Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь»
Скачать 272.2 Kb.
НазваниеУрок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь»
Дата публикации19.06.2014
Размер272.2 Kb.
ТипУрок
uchebilka.ru > География > Урок
Департамент освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради

Комунальний заклад
«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. №10»

Методичний посібник

Формування здібностей учнів до нестандартного мислення

Вчитель початкових класів
Змисла Ніна Іванівна

м. Нікополь
2014 р.

Зміст

1.

Вступна частина
2.

Засоби виховання розумової активності дітей
2.1.

Урок у природі, 3 клас
3.

Компетентність вчителя – запорука уваги дітей під час уроку.
4.

Нестандартні форми роботи на уроках російської мови
5.

Гра як засіб сприяння набуттю свідомих і міцних знань, умінь, навичок.
6.

Урок російської мови, 4 клас
7.

Сімейне виховання – одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь»
7.1.

Виховний захід « Вчимося жити у згоді та злагоді»
8.

Література
 1. ^ ВСТУПНА ЧАСТИНА

У наш час, коли дуже швидко розвиваються наука та техніка, необхідна така перебудова методів навчання, щоб формувати в підростаючого покоління здатність самостійно оволодівати новими знаннями, досягненнями науки й техніки.

Розвиток пізнавальних можливостей учня залежить від організації навчання, управління ним із боку вчителя.

Забезпечення умов для становлення дитини як особистості, що зацікавлена в самозміненні й здібної до нього, - такою є задача навчання.

Підручники, за якими зараз працює початкова школа - це підручники нового покоління. Побудовані вони на ідеях систем розвиваючого навчання. На уроці діти і вчитель - рівноправні партнери. Вчитель намагається створити «ситуацію успіху» на кожному уроці через «відкриття» знань кожним учнем.

Для розвитку нестандартного мислення учнів використовуються різноманітні методи навчання: інформаційно- рецептивний, репродуктивний, евристичний, проблемний та дослідницький. Поєднуючи ці методи роботи, досягається найбільша ефективність уроку.

 1. ^ ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ РОЗУМОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ Чи варто переконувати, що початкова ланка загальноосвітньої школи, маючи специфічні та об'єктивні можливості, може і повинна реалізувати особливі комунікативні завдання у розв'язанні їх проблем?

Комунікативні вправи виконують декілька функцій:

Навчальну — розвиток уміння сприймати інформацію різної модальності.

Релаксаційну — усунення емоційного напруження, створення сприятливої атмосфери на заняттях.

Розвивальну — гармонійний розвиток особистісних якостей для активізації резервних можливостей.

Виховну — психотренінг і психокорекція поведінки в ігрових моделях життєвих ситуацій.

Аналіз поведінки дітей при спілкуванні та самооцінка допоможе ім. виправити помилки, зрозуміти, що і чому не виходить. Таким чином, вміння орієнтуватися у будь - яких мовленнєвих ситуаціях допоможе дитині підготуватися до життя в сучасному суспільстві.

^ 2.1. УРОК У ПРИРОДІ, 3 КЛАС

Тема. Организация наблюдений. Сезонные изменения в

живой и неживой природе

Цели урока: ознакомить детей с видами деревьев, кустарников и травянистых растений, с изменениями в жизни растений и животных с приходом осени, с объектами и явлениями природы при помощи опытов, наблюдений, самостоятельной работы; развивать умение видеть объекты природы в естественной среде, наблюдать взаимосвязь растений с почвой, животных с растениями; развивать умение работать в группах, анализировать увиденное и делать выводы, формировать представление о природе как едином целом, в котором все части взаимосвязаны; воспитывать эстетические чувства, экологические навыки, любовь к предмету, любознательность.

Оборудование: блокноты, карандаши, термометр, пакеты для листьев, лупы.

Ход урока.

I. Организационный момент.

II. Повторение правил поведения учащихся на уроке-

экскурсии.

III. Актуализация знаний учащихся…

а) повторение пройденного материала (5 мин., продолжение во время экскурсии)

- Какое сейчас время года? Месяц?

 • Какие изменения произошли в природе с наступлением осени?

 • Каждое время года имеет свои признаки. Какие признаки есть у осени?

б) подготовка к проведению экскурсии:

  • объявление учителем темы урока-экскурсии;

  • определение цели экскурсии вместе с учащимися;

  • проведение инструктажа о правилах поведения во время экскурсии, о пользе пешеходных экскурсий;

  • выход на улицу.

