Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання»
НазваниеКонспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання»
страница24/26
Дата публикации20.06.2014
Размер3.88 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > География > Конспект
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Тема 32. Методика викладання валеології

    1. Основи методики викладання валеології в школі.

    2. Проблеми формування валеологічної свідомості.

    3. Підготовка спеціалістів-валеологів.

    4. Принципи і зміст діяльності валеолога в школі.

    5. Психовалеологічні аспекти корекційної та

рекреаційної роботи в школі.

6. Функції валеолога в школі.

1. Основи методики викладання валеології в школі

У процесі навчання учні набувають емпіричних і теоретичних понять.

Емпіричні – це фіксація окремих фактів зовнішніх ознак і властивостей, їх узагальнення й класифікація, які описують явища і не розкривають їхньої суті.

Теоретичні поняття розкривають сутність явища, служать основою наукового світогляду, дають адекватне конкретне розуміння явищ і процесів.

Наприклад, поняття саморегуляція – це внутрішня упорядкованість, цілісність, взаємодія частин системи.

До складових формування саморегуляції належать:

 • уходження людини в природні ритми (добові, тижневі, сезонні);

 • енергетичний і пластичний обмін організму людини з навколишнім середовищем;

 • психічна саморегуляція – уміння управляти собою, контролювати свій психічний стан, емоції, поведінку;

 • фізична культура як засіб інтенсифікації всіх процесів в організмі;

 • гігієнічна культура.

Саморегуляція як валеологічне явище гармонійно поєднує всі названі компоненти, зумовлює валеологічну культуру особистості, закладає не тільки фізичне, але й творче довголіття.

Саморегуляція як соціальне явище розглядає людину як соціальний феномен, що реалізується в діяльності.

^ 2. Проблеми формування валеологічної свідомості

Важко дати людині знання та вміння, а ще важче добитися, щоб вона їх використовувала у своєму житті.

При вивченні валеології існують наступні вимоги до знань і вмінь викладача- валеолога:

- бездоганно знати курс валеології;

- чітко уявляти місце людини в системі органічного світу;

- володіти методикою й технікою валеологічних досліджень;

- уміти добирати відомості про сучасні досягнення валеологічної науки

та дидактично адаптувати їх до різних типів навчальних закладів;

- на рівні сучасних дидактичних вимог уміти організувати всі види навчальних занять, формувати в учнів інтелектуальні, предметні та організаційно-пізнавальні вміння; доцільно обирати прийоми, форми та методи діяльності педагога та учня;

- уміти розкривати міжпредметні зв’язки з метою виявлення єдності людини та природи;

- заохочувати учнів вести здоровий спосіб життя;

- застосовувати технічні засоби навчання, уміти виготовляти дидактичні матеріали;

- володіти літературною мовою;

- уміти здійснювати тематичне й поурочне планування матеріалу всіх видів навчально-виховної роботи з валеології.

^ Валеологічна освіта визначає такі приорітети:

 • шанобливе ставлення до основ буття людини: повітря, землі, води, здоров’я, держави;

 • переорієнтація на нові технології навчання й виховання, за якими дитина вчиться вчитися, засвоює гуманітарне та системне мислення; моральні та валеологічні норми буття. При цьому пізнання законів і взаємозв’язків навколишнього світу відбувається на позитивному емоційному фоні, де відсутні почуття меншовартості, страху, приниження;

 • набувають свого розвитку форми спілкування бітьків зі школою, зокрема школа – родина;

 • батьки оволодівають валеологічною культурою та втілюють її, зміцнюючи здоров’я своїх дітей;

 • упровадження ЗСЖ ставить за мету збереження здоров’я людини й профілактику захворювань;

 • широке розповсюдження поняття й норм здоров’я й визначення критеріїв здоров’я;

 • осмислення цінності життя живого; здоров’я та особиста зацікавленість індивіда у власному здоров’ї.

Викладання проводиться на основі державних нормативних документів, які відображають зміст валеологічної освіти – це навчальні плани, програми, підручники.

^ 3. Підготовка спеціалістів - валеологів

Одним з основних завдань сучасної школи є розкриття особистого потенціалу людини, а однією з принципових умов цього є високий рівень її здоров’я, від стану якого залежить не тільки фізичний потенціал, а й повноцінність розгортання генетичної програми в часі, а також стан працездатності й формування життєвих і соціальних мотивацій та ін. Водночас освітнє середовище є одним із найсуттєвіших факторів ризику здоров’я дітей. Зокрема негативно впливають наступні чинники:

 1. Інформаційні перенавантаження, кожні 10-12 років обсяг інформації у

світи подвоюється. Особливо тривожна ситуація виникає в іноваційних школах, де навантаження високе, створюється високий темп у навчальній роботі. Серед функціональних розладів у школярів часто спостерігаються порушення опорно-рухового апарату, хвороби системи травлення, зорового аналізатора, захворювання серцево-судинної та нервової систем.

