також допомога в залученні фінансування (включаючи державне) проектів із підвищення енергоефективності;

 • Удосконалювання системи субсидування населення шляхом доповнення системи стимулами економії та підвищення ефективності використання газу.

Зазначена комплексна державна програма заходів щодо підвищення ефективності споживання газу повинна бути розроблена й затверджена до кінця 2013 року.

^ 6.9.4. Ринок нафтопродуктів

Цілями держави в регулюванні ринку нафтопродуктів є:

 • Надійне забезпечення споживачів якісними нафтопродуктами за доступними ринковими цінами у довгостроковій перспективі;

 • Збільшення енергетичної безпеки за рахунок зниження залежності від традиційних видів палива;

 • Зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Основними завданнями держави в регулюванні ринку нафтопродуктів є:

 1. Підтримка й розвиток конкуренції, як на оптовому, так і роздрібному ринках нафтопродуктів

Для реалізації поставленого завдання необхідно:

 • Забезпечити рівні умови участі на оптовому й роздрібному ринках для всіх потенційних покупців і виключити надання дискримінуючих преференцій для окремих учасників ринку;

 • Забезпечити конкурентне середовище й відсутність випадків використання домінуючого ринкового становища на ринку нафтопродуктів за рахунок ефективного застосування антимонопольного законодавства, у тому числі шляхом:

Вимоги від учасників оптового ринку щодня привселюдно повідомляти прейскуранти, за якими кожний із покупців може придбати продукцію;

Обмеження максимальної частки АЗС, яка може перебувати під контролем одного учасника на регіональному ринку.

 • Сприяти підвищенню прозорості та ліквідності ринку за допомогою систем моніторингу ринку, у тому числі використовуючи такі механізми:

Вимога регулярного надання звітності регулювальному органу для наступного відкритого публікування інформації про ринкову ситуацію в агрегованому й усередненому вигляді:

Для нафтопереробних заводів та інших учасників оптового ринку - ціни й обсяги оптових угод, а також запаси нафтопродуктів, обсяги фактичного та планованого виробництва і графік ремонтів, які зупиняють виробництво;

Для учасників роздрібного ринку - ціни й обсяги закупівель.

Підвищення якості та гармонізація звітності про ринок нафтопродуктів, наданої як учасниками ринку, так і державними органами.

 • Забезпечити відповідність нафтопродуктів заявленій якості палива шляхом розроблення і постійного використання механізмів суворого контролю над якістю палива, реалізованого через роздрібну мережу АЗС; з одночасним значним підвищенням відповідальності за порушення необхідного рівня якості;

 • Знизити ризик дефіциту палива і можливість істотних спекулятивних коливань цін у результаті різких змін на ринку поставок нафтопродуктів за допомогою гнучкого використання системи акцизів, введення вимог із обов'язкового резервування запасів палива основними виробниками та дистриб'юторами, а також розроблення й ухвалення методики використання запасу резервів.

 1. ^ Стимулювання ефективної витрати палива та розширення використання альтернативних видів палива

Реалізації поставленого завдання має сприяти низка державних ініціатив, спрямованих на підтримку:

 • Використання більш економічних й екологічних видів транспорту, включаючи транспорт із гібридними двигунами, за допомогою застосування диференційованого оподатковування й інших фіскальних заходів;

 • Споживання альтернативних, більш економічно ефективних видів палива великими однорідними групами споживачів, такими як громадський транспорт (переведення на метан), державний і таксомоторний парк (збільшення використання пропан-бутану), сільськогосподарська техніка та інші. Для цього необхідно розробити спеціальні цільові програми, які можуть містити в собі такі заходи стимулювання як диференціація оподатковування та державна підтримка в переустаткуванні парку і створенні інфраструктури збуту.

