Список наукових праць
Скачать 243.76 Kb.
НазваниеСписок наукових праць
Дата публикации14.06.2014
Размер243.76 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Назва факультету/інституту

Інститут механіки і транспорту

Кафедра

Технології машинобудування

Прізвище, iм’я,
по-батькові викладача

Роман Лев Семенович

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Вчена ступінь

Канд. техн. наук^

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

з/п
^

Тип публікацій


Співавтори (ПІБ студента підкреслити)

Назва публікації

Бібліографічні дані

Місяць та рік видання

Друковані аркуші

Фахове видання

Спрямування публікації

Країна видання

IS/ScopusТДК

Половинка І.М., магістрант

Дослідження точності закріплення багатогранних різальних пластин в збірних інструментах

ХХІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2014 р. – С 86

04.2014
.

Прак

Укр


СТ

Драгобецький В.В.,

Наумова О.О.

Вплив умов розточування збірними неврівноваженими інструментами на їх коливання та точність отворів

Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні : Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, № 1 (14), Луганськ, 2013.С. 274-284

09.2013

0.5

.

Прак

Укр


ТДК

Колесник О.О., магістрант

Аналітичний метод оцінки надійності різального інструменту

Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» 25-26 квітня 2013 р. Кременчук. – С. 96-98

04.2013

0.125

.

Прак

Укр


ТДК

Гречишкина Е.В.

Исследование стойкости режущих инструментов, оснащенных безвольфрамовыми твердыми сплавами

Збірник тез доповідей. XIV Регіональна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів. Кременчук. КДПУ. 2007 р. – С. 74-76

2007

0,125
Прак

Укр


СТ

Локтик А.В.

Исследование и расчет прогрессивной геометрии зубьев шлицевых протяжек

Збірник наукових праць Кременчуцького державного політехнічного університету: “Вісник КДПУ”. – Кременчук: КДПУ, 2006. – Вип.. 1/2006(33). – С. 48-50

2006

0,125

Техн.

Прак

Укр


СТ

Шамшей Д.А.

Работоспособность резцов, оснащенных безвольфрамовыми твердыми сплавами

Збірник наукових праць Кременчуцького державного політехнічного університету: “Вісник КДПУ”. – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип.. 5/2005(34). – С. 48-49

2005

0,09

Техн.

Прак

Укр


СТ

Локтик А.В.

Влияние конструкции сборного режущего инструмента на его надежность и работоспособность

Збірник наукових праць Кременчуцького державного політехнічного університету: “Вісник КДПУ”. – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип.. 5/2005(34). – С. 54-56

2005

0,125

Техн.

Прак

Укр


СТ

Саленко А.Ф.

Силы, действующие на сборный инструмент при растачивании отверстий с деление припуска по глубине резания

Научные труды регион.научно-техн.конференции „Проблемы создания новых машин и технологий”. КГПИ, Кременчуг, 1999. – С. 226-232

1999

0,29

Техн.

Прак

Укр


СТ

Саленко А.Ф.

Исследование автоколебательного процесса при растачивании сборными инструментами

Научные труды регион.научно-техн.конференции „Проблемы создания новых машин и технологий”. КфХГПУ, Кременчуг, 1996. – С.13-14

1996

0,09

Техн.

Прак

Укр


СТ

Роман С.Л.

Исследование микротвердости поверхностного слоя втулок, расточенных сборными инструментами

Научные труды регион.научно-техн.конференции „Проблемы создания новых машин и технологий”. КфХГПУ, Кременчуг, 1996. – С.14-15

1996

0,09

Техн.

Прак

Укр


СТ

Мацишин Р.Я.

Роман С.Л.

Шероховатость и характер изменения относительной опорной длины профиля отверстий, расточенных сборными инструментами

Научные труды регион.научно-техн.конференции „Проблемы создания новых машин и технологий”. КфХГПУ, Кременчуг, 1996. – С.15

1996

0,04

Техн.

Прак

Укр


СТ

Мацишин Р.Я.

