Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою
НазваниеДп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою
страница1/10
Дата публикации29.04.2013
Размер1.26 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Физика > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення комітету з конкурсних торгів

ДП НАЕК «Енергоатом»

від „13” квітня 201­­­­­1р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю товарів за темою:

прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування

(обладнання системи контролю водню у боксі ПГ і ГЦН (А201) та в приміщенні КД (А527))

за кодом ДК 016 -97 33.20.7

для ВП РАЕС,бл№1,2

за процедурою – відкриті торги

Погоджено:

Голова комітету з конкурсних торгів

ДП НАЕК «Енергоатом»
Чебров В.Д. __________


Київ 2011 р.

I. Загальні положення

1

2

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI (надалі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом»

- місцезнаходження:

м. Київ, вул. Вєтрова, 3.

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Начальник управління комплектації - Раченко Сергій Вадимович: тел. +38(044) 523-40-04.

З організаційних питань: тел. (044) 206-97-67, 206-97-68.

Відповідальний за отримання, реєстрацію, зберігання та розкриття пропозицій конкурсних торгів – Секретар комітету конкурсних торгів Кулаковська Олена Володимирівна, тел./факс (044) 206-97-67, 206-97-68.

^ 3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування (обладнання системи контролю водню у боксі ПГ і ГЦН (А201) та в приміщенні КД (А527)) для ВП РАЕС, бл№1,2.


- вид предмета закупівлі:

Товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

місце: ВП "Рівненська АЕС": 34400, Україна, м. Кузнецовськ, Рівненська обл.
кількість: 36 од.


- строк поставки товарів:

100 днів від дати укладання договору.


^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги


5. Недискримінація учасників

Учасниками процедури закупівлі можуть бути фізичні особи, в тому числі фізичні особа – підприємці, юридичні особи (резиденти або нерезиденти). Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.


^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у Доларах США, Рублях (РФ) або ЄВРО. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до Доларах США, Рублях (РФ) або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Перерахунок ціни відбувається за формулою: ціна пропозиції конкурсних торгів х офіційний курс гривні до _________ (зазначається валюта), встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиції конкурсних торгів, підготовлені Учасниками-резидентами України, а також вся кореспонденція та документація, пов’язані з цими пропозиціями конкурсних торгів, якими обмінюються Учасники-резиденти України та Замовник, повинні бути складені українською мовою.

Пропозиції конкурсних торгів підготовлені учасниками нерезидентами України можуть бути складені іншою мовою, при цьому повинні мати обов’язковий переклад українською або російською мовою, завірену в установленому порядку.

У разі розбіжностей з текстом перекладу оригіналу, перевага надається тексту перекладу.


^ II.Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів у письмовій формі за адресою: м. Київ, вул. Вєтрова, 3, тел. (44) 206-9767, 206-9768. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.


^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник письмово (факсом з подальшим наданням оригіналу листа), повідомляє про це учасників, а також забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою*. Забезпечення конкурсної пропозиції не прошивається.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Зміст пропозицій конкурсних торгів не підлягає доповненням або змінам.

Пропозиція конкурсних торгів не повинна містити виправлень, приписок (крім виправлень арифметичних помилок під час розкриття пропозиції конкурсних торгів).

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати перелік усіх наявних в ній документів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення або довіреністю.

Конкурсна пропозиція, конкурсне забезпечення та інші документи, передбачені цією конкурсною документацією (оригінали), повинні міститися у запечатаному конверті №1.

Конверт №1 повинен мати такі написи:

 • «ОРИГІНАЛ»;

 • повна назва Учасника, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ, поштова адреса та номери контактних телефонів;

 • «Конкурсна пропозиція на закупівлю: прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування (обладнання системи контролю водню у боксі ПГ і ГЦН (А201) та в приміщенні КД (А527)) для ВП РАЕС, бл№1,2»;

 • «Не розкривати конверт до ^ 14­­­­ год. 30­­­ хв. «19» травня 2011 р.».

Конверт повинен мати повну назву та поштову адресу Учасника з тим, щоб можна було повернути конкурсну пропозицію не відкриту, якщо вона буде вважатися такою, що надійшла із запізненням, або якщо на участь в торгах надійшло менше двох конкурсних пропозицій.