IV. Основной материал. Введение в тему урока.

а)Беседа с учащимися во время экскурсии.

Бродит осень по дорогам.

Ищет осень, где присесть,

Чтобы с грусть и тревогой

О себе оставить весть...

^ 3. КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ –

ЗАПОРУКА УВАГИ ДІТЕЙ ПІД ЧАС УРОКУ

Увагу молодших школярів на початковому етапі навчання психологи характеризують як мимовільну, нестійку. Діти активно реагують на нове, яскраве і незвичне, часто відволікаються від роботи.

Отже, розвивати увагу – це означає виховувати в собі людську якість усе помічати, на все відповідним чином реагувати…

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ УВАГИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ (УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ, ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА..)

 1. Знайдіть всі числа від 1 до 20.
13

8

1

12

5

16

3

18

7

15

6

11

2

19

10

20

9

17

14

4^ ІГРОВІ ВПРАВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

НУМЕРАЦІЇ ЧИСЕЛ ВІД 0 ДО 10
Називай числа

Мета: закріпити знання дітей з усної нумерації чисел у межах 10, сформувати навички кількісної лічби (у прямому і зворотному порядку).

1-й варіант

У лісовій школі урок математики вів ведмідь Михайло Потапович. Білки і зайці вчилися лічити. Вони називали підряд числа від 1 до 10. Зайці називали число 1 голосно, а білки — 2 тихо, потім зайці — 3 голосно, білки — 4 тихо і т. д. Повторимо разом, як звірята називали числа підряд від 1 до 10.

За цим самим сюжетом можна провести ще кілька варіантів гри…

 1. ^ НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ РОБОТИ НА

УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Вивчаючи рідну мову, учні часто зіштовхуються з проблемами при написанні слів з буквами я, ю, е, ё.

Ось приклад фрагменту уроку з російської мови.

Ребята, после того, как вы рассказали обезьянке

Чиче о гласных и согласных буквах, она написала

(учитель пишет на доске):

^ Йуля пьйот вкусный сок.

Все согласны с такой записью? Конечно же нет. Какие слова написаны неверно? Вот об этом же сказали ваши товарищи Чиче...

Да, недостаточно знать общие правила обозначения звуков буквами. Надо ещё знать, в каких местах эти правила не годятся. Вы ведь ещё не объяснили обезьянке, что в буквенной записи бывают такие места, которые нельзя только написать по слуху: надо знать специальные правила. Как называются такие места?

 • Как вы написали слово «чаща»? Какие работы у буквы А в слове «чаща» ? Верно, после [ч] и [щ ] буква А выполняет только одну работу: обозначает звук [а]. Почему буква А после [ч ] и [щ] - это орфограмма?

 • Ребята, вы говорите, что обезьянка ошиблась,

записывая слово

«Юра». Но ведь после вашего объяснения о разных способах обозначения звука [й] Чича всё сделала верно: в начале слова звук [й] и следующий гласный [у] обозначила буквой Ю. Чего же она не учла?..

Обучение русскому языку - процесс долгий и сложный. И важно с первых уроков заинтересовать детей предметом, вызвать желание учиться правильно и красиво говорить, формулировать выводы, грамотно и каллиграфически писать. c:\users\123\pictures\img570.jpg

…Широко используются на уроках методики для изучения и корректировки памяти, методику «Память на числа», таблицы Шульте, упражнения на развитие теоретического мышления и т.д.

Ведущим в работе учителя является проблемный подход к обучению. Постановка проблем стимулирует мышление учащихся, повышает их познавательную активность. Ученик становится участником процесса обучения, сознательно овладевает знаниями. Проблемные задания требуют самостоятельного анализа языкового явления, творческого применения знаний. Например:

1. Докажите на примерах данных слов необходимость

употребления буквы Ь (разделительного).

^ Семья- семя, полю- полью, пылю — пылью, Коля — колья.

 1. Сколько разных слов в группе данных? Что помогло вам сделать правильный вывод?

Гвоздики, гвоздики, кружки, кружки, берегу, берегу, поля, Поля, замок, замок. И. т. д. (8 пунктов)

Проблемно-познавательные задания способствуют развитию творческого мышления, формированию внутренних стимулов к учению. Однако, при их использовании нужно учитывать уровень образовательной подготовки учащихся, развитие логического мышления, умений аргументировать, т.е. возможности младших школьников к такому обучению.

