Заняття
Скачать 126.43 Kb.
НазваниеЗаняття
Дата публикации13.03.2014
Размер126.43 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Физика > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

«Затверджено»


на методичній нараді

кафедри фтизіатрії


Завідувач кафедри

професор Б.М. Пухлик

__________________

(підпис)


«_____» ____________200 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТА ДЛЯ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Тема № 6

Навчальна дисципліна
^

«Клінічна імунологія та алергологія»

Модуль №1

«Клінічна імунологія та алергологія»


Змістовний модуль №2

^ АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ.


Тема заняття

Нереспіраторні алергічні захворювання: кропив’янки, набряк Квінке, диференційна діагностика, діагностика, лікування, профілактика. Невідкладна допомога при набряку Квінке. „Марш алергії”, атопічний, контактний дерматити, вікові особливості, методи діагностики, лікування. Непереносимість харчових продуктів, харчова алергія.


Курс

5-й

Факультет

«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»

^ Кількість годин

4


2009

 1. Актуальність теми:

Атопічний дерматит зустрічається у осіб будь-якої статі і в різних вікових групах. Захворюваність коливається від 2% до 6% серед дорослих і від 10% до 20% - серед дітей. У дітей це захворювання є провідним в структурі алергічних захворювань (50-60%). Частіше хворіють особи жіночої статі (65%); захворюваність атопічним дерматитом в містах є частішою, ніж в сільській місцевості. Спостерігається зростання захворюваності у всьому світі, що пов'язане з забрудненням довкілля, алергізуючою дією деяких продуктів харчування, харчових домішок, скороченням строків годування груддю, проведення вакцинації та іншими причинами.

За останні роки в клінічній практиці з’являється все більше дітей зі скаргами на уртикарну висипку – кропив’янку. Відомо, що 3% дошкільнят і 2% школярів страждають кропив’янкою. Загальновідомим є той факт, що в ранньому дитячому віці преважають гострі кропив’янки. Так, у дітей до 2–х років зустрічаються, як правило, тільки гострі форми кропив’янок, у віці від 2 до 12 років – гострі і хронічні з переважанням гострих форм, а у дітей старше 12 років превалюють хронічні форми кропив’янок. У дітей раннього віку (від 1 до 36 місяців) гостра кропив’янка може стати причиною ургентних ситуацій, при яких необхідно стаціонарне лікування (0,4% від всіх госпитализацій). Гостра кропив’янка частіше виявляється у дітей з атопічними захворюваннями.
Не дивлячись на те, що хронічним кропив’янкам в дитячому віці приділяється недостатньо уваги, їх розповсюдженість складає 0,1–3%. Хронічні кропив’янки значно погіршують якість життя, що виражається в кволості, порушеннях сну, соціальній ізоляції, емоційних порушеннях.

У дорослих, по свідченням статистики, приблизно у 20% популяції хоча б один раз в житті виникає кропив’янка.

У 42% випадків гостра алергічна кропив'янка поєднується з набряком Квінке.

Непереносимість харчових речовин, що проявляється у вигляді різних синдромів, від легких шкірних і шлунково-кишкових до раптової смерті, дуже давно відносилася до групи ідіосинкразій. З введенням у клінічну практику концепції алергії вона була залученою до пояснення патогенезу харчової непереносимості. Однак діагностика харчової алергії продов­жує залишатися невирішеною проблемою, тому частота харчової алергії серед населення, на думку різних авторів, має таку велику амплітуду - від 0,4 до 30%.


 1. ^ Навчальні цілі


Задача викладача – навчити студента виявляти алергічні захворювання, які клінічно проявляються змінами з боку шкіри та судин і надавати невідкладну допомогу при важких станах, що є загрозою для життя людини.
^ При участі викладача студенти повинні:

 • опанувати навичками надання медичної допомоги у хворих з набряком Квінке;

 • опанувати навичками надання медичної допомоги у хворих з спадковим ангіоневротичним набряком. 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навички

1. Анатомія людини

Загальний план будови ШКТ. Будова шкіри та судин.

2. Нормальна фізіологія

Значення ШКТ для організму.

3. Патологічні фізіологія

Загальна патологія, патологія ШКТ.

4. Фармакологія

Фармакокінетика лікарських засобів. ГКС (форми застосування), антигістамінні препарати, класифікація, застосування, мембраностабілізатори, імунотропні та ферментні препарати, пробіотики, деконгестанти тощо.

5. Загальна гігієна

Поняття про професійні шкідливості та професійні захворювання. Зростання захворюваності на контактний дерматит серед медичних працівників. Основи раціонального харчування, фізичного виховання і загартовування в профілактиці дерматитів.

6. Патологічна анатомія

Туберкульоз як інфекційне захворювання. Етіологія, патогенез. Продуктивне гранульоматозне запалення.

Будова специфічної гранульоми при туберкульозі.

7. Гастроентерологія

Захворювання ЖКТ, гепатобіліарної системи.

8. Дерматологія

Будова і функції шкіри 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.


4.1 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

1. Перебіг атопічного дерматиту

Перший, другий, третій віковий перебіг.