 1. Недосконала організація навчальної діяльності, не враховується віковий та

індивідуально-типологічний розвиток дітей, навантаження 9,3 год перевищує норму (7 год). Розклад занять не відповідає цим вимогам. У ранковий час, коли працездатність учнів більш низька, ставлять найважчі уроки. Це веде до напруги розумової і психічної діяльності, до дезадаптації учнів. Недостатньо регулюється періодичність, частота і кількість контрольних робіт, що викликає в учнів тривожність та неврози.

 1. Недостатня рухова активність. У процесі еволюції становлення психічних

функцій живих організмів дуже тісно відбувалось відповідно до рухової активності. Підвищити рухову активність учнів можна за рахунок активних перерв, проведення безпосередньо на уроках фізкультхвилинок, заохочення дітей до занять у шкільних спортивних секціях. Але в даний час у процесі навчання дітей гіподинамія виявляється у 50% 6-8 – річних, у 60% 9-12 – річних і у 82% старшокласників. Усе це веде до функціональної дезорганізації організму, компенсаторної перебудови обміну речовин, зниження імунітету.

 1. Не завжди обгрунтованим є перехід на 5-денний навчальний тиждень.

 2. Авторитарно-репродуктивна система навчання, коли вчитель

перетворюється в автократа, наділеного стосовно учнів повним жорстким контролем. Своїми наказами й розпорядженнями він придушує ініціативу учнів й робить їх пасивними виконавцями своїх наказів. Учні втрачають інтерес до навчання.

 1. Низький рівень валеологічної компетентності вчителів і педагогів.

Відсутність у системі освіти цілеспрямованого навчання методів зміцнення здоров’я привело до низького рівня культури здоров’я населення взагалі. Люди не здатні використати свій час для рекреації, зняття втоми й підготовки до наступного етапу діяльності. Формування валеологічної культури – це складний і тривалий час формування відповідальності й права людини на здоров’я.

Отже, освітнє середовище негативно впливає на здоров’я учнів, головною причиною цього явища є відсутність у суспільстві пріоритетів здоров’я. Вихід один – це навчання учнів, вчителів та адміністраторів шкіл основам здорової життєдіяльності через валеологічну освіту.

4. ^ Принципи і зміст діяльності валеолога в школі

Валеологія в школі викладається за наскрізною програмою для кожного класу, починаючи з 1-го. Наприклад, у 5-му класі читають 5 основних розділів:

 1. ^ Людина і здоров’я : Здорова людина як надскладна збалансована

біосоціальна система. Умови нормального формування й структурування органів і систем людини як умова формування здоров’я людини. Валеологічні особливості зумовленості розвитку та життєдіяльності людини природним і соціальним середовищем. Особливості формування здоров’я у віковому аспекті: дитинство, отроцтво, юність, зрілість, похилий вік. Свідома діяльність людини як форма власне людської активності.

 1. ^ Природні умови здоров’я. Характеристика природного

середовища людини. Вплив природного середовища (географічні та кліматичні особливості) на здоров’я людей. Денний біоритм здорової людини і його значення для здоров’я та підтримання оптимальної працездатності. Екологія як сукупність характеристик навколишнього середовища і як наука про нього. Шляхи запобігання та зменшення техногенного забруднення довкілля.

 1. ^ Соціальні умови здоров’я. Залежність стану здоров’я людей від

рівня розвитку суспільства та існуючих суспільних умов. Матеріальний добробут і здоров’я людини. Взаємини між людьми та їхній вплив на здоров’я. Сім’я як важлива умова формування здоров’я і життєдіяльності людини. Право людини на здоров’я. Лікувально-профілактичні заклади та їх місце в суспільній системі охорони здоров’я. Валеологічні аспекти образотворчого мистетства.

 1. Етноздоров’я. Здоров’я народу і здоров’я людини, спільні риси

відмінності. Здоров’я народу України, його стан і перспективи. Національні звичаї та їх значення для формування здоров’я. Національний одяг, краса і валеологічна доцільність. Українська хата і побут як чинники здоров’я. Валеологічне призначення традиційних предметів домашнього вжитку. Валеологічні особливості українських страв. Здоров’я як проблема сучасної родини в Україні.

