Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010
НазваниеУніверситет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010
страница1/4
Дата публикации25.02.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Физика > Документы
  1   2   3   4
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Довідково-бібліографічний відділ

НАНОМАТЕРІАЛИ ТА

НАНОТЕХНОЛОГІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

(2000-2010)

Алчевськ

2010

УДК 620.22

Н25


Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К.О. Боровенська, Д.О. Анохіна ; Наукова бібліотека ДонДТУ.– Алчевськ : ДонДТУ, 2010. – 28 с.

Вступна частина
На очах фантастика стає реальністю – люди навчилися переміщати окремі атоми і складати з них, як з кубиків, пристрої і механізми незвичайно малих розмірів і тому невидимі звичайним оком. З'явилася ціла галузь науки – нанотехнологія, що ввібрала в себе найновіші досягнення фізики, хімії і біології. Учені - нанотехнологи працюють з нікчемно малими об'єктами, розміром в нанометри. Нанотехнологія – не просто кількісний, а якісний стрибок від роботи з речовиною до маніпуляції окремими атомами. Нанометр в стільки ж разів менше одного метра, в скільки товщина пальця менше діаметру Землі. Нанотехнології мають справу з процесами, які протікають в просторових областях нанометрових розмірів.

Нанотехнології можна означити як технології, основані на маніпуляції окремими атомами і молекулами для побудови структур із наперед заданими властивостями. Нанотехнології можуть привести світ до нової технологічної революції і цілком змінити не тільки економіку, але й навколишнє середовище.

Ряд нанотехнологій використовується на практиці — приміром, при виготовленні цифрових відеодисків (DVD). В галузі медицини можливе створення роботів-лікарів, здатних “жити” всередині людського організму, усуваючи всі виникаючі ушкодження, або запобігаючи їх виникненню. Теоретично нанотехнології здатні забезпечити людині фізичне безсмертя, за рахунок того, що наномедицина зможе нескінченно регенерувати клітини, що відмирають. Особливі надії на нанотехнології покладають фахівці у області електроніки і інформаційних технологій.

Світ майбутнього буде різнобарвним, насиченим життям. Він перейде на наступний рівень, де багато сучасних проблем будуть розв’язані...

Питання нанотехнологій, є актуальним питанням на сьогоднішній день, тому ми і створили покажчик, який містить вичерпану інформацію з цього питання. Вся інформація у покажчику розподілена на 12 різноманітних галузей і містить 172 інформації. Інформація у виданні взята з джерел, які знаходяться у бібліотеці ДонДТУ.

У покажчику міститься інформація з періодичних видань, учбової і наукової літератури.

Бібліографічний опис документів подано згідно ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

У рекомендаційному покажчику є покажчик авторів

За задумом покажчик повинен бути зрозумілим для студентів як старших, так і молодших курсів, які навчаються в університеті на технічних спеціальностях: машинобудування, будівництва, металургії, гірничої справи. Також, покажчик рекомендован професорсько-викладацькому складу ДонДТУ і усім хто цікавиться питаннями нанотехнологій та наноматеріалів в Україні та за її межами.

Зміст
Вступ………………………………………………………………3

Нанонаука…………………………………………………………5

Нанотехнології. Матеріалознавство……………………………10

Нанотехнології в будівництві…………………………………...11

Нанотехнології в машинобудуванні……………………………13

Енергетика, електротехніка та електроніка. Нанотехнології…14

Фізика. Нанотехнології………………………………………….15

Нанотехнології в хімії…………………………………………...17

Обробка матеріалів. Нанотехнології…………………………....17

Гірничо-металургійна справа. Нанотехнології ………………...19

Кристалографія. Наноматеріали………………………………...24

Нанотехнології у біології та медицині……………………….....25

Показчик авторів………………………………………………....26Нанонаука


1.
Андрощук, Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій / Г.О. Андрощук // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 72-88.


2.
Аршинов, В.И. Философские проблемы развития и применения нанотехнологий / В.И. Аршинов, М.В. Лебедев // Философские науки.- 2008. - № 1. - С. 58-79.


3.
Ашшурский, Э. Мы входим в царство нано! Но радоваться рано : о нанонауке / Э. Ашшурский // Э. Ашшурский // Всеукраинская техническая газета. – 2006. – 31 августа (№ 34/35). – С. 12-13.


4.
Бауліна, Т.В. Тенденції розвитку нанотехнологій у світі і в Україні / Т.В. Бауліна // Проблеми науки. - 2009. - № 4. - С. 2-7.


5.
Горбунов, Н.П. Нанотехнологии - приоритетные направления инновационной деятельности Украины / Н.П. Горбунов, И.И. Зеленская, О.И. Зеленский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2010. - № 3. - С. 76-80.


6.
Горохов, В.Г. Проблема технонауки - связь науки и современных технологий / В.Г. Горохов // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 33-58.


7.
Гречаник, Л. С повышенной точностью / Л. Гречаник // Украинская техническая газета. - 2008. - 21/27 июля (№ 30/31). - С. 8-9.