2. Професійна екзема

Захворювання, що розвивається під дією виробничих алергенів у осіб з атопією.

3. Контактний дерматит

Захворювання шкіри, в основі якого лежать імунологічні реакції, опосередковані Th1-лімфоцитами.

4. Уртикарна висипка

Мономорфна, має швидку динаміку.

5. Набряк Квінке

Поява щільного набряку глибоких шарів шкіри без вираженого свербіння.

6. Істинна харчова алергія

Опосередкована імунологічними механізмами
  1. Теоретичні питання до заняття:

 1. Основні показники розповсюдженості алергічної патології в Україні і світі.

 2. Що таке істинна алергія, її ознаки і синдроми.

 3. Особливості збору анамнезу захворювання і життя у хворих на кропив’янки, набряк Квінке, атопічний та контактний дерматит, харчову алергію.

 4. Основні клінічні симптоми у хворих на кропив’янки, набряк Квінке, атопічний та контактний дерматит, харчову алергію.

 5. Проведення прик-тесту з побутовими, пилковими, харчовими, епідермальними алергенами.

 6. Проведення патч-тесту з хімічними алергенами.

 7. Проведення провокаційної проби в умовах стаціонару.

 8. Оцінка лабораторних методів обстеження.

 9. Провести проби на кропив’янку згідна таблиці 1.

^ ТАБ.1 ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ

КРОПИВ’ЯНОК

Види кропив’янок

Техніка виконання тесту

Дермографізм

Подразнення шкіри шпателем.

Кропив’янка від здавлення

Ходьба на протязі 20 хв. з вагою у 6-7 кг, що є підвішаною на плече

Сонячна

Світлове опромінення шкіри

Холінергічна

1.     Ацетилхоліновий шкірний тест.

2.     Занурення у в гарячу ванну до 42С. для підвищення температури тіла на 0,7С.

Холодова

1.     Накладання на 4 хв. кубика льоду на передпліччя.

2.     Виконання фізичних вправ на холоді.

Аквагенна

Прикладання водного компресу (35ºС на 30 хв.)

Вібраційна

Прикладання лабораторного вібратора на 4 хв.

Аутоімунна

Введення аутосироватки крові

Істинна алергічна

Тести in vivo та in vitro з екзоалергенами

 

  1. Практичні заняття, які виконуються при підготовці до заняття:

^ 4.3.1. Заповнити таблицю:Завдання

Еталони відповіді

1.

Діагностика алергічного дерматиту базується на…?
2.

Яка різниця між нейродермітом та атопічним дерматитом?
3.

Які ділянки шкіри уражені при атопічному дерматиті дітей у ранньому віці ?
4.

Які головні критерії АД?
5.

Гостра алергічна кропив’янка може тривати до …?
6.

Елементи кропив’янки можуть зберігатися до…?
7.

Алергічний набряк Квінке може зберігатися до…?
8.

До сильних харчових алергенів відносяться…?
9.

До продуктів, що містять велику кількість гістаміну відносяться…?
10.

До продуктів, що вивільняють гістамін, належать…?
11

Яка вірна послідовність діагностики кропив’янок?
12.

При лікуванні гострої харчової алергії доцільно…?

Вирішити тестові завдання:


 1. В який період частіше виникає АД?

А. *У перші роки життя

В. В підлітковому віці

С. В дорослому віці


 1. Скільки вікових періодів виділяють при АД?

А. Чотири

В. П’ять

С. *Три


 1. Який зазвичай прогноз при АД?

А. Несприятливий

В. Сприятливий, явища стихають з віком.


 1. Які реакції лежать в основі професійної екземи?

А. І типу

В. *3 типу (імунокомплексні)

С. ІІ типу


 1. Які ознаки ураження шкіри при КД?

^ А. Ураження, в залежності від віку, бувають ексудативні, еритематозно-сквамозні, ліхеноїдні і пуригінозні.

В. * Ураження носить чіткий обмежений характер, в гострый фазі є везикули, елементи струпу, ознаки ліхеніфікації.


 1. В якому випадку хронічну кропив’янку вважають алергічною?

^ А. *Якщо вона опосередкована імунологічними механізмами.

В. Якщо вона опосередкована психогенною непереносимістю харчових продуктів

С. Якщо вона спричинена патологією ШКТ, ферментопатіями, гельмінтозами, дисбактеріозами
^ 5. Практичні завдання, які виконуються на заняття:

5.1. Провести об’єктивне обстеження хворого з атопічними захворюваннями шкіри.
5.2. Інтерпретувати шкірні проби з неінфекційними та грибковими алергенами. Інтерпретувати дані додаткових методів обстеження (дослідження функції ШКТ, печінки, жовчних шляхів, підшлункової залози, дослідження крові (рівень еозинофілів, жовчні пігменти, IgЕ), дослідження калу на я/г, дисбактеріоз)
Зміст теми:

 1. Г.Н. Дранник: Клиническая иммунология и аллергология. – К. – 2006.

 2. Г. Лолор-младший, Т. Витер – Клиническая иммунология и аллергология. – М. – 2000.

