Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання»
НазваниеКонспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання»
страница21/26
Дата публикации20.06.2014
Размер3.88 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > География > Конспект
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

^ 3. Розвиток особистості принцип профілактичної медицини

У наш час людина ще не до кінця усвідомила, що досягнення лише в галузі матеріальної культури не здатні дати відчуття повного щастя. Це лише тло, на якому грунтується щастя, а саме щастя будується на основі пізнання самого себе й інших, поглиблення й розширення міжлюдських зв'язків, самореалізації, за рахунок підвищення рівня соціально — психологічної культури.

Відомо, що насолода життям припускає наявність здоров'я. Зміцнення здоров'я населення (стратегічна мета) через удосконалення психологічної складової спирається на ствердження й застосування принципів самопсихогігієни (тактична мета).

До завдань аутопсихогігієни можна віднести наступні положення:

* підвищення рівня психологічної грамотності (компетенції) особистості;

* підвищення рівня соціальної компетенції (рівня культури спілкування);

* визначення шляхів і умов для самореалізації особистості;

* визначення й утвердження моральної (духовної) позиції особистості.

Як відомо, порушення нервово-психічного балансу, викликане найчастіше психотравмуючими ситуаціями, можуть протікати за трьома напрямами:

 • невротизація;

 • соматизація;

 • девіація поведінки.

Можна сказати, що прагнення до вдосконалення в галузі психогігієнічної культури і є той неспецифічний (базисний) фактор профілактики будь-якого захворювання. Під психологічною культурою треба розуміти ступінь досконалості, досягнуту в оволодінні галуззю психологічних знань і психічною діяльністю. Інтерес до психологічної сторони етіопатогенетичних факторів пов'язаний із тим, що вони більшою мірою піддаються контролю й багато в чому залежать від самої людини. Отже, одним із основних принципів профілактичної медицини може є установка на пошук і корекцію (аутокорекцію) психологічного стану, рис особистості, що підвищують ймовірність виникнення захворювань. Створюючи можливі умови для саморозвитку й самовираження особистості, первинна профілактика увіллється в "каузальне" русло. Саме здоров’я у такому випадку буде виступати як оптимальна передумова для поповнення людиною визначених цілей і завдань, що є фундаментальною складовою розуміння й реалізації сенсу життя.

Психологічне превентивне втручання може здійснюватися практично на всіх рівнях життєдіяльності людини:

 • окремого індивідуума;

 • соціальної мікросистеми (родина, шкільний клас, група);

 • мезосистемы (окрема організація, установа);

 • макросистеми (популяція, етнос, суспільство).

Робота на кожному рівні повинна здійснюватися з використанням спеціальних форм і методів психологічного впливу.

Психічне здоров'я розглядається не просто як відсутність недоліків, а як наявність певного ряду достоїнств у структурі особистості. Такий підхід передбачає тенденції до розвитку, росту, самореалізації, самодостатності людини, свідому здатність керувати своїми діями й вчинками, бути відповідальним за них, мати розвинену систему цінностей, здатність адекватно сприймати самого себе й оточуючих. Особистісна зрілість характеризується, головним чином, розвитком самоконтролю й засвоєнням реакцій, адекватних різним ситуаціям, з якими вона зіштовхується. Основою ж адекватної поведінки в життєвих ситуаціях служить уміння визначати реальні й ідеальні цілі. Стрижневим, головним критерієм зрілості людини є його духовна орієнтація, яка входить до системи загального духовного начала всього людства. Рух людини до меж можливої досконалості неодмінно проходить через "чищення" свого щиросердечного "Я" за допомогою особливого контролю, самоспостереження. "Зрілість" особистості виражається в дисципліні розуму, емоцій і вчинків ("благі думки породжують благі слова, благі слова породжують благі вчинки"). Така особистість має здатність врівноважувати свої думки, почуття й дії, спонтанно приймати рішення, які почуття випробовувати, в який спосіб їх виражати. Консолідація особистості, її максимальна погодженість зі своїм внутрішнім світом (конгруентність особистості) має сутьттєве значення для оцінювання психічного здоров'я людини. Не менш важливою характеристикою зрілості особистості є прагнення її до аутентичності, природності вираження самої себе.