Одночасно з оригіналом конкурсної пропозиції Учасник торгів також подає завірену ним копію своєї конкурсної пропозиції, що запаковується у конверт №2.

Конверт №2 оформлюється таким же чином та повинен мати напис «КОПІЯ».

Конверт №1 та конверт №2 запаковуються в загальний конверт, що підписується аналогічно Конверту №1.

Конверт повинен мати повну назву та поштову адресу Учасника з тим, щоб можна було повернути пропозицію конкурсних торгів не відкриту, якщо вона буде вважатися такою, що надійшла із запізненням, або якщо на участь в торгах надійшло менше двох пропозицій конкурсних торгів. Якщо конкурсні торги проводяться по лотам, вказати лоти, в яких Учасник бере участь.

Усі пропозиції, одержані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.


^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

листа-заявки про участь у конкурсних торгах з обов’язковим зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон);

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

документів, вказаних в п. 6, 7 розділу ІІІ цієї документації;

пропозиції конкурсних торгів (цінова), згідно з Додатком №1, в якому вказано перелік товарів, що складають предмет закупівлі, на паперовому носії з печаткою та підписом керівника, відповідно до встановленої форми. Також надається електронний варіант (word) на компакт-диску;

технічної пропозиції, підписаної уповноваженою особою учасника та скріплена печаткою, яка складається в довільній формі та повинна відповідати технічним вимогам (Додаток №2) та містити:

 • стислий опис запропонованих товарів (в цілому або по позиційно);

 • інформацію про технічні показники, яка подається у вигляді технічних умов, технічних завдань, технічних специфікацій або інших документів, що підтверджують технічні характеристики предмету закупівлі, підписаних розробником цього обладнання;

 • характеристики запропонованих товарів.
^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Учасник торгів для забезпечення виконання зобов’язань, які виникають у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів надає Замовнику забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі:

 • банківської гарантії, згідно з якою первинне зобов’язання несе будь-який банк. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639;

 • або гарантії страхової компанії, яка пройшла відбір у ДП НАЕК «Енергоатом» у встановленому порядку, у формі договору (страхового сертифікату) страхування відповідальності перед третіми особами. Зміст гарантії страхової компанії повинен відповідати Правилам добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника), які затверджені уповноваженою особою та зареєстровані у встановленому порядку. Перелік страхових компаній, які пройшли відбір у ДП НАЕК «Енергоатом», зазначений на офіційному сайті ДП НАЕК «Енергоатом»: www.energoatom.kiev.ua.

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинен становити 220 462,55 грн., з терміном дії 120 календарних днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиції конкурсних торгів, що не супроводжуються вищезазначеним забезпеченням, відхиляються Замовником.


^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде повернене протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення у разі:

 • закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

 • укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем торгів;

 • відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

 • закінчення процедур закупівлі без укладання договору про закупівлю з жодним із Учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається уповноваженій особі учасника особисто.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Замовником у разі:

 • відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

 • не підписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

 • ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню на рахунок замовника.


^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних.


^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії

Перелік підтверджуючих документів

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Якщо учасник є виробником товару то у складі конкурсної пропозиції надається довідка

(складена в довільній формі підписана та скріплена печаткою) щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виробництва товару.

Якщо учасник конкурсних торгів є офіційним представником виробника, то у складі конкурсної пропозиції надається зазначена довідка виробника, обладнання якого буде постачатися учасником та документальне підтвердження статусу офіційного представника виробника.


Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід


Якщо учасник є виробником товару, то у складі конкурсної пропозиції надається довідка, складена в довільній формі, підписана та скріплена печаткою, про наявність персоналу відповідної кваліфікації, необхідного для виробництва товару що є предметом закупівлі.

Якщо учасник є офіційним представником, то у складі конкурсної пропозиції надається зазначена довідка виробника та довідка учасника, складена в довільній формі, підписана та скріплена печаткою про наявність в учасника персоналу відповідної кваліфікації, необхідного для постачання товару.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Документ, який підтверджує досвід виконання аналогічних договорів.