 1. ^ ГРА ЯК ЗАСІБ СПРИЯННЯ НАБУТТЮ

НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Для того, чтобы приобретение знаний, умений и навыков на уроках языка не было трудным и скучным, чтобы оно приносило радость, удовлетворение, вызывало интерес, учитель постоянно вводит в обучение занимательность. Осуществляется такое обучение путём использования различных занимательных материалов, игр, иллюстративного материала, средств изобразительного искусства, музыки и т.п. Всё это воздействует на эмоциональную сферу школьника, развивает познавательные интересы.

^ Приглашайте родственников

К произнесенному учителем слову учащиеся каждого ряда должны подобрать как можно больше однокоренных слов и записать их в столбик на доске.

Игра может начаться таким вступлением:

«Слово лес отмечает свой день рождения и приглашает всех своих родственников. А их так много! Давайте посчитаем!».

Или:

«Все вы любите зиму. Первое, что мы представляем, когда мы говорим об этом времени года - снег. Давайте вспомним всех зимних родственников корня снег, чтобы зима никого не забыла, когда будет собираться в наш город»…

^ Учебный алгоритм (учитель называет «схемой применения правила») состоит из отдельных шагов-операций, действий, размещённых в определённой последовательности, обусловленной характером и логикой изучаемого материала.

Алгоритмы могут содержать предписания для различения грамматических и орфографических правил…

^ Упражнения в использовании языковых средств,

для формирования культуры речи

Предложение

 • произношение предложений, разных по цели высказывания и интонации; повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные;

 • выразительное чтение предложений с обращением;

 • построение предложений из данных слов, словосочетаний;

 • распространение предложений по вопросам;

 • построение предложений по образцу, по данному началу;

 • чтение предложений с однородными членами, построение их, включение в связное высказывание;

 • построение сложных предложений по образу, по данному началу;

устранение синтаксического однообразия в построении предложений.

Звуки и буквы

- постановка ударения в словах;

 • произношение слов, которые обозначаются местом ударения в русаком и украинском языках (дочка, крапива);

 • произношение звуков, звукосочетаний; произношение слов в соответствии с основными правилами русского литературного произношения.

Состав слова

- образование слов с помощью приставки или суффикса, наблюдение над словообразовательными рядами (зима - зимовать - перезимовать);

 • наблюдение над значением родственных слов с различными приставками и суффиксами (прочитал - перечитал, домик - домище);

 • наблюдение над значением неродственных слов с одной и той же приставкой или суффиксом (уехал, убежал, грибок, дубок);

 • наблюдение над произношением приставкой и суффиксов.

Части речи

 • постановка имени существительного в определённом роде;

 • изменение имён существительных по числам;

 • изменение имён существительных по падежам, построение предложений с существительным в разных падежных формах;

 • употребление существительных (прилагательных) - синонимов и существительных (прилагательных) - антонимов;

 • наблюдение над многозначительностью отдельных имён существительных (прилагательных);

 • употребление имён существительных (прилагательных) в прямом и переносном значениях, развитие учений замечать точное, меткое, образное слово в речи;

 • наблюдение над образованием существительных с помощью приставок и суффиксов;

 • наблюдение над употреблением прилагательных в предложениях, текстах;

 • выбор из ряда прилагательных того, которое наиболее подходит в данной речевой ситуации;

 • устранение однообразия в употреблении прилагательных путём использования синонимических слов и выражений;

 • построение предложений с прилагательными в разных формах;

 • наблюдение над употреблением местоимений в различных падежных формах, построение предложений;

 • устранение с помощью местоимений повторений в употреблении слов;

 • употребление личных местоимений с предлогами;

 • употребление глаголов-синонимов и глаголов-антонимов;

 • наблюдение над многозначностью отдельных глаголов;

 • употребление глаголов в переносном значении;

 • выбор из ряда глаголов наиболее подходящего для данного высказывания;

 • употребление глаголов со значением говорения, движения и др.;

 • построение предложений с однокоренными и синонимичными глаголами (глядеть-смотреть, улетел- влетел)

 • построение предложений с однокоренными сказуемыми;

 • изменение глаголов по временам, глаголов настоящего и будущего времени - по лицам и числам;

 • произношение глаголов на -шь, -шься, -тся, -тъся;

 • изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам, произношение глаголов женского рода с ударением на окончании (поняла, брала);

 • употребление предлогов, которые в русском и украинском языках различаются по значению и употреблению (в - из, на –с);

 • наблюдения над употреблением наречий в текстах, построение предложений с наречиями.