Моральна позиція людини багато в чому залежить від її ставлення до себе, інших людей і навколишнього світу — у цілому від його ставлення до життя.

Важливим еволюційним завоюванням людини в розвитку високих моральних якостей буде зміна позицій від "Що я хочу від життя?" до "Чого життя хоче від мене?" Таким чином, фундаментальною установкою на шляху вдосконалювання особистості є самовдосконалення. У наш час багатьма фахівців працюють над розробкою принципів і критеріїв формування здорового способу життя. Становить інтерес спроба Л. Г. Матрос (1992) систематизувати критерії ЗСЖ. Вони передбачають:

 • забезпечення міцного миру й виключення страху війни;

 • розробку й реалізацію міжнародної системи заходів правової охорони
  здоров'я людини;

 • високу моральність, що базується на гуманізмі, взаємній відповідальності,
  співробітництві всіх держав стосовно всебічного розвитку населення своєї країни й усього людства;

 • міжнародне співробітництво в протидії негативним пове­дінковим факторам; розробку й реалізацію загальнопланетарних принципів медичної експертизи при створенні нових промислових комплексів, освоєнні нових видів енергії, використанні атомної енергії, хімії в сільському господарстві, харчовій промисловості;

 • розробку загальних принципів природокористування й охорони природи;

 • проведення періодично в рамках ВООЗ загальнопланетарних конфе­ренцій під рубрикою "Здоров'я людини як індикатор соціального розвитку".

Отже, проблема збереження здоров'я, формування здорового способу життя тісно переплітається з відродженням культури. Відродити культуру — означає відродити здоров'я людини, здоров'я націй, народів країни, відродити саму країну.

^ 4. Спосіб життя і східні рецепти культури здоров’я

Спосіб життя – це звички, режим, ритм і темп життя, особливості роботи, відпочинку, спілкування. Кожні 12 років людина переглядає основи свого способу життя і змінює його в залежності від віку, умов і, навіть сезону року. Так, влітку треба більше берегти серце, восени – легені, а взимку, бути особливо обережним. Після робочої напруги наступає відпочинок. На періоді сну не економлять, бо це найважливіший час для відновлення організму. Хто спить із закритою квартиркою, буде хворіти. Якщо робота сидяча, у вільний час треба багато рухатися.

З 7 до 11 год – час спокійної роботи. Домінує селезінка й підшлункова залоза, які не терплять психотравматизації.

З 11 до 15 год – це період бурхливого життя. З 15 до 19 год – період спокою. З 19 до 23 год – знову підйом і готовність до боротьби. З 23 до 3 год ночі – царює система печінки й жовчного пухиря. У цей час люди дуже збудливі, агресивні й конфліктні.

Не можна влаштовувати собі важкі понеділки. Рік планувати від вересня до вересня. Не можна влаштовувати штурмовщину, планувати неприємне наперед. Активна має бути друга декада місяця.

^ 5. Сімейна валеологія

Сім’я — це маленька соціальна група, в ній організується особистий побут. Сім’я поєднує в собі біологічні й соціальні, економічні й моральні, ідеологічні й психологічні відносини. Сучасна сім’я відрізняється від сім’ї попередніх формацій. Стара будувалась на економічній основі, а нова – на духовній. Виділяють три основні функції сім’ї: демографічна – у наш час для неї характерно зниження народжуваності;

охорона здоров’я членів сім’ї: вона сприятливо впливає на розвиток дитини. Але сімейний клімат може як позитивно, так і негативно впливати на показники здоров’я дитини; виховна – важлива функція сім’ї. В соціалізації дитини вона є основною, бо батьки виховують дитину.

