2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
Название2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
страница29/29
Дата публикации12.03.2013
Размер3.15 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Физика > Документы
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Генерація з ВДЕ

^ Розробити і затвердити:

 • Програма розвитку відновлюваної енергетики;

 • Методика розподілу витрат на будівництво й модернізацію магістральних і розподільних мереж (включаючи устаткування мереж і підстанцій) при будівництві генерації на ВДЕ;

 • Механізм компенсації "зеленого" тарифу при переході на нову модель ринку електроенергії.

Генерація тепла

Розробити і затвердити:

 • Національна програма розвитку теплопостачання до 2030 р.;

 • Вимоги до модернізації теплогенеруючого устаткування (включаючи ТЕЦ) і тепломереж;

 • План-графік модернізації теплогенеруючого устаткування і тепломереж.

Атомна енергетика

Розробити і затвердити:

 • Методика вибору технології й виробника устаткування для нових атомних блоків (до 2013 р.);

 • Рішення про нове будівництво (2013-2015 рр.) - вибір площадки, технології, постачальника устаткування , джерела палива тощо;

 • Концепція розвитку ЯПК (ядерно-промислового комплексу) до 2030 р., а також програму й дорожню карту з реалізації цієї концепції;

 • Державна програму геологорозвідки, яка включає розвідку нових родовищ урану й інших корисних копалин, що використовуються в ЯПК.

Вугільна промисловість

Оновити або змінити:

 • Закон України «Про особливості приватизації вуглевидобувних підприємств»;

 • Закон України «Про державну підтримку вугільної галузі», який визначає критерії, розміри й умови надання державної підтримки вугільної галузі;

 • Закон України «Про оптимізацію видатків на ліквідацію вуглевидобувних підприємств»;

 • Закон України «Про основи функціонування ринку вугілля».

Розробити і затвердити:

 • Постанова Кабінету Міністрів України, яка затверджує план-графік приватизації вуглевидобувних підприємств до 2014 р.;

 • Постанова Кабінету Міністрів України, яка передбачає необхідні обсяги фінансування з державного бюджету за роки для завершення процесу закриття певних шахт до 2016 р.;

 • План-графік корпоратизації державних вуглевидобувних підприємств, який включає перелік підприємств, які підлягають корпоратизації, та графіки її проведення;

 • План-графік ліквідації (консервації) підприємств вугільної галузі;

 • Комплексна програма енергозбереження для зниження споживання електричної енергії вуглевидобувними підприємствами, які працюють у режимі водовідливу;

 • План-графік передачі до 2014 р. усіх об'єктів соціальної інфраструктури державних вуглевидобувних підприємств у комунальну власність;

 • Комплексна програма підтримки працівників вугільної галузі (включаючи соціальну підтримку, перенавчання і працевлаштування у разі закриття шахт, підтримку малого бізнесу, стимулювання трудової міграції);

 • Методику формування ціни на енергетичне вугілля, виходячи з його калорійності й енергетичної цінності;

 • Державна програма геологорозвідки, яка включає розвідку нових родовищ вугілля.

Нафтогазова галузь

Оновити або змінити:

 • Кодекс України про надра;

 • Закон України «Про нафту й газ»;

 • Податковий кодекс України;

 • Земельний кодекс України;

 • Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами;

 • Методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами.

Розробити й затвердити:

 • Програма реструктуризації активів нафтогазового сектору;

 • Програма модернізації ГТС України;

 • Програма модернізації регіональних газорозподільних мереж середнього й низького тиску;

 • Методика визначення вільних потужностей та правила підключення та передачі газу Єдиною газотранспортної системи України;

 • Методика розрахунку плати за приєднання об'єктів системи газозабезпечення (газоспоживання) до газових мереж;

 • План приведення цін на газ для населення й ТКЕ до ринкового рівня до 2020-2022 рр.;

 • Програма з підтримки впровадження альтернативних видів палива для виробництва тепла в негазифікованих районах;

 • Механізми стимулювання інвестицій і збільшення обсягів видобутку вуглеводнів на родовищах з важко видобувними та виснаженими запасами шляхом використання диференційованого оподатковування та інших заходів державної підтримки;

 • Програма підтримки розвитку нафтопереробної галузі;

 • Програма стимулювання використання біопалива.

Енергоефективність

Розробити і затвердити:

 • Програма підвищення енергоефективності, яка, зокрема, повинна включати:

Визначення перспективних галузей із підвищення енергоефективності;

Визначення реальних цілей, механізмів їх реалізації, строків і відповідальних за реалізацію;

Джерела фінансування заходів із енергоефективності.

 • Нормативна база для втановлення прогресивних норм питомого видатку енергоносіїв для житлово-комунального господарства та бюджетних організацій;

 • Програма популяризації енергоефективності серед населення;

 • Програма інформування споживачів (як побутових, так і промислових) про наявні енергоефективні технології;

 • Закон «Про енергоефективність будинків».

Екологія

Розробити і затвердити:

 • Державна цільова програма обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок електроенергетичного сектору (ТЕС, ТЕЦ) України;

 • Державна програма зі зниження впливу золошлакових відходів ПЕК на навколишнє середовище.

Євроінтеграція

 • Оновлення дорожної карти з реалізації директив та угод ЄС і України з інтеграції у сфері електроенергетики з урахуванням фінансових і технічних можливостей електроенергетики;

 • Програма інтеграції ОЕС України в енергосистему європейських країн;

 • Програма адаптації нормативно-технічних вимог з експлуатації обладнання об’єктів електричних мереж відповідно до європейських стандартів.

