Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства
Скачать 100.36 Kb.
НазваниеПорядок здійснення любительського І спортивного рибальства
Дата публикации01.08.2013
Размер100.36 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
ПРОЕКТ
Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від________________________№______ПОРЯДОК

здійснення любительського і спортивного рибальства


 1. Загальні положення

1.1. Порядок любительського і спортивного рибальства (надалі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України "Про тваринний світ", «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та регламентує:

- основні вимоги та принципи організації та здійснення любительського рибальства;

- визначення рибогосподарських водних об’єктів, їх ділянок, та умови використання водних біоресурсів для любительського і спортивного рибальства;

- основні засади здійснення любительського рибальства у водоймах України;

- порядок організації та здійснення змагань зі спортивного рибальства.

1.2. Дія Порядку розповсюджується на всі водні об’єкти України та їх придаткову систему в межах, яких вона сягає за максимальних паводків. Згідно з Порядком у рибогосподарських водних об’єктах України (за винятком частини акваторій рибогосподарських водних об’єктів, які знаходяться у межах заповідних зон національних природних парків, біосферних заповідників, регіональних ландшафтних парків та територій природних заповідників, риборозплідних господарств, водойм, які мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні, технічні тощо), а також рибогосподарських водних об’єктів або їх ділянок, на яких лов (добування) водних біоресурсів заборонено) дозволяється здійснення любительського і спортивного рибальства (далі - любительське рибальство) всім громадянам України, іноземним громадянам, а також особам без громадянства за умови дотримання встановлених правил любительського рибальства.

Любительське рибальство в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (де здійснення цієї діяльності, у тому числі надання платних послуг, передбачено відповідним положенням), встановлюється відповідно до п. 5 цього порядку, де в якості суб’єкта господарювання, що здійснює організацію любительського рибальства, виступає адміністрація об’єкту природно-заповідного фонду.
^ 2.Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

Підводний мисливець – рибалка-любитель, що здійснює підводне полювання.

Підводне полювання – вид любительського, при якому пошук та лов (добування) риби здійснюється шляхом повного занурення рибалки-любителя у водне середовище без застосування автономних дихальних пристроїв за допомогою гарпунних рушниць.

^ Режим любительського та спортивного рибальства – встановлена на певний проміжок часу сукупність вимог та правил, які уточнюють, доповнюють або скасовують окремі положення правил рибальства для оптимізації кількісного та видового складу водних біоресурсів у визначеному водному об'єкті (його частині).

Рибалка-любитель – особа, що здійснює любительське рибальство.

^ Спортивне рибальство - напрямок любительського рибальства, що здійснюється з установленням певних вимог до проведення спортивних змагань або кваліфікаційних нормативів з дотриманням вимог законодавства у сфері фізичної культури та спорту.

^ Картка реєстрації підводного мисливця - документ, що підтверджує проходження реєстрації та перевірки знань з вимог правил любительського та спортивного рибальства підводним мисливцем в органі рибоохорони.

^ Відловлювальна картка – документ, що засвідчує право особи здійснювати любительський лов в порядку спеціального використання водних біоресурсів у визначений термін.
^ 3.Основні вимоги та принципи організації та здійснення

любительського рибальства:
Любительське рибальство на території України здійснюється на засадах:

 • збереження та поліпшення середовища існування водних біоресурсів;

 • охорона, відтворення та раціональне використання водних біоресурсів;

 • платність за спеціальне використання водних біоресурсів.
 1. Визначення водойм (їх ділянок) для здійснення

любительського і спортивного рибальства


  1. Рибогосподарські водойми (їх ділянки) та умови використання водних біоресурсів для любительського рибальства з метою розмежування любительського та промислового рибальства визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості (надалі – ЦОВВ) на підставі науково-біологічних обґрунтувань рибогосподарських та інших спеціалізованих науково-дослідних установ, наукових підприємств та організацій. На окремих водоймах, де рибогосподарські та інші спеціалізовані науково-дослідні установи, наукові підприємства та організації не проводять дослідження, біологічне обґрунтування визначення водойм та умов використання водних біоресурсів для любительського рибальства розробляється іхтіологічними службами органів рибоохорони.