Розрізняють повні й неповні сім’ї. Фактори, які негативно впливають на здоров’я дитини:

 • погані матеріальні й побутові умови, батьки працюють на шкідливих для здоров’я виробництвах, навчаються;

 • багатодітні сім’ї, відсутність когось із батьків, вроджені хвороби або дефекти розвитку дітей, смерть дітей до року;

 • зловживання спиртними напоями батьками, табаком під час вагітності, в період годування грудьми, вживання наркотиків, психічні відхилення у батьків, низький освітній рівень батьків;

 • сім’ї наркоманів, алкоголіків, тих хто сидить у тюрмі;

 • сім’ї, що виховують інвалідів та сиріт;

 • сім’ї, що проживають у поганих матеріально – побутових умовах;

 • сім’ї неповні, багатодітні, юних матерів;

 • сім’ї, де жорстоко поводяться з дітьми.

^ 6. Мотивація одруження

Більшість (98,1%) школярок вважають, що в сім’ї повинні бути діти і не меньше 2-х – 3-х. Майже усі дівчата на перше місце у свої майбутніх чоловіках ставлять доброту. Чоловік повинен бути добрим, сміливим, мужнім, непитущим, чесним і порядним.
Лекція 27. Екологічна валеологія

1. Природне і соціальне в житті людини.

2. Екологія та адаптація: проблеми екологічної валеології.

^ 1. Природне та соціальне у житті людини

Люди створили стільки зброї, що здатні знищити самих себе й усю Землю розщепити на шматки. Тому війна в сучасних умовах є самогубством.

Взаємодія людини з природою вимагає об’єднання зусиль усіх країн і континентів. Тому за міжнародними угодами кожна країна відповідає за забруднення чужої території і повинна присікати за забруднення чужої території й повинна припинити хижацьке ставлення до природи. Наша планета дуже мала, космічні кораблі облітають її за 96 хв. Але вона достатня й прекрасна, щоб зробити щасливим життя людей різних соціальних орієнтацій і систем, вір, рас, континентів і кліматичних зон.

Свідоме й відповідальне ставлення до здоров’я як загальнонародного блага повинно стати нормою життя й поведінки усіх людей. Це передбачає викорінювання шкідливих звичок, виховання культури спілкування, поведінки, харчування, режиму праці й відпочинку, систематичні заняття фізичною культурою, підвищення санітарної культури та гігієнічних знань. Розв’язувати ці завдання потрібно починаючи з дитинства. Необхідно створювати центри здоров’я, в яких люди могли б займатися фізичним тренуванням, психічною корекцією, рефлексотерапією, автотренінгом, реабілітацією й корекцією здоров’я. Треба оберігати здоров’я людини як соціально - безцінний капітал.

Головне – це розв’язання проблеми підвищення стійкості людського організму до впливу негативних для здоров’я чинників і усунення причин і умов, які спричиняють виникнення захворювань.

Здоров’я людини на 40% залежить від способу життя, на 20% – від спадковості, на 25% – від екологічного середовища і лише на 10% – від медичної допомоги. Перетворення біосфери в “ноосферу” (сферу розуму), де людина стає фактором природного розвитку й одночасно біосоціальною, екологічною, розумною космічною силою. Фізичне та психічне здоров’я людини залежать від екологічних умов.

Найбільш таємничий предмет для вивчення є людина. Сьогодні говорять про екологічну культуру, яка проявляється в практичному ставленні до природи. А головним стрижнем культури розумної людини є теза: “Не нашкодь, а принеси користь природі”. За час існування людствва вирубано близько 60% лісів, котрі є легенями Землі. Лісові масиви – це велика природня здравниця, де кожний може отримати заряд бодрості, фізичні й духовні сили, естетичну насолоду. За останні 100 років запиленість атмосфери зросла у 20 раз, а відходи виробництва лише Європейського економічного співтовариства становлять 1500 млн тон. Щоб обмежити вплив людини, треба пізнавати природу і жити, адаптуючись –атмосфери є природні та виробничо-побутові. Так, природні лісові пожари викидають у повітря аерозолів приблизно 3 мільярди тон на рік. Джерелом штучного забруднення атмосфери є пормисловість і транспорт, які викидають прибоизно 200 речовин, зокрема кількість викинутого свинцю становить 250 тисяч тон на рік.