8.

621.38

Г81

Гречихин, Л.И. Наночастицы и нанотехнологии / Л.И. Гречихин. – М. : Право и экономика, 2008. - 74 с. : ил.


9.

620.22

Г96

Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев. - 2-е изд., испр. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 415 с. : ил.


10.
Давыдов, М.В. Настоящее и будущее за нанотехнологиями / М.В. Давыдов // Уголь. - 2010. - № 1. - С. 39-42.


11.

621.38

З-40

Заячук, Д.М. Нанотехнології і наноструктури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом підготовки "Мікро- та наноелектроніка" / Д.М. Заячук. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 584 с. : іл.


12.
Каленюк, І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього / І. Каленюк, К. Корсак // Науковий світ. - 2008. - № 9. - С. 3-5.


13.
Клименко, В. Дивовижні нанокапсули / В. Клименко // Науковий світ. - 2010. - № 9. - С. 7.


14.

621.38

К55

Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию = Nano technology : пер. с яп. / Н. Кобаяси. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 135 с. : ил. – (Нанотехнология).


15.
Ковальчук, М.В. Нанотехнологии и научный прогресс / М.В. Ковальчук // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 28-32.


16.
Ковальчук, М.В. Нанотехнологии - фундамент новой наукоемкой экономики. Новые возможности СНГ в ХХІ веке / М.В. Ковальчук // Наука та інновації. – 2008. - № 1. – С. 5-28.


17.
Ковтун, Г. Окно в новый мир / Г. Ковтун // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 4. – С.5.


18.
Корсак, Т.В. Нано-, піко-, фемтонауки як єдиний засіб руху до ноосфери та сталого розвитку / К.В. Корсак // Безпека життєдіяльності. – 2007. - № 5. – С. 23-26.


19.
Корсак, К. Наносуспільство - найбільш обгрунтована назва суспільства ХХІ століття / К. Корсак // Вища школа. - 2008. - № 12. - С. 90-99.


20.
Корсак, К. О множественности и вредности наномифов / К. Корсак, А. Косенко // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 7. – С. 6-7.


21.
Корсак, К. Технології майбутнього, або Четверта хвиля / К. Корсак // Науковий світ. - 2010. - № 10. - С. 8-10.


22.
Корсак, К. Яку науково-технологічну революцію отримає початок XXI століття / К. Корсак // Науковий світ. - 2010. - № 6. - С. 6-8.


23.
Ляшенко, В.И. Трансграничное сотрудничество и перспективы формирования нанотехнологических кластеров / В.И. Ляшенко, И.В. Жихарев, Т.Ф. Бережная // Економічний вісник Донбасу. - 2007. - № 4. - С. 146-164.


24.

621.38

М29

Мартинес-Дуарт, Дж.М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники : пер. с англ. / Дж. М. Мартинес-Дуарт, Р.Дж. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда. - 2-е изд., доп. - М. : Техносфера, 2009. - 368 с. : ил. - (Мир материалов и технологий).


25.
Медведев, Д.А. Молекулярные машины Эрика Дрекслера / Д.А. Медведев, А.А. Попов // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 117-125.


26.
Митрофанов, О. Нанотехнология – шаг за горизонт / О. Митрофанов // Техника - молодежи. – 2001. - № 12. – С. 10-12.


27.
Москаленко, В. Нанотехнологии : в предверии великого натиска / В. Москаленко // Всеукраинская техническая газета. – 2005. – 27 января. – С. 11.


28.
На пути к нанотехнологической парадигме // Философские науки. - 2008. - № 1. – С. 28-32.


29.
Нанологии : вокруг земного мира // Техника - молодежи. – 2005. - № 12. – С. 56-57.


30.

621.38

Н25

Нанотехнологія та її інноваційний розвиток : монографія / В.С. Пономаренко, Ю.Ф. Назаров, В.П. Свідерський, І.М. Ібрагімов. – Харків : ІНЖЕК, 2008. - 280 с. : іл.


31.
Новгородская, Т. Наука и техника стремяться в наномир / Т. Новгородская // Техника - молодежи. – 2005. - № 12. – С. 2-5.


32.
Осьмак, О. Нанотехнології: фантастичні перспективи й погляд у прірву / О. Осьмак // Науковий світ. – 2007. - № 10. – С. 17-18.


33.
Полковников, С.А. Наноэкономика малого предпринимательства / С.А. Полковников // Економічний вісник Донбасу. - 2008. - № 4. - С. 198-205.


34.
Прайд, В. Феномен NBIC-конвергенции. Реальность и ожидания / В. Прайд, Д.А. Медведев // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 97-116.


35.
Про затвердження Державної цільової науково - технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1231 // Урядовий кур`єр. - 2009. - 2 грудня (№ 224). - С. 11.


36.
Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року № 331-р // Урядовий кур`єр. - 2009. - 22 квітня (№ 72). - С. 11-12.