Представленный материал свидетельствует о реальных возможностях речевой подготовки одновременно с усвоением языкового материала по мере его изучения.

 1. ^ УРОК РОСІЙСЬКОЇ МОВИ, 4 КЛАС.

(фрагмент)

Тема: Упражнения в написании окончании глаголов;

І и II спряжения, определение спряжения глаголов по инфинитиву.

Цель: продолжать формировать умение определять спряжение глагола; повторить состав слова; совершенствовать навыки написания глаголов I и П спряжения; развивать речь учащихся; продолжать работу над развитием логического мышления, воспитывать любовь к родному языку.

Оборудование: фонограмма песни «Чему учат в школе», модели космической ракеты и девяти планет солнечной системы, индивидуальные карточки с заданиями, таблицы для фронтальной работы в классе.

V. Закрепление и обобщение ранее изученного материала.

 1. Итак, первое задание. Словарная работа (работа над новыми словами - газета, гореть). Запись в тетрадь, орфоэпическое произношение.

- Молодцы, справились с заданием - долетели до первой планеты Марса.

 1. Образовать глаголы от данных существительных, записать их в инфинитиве, определить окончания. Трепет, дрожь, искра, крик, смех, радость.

( Трепетать, дрожать, искра, крик, смех, радость)

 • Умнички, мы уже добрались до Юпитера:

  1. Работа с отрывком из стихотворения

И. Никитина «Русь».

И сады цветут,

И леса шумят,

И лежат в земле

Груды золота.

 • Найти глаголы, выписать их, выделить окончания,

Определить испряжение.

(Цветут, шумят, лежат)

 • Указать все грамматические значения данных глаголов

ицо, число, время, спряжение).

 • Чем отличаются грамматические значения этих глаголов?

(Спряжением).

 1. Выполнение упр. 70, чтение, объяснение выполненной работы.

Вот добрались до Сатурна.

 1. Самостоятельная работа.

Работа с отрывком из сказки A.C. Пушкина «.Сказка о попе и работнике его Балде».

До свету всё у него пляшет,

Лошадь запряжет, полосу вспашет,

Всё заготовит, закупит,

Яичко испечёт, да сам и облупит.

- Найти глаголы, назвать, определить спряжение,

6. А сейчас повторим состав слова.

- Какие вы знаете части слова? Из записанных на доске слов записать слова, состоящие только из корня.

^ Свет, синий, синеть, дар, дарить, приход, лес, лесник.

- Хорошо справились с заданием, долетели до Урана. Для этого

нам пришлось преодолеть огромное расстояние. Найдите в

толковом словаре слово «преодолеть». Прочтите его объяснение,

запишите в тетрадь вместе с личными формами. Какого спряжения этот глагол?

Физкультминутка.

7. - Посмотрите на этот фотоэтюд, расскажите, что вы видите на картине. Составьте красивые предложения, передайте в них свои ощущения.

- Хорошо справились с заданием. Мы уже на Нептуне.

8. Далее - работа с анаграммами, скороговоркой.

Ребята, вы успешно справились с последним заданием. Вот мы и добрались до самой далёкой планеты. И думаю, найдём общий язык с жителями Плутона.

- Объясните лексическое значение выражения «общий язык»

(полное взаимопонимание, согласованность в действиях)

VI. Подведение итога урока.

- Вы хорошо поработали сегодня на уроке. С каждым уроком русского языка мы с вами всё больше открываем секретов.

Ведь

Это наш родной язык.

Как сказал В.Г. Белинский «… русский язык чрезвычайно богат, глубок для выражения простых, естественных понятий…».

 1. ^ СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ – ОДНА З ВАЖЛИВИХ СКЛАДОВИХ

НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

РОДИННЕ «СВЯТО БАБУСЬ», 4 КЛАС.

Мета: Виховувати любов і повагу до старших членів родини — бабусь. Формувати чуйність, доброту, милосердя. Вчити дітей поважати життєвий досвід старших членів родини, прислухатися до їхніх порад, допомагати їм. Відроджувати звичаї і обряди нашого народу, примножувати його традиції.

…на середину залу виходять хлопчик і дівчинка. На вишитому рушнику тримають хліб і сіль.

Учень: Добрий вечір, люди добрі.

Що сидять в нашій господі,

Раді з святом вас вітати,

Щастя і добра бажати.