Згідно з В. І. Вернадським, біосфера – жива оболонка планети – це “зоопарк”, населений різними видами, популяціями, біоценозами. Як живеться в цьому “зоопарку”?. В 1866 р. німецький зоолог Е. Геккель ввів поняття «екологія», що буквально означає житло, дім. Людство починає розуміти, що треба перебудовувати стосунки між суспільством і природою. Екологія стала планетарною проблемою.

Триєдина функція природного середовища: економічна – забезпечує народне господарство ресурсами; біологічна – забезпечує фізичне здоров’я людини; соціальна – забезпечує духовний розвиток людини і суспільства в цілому. За останні 50 років населення світу подвоїлося й перевищило 6 млрд., що потребує розв’язання багатьох соціальних і продовольчих проблем. Катастрофічно зростає чисельність міського населення. Усе це привело до виникнення трьох основних розділів екології людини:

- соціально-гігієнічне вивчення й оцінка стану антропогенних чинників довкілля;

- еколого-фізіологічне вивчення процесу адаптації організму до природно-кліматичних і виробничих чинників;

- медико-соціальна оцінка стану здоров’я й захворюваності, зумовленої дією негативних чинників довкілля. Розробляється новий підхід до засобів охорони, зміцнення й розвитку здоров’я населення. За даними ВООЗ, 80% хвороб є результатом способу життя і екологічної напруги. Напруга і втома – це проміжний стан між здоров’ям і хворобою (третій стан). Це хвороби цивілізації.

Згідно з визначенням ВООЗ, здоров’я людини – це не лише відсутність фізичних дефектів та хвороб, а й повне фізичне, психічне й духовне благополуччя. Тому екологічні дослідження людини повинні мати теоретичні аспекти: вивчення фізіологічних механізмів адаптації до різних природно - кліматичних і виробничих умов середовища існування, моделювання процесів взаємодії організму людини і факторів середовища й практичні аспекти: розвиток методів оцінки антропогенного впливу на організм факторів навколишнього середовища та методів оцінки здоров’я людини й популяції людей, а також методів управління екологічною ситуацією.

^ Екологічний егоцентризм. Руйнуючи природу, людина руйнює й саму себе, тому що людина складає з біосферою одне ціле. Біосфера є необхідним середовищем життя людини, а її біохімічна енергія – живим субстратом кожного індивіда. Перетворення біосфери в “ноосферу” (у сферу розуму), де людина стає найважливішим чинником природного розвитку, означає водночас перетворення самої людини в суттєву екологічну, біосоціальну, розумну космічну структуру. Гігієна природи – це вже назріла проблема. У сучасних умовах зростає кількість та інтенсивність фізичних, хімічних та інших чинників, які здатні безпосередньо впливати на організм людини, обминаючи соціальні бар’єри.

В останній час виявлені нові захворювання – дієтичні, токсикологічні, алергічні, ендокринні. Їх розповсюдження тісно пов’язано з широким використанням нових речовин, нових енергій, зі зміною хімічного оточення людини. На думку вчених, більше 80% випадків ракових захворювань викликається дією хімічних продуктів і вірусів, які містяться в зовнішньому середовищі. Атмосферні забруднення впливають на органи дихання. До 50% захворювань людей у промислових містах протікають з ураженням дихальної системи. Дуже небезпечним є забруднення води. До 50 млн. людей хворіють через брудну воду. Приблизно 10-15 млн. тонн нафти на рік зливається в океан.

Підвищення радіоактивності середовища суттєво змінюють спадковий фонд живої природи. Охорона генетичної програми людини – найважливіша умова прогресу охорони здоров’я.

Екологія людини вивчає стосунки людини з навколишнім природним середовищем, впливом його чинників на фізичне й психічне здоров’я людини в умовах бірценозу й природного оточення.

