Енергозбереження. Ресурсозбереження
НазваниеЕнергозбереження. Ресурсозбереження
страница1/17
Дата публикации13.03.2013
Размер2.51 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Донбаський державний технічний

університет
наукова бібліотека
Довідково-бібліографічний відділ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

рекомендаційний бібліографічний покажчик

(1997-2009 рр.)

Алчевськ, 2009

УДК: 620.9+658.26.004.18

Е 65
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К.О. Боровенська, О.В. Краснопольська; Наукова бібліотека ДонДТУ; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – с.

Упорядники: К.О. Боровенська

Оператор: О В. Краснопольська


Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..4
1. Загальні питання……………………………………………………………………..52. Енерго- та ресурсозбереження в енергетиці ……………………………………. 15

2.1. Когенераційні технології……………………………………………...35
2.2. Енерго- та ресурсозбереження в бюджетній сфері………………...40

2.3. Енерго- та ресурсозбереження в ЖКГ……………………………...45
3. Енерго- та ресурсозбереження в електротехниці та автоматиці……………..57
4. Енерго- та ресурсозбереження в машинобудуванні……………………………73

5. Енерго- та ресурсозбереження в гірничій справі ………………………………78
6. Енерго- та ресурсозбереження в нафтогазовій промисловості……………….96

7. Енерго- та ресурсозбереження в металлургії……………………………………97
7.1. Енерго- та ресурсозбереження в трубному виробництві………..125

7.2. Енерго- та ресурсозбереження в прокатному виробництві……..128
^ 8. Енерго- та ресурсозбереження в хімічній та коксохімічній промисловості...139

9. Енерго- та ресурсозбереження в будівництві …………………………………..143
^ 9.1. Енерго- та ресурсозбереження в виробництві будівельних

матеріалів……………………………………………………………………………….153
10. Енерго- та ресурсозбереження на транспорті…………………………………..156

11. Енерго- та ресурсозбереження в харчовій, сільськогосподарській та

інших промисловостях………………………………………………………………...160
12. Енерго- та ресурсозбереження в Луганській області…………………………163Показчик авторів…………………………………………………………..170


Вступ
Сьогодні питання про енерго- та ресурсозбереження актуальне у зв’язку з подорожчанням енергоносіїв. В промисловій сфері, а також на побутовому рівні, це питання приймає першочергове значення. Світова практика підтверджує, що проекти з енергозбереження, особливо в країнах з надмірним споживанням енергії, є одним з головних напрямків для підвищення конкурентоспроможності національної економіки, зміцнення енергонезалежності держави і пом’якшення впливу індустрії на довкілля.

Покажчик містить найбільш актуальну та вичерпану інформацію про енерго- і ресурсосбереження. Інформація у покажчику розподілена за різноманітними галузями економіки та промисловості.

У покажчику є розділ, який стосується енерго- та ресурсозбереження в Луганській області.

Домінуюча частина інформації у виданні узята з джерел, які знаходяться у бібліотеці ДонДТУ. У покажчику міститься інформація з періодичних видань, з учбової і наукової літератури. Є також інформація з реферативних журналів та інших інформаційних видань.

У даному рекомендаційному покажчику є покажчик авторів. Бібліографічний опис документів подано згідно ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Загалом покажчик містить 1176 інформацій у 12 розділах.

Позначкою «*» виділена інформація, якої немає у фонді бібліотеки.

Покажчик рекомендован професорсько-викладацькому складу ДонДТУ, студентам, і усім хто цікавиться питаннями енерго- та ресурсосбереження в Україні і за ії межами.

^ Загальні питання
620.9

П 78

Агеева Т.П. Определение перспективной потребности региона в топливе и энергии с учетом структурных и технологических сдвигов / Т.П. Агеев, Д.А. Терещук // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С.23-29.


Ангелова И. Энергосбережение: не словом, а делом / И. Ангелова // Украинская техническая газета. – 2009. - №24. – С. 10.


Артемова, В.Я. Энергосбережение: альтернативные источники и инновации / В.Я. Артемова // Проблеми науки. – 2008. - №10. – С. 17-23.


Бодюк, А.В. Визначення природних ресурсів як об’єктів ресурсозбереження / А. В. Бодюк, А.В. Богдан, В.А. Ульясов // Энергосбережение. – 2007. - №11. – С. 24-27.


Бойко Н. Безумству храбрых поем мы славу! / Н. Бойко // Строительство & реконструкция. – 2009. - №6. – С. 8.

Мировой опыт свидетельствует, что в современных условиях при росте стоимости энергоресурсов обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции можно только за счет перевода экономики на энергосберегающий путь развития с широкомасштабным внедрением энергосберегающих технологий620.9

П 78

Борисова Л.А. Анализ перспектив структурной перестройки народного хозяйства Украины с учетом энергосберегающей политики / Л.А. борисова, А.И. Юфа // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 16-20.


Вертіль О. «Енергозбереження: сумський варіант» / О. Вертіль, В. Чепіжко // Урядовий кур’єр. – 2009. – 10 червня. – С. 6.