1Паливно-енергетичний комплекс України - сукупність секторів економіки, до якої входять суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з розвідкою, видобутком, переробкою, виробництвом, зберіганням, транспортуванням, передачею, розподілом, торгівлею, збутом або продажем і використанням енергетичних продуктів (енергоносіїв).

2 За умови фактичного розвитку макроекономічних показників на горизонті до 2030 р. у відповідності до сценарних припущень Енергостратегії

3 Тут і далі всі суми в реальних цінах 2010 р., якщо не зазначено інше.

4 Результуючі значення можуть відрізнятися від арифметичної суми доданків за рахунок округлення

5 Включає власне споживання електростанцій (24 ТВт·год у 2030 р.) та споживання ГАЕС

66 Включаючи втрати в магістральних і розподільчих мережах

7 За роботи тільки через «Бурштинський острів»

8 За роботи у паралельному режимі з ENTSO-E

9 Одна лінія електропередачі постійного струму 400 кВ

10 Відповідно до класифікації МГЕЗК, енергетична галузь включає видобуток первинних джерел енергії та їх перетворення на інші види енергії, тому, окрім ПЕК, енергетична галузь включає транспорт і частину промислових процесів

11 Граничний рівень збільшення видобутку до рівня потенційно можливої потужності

12 Поточний прогноз будівництва нових шахт, закладений у програму «Вугілля України» на період з 2010 р. по 2015 р.

13Сценарій, який передбачає максимальний об’єм споживання енергетичного вугілля в енергетиці

14 Калорійність готової продукції 5000-5200 кКал

15 Калорійність готової продукції 6000-6500 кКал

16 Калорійність готової продукції 5600-6000 кКал

17Вугілля, необхідне для нових енергетичних блоків, побудованих на будь-якій обраній марці вугілля у перерахуванні на калорійність 5 500 кКал

18 Виробники цементу, содові і цукрові заводи, гірничо-збагачувальні комбінати, залізнична галузь

19 Під собівартістю видобутку в цьому документі мається на увазі повна вартість видобутку, яка включає операційні видатки, амортизацію, витрати на розвідку і всі прямі податки.

20 Розділ підготовано ТОВ «Нафтогазінформатика» за замовленням Міністерства енергетики та вугільної промисловості без участі Фонду «Ефективне управління» та його підрядників

21 Єдині сценарії зростання ВВП передбачають розвиток економіки України за базовим сценарієм із середньорічним темпом зростання 5,0%, за песимістичним – 3,7% і за оптимістичним – 6,1%.

22 Розвинені країни світу і країни, що розвиваються, ведуть активні науково-дослідницькі розробки, спрямовані на зниження собівартості виробництва біопалива.

23 Під ліцензією у цьому розділі документу маються на увазі спеціальні дозволи на геологічну розвідку і видобуток корисних копалин

24 Першочергову увагу має бути приділено розвитку біоетанолу, оскільки цей вид біопалива у теперішніх ринкових умовах знаходиться ближче за всіх до самостійної економічної окупності.

25 Більш детальний опис напрямків підвищення мінімізації негативного ефекту електроенергетики на екологію наведено у відповідній главі

26 Більш детальний опис напрямків мінімізації негативного ефекту атомної енергетики на екологію наведено у відповідній главі

27 Обсяг інвестицій може варіюватися залежно від розвитку зовнішніх чинників, змін у попиті тощо

28 Результуючі значення можуть відрізнятися від арифметичної суми доданків за рахунок округлення

29 Обсяг фінансування визначений без врахування витрат, пов’язаних з можливим придбанням активів в виробничих потужностях з ізотопного збагачення урану, удосконалення інфраструктури підтримки та забезпечення розвитку експлуатації АЕС, розробки та впровадження нових технологій поводження з ВЯП, РАВ та ВАВ.

30 Зокрема, при реалізації проекту реформування енергоринку для фінансування нового будівництва буде використаний механізм проведення тендерів на будівництво нової потужності оператором системи з виплатою фіксованої надбавки до тарифу за нову потужність переможцю тендера протягом фіксованого періоду часу

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Похожие:

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconПріоритетні напрями
Установлення на законодавчому рівні адміністративної відповідальності за неефективне використання енергетичних ресурсів

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconВодних ресурсів
Т33 ресурсів (2008-2011 рр.) : бібліогр покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; укладач Н. Б. Давидова; наук ред. В. О. Ткачов. –...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 icon«стало успішний фандрейзинг: залучення ресурсів на виконання нуо своєї міссії»
«Добропільський центр молоді «добро» при підтримки програми uniter проводить тренінг «Сталоуспішний фандрейзинг: залучення ресурсів...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconПарсаданов І. В. Підвищення якості І конкурентоспроможності дизелів...
Парсаданов І. В. Підвищення якості І конкурентоспроможності дизелів на основі комплексного паливно-екологічного критерію: Монографія....

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 icon• позичальниками відокремленим підрозділам банків
Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку 11 числа після звітного періоду

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconРегламент роботи
Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології,...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconДіагностика в електромеханічних І енергетичних системах
В ряде случаев оборудование нуждается в средствах вибрационной и акустической защиты

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconПаливно енергетичного комплексу збірник матеріалів конференції До...
Друкується відповідно з протоколом засідання кафедри Природоохоронна діяльність Доннту №10 від 05. 05. 2010 р

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconТа споживчо
Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки...

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16 iconКодексу України про адміністративні правопорушення
Про залишки та використання енергетичних матеріалів І продуктів перероблення нафти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<