^ Сучасна урбанізація й екологія. На думку соціологів, найкращим співвідношенням міського і сільського населення є 90:10. Оптимальними в усії відношеннях є містаз 100-200-тисячним населенням. Міста – це середовище, де концентрується багато “негативів” сучасної цивілізації: шум, вібрація, забруднення атмосфери, зміна радіаційного балансу клімату. В містах інтенсивність сонячної радіації на 20% нижча, ніж у селах. Забруднення повітря небезпечне для здоров’я людини. Шум є головним “забруднювачем” атмосфери, а після нього йдуть іонизуючі випромінювання, токсичні речовини, вібрація, надзвичайні психічні навантаження., інтенсифікація праці, вживання в їжу “ерзац-продуктів”, масове використання антибіотиків, сульфаніламідів, гормональних, сильнодіючих препаратів. Усе це змінило структуру захворюваності і смертності населення. Зросла ільість стертих і абортивних форм. Виникли нові форми, наприклад, “смогова хвороба” і хвороба Мінамата.

Красота природи має велике значення не лише для духовного, а й для фізичного удосконалення індивіда.

У даний час перше й друге місце серед причин смертності займають хвороби серця та рак крові, на третьому – злоякісні пухлини, на четвертому – нещасні випадки і на п’ятому – самогубства. У деяких країнах нервово – психічні захворювання виходять на перший план. Туберкульоз, наркоманія і СНІД стають соціальною проблемою.
^ 2. Екологія та адаптація: проблеми екологічної валеології

Здоров’я і хвороби як особливі стани людини пов’язані з адаптацією: чим краще адаптуються люди до природних і соціальних чинників, тим вищий показник здоров’я. Соціальна адаптація – це процес включення особистості у сіспільні відносини, моральні норми, ціннісні орієнтації, які відповідають природному середовищу, перебудова соціально-економічних відносин відповідно до рівня розвитку виробництіва.

Адаптивні можливості людини усе більше розширюються. Так, від наших предків, які жили 10000 тому назад, ми відрізняємося підвищеною стійкістю до інфекційних захворювань. Завдяки специфічній вакцинації у людини утворюється стійкий імунітет до деяких інфекційних захворювань.

Проблема адаптації людини пов’язана з тим, що морфологічні особливості людини, які формувалися тисячеліттями, не можуть змінюватися з такою ж швидкістю, з якою змінюються технологічні процеси й довкілля.

У ході еволюції у людини виробився соціальний спосіб адаптації, що базується на перебудові суспільних відносин до навколишньої природи й соціального середовища. Суб’єктом сорціальної адаптації може виступати як суспільство в цілому, соціальна група, так і окрема особистість.

У найближчому майбутньому практично на усіх рівнях будуть відбуватися процеси екологічної оптимізації, планування, наукової експертизи проектів, відмови від екологічно шкідливих виробництв, врахування рпозумної достатності, підтримки екологічного балансу, розвитку рекреації, екологізації медицини, зростання обсягу сервісу, зняття стресів у житті. Люди ще не навчилися жити з розрахунку на далеку перспективу. Якби люди направили воєнні витрати на розвиток умов життя, потреб, здоров’я й майбутнього, то досягли б значних успіхів. Але для цього потрібна продумана державна екологічна політика.

Для підвищення науковго потенціалу й екології потрібні знання. У США на науку витрачається більше коштів, ніж у ФРГ, Франції, Японії, Великобританії разом взятих.

^ Екологія в СНД. Народжуються і ростуть ослаблені діти. Більше 70% вагітних жінок і більше половини новонароджених мають відхилення у своєму здоров’ї. Хронічні хвороби відмічаються у 15-20% дітей дошкільнят і в половини дітей шкільного віку. Все частіше спостерігається затримка у фізичному й психічному розвитку (децелерація). Зростає кількість молодих людей, які не здатні за станом здоров’я до військової служби. Великі втрати несе населення працездатного віку через неприродню смертність, викликану нещасними випадками, насиллям, травматизмом, вбивствами й самогубством, алкоголізмом

і наркоманією.