Вихід один – інноваційний розвиток: бесіда з міністром промислової політики В. Новицьким / розмову вів М. Пуговиця // Урядовий кур’єр.– 2008. – 13 травня. – С. 8.


Волошин, Д.В. Фактор климатических трансформаций в системе государственного планирования энергосбережения и охрана окружающей природной среды / Д. В. Волошин // Энергосбережение. – 2007. - №11. – С. 27-30.


Гелетуха, Г.Г. Киотский протокол и дополнительные инвестиции в энергосбережение / Г.Г. Гелетуха, Ю.Б. Матвеев, А.В. Филоненко // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, №2. – С. 125-131.


Герцен, А.Н. Энергосбережение - одно из основных направлений снижения энергетического дефицита / А. Н. Герцен // Промышленная энергетика. – 2006. - №12. – С. 2-6.


Глава НАЭР Игорь Черкашин: «Кто не финансирует энергоэффективность, тот финансирует «Газпром» // Украинская техническая газета. – 2009. - № 7. - С. 5.


Гречаник А. Закон сохранения энергии / А. Гречаник // Украинская техническая газета. – 2008. - № 46. - С. 6-7.

О государственном регулировании энергосбережения в Украине


Груздева, Е. Газовые квоты. Как заставить работать энергосбережение / Е. Груздева // Экология и жизнь. – 2007. - №4. – С. 25-27.


Гудзь П.В. Зменшення собівартості продукції енергоємного підприємства шляхом зниження тарифу на електроенергію / П.В. Гудзь, Т.О. Волкова // Економічний вісник Донбасу. – 2008. - №4(14). – С. 99-104.


Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів: розпорядження Кабінета Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 159-р // Урядовий кур’єр. – 2009. - 4 березня. - С. 7.


Енергозбереження як вихід для України: (Світовий банк рекомендує вдосконалювати енергозбереження) // Урядовий кур’єр. – 2006. – 11 квітня. – С. 6.


Єрмілов, С. Проблеми та шляхи удосконалення державної політики України у галузі енергозбереження / С. Єрмілов // Економіка України. – 2006. - №9. – С. 4–12.


Єфімова, Г. Енергозбереження в Миколаївській області: стан та перспективи / Єфімова, Ю. Харитонов // Економіст. – 2006. - №8. – С. 64–65.


Жуков, Б. Законы несохранения энергии / Б. Жуков // Что нового в науке и технике. – 2006. - №7. – С. 37-43.*

Забарний Г.М. Методологія розробки програм енергоефективності та енергозбереження / Г.М. Забарний, С.О. Кудря, В.П. Клюс; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики . – К. : Ін-т відновлюваної енергетики, 2008. – 84 с. : іл., табл.

КПУ. Літ.книг. – 2009. - №5. – 3209. – С. 9.


Зеленина, Е. Ресурсы бережет интеллект / Е. Зеленина // Украинская техническая газета.– 2008. - №12. – С. 1 ; 5.

О новейших технологиях эффективного использования энергоресурсов.*

Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження : довідник / Д.В. Зеркалов. – К. : Дакор, 2008. – 478 с. : іл., табл., портр. – (Енергозбереження в Україні).

КПУ. Літ книг. – 2009. - №2. – 1197.- С. 63.


Ильин, С. Слабое звено заколдованного круга: беседа с А. Нефедовым об энергоресурсах и энергосбережении в Украине / С. Ильин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. – № 9/10. – С. 1 ; 15.5

К 17

Калыгин, В.Г. Промышленная экология: учеб. пособ. для студ. вузов / В.Г. Калыгин. – М.: Academia, 2004. – 432 с.: ил. – (Высшее профессиональное образование)620.9

К 49

Кичигин, А.Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов: монография / А.Ф. Кичигин, Д.А. Егер, А.Ф. Івченко. – К. : Кондор, 2006. – 402 с. : ил.


Коваленко, О. Преміювання - стимул для енергозбереження / О. Коваленко // Урядовий кур’єр. – 2006. – 20 квітня. – С. 6.


Коврига, Т.Р. З думкою про завтра / Т. Р. Коврига // Энергосбережение. – 2007. - №12. – С. 5-7.

Проблемы энергоэффективности в Украине


Коврига Т. Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Украине Олав Берстад: « Украине не хватает объединения вокруг приоритетов» / Т. Коврига // Украинская техническая газета. – 2008. - № 47.- С. 4-5.

Зарубежный опыт в области энергосбережения65

К 60

Колесников, А.И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях: учеб. пособие / А.И. Колесников, М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломеев. – М.: Инфра-М, 2008. – 124 с.


Корнейчук, Д. Газовое «похмелье» / Д. Корнейчук // Украинская техническая газета. – 2008. - № 11. – С. 1 ; 3.

Газовая зависимость Украины. Энергетическая и национальная безопасность страны.