 1. ^ Стимулювання використання біопалив

Для виконання цього завдання державі необхідно здійснювати стимулювання використання біопалив по всьому ланцюжку виробництва і продажів. Для чого потрібне сприяння активному поширенню тих видів біопалива, виробництво яких перебуває близько до рівня економічної самооплатності і які в майбутньому зможуть самостійно розвиватися без підтримки держави, за допомогою заходів, спрямованих на формування і збільшення попиту та розвиток виробництва біопалив:

 • Формування і збільшення попиту на біопаливо:

Диференціація акцизів на біопаливо і традиційні нафтопродукти;

Установлення норм із обов'язкової частки вмісту біопалив у бензині/дизелі з АЗС для досягнення обсягів, зазначених у Стратегії й відповідно до вимог європейського співтовариства. Реалізація цього заходу повинна бути поступовою: планомірне збільшення обов'язкової частки продажу біопалив протягом декількох років, а також поширення застосування нормативів, починаючи з найбільших міст;

Створення економічних стимулів для споживачів до переустаткування або придбання транспортних засобів, які споживають суміші з більш високим вмістом біопалива;

Забезпечення суворого контролю якості виробленого та реалізованого через роздрібну мережу АЗС біопалива.

 • Розвиток виробництва біопалив усередині країни при недостатній самостійній економічній окупності на початкових стадіях за рахунок застосування стимулюючої системи оподатковування, включаючи надання «податкових канікул», безмитне ввезення устаткування для будівництва інфраструктури, використання прискореної амортизації й інших заходів.

Обраний комплекс заходів повинен бути включений до комплексної програми розвитку біопалив24 на території України, яку необхідно розробити протягом шести місяців після затвердження Стратегії.

 1. ^ Здійснення планомірного переходу на більш високі стандарти якості палива

Для реалізації поставленого завдання необхідно:

 • Протягом року після ухвалення Стратегії - припинити реалізацію нафтопродуктів якості нижче Євро-4 на території України, включаючи:

З 01.01.2013 – бензину марок А-92, А-95, А-98;

З 01.06.2013 - усіх інших марок бензину, а також дизельного палива для сектора транспорту. Для інших галузей і груп споживачів дизельного палива необхідно розробити окремий, більш повільний план переходу на паливо підвищеної якості для забезпечення можливості підготовки до змін.

До 2020 р. - здійснити перехід на стандарт Євро-5.

Для недопущення істотного зниження конкурентоспроможності українських підприємств, точні строки підвищення вимог до якості палива вище Євро-4 повинні враховувати плановані темпи модернізації вітчизняних заводів.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

Похожие:

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconПріоритетні напрями
Установлення на законодавчому рівні адміністративної відповідальності за неефективне використання енергетичних ресурсів

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconВодних ресурсів
Т33 ресурсів (2008-2011 рр.) : бібліогр покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; укладач Н. Б. Давидова; наук ред. В. О. Ткачов. –...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 icon«стало успішний фандрейзинг: залучення ресурсів на виконання нуо своєї міссії»
«Добропільський центр молоді «добро» при підтримки програми uniter проводить тренінг «Сталоуспішний фандрейзинг: залучення ресурсів...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconПарсаданов І. В. Підвищення якості І конкурентоспроможності дизелів...
Парсаданов І. В. Підвищення якості І конкурентоспроможності дизелів на основі комплексного паливно-екологічного критерію: Монографія....

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 icon• позичальниками відокремленим підрозділам банків
Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку 11 числа після звітного періоду

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconРегламент роботи
Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології,...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconДіагностика в електромеханічних І енергетичних системах
В ряде случаев оборудование нуждается в средствах вибрационной и акустической защиты

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconПаливно енергетичного комплексу збірник матеріалів конференції До...
Друкується відповідно з протоколом засідання кафедри Природоохоронна діяльність Доннту №10 від 05. 05. 2010 р

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconТа споживчо
Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconКодексу України про адміністративні правопорушення
Про залишки та використання енергетичних матеріалів І продуктів перероблення нафти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<