В значній мірі усе це викликано забрудненням територій солями важких металів, пестицидами та ядохімікатами. Половина населення вживає воду, яка не відповідає гігієнічним вимогам. Забруднення повітря у десятки разів перевищує допустимі концентрації. Склалася реальна небезпека для виживання й збереження генофонду й майбутнього країни.
Лекція 28. Очистка організму за Н. Семеновою

    1. Школа здоров’я «Надежда».

    2. Очищення організму від паразитів?

    3. Лікувальні харчі.

У наш час у великих містах стихійно організовуються групи здоров’я, в яких люди навчаються зміцнювати своє здоров’я за допомогою різних форм фізичної культури та нетрадиційних методів (масажу, дієтотерапії, загартування, дихальної гімнастики та іню), а також залучаються до здорового способу життя.

Так, Н.Семенова організувала в Сочі школу здоров’я «Надежда», яка в 2007 р. святкувала свій 15-річний ювілей. Численні центри здоров’я, школи здоров’я використовють програму цієї школи.

Головні ідеї даної школи базуються на вченні Володимира Івановича Вернадського «Про живу речовину землі» й пов’язані з формуванням стану гармонії й порядку в організмі, екологічного порядку, фундаментом якого є виконання законів Природи для біосфери:

 • ніякий живий організм не може жити без кремнію;

 • енергія надихає живий організм, прагне до максимального прояву.

Виконуючи ці закони природи, людина може жити не хворіючи. І навпаки, невиконуючи їх, людина швидко хворіє, і їй не допоможе навіть медицина. Людина повинна зрозуміти, що тільки вона сама, змінивши свій спосіб життя, зможе захистити себе від паразитів, які поїдають нас і наших дітей, навіть в утробі матері. Люди тримають котів і собак у квартирах, у машинах, внаслідок чого 80 % населення хворі на токсоплазмоз – паразити, які з’їдають мозок. Лікарі повинні не тільки лікувати, а бути просвітителями, боротися з людським невіглаством. Екологія людини – це доступні методи очищення організму від паразитів за допомогою продуктів харчування та очищення організму.

Паразити й паразитарні хвороби в наш час надзвичайно розповсюджені. Особливо лямбліози, тифилоботріози, трихінельози. Знову з’явилася малярія, опісторхоз. Забрудненість і захворюваність людей і тварин набуває характеру епідемії. Опісторхозом, глистами хворіють ті, що їдять в’ялену рибу. Токсокарозом хворіють ті люди, що тримають собак, особливо чау-чау, пекінеси. Собаки у великих містах, наприклад у Москві, щодня залишають близько 270 тонн екскрементів, які містять яйця й личинки гельмінтів. Так, токсокароз викликає порушення психіки, мозкової діяльності та ін.

Від усіх домашніх тварин люди заражаються токсоплазмозом. Це підступна хвороба, протікає без клінічних проявів, але може викликати аборти, народження розумово відсталих дітей або з паралічами. Найтяжча форма енцефалопатична, яка веде до смерті, глухоти, паралітичної слабкості в ногах. Може виникати ураження очей, серця, кишечника, легень.

У структурі гельмінтозів наймасовішим є ентеробіоз – хвороба брудних рук. Близько 11% дітей хворіють на цю хворобу. Личинки аскарид, класичного паразита проникають у кров, у легені й викликають нетипові захворювання, алергії. Усі овочі й фрукти треба мити, чистити, щоб не заразитися. М’ясо, особливо диких тварин, є джерелом трихінельозу.

Від трихінельозу та ехінококу не спасе навіть термічна обробка продуктів. Як же вберегтися від небажаного вторгнення? Часто мити руки. Ретельно обробляти їжу. Періодично перевірятися. Їсти насіння гарбуза, кедрові горішки, часник і цибулю. А якщо виявили глисти в одного члена сім’ї, то треба лікувати всіх. Алергія, астма, малокрів’я хронічна втома – це від наших «співмешканців». Один місяць живуть глисти в організмі – скорочується життя на рік.

