Закон УкраЇни
НазваниеЗакон УкраЇни
страница1/4
Дата публикации16.04.2014
Размер0.75 Mb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > География > Закон
  1   2   3   4


ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮА. ЯЦЕНЮК

“ ” 2014 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України
та інших законодавчих актів України
________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

абзац другий підпункту 14.1.112 викласти у такій редакції:

„Не належать до мінеральної сировини речовини – продукти агломерації руд з термічною обробкою, що є іншими, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці;”;

підпункт 14.1.126 викласти у такій редакції:

„14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

а) для цілей розділу XI – обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів інструментального обліку, які забезпечують безперервну електронну фіксацію;

б) для цілей розділу XVIII – вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про розподіл продукції". У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку визначеному підпунктом „а” цього пункту;”;

підпункт 14.1.150 викласти у такій редакції:

„14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію (крім агломерації руд з термічною обробкою, в результаті якої утворюються речовини інші, ніж мінеральна форма видобутої корисної копалини, у тому числі й такої, що піддана первинній переробці) та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм);”.
2. У абзаці першому пункту 151.1 статті 151 цифри «16» замінити цифрами «18».
3. У пункті 164.2 статті 164:

підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 викласти в такій редакції :

«164.2.8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, а також процентів, у тому числі нарахованих вкладнику у кожній фінансовій установі, в якій загальна сума вкладів перевищує 50 000 грн. на кінець звітного податкового місяця, (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)»;

доповнити новим підпунктом 164.2.19 такого змісту:

“164.2.19. суми пенсій (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, якщо їх розмір перевищує десять прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного податкового року, для осіб, які втратили працездатність, – у сумі такого перевищення”.

У зв'язку з цим, підпункт 164.2.19 вважати підпунктом 164.2.20.
4. Підпункт «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами “, крім виплат, що підлягають оподаткуванню згідно із підпунктом 164.2.19 пункту 164.2. статті 164 цього Кодексу”.
5. У пункті 167.2 статті 167 абзаци другий – четвертий шостий та сьомий виключити;

6. У статті 170:

у пункті 170.4:

у підпункті 170.4.1 слова „доходів, визначених у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу” замінити словом „процентів”;

підпункт 170.4.3 викласти в такій редакції:

„170.4.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів, процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентних або дисконтних доходів за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб, здійснюється у загальному порядку, встановленому для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 та з урахуванням підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу”;
7. У підпункті а) пункту 193.1 статті 193 цифру «17» замінити на цифру «20»;
8. У підпункті 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цифру «17» замінити на цифру «20»;
9. У статті 196:

у пункті 196.1.16 слова «100 євро» замінити словами «150 євро»;

у пункті 196.1.17 слова «300 євро» замінити словами «150 євро»; слова «протягом однієї доби» замінити словами «в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника.»

10. У статті 197:

у пункті 197.1:

підпункт 197.1.27 викласти в такій редакції:

„постачання лікарських засобів, крім першого постачання, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення, крім першого постачання, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У цьому підпункті перше постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення означає:

а) ввезення на митну територію України лікарських засобів та виробів медичного призначення;

б) перше постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення вітчизняним виробником. ”.

пункт 197.21 виключити;
11. У пункті 215.3 статті 215:

підпункти 215.3.1—215.3.3 викласти у такій редакції:

“215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з
УКТЗЕД 

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД 

Одиниця виміру 

Ставка податку

2203 00 

Пиво із солоду (солодове) 

гривень за 1 літр 

1,07 

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) 

Вина виноградні натуральні 

—“— 

0,01 

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) 

—“— 

3,1 

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 

Вина ігристі
Вина газовані 

гривень за 1 літр 

4,51 

2205 

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів 

—“— 

3,1

2206 00
(крім

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) 

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) 

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 

61,1

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 

Сидр і перрі (без додання спирту) 

гривень за 1 літр 

0,54 

2207 

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації 

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 

61,1  

2208 

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт 

—“— 

61,1 215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з
УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Ставка податку

специфічна

адвалорна

одиниця виміру

ставка

одиниця виміру

ставка

2401 

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи 

гривень за 1 кілограм (нетто)

235,662402 10 00 00 

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну 

—“— 

235,662402 20 90 10 

Сигарети без фільтра, цигарки 

гривень за 1000 штук

83,93

відсотків

12

2402 20 90 20 

Сигарети з фільтром 

—“—

187,58

—“— 

12

2403
(крім
2403 99 10 00, 
2403 10) 

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн “гомогенізований” або “відновлений”; тютюнові екстракти та есенції 

гривень за 1 кілограм (нетто)

235,662403 10 

Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції 

—“— 

235,662403 99 10 00 

Жувальний і нюхальний тютюн 

—“— 

235,662


15.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з
УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з
УКТЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10 

Сигарети без фільтра, цигарки 

гривень за 1000 штук

110,03 

2402 20 90 20 

Сигарети з фільтром 

—“— 

250,93”.


у підпункті 215.3.4:


слова і цифри: 

«Важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:


 


 


2710 19 31 40

2710 19 35 40

2710 19 49 00


більш як 0,2 мас. %


- " -


98


2710 19 31 30

2710 19 35 30

2710 19 41 30

2710 19 45 00


більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %


- " -


75


2710 19 31 20

2710 19 35 20

2710 19 41 20


більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %


- " -


68


2710 19 31 10

2710 19 35 10

2710 19 41 10не більш як 0,005 мас. %


- " -


46


2710 19 61 00

2710 19 63 00

2710 19 65 00

2710 19 69 00


Тільки паливо пічне побутове


- " -


46»
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Закон УкраЇни iconІнструкція
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
Відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр ) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних...

Закон УкраЇни iconЗакон України "Про міліцію" 20. 12. 90р
Закон України "Про міліцію" 20. 12. 90р. Указ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України)...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським І річковим...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
У законі України "Про рекламу" Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №39, ст. 181; Офіційний вісник України, 2011 р., №53, ст....

Закон УкраЇни iconЗакон України від 23 грудня 1993 року №3792-xii "Про авторське право...
Закон України від 23 березня 2000 року №1587-ііi "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
України, звільнення від обов'язкового продажу валюти на міжбанківському валютному ринку України, провадиться шляхом прийняття постанов...

Закон УкраЇни iconЗакон України
України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва І формування...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40 44, ст. 356)

Закон УкраЇни iconЗакон україни
Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<