Учениця: Красиво і світло у нашій світлиці.

Примули на вікнах стоять вогняні.

Сьогодні у класі бабусине свято,

І хочеться всіх привітати мені.

^ Кланяються гостям, кладуть хліб та сіль на стіл і сідають разом зі всіма дітьми класу.

Вчитель: Діти, сьогодні — особливе свято. В гості до нас прийшли найулюбленіші для кожного з вас люди — ваші бабусі. Вони — невтомні трудівниці, скарбничі мудрості нашого народу, хранительки звичаїв та обрядів, цікаві казкарі.

Ось вслухайтесь, діти, у саме слово: бабуся, бабусенька, бабуня, бабунечка. бабця, бабусечка. Правда, яке воно ніжне, красиве, лагідне, пестливе. А чому? Подумайте і скажіть. Адже ми з вами говорили про це, готуючись до свята. Відповіді дітей:

Тому, що бабуся прожила на світі удвічі більше за наших маму і тата: бачила в житті удвічі більше за наших маму і тата; і ми удвічі дорожчі для неї, бо ми — діти її дітей; бо ми — її онучата, дівчатка чи хлоп'ятка; бо ми — її пташенятка, ластів'ятка чи поросятка.

^ Учень: І коли це бабця називала мене поросятком?

Учениця: Напевно тоді, коли ти був бруднулею!

Учень: Згадав! Це було тоді, коли я

Заталапав чоботятка.

І щоб сховатися від тата, —

До бабусі утікав!

А вона побурчить,

Поцілує та й мовчить.

Чи сюди, чи туди,

Чи то хліба, чи води,

Чи сорочку, чи штанята, —

Все до бабці, не до тата:

Там безпечно від біди.

І щасливо той жиє,

В кого бабця люба є:

Той біди вже не зазнає,

Бо бабусенька скрізь дбає.

Учениця: А дбає бабуся про тебе тому, що ти її дитиночка- кровиночка. Правду кажуть у народі: "Діти — це діти, а справжні діти — це онуки".

Вчитель: Дорогі бабусі! Ми знаємо, що в житті вам було нелегко. Ви нечасто отримували подяки, нагороди за свою роботу, подарунки. А сьогодні ваші онуки підготували для вас сюрприз. Просимо вас'на хвилинку заплющити очі, а коли розплющите — то побачите біля себе ваше онуча з сюрпризом.

^ Діти вручають бабусям подарунки.

Учень: Любі бабусі! Ми старанно готувалися до свята, підготували пісні, вірші, малюнки, щоб потішити вас і розвеселити.

^ Діти виконують кілька номерів художньої самодіяльності.

Вчитель: Бабуся! Чи є в світі краща людина? Ні! Скільки вона пережила, але яка ніжна, щира! Скільки вона недоспала ночей, голублячи онучат! Подивімось, діти, у бабусині очі. Які вони щирі! У них не побачиш ні лукавства, ні хитрощів. Це погляд добра/й любові. І хоч горе не обходило бабусиної хати, особливим блиском світилися очі бабусі тоді, коли приїжджали до неї онучата. У кожної бабусі своє життя, своя доля. її доля! А яка вона?...

Учениця: Бабусина доля — Як пшеницю жала

Як ота тополя, Та як повертались

Що посеред степу Доньки і сини.

В небо порина. А іще світало,

Вітер гне тополі, Як защебетали

Заметілі в полі, У дворі онуки,

Так біліє в бабці сивина. Наче ластівки.

Наткали їй горя, Бабусина доля —

Як два Чорних моря, — Як в степу тополя,

То роки голодні, А над нею небо —

То шляхи війни... Як віки.

Тільки і світало,

Учень: Бабуся — бабусенька, невтомна бджілка. Заради онуків вона віддасть усе, останньою краплинкою води поділиться. Кажуть, що бабусі люблять онуків більше, ніж власних дітей. Вони з любов'ю передають їм свої уміння.

Вчитель: Так-так, Юрчику, від бабусь онучата навчилися прясти, ткати, шити, вишивати, бавити немовлят і виконувати домашню роботу. У народі є багато різних приказок, прислів'їв про бабусь…

Учениця: ^ Бабуся глянула на маму

Веселий ранок з підвіконня

Пускає зайчики на стелю.

Протерла Оля очі сонні,

Бабусю кличе до постелі.

На шию кинулась, шепоче:

— Ти найдорожча, бабцю, в світі!