37.
Савинова, М. Кому это нано?... / М. Савинова // Украинская техническая газета. – 2008. - № 1. – С. 1; 4-5.

Нанотехнологии в Украине


38.
Свиденко, Ю. Нанотехнологии в нашей жизни / Ю. Свиденко // Наука и жизнь. – 2005. - № 7. – С. 2-5.


39.
Свиденко, Ю. Сладкие плоды наномира / Ю. Свиденко // Что нового в науке и технике. – 2004. - № 12. – С. 22-38.

Об объеме рынка нанотехнологий, наномашин. О коммерческих нанотехнологиях, наномеханики, наноэлектроники.


40.
Семирухин, Л.В. Нанотехнологии и сознание / Л.В. Семирухин // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 80-96.


41.
Стрельбицький, М. Нанотехнології в Україні як засіб боротьби з міжнародним тероризмом / М. Стрельбицький, М. Вертузаєв, О. Юрченко // Інтелектуальна власність. – 2004. - № 1. – С. 39-43.


42.
Тырнов, В. В преддверии шока. Антоний ван Левенгук / В. Тырнов // Украинская техническая газета. - 2008. - №5, (4-10 февраля). - С. 11.


43.
Тырнов, В. Материал XXI века / В. Тырнов

// Украинская техническая газета. - 2009. - № 41, (19-25 октября). - С. 14.


44.
Тырнов, В. Наноблага и наноужасы / В. Тырнов // Украинская техническая газета. – 2008. - № 25/26. – С. 13.


45.
Тырнов, В. «НАНСИС-2007» : нанофорум / В. Тырнов // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 48/49, 13 декабря. – С. 3.

Научные разработки в области нанотехнологий в Украине и странах СНГ.


46.
Тырнов, В. Оптимизация нанотехнологий / В. Тырнов // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 36. – С. 3.


47.
Тырнов, В. Финики на Таймыре: [о нанотехнологиях и наноматериалах] / В. Тырнов // Всеукраинская техническая газета. - 2007. - № 21. - С. 1 ; 8.


48.

621.38

У36

Уильямс, Л. Нанотехнологии без тайн: путеводитель: [пер. с англ.] / Л. Уильямс, У. Адамс. - М. : Эксмо, 2009. - 366 с. : ил.


49.
Федулова, Л.І. Технологічне прогнозування в системі інноваційного розвитку / Л.І. Федулова // Винахідник і раціоналізатор. - 2007. - № 8. - С. 30-34.


50.

621.38

Ф81

Фостер, Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности : пер. с англ. / Л. Фостер. - М. : Техносфера, 2008. - 348 с. : ил.


51.
Чекман, І.С. Нанонаука: перспективи наукових досліджень / І.С. Чекман // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 89-93.


52.
Шірінян, А.С. Національне науково - техноло- гічне агенство наноматеріалів - запорука успішного розвитку майбутньої техносфери України / А.С. Шірінян // Наука та інновації. - 2009. - № 2. - С. 32-37.


53.
Шулаев, В. Серебрянный нанобум. Украинский вариант / В. Шулаев // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 40. – С. 8-9.

Нанотехнологии в различных областяхНанотехнології. Матеріалознавство


54.
Влияние сверхстехиометрического марганца и температуры спекания на дефектность структуры и магниторезистивные свойства керамики La1-x Mn1+x O3 / А.В. Пащенко, В.П. Пащенко, Ю.Ф. Ревенко и др. // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ). - 2010. - № 4. - С. 487-504.


55.
Вовк, А.И. Суперпластификаторы в бетоне: еще раз о сульфате натрия, наноструктурах и эффективности / А.И. Вовк // Бетон и железобетон. - 2009. - № 2. - С. 23-25.


56.

620.22

З-32

Заплатин, В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учеб. пособие для начал. проф. образования / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов ; под ред. В.Н. Заплатина. - М. : ACADEMIA, 2007. - 223 с. : ил. + прил.


57.
Использование методов интенсивной пластической деформации для получения объемных наноструктурных металлов и сплавов / Р.З. Валиев, Г.И. Рааб, М.Ю. Мурашкин, Д.В. Гундеров // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. - 2008. - № 11. - С. 5-12.

  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconДовідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти...
Боровенська К. О., Сергєєва О. В.; Наукова бібліотека Дондту; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : Дондту, 2010. – 302...

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Антон Павлович Чехов: До 150-річчя від дня народження: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconДонбаський державний технічний університет
Зеленов Анатолій Борисович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1957-2011 роки / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Суми в історії І сьогоденні: До 350- річчя міста: Рекомендаційний покажчик/ Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ. Суми: СумДУ,...

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconИсторія розвитку охорони здоров’я на донеччіні (Рекомендаційний бібліографічний покажчик)
Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 75- річчя Донецької області

Університет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали та нанотехнології рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2010) Алчевськ 2010 iconЕмія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ...
Н 25 Нанотехнології – наука майбутнього : реком список джерел (2006 – 2011) / Харків нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. О. Рибакова,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<