Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
НазваниеЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
страница1/7
Дата публикации05.02.2014
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРобоча програма,
методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
”Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій”


для студентів напряму
6.030502 – економічна кібернетикаДніпропетровськ НМетАУ 2011
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
"Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій"


для студентів напряму
6.030502- економічна кібернетика

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2011
УДК 004.451.64

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій» для студентів напряму 6.030502 - економічна кібернетика / Укл. С.Я. Єгорова. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 42 с.

Представлені мета й завдання вивчення дисципліни
"Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи.

Призначені для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика заочної форми навчання.

Укладач С.Я. Єгорова, ст. викладач


Відповідальний за випуск Л. М. Савчук, канд. екон. наук, проф.


Рецензент Є. О. Каракаш, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку . .11. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид.арк. . Умов.друк.арк. . Тираж пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4
Редакційно-видавничий відділ НМетАУВСТУП
Одним з основних напрямів науково-технічного розвитку суспільства в даний час є розвиток інформаційних технологій (ІТ).

Сучасний етап розвитку ІТ пов'язаний із широким використанням комп'ютерної техніки і засобів зв'язку і створенням на їхній основі розподілених систем обробки даних.

Ефективне використання сучасних комп'ютерів неможливе без глибокого знання їхніх архітектурних особливостей.

Працювати комп'ютер змушує так звана машинна мова, про існування якої користувач може навіть і не підозрювати.

Спілкуватися з комп'ютером користувачеві допомагають операційні системи, офісні пакети, системи програмування й т. ін. Використання сучасних технологій програмування дозволяє створювати програми, не написавши ні рядка машинного коду. Але в мозок комп'ютера команди все ж таки надходять машинною мовою.

Машинна мова повністю відбиває всі архітектурні тонкощі конкретного типу комп'ютерів. Наслідком цього є те, що вона індивідуальна для кожного сімейства комп’ютерів. Для того щоб використати ефективно всі можливості комп'ютера, застосовують символічний аналог машинної мови - мову Асемблера.

Працювати на комп'ютері можна, звичайно, й без знання мови Асемблера. Але елементом підготовки програміста-професіонала обов'язково є вивчення Асемблера. Тому що, вивчаючи Асемблер, обов'язково попутно ознайомлюються з архітектурою комп'ютера. А це, у свою чергу, дозволяє надалі створювати більш ефективні програми на інших мовах і поєднувати їх, при необхідності, із програмами на Асемблері.

Асемблер дозволяє створювати ефективні програми, тобто такі, що займають менше пам’яті та працюють швидше.

Навіть найзапекліші противники цієї мови мусять признати, що програми на Асемблері – найшвидші, найкоротші і можуть реалізувати те, що не під силу програмам, створеним на будь-якій іншій мові програмування.

Модулі, написані на Асемблері, часто використовуються в програмах, що написані мовами високого рівня (Pascal, С/C++, Delphi). Найчастіше такий прийом застосовується для ефективної реалізації “вузьких місць” в алгоритмах, які засобами мови високого рівня реалізуються або дуже громіздко, або зовсім не піддаються реалізації.

Метою методичних вказівок до виконання контрольної роботи є надання допомоги у вивченні основ мови Асемблера, а також засобів підготовки та налагодження асемблерних програм.

У методичних вказівках наведені теоретичні відомості відповідно темі роботи, контрольні запитання для перевірки засвоєння матеріалу, а також завдання для реалізації мовою Асемблера.

Слід зазначити, що успішне виконання контрольних робіт тісно пов’язане з необхідністю розуміння особливостей функціонування окремих пристроїв комп’ютера, специфічних способів адресування даних, потребою в деталізації всіх операцій по реалізації алгоритмів тощо.
  1   2   3   4   5   6   7

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №1 Від 29....
Конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів” для студентів спеціальності 090401

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії. Протокол №1 від 29....
Методичні вказівки, з дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” для студентів спеціальності 090. 401, спеціалізації металургія...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних I гусеничних транспортних...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27....
«Теорія І технологія розливки феросплавів І спеціальних сталей» для студентів напряму 050401 металургія (груп електрометалургія сталі...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29....
...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011 iconВська, М. М. Хитько стратегія підприємства частина 1 Затверджено...
Викладено зміст першої частини дисципліни «Стратегія підприємства», зокрема, питання сутності стратегії підприємства, її різновидів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<