Взяла мене цієї ночі

З собою в ліс, де повно квітів.

В траві цукерки ми збирали,

Які ж солодкі, бабцю мила!

Мені морозиво купила,

А ще дивились диво-риби,

Ходили потім до фонтану.

Спасибі,

дякую,

спасибі! —

Весь день казать не перестану! —

Бабуся глянула на маму

І посміхається, моргає:

- Хитреньку виснила

програму! —

Вставай, онучко, ліс чекає!

В.Ладижець

Учень (підходить до бабусі): Я дуже люблю свою бабцю і хочу її щось попросити. Люба бабусю! Розкажіть, як ви доглядали нас, онучат, наших маму і тата. Чи важко було вам це робити?

Бабуся: Ні, любий онучку, не важко. Бо робила я це з великою любов'ю до вас. А ще тому, що нашими першими порадниками і помічниками були ваші прабабусі. Твоя прабабуся заповідала мені: "Пам'ятай, доню, будеш ростити дитину щасливою тоді, коли сама будеш мудрою." А ще хочу розповісти вам про цікаву традицію нашої родини. Коли в сім'ї народжувався хлопчик, то в першу купіль клали кілька листочків з дуба, щоб зростав він сильним і міг оберігати свою родину. Коли ж народжувалась дівчинка, то клали в купіль кілька ягід калини, щоб була вона вродливою і щасливою.

Вчитель: Любі бабусі, ви завжди цікавитесь успіхами своїх онуків у школі, хочете, щоб вони зростали мудрими, добрими, здоровими. А здоров'я — це рух, гра. Ми завжди граємось на перервах. Вам, звичайно, цікаво, в які ігри грають ваші онуки. Отже, діти, давайте покажемо наші ігри.

^ Діти граються в ігри "Ой на горі жито", "Два півники".

Вчитель: Відпочили, діти? А тепер знову звертаємось до бабусь.

1 учень: Любі бабці, хороші, ласкаві —

Ці слова мовим ми залюбки.

Сьогодні вірші читають онуки не для слави,

Ми для вас почнемо ці рядки.

2 учень: Люба, добра бабцю,

Ми, твої внучата,

Звертаємось до тебе.

Щоб щастя побажати.

3 учень: Ой нема миліше,

Нема веселіше,

Як в бабці в гостині —

Медом нагодує,

Ще і поцілує

Личенько дитині.

4 учень: Яблучок наріже,

Казочку розкаже,

Ще й лялечку справить.

Бабуся радіє,

Сама молодіє,

Коли внуків бавить.

5 учень: Хоч твоє волосся

Густо посрібнилось,

Ти для нас, маленьких,

Другом залишилась.

6 учень: Ти нас батькові й матусі

Помагаєш вчити:

Як вирости чесними,

Як по правді жити.

7 учень: Ми твої слова розважні

Пам'ятати будем,

І в життя твою науку

Понесемо всюди.

^ 8учень: Хай тебе в своїй опіці

Бог не опускає,

Хай тобі тривке здоров'я

Й силу посилає.

9учень: А до того, наша бабцю,

Хай ще на додаток

Гордість дасть тобі й утіху

За нас, за внучаток.

10учень: Моя бабуся люба, гарна й мила,

Вона найкраща від усіх людей,

І хоч вона вже трохи посивіла,

Але так щиро любить нас — дітей.

^ Діти дарують бабусям квіти і цілують їм руки. Батьки виконують пісні: "Балада про отчий дім " (слова Р. Братуня, музика І. Івсісюка),

"Смерекова хата" (слова М. Бокая, музика П. Дворського).
Учениця: Побажаєм вам сто років жити

Без горя, сліз і без журби!

Хай з вами буде щастя і здоров'я

На многі літа, назавжди!

Учень: Хай в житті вам радість буде,

Процвітайте, як той цвіт.

Дай же, Боже, любим бабцям

Многих, добрих, щасливих літ!

  1. ^ ВИХОВНИЙ ЗАХІД

«ВЧИМОСЯ ЖИТИ У ЗГОДІ ТА ЗЛАГОДІ»
Оборудование: фонограммы песен «Улыбка», «Если с другом вышел в путь», «Песенка Кота Леопольда», части открыток для жеребьёвки, шари для украшения класса; на доске плакат «Давайте жить дружно!», на карточках – слова: милосердие, доброта, чуткость, деликатность, щедрость, воспитанность; шкатулка на карточках – «Законы дружбы».