Растачивание отверстий инструментами с механическим креплением неперетачиваемых твердосплавных пластин

Збірник наукових праць. 1994 р. ч. 1 КфХПУ, Кременчук, 1995. – С.17-21

1995

0,21

Техн.

Прак

Укр


СТ

Мацишин Р.Я., Варич А.В., Гордієнко А.М.

Двузубые расточные инструменты с регулированием диаметрального размера

Збірник наукових праць. 1994 р. ч. 1 КфХПУ, Кременчук, 1995. – С. 22-26

1995

0,21

Техн.

Прак

Укр


СТ
Двузубые сборные расточные инструменты для автоматизированного производства

Інформатизація та нові технології. Науково-техн.журнал №12, УкрІНТЕІ, 1994. – С. 47

1994

0,04

Техн.

Прак

Укр


ДСТ
Расточные инструменты, работающие с делением припуска по глубине резания

Деп.в УкрНДІНТУ № 783-Ук93 31.03.93. – 8 с

1993

0,34

Техн.

Прак

Укр


ДСТ
Качество поверхностного слоя при обработке отверстий сборными расточными инструментами

Деп.в УкрНДІНТУ № 784-Ук93 31.03.93. – 14 с

1993

0,58

Техн.

Прак

Укр


ДСТ
Точность отверстий в продольном направлении после растачивания сборными инструментами

Деп.в УкрНДІНТУ № 785-Ук93 31.03.93. – 6 с

1993

0,25

Техн.

Прак

Укр


ДСТ
Анализ надежности сборных режущих инструментов с механическим креплением неперетачиваемых пластин

Деп.в УкрНДІНТУ № 687-Ук91, бу ВИНИТИ №9(239), б/о379. 1991. – 6 с

1991

0,25

Техн.

Прак

Укр


ДСТ
Голографический інтерферометр для исследований сборных режущих инструментов

Деп.в УкрНДІНТУ № 688-Ук91, бу ВИНИТИ №9(239), б/о379. 1991. – 6 с

1991

0,25

Техн.

Прак

Укр


ДСТ

Локтик А.В., Щетінін В.Т.

Отклонение от круглости отверстий при растачивании сборными инструментами

Деп.в УкрНДІНТУ № 689-Ук91, бу ВИНИТИ №9(239), б/о380. 1991. – 12 с

1991

0,5

Техн.

Прак

Укр


ДСТ
Определение оптимальной схемы двузубого инструмента для растачивания отверстий с делением припуска по глубине резания

Деп.в УкрНДІНТУ № 965-Ук91, бу ВИНИТИ №10(240), б/о693. 1991. – 6 с

1991

0,25

Техн.

Прак

Укр


ДСТ
Математическая модель автоколебательного процесса при растачивании сборным инструментом с делением припуска по глубине резания

Деп.в УкрНДІНТУ № 966-Ук91, бу ВИНИТИ №10(240), б/о694. 1991. – 12 с

1991

0,5

Техн.

Прак

Укр


ТДК
Анализ жесткости узлов крепления режущих пластин в сборных расточных инструментах

Научные разработки на службу технического перевооружения производства. Тезисы докл.обл.научно-техн.конф.Кременчуг, 1990, с. 10-11

1990

0,09

Техн.

Прак

Укр


ДСТ

Локтик А.В., Щетінін В.Т.

Определение оптимальной геометрии сборного инструмента для растачивания отверстий

Деп.в УкрНДІНТУ № 430-Ук89, бу ВИНИТИ №6(212), б/о904. 1989. – 8 с

1989

0,34

Техн.

Прак

Укр


ДСТ

Локтик А.В., Щетінін В.Т.

Исследование точности базирования и закрепления пластин

Деп.в УкрНДІНТУ № 431-Ук89, бу ВИНИТИ №6(212), б/о905. 1989. – 12 с

1989

0,5

Техн.

Прак

Укр


ДСТ

Локтик А.В., Щетінін В.Т.