 1. ^ Очищення організму від паразитів

Перші 6 днів приймайте настоянку із трав: кора дуба, кора крушини, полинь, пижма, які взяті в рівних пропорціях. Одну чайну ложку цього збору залити звечора 0,5 літра кип’ятку, а ранком випити півсклянки цього настою. Загинуть черви в легенях.

Щоб залікувати рани на слизовій оболонці треба щодня приймати гарбузове або лльяне масло по одній чайній ложці три рази на день перед їжею. При простатиті – гарбузове масло. Очищення може провокувати болі в підшлунковій залозі, в такому разі добре приймати таблетки топінамбура – по 2 таблетки 2 рази на день.

На 7-й день зранку з’їсти триста грамів насіння гарбуза й через дві години прийняти розчин проносного (англійської солі). Через кожні 2-2,5 години робити клізми 6-8 разів на день. Це щоб паразити швидко вийшли. У цей день рідини пити не можна. Можна їсти хліб, кашу та яблука. У цей період не вживайте м’яса й молока, вони стимулюють паразитів. Не паліть і не вживайте алкоголь.

Якщо в організмі є токсоплазма, вірус гепатиту, лептоспіра, треба вживати хрін, квашену капусту, редьку, бруснику та інші лісові ягоди. А також пряності: перець, гвоздику, лаврове листя, корицю, імбір, коріанд, шафран, часник, кріп, петрушку, гірчицю, насіння льону. Насіння льону піджарити і в кофемолці, подрібнити і в такому вигляді добавити до їжі. Воно не втрачає свої властивості протягом півроку.

^ 3. Лікувальні харчі

1. Сім’я льону впливає на широкий спектр паразитів, але краще відвар із насіння льону.

2. Масла: кедрове, кісточок винограду, грецького горіха.

Масла мають широкий протипаразитарний спектр. Масло розторопші вбиває паразитів печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози, відновлює функцію печінки й оздовлює кров і весь організм. Конопляне масло має протигрибковий ефект. Масло анісове, кропу, фенфеля, рози та інші мають протигрибкові й протимікробні властивості.

Ароматичні масла можна додавати до чаїв, компотів, настоянок із трав. Це масла лимона, апельсина, розмарина, м’яти (тільки для жінок), але найціннішим маслом для чаю є масло бергамота. Спектр його дії дуже великий. Проти нього не можуть устояти й гинуть усі гельмінти, крім трематоди, грибки й навіть віруси гепатиту.

Окрему групу складають масла для протипаразитарної обробки повітря, житла, для інгаляцій у парній. Це піхтове, м’ятне, ялинове, соснове, геранієве. Вони знищують віруси бактерій, дрібних паразитів і навіть токсоплазми. Знищують грибки й личинки гельмінтів у легенях. Чемпіоном серед масел для очищення повітря в приміщеннях є масло ялинове, а потім герані.

Лікування девіною

Якщо людина за оздоровчою системою зробила все:

 • вичислила й вимила від «завалів» неперетравленої їжі кишечник;

 • видалила з організму паразитів;

 • займається дихальною очисною гімнастикою й фізичними вправами;

 • користується фізіологічним роздільним харчуванням.

Але проходить час, а проблеми зі здоров’ям залишаються (біохімічні показники, стан волосся й шкіри), то можна використати виноградне натуральне вино. В нього кладуть розпечені ножі, шматки сталі. Вино нагрівається, з нього випаровується спирт, і це вино – девіна, яке очищує й оздоровлює організм, його вживають навіть діти. Девіна убиває плоских і круглих глистів, трихомонаду ротову, бактеріози, цілий ряд грбків. Це вино зберігається протягом трьох діб. Для його виготовлення можна використовувати як солодкы, так ы сухы вина. Якщо добавити натуральний мед, то таке вино убиває навіть грибки. Вино містить органічні кислоти, пектини, мінерали й вітаміни (А, Д, Е, РР, В1, В2, В6, В12). Вина мають радіоактивність, близьку до мінеральних лікувальних вод.