^ Ход мероприятия

Звучит песенка Кота Леопольда, дети производят жеребьёвку, занимают места для работы в группах.

Слово учителя

- Ребята! Прочитайте слова с плаката на доске: «Давайте жить дружно!»

Ребята, представьте, что каждый из вас на Земле – один, вокруг никого, только деревья, кусты, трава. На деревьях фрукты, на кустах – ягоды. Еды – вдоволь. Вы можете себе позволить все, что захочется, потому что никому не помешаете.

- Хорошо ли человеку одному?...

Инсценизация рассказа « Как на свете жить?»

У маленькой Кати большая радость – поправился ее папа.

Больше года он болел, в больнице лежал, три операции перенес. Мама и Катя горевали. Не раз, бывало, проснется ночью Катя и слышит: мама плачет.

А сегодня отец – уже на работе. Здоровый и бодрый.

Встретила девочка во дворе своих двух одноклассников, Петю и Гришу, и поделилась радостью.

- Наш папа выздоровел!

Мальчишки посмотрели на Катю удивлением, пожали плечами и, ничего не сказав, побежали гонять мяч.

Катя пошла к девочкам, игравшим в «классики».

- Наш папа выздоровел, - сказала она.

Одна из девочек с удивлением спросила:

- Ну и что же?

Катя почувствовала, как к горлу подкатил тяжелый комок, дышать ей стало трудно. Она отошла к одинокому дереву и заплакала.

- Почему заплакала Катя?

- Ребята, вы должны уметь разделить беды, невзгоды друзей, уметь радоваться их победам, быть чуткими, добрыми. Чтобы у тебя были друзья, ты должен сам уметь дружить: поделиться игрушкой, не завидовать успехам других, дать совет. Человек начинается с добра.

Ученик:

Быть добрым волшебником только попробуй –

Тут хитрости вовсе не надо особой,

Понять и исполнить желанье другого,

Одно удовольствие – честное слово!

^ Задание для групп

- Можно ли прожить без доброты?

- На что похожа доброта!

- Где в природе можно взять краски, чтобы описать доброту?

Слово учителя:

- Добрый поступок и доброе слово всегда помогут, даже вылечат. В лечении добротой нуждаются не только больные, но и вполне здоровые люди, у которых душа черствая, глухая к чужому горю. Человек должен всегда оставаться человеком.

Инсценизация рассказа «Одинаковые».

Жили две неразлучные подружки первоклассницы. Обе они маленькие, розовощекие, светловолосые, очень походили друг на друга. Учились они только на «11» и «12».

- Мы во всем, во всем одинаковые – с гордостью говорили девочки.

Но однажды Соня, так звали одну из девочек, прибежала домой и похвасталась маме:

- Я получила по математике «11», а Вера только «5». Мы стали уже не одинаковые…

Мама сказала грустно:

- Ты стал хуже…

- Я? – удивилась Соня. – Но ведь пятерку она получила, а не я!

- Пятерку получила Вера, потому что болела. А ты обрадовалась – это гораздо хуже.

- За что мама осудила Соню?

- Что бы вы сказали Соне?

Надпись на доске:

Друг – это тот:

- кто выполняет ваши желания;

- кому можно доверить тайну;

- с кем приятно общаться;

- кто делится с вами последним;

- кто дает добрые советы;

- кто всем нравится;

- с кем всегда весело.

^ Слово учителя.

- Расскажите о своем друге, используя данные слова. (слова на карточках)

Исполняется песня «Улыбка»

- Какое слово чаще всего повторяется?

- Какая главная мысль песни?

- Что чаще всего у вас вызывает улыбку?

Чтение учащимися стихотворения «Четыре глаза»

Глаза у Вити велики,

Но очень близоруки,

Врач прописал ему очки

По правилам науки…

Задание «О чем поет Чебурашка?»

На доске – рисунки: дерево, рыба, улитка, жук, бабочка, арбуз.

Дети вписывают в клеточки первые буквы названий:

д р у ж б а

Звучит песня «Если с другом вышел в путь»

На доске – слова: милосердие, деликатность, чуткость, щедрость, доброта, воспитанность.

(входят Мальвина и Буратино).

Мальвина (приветливо). Здравствуйте, дети!

Буратино (ворчит себе под нос) Здравствуйте!

Мальвина. Что ты такой невесёлый? А, Буратино?

Буратино. Невесело, и все. А тебе что от меня надо?