Регулируемая двузубая развертка с плавающим блоком

Деп.в УкрНДІНТУ № 692-Ук89, бу ВИНИТИ №7(213), б/о987. 1989. – 10 с

1989

0,42

Техн.

Прак

Укр


НПР
Разработка сбороных расточных инструментов для автоматизированного производства

Дис.... канд.техн.наук. Минск, БПИ, 1989. – 160 с.

1989

6,7

Техн.

Прак

Зар


НПР
Разработка сбороных расточных инструментов для автоматизированного производства

Автореферат дис.... канд.техн.наук. Минск, БПИ, 1989. – 19 с.

1989

0,79

Техн.

Прак

Зар


СТ

Локтик А.В., Щетінін В.Т.

Расточной инструмент для автоматизированного производства

Информационный листок о научно-технич.достижении №Р-89-103. Харьков, МТЦНТИ, 1989. – 4 с.

1989

0,17

Техн.

Прак

Укр


СТ

Локтик А.В., Щетінін В.Т.

Высокопроизводительные расточные головки для станков с ЧПУ

Сб.”Технология и оргнизация производства”. К., УкрНИИНТИ, 1988, №3, с.33-33.

1988

0,09

Техн.

Прак

Укр


НПР

Загорянський Г.М., Локтик А.В., Гончаров А.М.

Совершенствование конструкций металлорежущих инструментов и технологических процессов обработки деталей машин применительно к условиям гибкого автоматизированного производства

Звіт з НДР номер державної регистрації 01860091453, 1988

1988
Техн.

Прак

Укр


СТ

Локтик А.В., Щетінін В.Т.

Расточные головки для станков с ЧПУ

„Машиностроитель”, № 1, М.: Машиностроение, 1987, с. 12-13

1987

0,09

Техн.

Прак

СТ

Локтик А.В.

Многозубые расточные головки с неперетачиваемыми режущими пластинами

Информационный листок о научно-технич.достижении №87-080, Харьков, МТЦНТИ, 1987. – 4 с.

1987

0,17

Техн.

Прак

Укр


ТДК

Овчинников Л.С.

Анализ контактной жесткости сборных твердосплавных резцов методами голографической интерферометрии

Голография в промышленности и научных исследованиях. Тезисы докладов респ.научно-практ.семинара, Гродно, 1986, с. 12-13

1986

0,09

Техн.

Прак

Укр


СТ

Локтик А.В.

Новая конструкция компактной расточной головки

Сб.”Технология и оргнизация производства”. К., УкрНИИНТИ, 1985, №2, с.27-29.

1985

0,125

Техн.

Прак

Укр


НПР

Локтик А.В., Щетінін В.Т.

Совершенствование технологического процесса обработки деталей насосов

Звіт з НДР номер державної регистрації 01830083251, 1985

1985
Техн.

Прак

Укр


СТ

Локтик А.В.

Расточная головка с механическим креплением неперетачиваемых пластин

Сб.”Технология и оргнизация производства”. К., УкрНИИНТИ, 1984, №1, с.34-36.

1984

0,125

Техн.

Прак

Укр


СТ

Локтик А.В.

Расточная головка с механическим креплением многолезвийных пластин для получистовой и чистовой обработки отверстий

Резание и инструмент. Респ.межвед.науч.-техн.сборник №27. – Харьков: «Вища школа», 1983, с. 67-73

1983

0,29

Техн.

Прак

Укр


СТ

Локтик А.В.

Новые конструкции высокопроизводительных расточных головок для обработки отверстий

Сб.”Технология и оргнизация производства”. К., УкрНИИНТИ, 1982, №2, с.26-28.

1982

0,125

Техн.

Прак

Укр


СВ

Локтик А.В.

Сборный режущий инструмент

А.с. 837609 (СССР), БИ № 22, 1981, с.48

1981
Техн.

Прак

СВ

Локтик А.В.

Сборный режущий инструмент

А.с. 876333 (СССР), БИ № 40, 1981, с.48

1981
Техн.

Прак

СТ

Локтик А.В., Чернов М.А.