 3. Б.М. Пухлик: Элементарная аллергология.- Винница.- 2002.
Завдання 6. Матеріали для самоконтролю і кінцевого рівня засвоєння матеріалу:

/№

Завдання

Відповідь

1.

Медична сестра скаржиться на свербіж, гіперемію, ліхеніфікацію, які виникають після контакту з антибіотиками пеніцилінової групи. Встановлено діагноз контактного алергічного дерматиту. Який тип алергічних реакцій має місце?

2.

У клініку госпіталізована хвора з рецидивуючою кропив'янкою. Після проведення алергічних проб виявлений причинний фактор - харчові алергени. Який метод лікування слід застосувати на першому етапі?
3.

Після вживання шоколаду у хворого з'явились пухирці: на руках, животі, свербіж шкіри, головний біль, кашель. При лікуванні антигістамінними препаратами симптоми зникають. Вживання незначної кількості шоколаду симптоми не виникають. Ваш діагноз?
4.

Хворий скаржиться на набряк обличчя, осиплість голосу, утруднення дихання, генералізована висипка по всьому тілі. За годину до цього вживав невелику кількість полуниць. Ваш діагноз?
5.

Жінка, хвора на гостру кропив"янку, яка виникла після прийому аналгіну. Що застосовують для лікування в першу чергу?
6.

У дорослих при атопічному дерматиті вражаються:

7.

Ангіоневротичний набряк ( Квінке ) є небезпечним, тому що призводить до …?

8.

При гострому перебігу атопічного дерматиту перевагу слід надати:
9.

Хвора скаржиться на інтенсивний свербіж шкіри обох кінцівок, мономорфну висипку, пухирці. З анамнезу захворювання - використовувала новий пральний засіб. Ваш діагноз?
10.

У хворого, який переніс операцію з приводу гострого апендициту, під час третьої перев’язки хірурги знайшли сильне запалення шкіри навколо операційної рани, наявність у вогнищі пухирів та ерозій. Вогнищеве ураження чітко обмежене. Поставте клінічний діагноз.
11.

У клініку госпіталізована хвора з рецидивуючою кропив'янкою. Після проведення алергічних проб виявлений причинний фактор - білок курячого яйця. Якому методу лікування на даному етапі ви надасте перевагу ?
12.

У дівчини після екстракції зубу виник твердий болючий набряк обличчя, біль у животі без чіткої локалізації, нудота. Аналогічні симптоми виникали декілька разів у минулому після стресів або перед менструацією і проходили без лікування за 3-4 дні. В анамнезі - у дідуся були набряки неясного генезу. Укажіть причину виникнення стану хворої.
13.

Які антитіла відіграють головну роль у патогенезі атопічного дерматиту?
14.

По якому типу успадковується атопічний дерматит ?

15.

У якому віці клінічно проявляється атопічний дерматит?

16.

Яке найчастіше ускладнення атопічного дерматиту?
17.

Якими курсами показані глюкокортикостероїди при лікуванні атопічного дерматиту,:Література.

Основна

 1. Г.Н. Дранник: Клиническая иммунология и аллергология. – К. – 2006.

 2. Б.М. Пухлик: Элементарная аллергология.- Винница.- 2002.

 3. Б.М. Пухлик: Алергологія. – Вінниця.- 2004.Додаткова

1. Пыцкий В.И., Адрианова Н.В. Алергічні захворювання. – М., 2001.

2. Сидоренко Е.Н. Клінічна алергологія. – 2005.

3. Рой Паттерсон, Лесли К. Грезмер Пол. Аллергические болезни (диагностика и лечение). – М., - 2000 г.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Заняття iconСемінарське заняття "Класифікації народів світу" (1 година)
Заняття 1 (2 години). "Наука етнологія: особливості її предмету та методів пізнання у різних країнах світу"

Заняття iconРекомендована література
Капська А. Й. Виразне читання: практичні І лабораторні заняття. – К. Вища шк., 1990

Заняття iconТема №2. Збройні сили іноземних держав Заняття Загальна характеристика...
...

Заняття iconПлани семінарських занять
Заняття 1 предмет соціальної антропології та її місце в системі гуманітарних наук (2 год.)

Заняття iconПлани семінарських занять
Заняття 1 предмет соціальної антропології та її місце в системі гуманітарних наук (2 год.)

Заняття iconЗаняття
С учетом ведущего звена патогенеза комы выделяют три ее варианта: гиперкетонемический, гиперосмолярный и гиперлактацидемический

Заняття iconТема практичного заняття
Професiйна орiєнтацiя як фактор формування особистостi та за­­­доволення потреб суспiльства в кадрах

Заняття iconСтруктура навчальної дисципліни
Контрольний захід – підсумкова контрольна робота за рахунок семінарського заняття, 1 год

Заняття iconТемы и вид заняття
Модуль. Основы безопасности жизни, здоровья и деятельности ме­дицинского работника в современных условиях

Заняття iconПитання на самостійне пророблення
Виконати самостійно завдання до практичного заняття №4 «Створення головної кнопкової форми додатку»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<