Наявність фінансової спроможності

 • Завірені учасником копії балансу Учасника (форма №1) річна звітність за 2009 р. та 2010 р. – для юридичних осіб (резидентів). Якщо учасник створений пізніше зазначеного звітного періоду, він надає проміжну фінансову звітність (квартальну) за 2010 р.

 • Для суб’єктів малого підприємництва – завірена учасником копія фінансового звіту Учасника (форма №1-м) за останній звітний період.

 • Завірені учасником копія звіту про фінансові результати по формі №2 річна звітність за 2009 р. та 2010 р. – для юридичних осіб (резидентів).

 • Копія звіту про рух грошових коштів.

 • Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

 • Учасник-нерезидент надає документальне підтвердження фінансової спроможності в порядку, визначеному державою нерезидента.
^ 7.Документи, що надаються Учасником в підтвердження відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі торгів


Оригінал або нотаріально завірена копія довідки/інформаційного листа, виданої Державним департаментом з питань банкрутства, чи його територіальним органом, або ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» чи його територіальним відділенням про наявність/відсутність рішення про порушення проти Учасника справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом. Довідка повинна бути видана не раніше як за 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів (для резидентів).

Учасник-нерезидент надає документальне підтвердження фінансової спроможності в порядку, визначеному державою нерезидента.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про наявність або відсутність заборгованості перед бюджетами усіх рівнів – для резидентів. Для іноземних осіб – довідка уповноваженого органу щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та її офіційний переклад українською або російською мовами. Довідка має бути чинною на дату її подання у складі пропозиції конкурсних торгів.Нотаріально завірена копія Статуту. У випадку відсутності Статуту в іноземного учасника – завірений переклад витягу з торгового реєстру.Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (для резидентів).Нотаріально завірена копія довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (довідка статистики) (для юр. осіб – резидентів).Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для резидентів - платників ПДВ) або свідоцтва про право сплати єдиного податку (для юр. осіб) або свідоцтва про сплату єдиного податку (для фізичних осіб – підприємців).Копія паспорту керівника Учасника (1,2,3,11 сторінки) для фізичної особи – підприємця.Засвідчена Учасником торгів копія сертифікату системи якості або документа підтверджуючого наявність системи якості на підприємстві - виробнику товару.
^ 8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі визначена в Додатку 2 до документації конкурсних торгів «Технічна специфікація» та в Додатку 3 до документації конкурсних торгів «Технічні вимоги».

^ 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів


Не передбачено.

^ 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Пропозиція конкурсних торгів подається учасником особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення.

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

 Адреса подання пропозиції конкурсних торгів: м. Київ, вул. Вєтрова, 3, центральний пост, вестибюль, тел. (044) 206-97-59, 206-97-67, 206-97-68 (дирекція з забезпечення роботи комітету конкурсних торгів).


- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів «19» травня 2011 р. до 11:00.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться у приміщенні ДП НАЕК «Енергоатом» за адресою: м. Київ, вул. Вєтрова, 3.- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться о ^ 14:30 за київським часом «19» травня 2011 р.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів проводиться відповідно до Закону про держзакупівлі.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Зазначений документ не запаковується в конверт, а передається особисто в руки представнику ДП НАЕК «Енергоатом» до кінцевої дати та часу подання пропозицій конкурсних торгів.

Перепустка буде замовлена виключно у разі наявності разом з пропозицією конкурсних торгів одного з вказаних документів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Найбільш економічно вигідною визначається пропозиція, яка у результаті оцінки набрала найбільшу кількість балів
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconДп наек «Енергоатом» від „22” серпня 2011 р. Документація конкурсних...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconДп наек «Енергоатом» від „14” грудня 2010 р. Документація конкурсних торгів на закупівлю
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconДодаток 2 до документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з...

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconДокументація конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель”. Терміни, які використовуються...

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconКонкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01. 06. 2010...

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconКонкурсних торгів на закупівлю роботи по об’єкту
Додаток №1 до Протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 22. 04. 2011р щодо внесення

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconКонкурсних торгів для процедури
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconЗатверджено
Документація конкурсних торгів розроблена на підставі норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 10 №2289-vi...

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон)....

Дп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних торгів на закупівлю товарів за темою iconГолова комітету з конкурсних торгів
«Лисичанський теплосервіс» від 12 липня 2011 року прийнято рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<