Регулируемая развертка с плавающим блоком

Технология, организация и механизация механосборочного производства. Реферат.сб. № 12-81-11-М.: ЦНИИТЭИтяжмаш, 1981, с. 9-11.

1981

0,125

Техн.

Прак

НПР

Локтик А.В., Закопай С.Ф.

Совершенствование технологических процессов обработки деталей и узлов мостовых кранов

Звіт з НДР номер державної регистрації 79008786, 1981

1981
Техн.

Прак

НПР

Локтик А.В., Лавровський С.К., Закопай С.Ф.

Совершенствование технологических процесов изготовления деталей и узлов металлорежущих станков

Звіт з НДР номер державної регистрації 80012675, 1981

1981
Техн.

Прак

СВ

Локтик А.В., Кудлай М.П.

Сборный режущий инструмент

А.с. 768564(СССР), БИ № 37, 1980, с.39

1980
Техн.

Прак

СТ

Локтик А.В.

Определение геометрии сборной фрезы по геометрическим параметрам переходного лезвия зуба

Резание и инструмент. Респ.межвед.науч.-техн.сборник №21. – Харьков: «Вища школа», 1979, с. 12-15

1979

0,17

Техн.

Прак

СВ

Локтик А.В.

Сборный режущий инструмент

А.с. 623670 (СССР), БИ № 34, 1978, с.32

1978
Техн.

Прак

НПР

Локтик А.В., Закопай С.Ф.

Совершенствование технологического процесса обработки деталей мостовых кранов на станках мод. 1284-6 и 1286-6

Звіт з НДР номер державної регистрації 78035999, 1978

1978
Техн.

Прак

СТ

Локтик А.В., Балковий В.М.

Расточная головка с механическим креплением многолезвийных пластинок для обработки глубоких отверстий

Резание и инструмент. Респ.межвед.науч.-техн.сборник №18. – Харьков: «Вища школа», 1977, с. 120-125

1977

0,25

Техн.

Прак

НПР

Козлов Г.А., Локтик А.В., Закопай С.Ф.

Исследование и внедрение в производство методов ультразвуковой очистки шлифовальніх кругов и обработки отверстий в корпусных деталях.

Звіт з НДР номер державної регистрації 77003292, 1977

1977
Техн.

Прак

НПР

Козлов Г.А., Локтик А.В., Бачурін А.П.

Совершенствование металлорежущих инструментов и методов обработки в цехах завода КрАЗ

Звіт з НДР номер державної регистрації 76005614, 1976.

1976
Техн.

ПракДобавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Список наукових праць iconСписок наукових праць
Вісник кдпу. Збірник наук праць кдпу, вип. №5/2007(46) Ч. 1, Кременчук, кдпу, 2007 р

Список наукових праць iconСписок наукових праць
Симонова А. А., Мовшович А. Я., Верезуб Н. В., Пупань Л. И., Залога В. А., Криворучко Д. В

Список наукових праць iconСписок наукових праць
Навчально-науковий інститут електромеханіки, енергозбереження І систем управління

Список наукових праць iconСписок наукових праць
Эра мегаданных. Состояние и эволюция мирового информационно-вычислительного пространства

Список наукових праць iconСписок наукових праць
Способы уиеньшения загрязнения окружающей среды при транспортировке нефти и нефтепродуктов

Список наукових праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Валютні деривативи як інструменти хеджування валютного ризику в зовнішньоекономічної діяльності

Список наукових праць iconСписок наукових праць Войтовича Ігоря Даниловича
Сб н тр. “Оперативные и постоянные зу”, Изд-во “Энергия”, Москва-Ленинград, 1965, с. 61-70

Список наукових праць iconСписок наукових праць Войтовича Ігоря Даниловича
Сб н тр. “Оперативные и постоянные зу”, Изд-во “Энергия”, Москва-Ленинград, 1965, с. 61-70

Список наукових праць iconСписок наукових праць
Вісник кну імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2011 (67). Частина С. 158-164

Список наукових праць iconСписок наукових праць
Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<