Порядок визначення рибогосподарських водойм (їх ділянок) для любительського за науково-біологічними обґрунтуваннями, приналежність водойм до рибогосподарських категорій по здійсненню діяльності, пов’язаною з організацією любительського, встановлюється Правилами любительського та спортивного рибальства.


 1. ^ Умови використання водних біоресурсів для любительського рибальства
  1. Любительський лов (добування) водних біоресурсів дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства у водоймах, визначених для любительського рибальства.

  2. На водоймах, визначених для любительського рибальства, забороняється промислове рибальство. На цих водоймах дозволяється проведення контрольного та науково-дослідного лову (добування) водних біоресурсів, спеціалізований відлов старшовікових груп риб крупновічковими знаряддями лову та інших видів меліоративного лову. В цих випадках суб’єктом господарювання, що здійснює зазначені види спеціального використання водних біоресурсів, отримується відповідний дозвіл.

  3. На окремих ділянках водойм, які традиційно використовуються як для промислового, так і любительського рибальства, дозволяється розмежування у часі промислового і любительського рибальства (за днями тижня, сезонами року тощо). Зазначене розмежування встановлюється науково-біологічним обґрунтуванням, погодженим з ЦОВВ.

  4. Підводне полювання здійснюється за умови щорічної реєстрації підводного мисливця в органі рибоохорони з наданням картки реєстрації підводного мисливця (додаток 1). Картка реєстрації видається організацією, що проводила підготовку та навчання підводного мисливця.

Реєстрація здійснюється після перевірки органом рибоохорони знань Правил любительського і спортивного рибальства у підводного мисливця.

Порядок здійснення підводного полювання встановлюється Правилами любительського та спортивного рибальства.

  1. Любительське рибальство може здійснюватися у порядку спеціального та загального використання водних біоресурсів.

  2. У порядку загального використання любительське здійснюється безоплатно для особистого споживання (без права реалізації) у визначених водоймах (їх ділянках) загального користування у межах встановлених норм безоплатного вилову знаряддями лову, встановленими для цього Правилами любительського та спортивного рибальства.

В інших випадках любительське здійснюється в порядку спеціального використання водних біоресурсів з обов’язковим отриманням відловлювальної картки (додаток 2).

Відловлювальна картка видається суб’єктом господарювання, що організовує надання послуг з любительського рибальство на засадах спеціального використання водних біоресурсів.

Порядок та умови здійснення любительського рибальства на засадах загального та спеціального використання водних біоресурсів, відповідно до категорій водойм, норми вилову тощо визначаються Правилами любительського та спортивного рибальства.
^ 6. Правила любительського та спортивного рибальства


  1. Вимоги щодо умов здійснення любительського рибальства на водоймах (у тому числі водойм, наданих у встановленому законом порядку для ведення товарної аквакультури або водойм КРГ та СТРГ), знарядь та засобів лову (добування), норм вилову, заходів зі збереження молоді та інші вимоги щодо охорони водних біоресурсів встановлюються Правилами любительського та спортивного рибальства.

  2. Правила любительського рибальства затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства і рибної промисловості та включають:

 • район дії;

 • об’єкти любительського лову (добування);

 • умови здійснення любительського рибальства;

 • вимоги щодо проведення змагань зі спортивного рибальства;

 • знаряддя та засоби любительського рибальства;

 • норми вилову та заходи зі збереження молоді водних біоресурсів;

 • місця та терміни заборони лову водних біоресурсів;

 • порядок здійснення контролю за дотриманням правил рибальства та відповідальність за їх порушення;

 • порядок організації суб’єктами господарювання любительського рибальства на засадах спеціального використання водних біоресурсів у водних об’єктах загального користування;

 • порядок створення суб’єктами господарювання культурних рибних господарств (КРГ) та вимоги до здійснення любительського рибальства на засадах спеціального використання водних біоресурсів в спеціальних товарних рибних господарствах (СТРГ);

 • інші положення згідно законодавства.

  1. З метою оптимізації стану водних біоресурсів та раціонального їх використання в певних водоймах (або групах водойм) окремі положення правил рибальства можуть уточнюватися, доповнюватися або скасовуватися на певний проміжок часу режимами любительського рибальства (далі - Режими рибальства).