Косянчук, І. Майбутнє – за енергозбереженням / І. Косянчук, Л. Федорченко // Урядовий кур’єр. – 2006. – 15 липня . – С. 6


Круть, О.А. Державний контроль у сфері енергозбереження. Шляхи вдосконалення контрольно-наглядової роботи на сучасному етапі / О. А. Круть // Енергетика та електрифікація. – 2007. – №12. – С. 52-53


Лисовенко, В.Д. Технико-экономические перспективы энергосбережения / В.Д. Лисовенко, Д.В. Лисовенко, С.Н. Носов // Регіональні перспективи. – 2003. - №2/3. – С. 136–138.


Литвин, В. І знову про енергозбереження / В. Литвин // Наша газета. – 2006. – 24 января. – С. 5.


Макаркіна, Г.В. Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на розвиток економіки індустріального регіону / Г.В. Макаркіна, К.М. Добридень // Фінанси України. – 2007. - № 10. – С. 42-50.


Мальцев, В. Інновації для економії палива та покращення довкілля: Сенсаційна пропозиція на ринку енергозберігаючих та природоохоронних технологій / В. Мальцев // Урядовий кур’єр. – 2007. – 21 березня. – С. 22.


Мамалига, В. Енергетичний аудит: можливості та програмне забезпечення / В. Мамалига, В. Верланов, Ю. Сидоренко // Економіка України. – 2007. - №12. – С. 27-35.


Мамалига, В. Основа – енергоаудит / В. Мамалига // Урядовий кур’єр.– 2006.– 28 листопада. – С. 7.

Про економічний механізм енергозбереження.


Марченко Г.С. Газовые теплогенераторы / Г.С. Марченко, Г.Н. Любчик, В.А. Макаренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - №4. – С. 35-41.5

М 34

Материалы международной конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности – 2000», г. Феодосия, 18-23 сентября 2000 г. / [ред. кол.: В.А. Давиденко и др.] ; ВО МАНЭБ, ДГМИ. – Алчевск : ДГМИ, 2000. – 204 с. : ил.


Медофф, С. Энергосбережение – это закон плюс когенерация всей страны / С. Медофф // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 21. – С. 4–5


Медуниця Ю. На шляху до енергетичної незалежності / Ю. Медуниця // Урядовий кур’єр. – 2009. – 13 лютого. – С. 1-2.


Медуниця Ю. Реформи енергозатратної економіки / Ю. Медуниця // Урядовий кур’єр.- 2009. – 20 лютого. – С. 1-2.

Заяви Ю. Тимошенко*

Некоторые аспекты реализации политики энергосбережения в Украине / Ю. В. Макагон [и др.]; Донец. нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2006. – 197с.

Літ. книг. – 2007. - №3. – 3477. – С.121


Павлюк И. Воистину «светлая» программа: Украинские ученые начали работу над воплощением государственной целевой научно-технической программы перехода хозяйства Украины на энергосберегающие источники света / И. Павлюк // Украинская техническая газета. - 2008. - № 44. – С. 5.


Паршин, А. Экономическое стимулирование энергоэффективности – новая эра в снижении энергоемкости ВВП Украины / А. Паршин // Энергосбережение . – 2007. - №12. – С. 2-4.669

П 27

Перспективы горно-металлургической индустрии / под ред. В.Е. Громова, С.М. Кулакова. – Новокузнецк : Сибирские огни, 1999. – 380 с. : ил.


Петренко С. Як на газі поставити хрест? / С. Петренко // Урядовий кур’єр. - 2009. – 24 березня. - С. 7.

Енергозберігаючі технології на Дніпропетровщині


Питання ввезення на митну територію України промисловими підприємствами товарів з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій : постанова Кабінета Міністрів України від 18 березня 2009 р. № 284 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 3 квітня. – С. 12.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconЕнергозбереження
Енергозбереження : реферативний огляд / Новицька Г. В., Коваленко О. В. – К.: Укрінтеі, 2009. – 40 с

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconКафедра електропостачання та ресурсозбереження
Тема. Исследование аппаратуры высокочастотной связи диспетчера с машинистами электровозов

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconКременчуцький
Навчально-науковий інститут електромеханіки, енергозбереження І систем управління

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconСписок наукових праць
Навчально-науковий інститут електромеханіки, енергозбереження І систем управління

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconНаказ
Щодо запровадження та функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в Україні

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconТема роботи
Дослідження методів енергозбереження при застосуванні електричних, газових та бензинових плит

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconЗаконодавчі матеріали 5
С 89 Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України (2007 – 2010 рр.): реком список літерат. / Харків...

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconПриклад проведення енергетичного обстеження адміністративних будівель (школи)
Роботи з проведення енергетичних аудитів в адміністративних та громадських будівлях м. Києва є першим етапом впровадження проекту...

Енергозбереження. Ресурсозбереження iconСтан І перспективи використання ресурсів гідрату метану зони чорного моря
Провідні держави світу в останній час приділяють значну увагу зміцненню своєї енергобезпеки через впровадження новітніх технологій...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<