Мальвина. (обиженно) Почему ты мне так отвечаешь?

Ведь я хочу узнать, что с тобой случилось. Может быть, тебе надо помочь?

Буратино. Что я тебе такого сказал?

Мальвина. Ничего особенного ты мне не сказал, но ты так со мной говоришь, что неприятно даже слушать.

Буратино. Вот ещё! Кто не хочет, пусть со мной не разговаривает.

Мальвина. Буратино, что у тебя за тон?

Буратино. Обыкновенный. Ведь я никого не ругаю.

Мальвина. Я заметила, что ты так часто разговариваешь не только с ребятами, но и с папой Карло.

Буратино. Подумаешь – тон! Я хороший товарищ, веселый, помогаю всем, люблю всех веселить. Только некоторые не понимают шуток. Вот, например, вчера иду и вижу: Пьеро поскользнулся и как плюхнется на землю. Я конечно засмеялся и спросил его: «Как посадка прошла?» А он: обиделся и ушел. А что плохого я ему сказал?

Мальвина. Ребята, объясните Буратино, почему обиделся Пьеро.

Почему ему неприятна шутка Буратино?

Работа в парах. Пословицы.

- Соберите пословицы и объясните их:

- Худо тому, кто добра не делает никому.

- Дружба крепка не , а правдой и честью…

Шкатулка добрых слов

Слово учителя. Сегодня мы вспомнили очень много добрых слов. Запишите на сердечках понравившиеся вам. Соберём их все в нашу шкатулку, и если кто-то забудет о них, пусть заглянет в эту шкатулку.

- А сейчас вместе обсудим «Законы дружбы»;

- Радуюсь успехам товарища;

- Вместе с другом переживаю его неудачи;

- Если с кем-то ссорюсь, первым стараюсь мириться;

- Останавливаю товарища, если он делает что – то плохое;

- Не насмехаюсь над другом;

- Пытаюсь избежать ссор и драк;

- Не использую в своей речи клички, обидные слова;

- Держу свое слово, исполняю свои обещания.

Учитель. Вот и подошло к концу наше мероприятие. Запомним законы, которые помогут нам жить в мире и согласии.
 1. ЛІТЕРАТУРА

 1. Макаренко О.С. Гра/Твори:

т. 4 –с. 367-368; 380-386.

 1. Скрипченко Н.Ф. Розвиток пізнавальної активності учнів.

Харків «Основа» 2012р.

 1. Шкатова Л.А. Подумай та дай відповідь. – М.2013р.

 2. «Початкове навчання та виховання» №4, 2009; №3, 2010; №4, 2007; №2 – №4 2013р.


Мы можем все…

Или сможем, когда вырастем!!!

f:\dcim\100olymp\pb130005.jpg

f:\dcim\100olymp\pb200032.jpg

Повна версія методичної збірки за адресою school10nikopol.dnepredu.com

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconНавчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади
Коваленко Л. В., Андронік Л. Й., Третьякова Л. Ю. Репетитор з російської мови та літератури. Навчально-методичний посібник для підготовки...

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconСветлана Моторная Компетенция в модели магистра и специалиста ХХI века
Розглянуто особистісні якості випускника університету, які складають компетенцію, згідно з документами юнеско та процесу псиіхокомпетизаціі....

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconНа уроках литературы
Емоційний аспект гуманістичного виховання (З досвіду роботи вчителів російської мови, російської та зару­біжної літератури школи-гімназії...

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconМетодичні рекомендації щодо проведення І етапу всеукраїнської олімпиади...
Відповідно до п. 4 Наказу Міністерства освіти І науки України від 21. 03. 2010 №891 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад...

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconМетодичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconТворчий потенціал вчителя важливий чинник навчально-виховного процесу
Обучение в школе нельзя сводить к простому восприятию готовых истин (это как письмо «вилами по воде»), а воспитание не должно ограничивается...

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconКоментарі до завдань районної олімпіади з російської мови та літератури
Матковська Л. М., вчитель світової літератури та російської мови Подолянської зош І-ІІ ступенів

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconКонспект уроку з російської мови (9 клас) Тема урока: Сложноподчиненные...
Повторить орфограммы «Написание приставок на согласный», «ь в глаголах второго лица единственного числа», «Непроизносимые

Урок російської мови, 4 клас Сімейне виховання одна з важливих складових навчально-виховного процесу. Родинне «Свято бабусь» iconФонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография
Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<