Режими рибальства розробляються на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових підприємств та організацій, та (або) обґрунтованих пропозицій іхтіологічних служб органів рибоохорони і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства і рибної промисловості.

  1. Контроль за дотриманням правил та режимів рибальства здійснюють ЦОВВ, його територіальні органи та інші спеціально уповноважені на те органи.
 1. Порядок організації та проведення змагань зі спортивного рибальства


7.1. Змагання зі спортивного рибальства проводяться в порядку загального використання водних біоресурсів на водоймах, відповідно до положення про ці змагання, Правил любительського та спортивного рибальства, вимог законодавства у сфері фізичної культури та спорту.

Положення про змагання зі спортивного рибальства має відповідати вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, а також вимогам природоохоронного законодавства, бути затвердженим організатором змагань та погодженим ЦОВВ і органом рибоохорони, в зоні контролю якого будуть проводитись змагання, не пізніше ніж за 2 місяці до дати проведення змагань.

У разі, якщо змагання планується проводити на водоймах культурних рибних господарств або спеціальних товарних рибних господарств, положення про змагання зі спортивного рибальства окрім вимог п. 7.1 цього Порядку, має бути погоджено з користувачем водних біоресурсів водойми.


 1. Відповідальність за порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів


9.1. Особи, винні в порушенні цього Порядку та відповідних нормативно-правових актів у галузі охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.

9.2. Застосування заходів адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства.

9.3. Незаконно виловлені (добуті) водні біоресурси підлягають вилученню в установленому законодавством порядку

Додаток 1

^ Картка реєстрації підводного мисливця.


Картка реєстрації

підводного мисливця

__________
Термін дії з ________по ________

Кому видана:
Прізвище _____________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

^ Водойма, знаряддя лову, водні біоресурси ______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

( посада, П.І.Б, підпис особи, що зареєструвала)

М.П.


Додаток 2

^ Відловлювальна картка


________________________________________

(назва користувача)

______________________________________________
РИБОЛОВНА КАРТКА № ____________

^ Кому видана:

Прізвище ______________________________________

Ім’я __________________________________________

По батькові ____________________________________

Водойма _______________________________________

Район лову _____________________________________

Дата видачи «___» ________ 20 __ р.

Дійсна до « ___» ________200 __ р.

^ Ким видана___________________________________

_____________________________________________

(посада, П.І.Б, підпис керівника користувача)
М.П.
Зареєстрована

«___» ________20__ р. під № _________________

___________________________________________

___________________________________________

М.П. ( посада, П.І.Б, підпис особи, що зареєструвала)

Дозволений період лову в поточному році ____________________________________________

(прописом)

Дозволені знаряддя лову ________________________

_______________________________________________

_____________________________________________

(зазначити види знарядь лову)

Види водних біоресурсів, що дозволяється виловити:

Види водних біоресурсів

добова норма
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconКлуб спортивного-бального танца данза
Настоящее положение регулирует порядок вступления в члены «Клуб спортивного-бального танца «данза», определяет права и обязанности...

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconРозділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) глава загальні положення
Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі І цього Кодексу, а також порядок контролю за...

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconДеякі питання здійснення попереднього документального контролю в...
...

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconКлуб спортивного бального танца «центральный» центральный парк культуры...
Международная ассоциация спортивного танца всеукраинская общественная организация «любительская федерация спортивного танца»

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconПроект рішення одеської міської ради
Про Порядок розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної мережі для здійснення підприємницької діяльності у місті Одесі

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconКодекс адміністративного судочинства України
Кодекс адміністративного судочинства України визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних...

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconФедерація спортивного туризму україни постанова
Заслухавши інформацію першого віце-президента Федерації Штангея Ю. В. та обговоривши проект Типового положення про комісію з виду...

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconАнкета просим Вас рассмотреть вопрос о принятии Ассоциации спортивного
Международную Ассоциацию спортивного танца. С уставом и Положениями маст ознакомлены и обязуемся выполнять

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconАнкета просим Вас рассмотреть вопрос о принятии Любительской Ассоциации Спортивного
Международную Ассоциацию спортивного танца. С уставом и Положениями маст ознакомлены и обязуемся выполнять

Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства iconПрограмма Взнос
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<