Надія Семенова видала ряд книг, в яких вона розповіла, як найшла спосіб оздоровлення після того, як була приречена на інвалідність лікарями. Суть її методу – поетапне очищення організму після десятка років неправильно прожитого життя. Багато людей «очистились за методикою Н.Семенової і стали здоровими. Вона була дуже хворою, але її натхнення було викликано словами американського лікаря онколога Герзона, який писав, що із 10 тис. хворих 9999 можна вимити із середини і тільки один приречений.

^ Перший крок - це промивання кишечника – найважливіша процедура. Шість місяців щодня вона промивала кишечник і на сніданок їла перловку щоб відновити перистальтику. Звечора замочувала, ранком промивала і варила. Вона радить клізми робити усім (старим і малим, худим і повним).

Перший тиждень – щодня ранком або ввечері.

Другий тиждень – через день, третій –через два, четвертий – через три дні, а починаючи з п’ятого тижня – один раз на тиждень. Клізма – раз на тиждень повинна стати правилом життя.

Забруднення організму приводить до численних захворювань: виразки шлунку і 12-палої кишки, цирозу печінки, хронічному артриту, раковим пухлинам, варикозному розширенню вен, камінням у нирках і печінці, геморою, шкірним хворобам, нервовим та психічним розладам.

Для клізми використовують лише воду кімнатної температури. Ніколи не використовуйте мінеральну воду. Обов’язково підкислюйте воду лимонним соком або яблучним оцтом. Достатньо 1 столової ложки на 2 л води.

Протягом тижня-двох обов’язково з’їдайте ранком натще без хліба зубок часнику і ще один – через дві години після вечері. Це прекрасний природний антибіотик, який спасає нас від дисбактеріозу. Крім того, часнику є германій, який зміцнює пружинну систему усіх наших клапанів. Щоб відбити різкий запах, достатньо з’їсти шматочок хліба, змоченого в олії, або пожувати петрушку чи щіпочку чаю.

Якщо цього не достатньо, спробуйте використовувати кремній, без нього не засвоюється близько 70 елементів. Він міститься в цільному зерні, коренеплодах, шкірі курчат. Надлишку кремнію не буває. А ось дефіцит зустрічається постійно. Нестача кремнію – причина багатьох хвороб, наприклад атеросклерозу. Інсульт, інфаркт – закономірний результат цього дефіциту. Саме глисти й грибки активно пожирають кремній у нашому організмі і тим самим спричиняють хвороби. Паразити, які живуть в організмі, викликають дуже багато хвороб (цукровий діабет, гепатит, варикозне розширення вен і т.д. ).

^ Рецепти блюд, які захищають від паразитів

Каша перлова. Крупу звечора промити, замочити в об’ємі 1:4, ранком промити, прожарити на сковороді, потім залити овочевим бульйоном з пряностями (перець, кориця, сушений кріп, шафран, гвоздика, коріандр, імбир, насіння укропу і петрушка). Співвідношення крупи і бульйону 1:3. Варити на маленькому вогні.

Салат із моркви та соленого огірка. На 800 г моркви взяти 200 г солених огірків і стакан томатного соку. Зняти з огірків шкірку, нарізати дрібними шматочками, залити томатним соком, посипати чорним перцем і дати настоятися. Моркву дрібно порізати і залити цією заправкою.

Чай із трав: ехіноцея, звіробій, душиця. Одну чайну ложку суміші залити стаканом окропу, настояти 30 хв. і пити, додаючи мед до смаку.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Похожие:

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо-професійної програми та Робочих навчальних планів перепідготовки спеціалістів

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та робочого навчального плану напрямку 030601...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та робочого навчального плану спеціальності...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо професійної програми підготовки спеціаліста та робочого навчального плану спеціальностей...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки та перепідготовки спеціалістів та робочого навчального...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<