 1. Індивідуальне здоров’я. Особливості індивіда та його здоров’я.

Складові індивідуального здоров’я. Особливості індивідуального фізичного здоров’я. Поняття про статеве дозрівання. Харчування та індивідуальне здоров’я. Вікові особливості індивідуального здоров’я школяра в період статевого дозрівання. Здоровий спосіб життя школяра. Валеологічні аспекти особистої гігієни школяра в період статевого дозрівання. Правила утримання свійських тварин і догляду за кімнатними рослинами.

^ 5. Психовалеологічні аспекти корекційної та рекреаційної роботи

в школі

Інтенсифікація навчально-виховного процесу в умовах постійної зміни тенденцій у розвитку системи загальноосвітньої підготовки в школі викликає негативний вплив на здоров’я учнів. За період навчання в школі різко знижується рівень здоров’я учнів. Не викликає сумнівів, що однією з основних причин такого стану є відсутність у дітей і їхніх батьків систематичних знань про здоров’я, умінь і навичок його збереження і зміцнення в різних умовах життєдіяльності, тобто про здоровий спосіб життя (ЗСЖ).

Ось чому так гостро виникає необхідність пошуку практичних шляхів навчання дітей ЗСЖ, тобто формування в них культури здоров’я. У зв’язку з цим особливого значення набуває розробка валеологічно обгрунтованої системи шкільної освіти, в якій головна роль відводиться діяльності педагога-валеолога. Ця діяльність передбачає не лише трансляцію знань про здоров’я і ЗСЖ, виховання потреби в ньому, навчання здоров’ятворчості, але й реалізацію валеологічних принципів у навчально-виховному процесі школи за такими напрямами:

 • валеологічна діагностика: оцінка резервних можливостей організму;

 • валеологічна корекція - усунення зниження ёрезервів систем організму з використанням психовалеологічних методик;

 • валеологічна педагогіка: знайомство і оволодіння сучасними педагогічними прийомами, технологіями і методами, які дозволяють створювати оптимальний режим засвоєння навчального матеріалу;

 • валеологічне навчання: озброєння базовими знаннями, уміннями й навичками для ознайомлення з основними питаннями забезпечення здоров’я людини.

До сучасного вчителя-валеолога висуваються такі вимоги: необхідність глибокого засвоєння особливостей соціально-економічного і духовного розвитку країни, досягнень науково-технічного прогресу, педагогічної науки і шкільної практики; уміння інтегруватися з основними положеннями й досягненнями в галузі освіти, науки й виробництва, впровадження в навчальний процес у загальноосвітніх закладах нових педагогічних і спеціальних технологій; орієнтація на індивідуальність, на формування різнобічно розвинутої особистості учня.

^ 6. Функції валеолога в школі

Викладач-валеолог повинен мати свій індивідуальний стиль діяльності (ІСД), тобто унікальну сукупність дій педагога, побудовану на максимально ефективному використанні його особистих і професіональних якостей, які забезпечують йому оптимальну продуктивність і досягнення необхідного результату в навчанні школярів.

Перше – це розвиток у нього творчого потенціалу-єдності фізичного, чуттєвого, інтелектуального і духовного.

Виходячи із розуміння ІСД викладача-валеолога, його особливостей, рис, основних характеристик в його структурі, можна виділити два головних блоки компонентів.

Перший блок містить у собі процесуально-діяльнісні характеристики і таких три компоненти:

 1. Цільовий – характеризує вміння педагога-валеолога визначити мету, завдання навчально-виховної роботи.

 2. Прогностично-проекційний – уміння передбачати особливості перебігу навчально-виховного процесу (НВП), проектувати його з урахуванням умов, що постійно змінюються.

 3. Організаційний – уміння організувати й управляти НВП.

Другий блок індивідуального стилю діяльності педагога зорієнтований на індивідуально-особистісні особливості суб’єкта діяльності і також містить три компоненти:

 1. Мотиваційний – наявність у педагога внутрішньої потреби у здоров’ї

творчій педагогічній діяльності;

 1. Рефлексивний, конструктивний – уміння оцінити власну педагогічну діяльність і на основі цієї оцінки її коректувати;

 2. Творчий (креативний) – наявність у педагога елементів творчої

діяльності.

Згідно з даною концепцією ІСД педагога, перший блок компонентів відповідає на запитання “Чого навчити студента?”, а другий – “Що розвивати в студента?”.

При підготовці спеціаліста-валеолога треба орієнтуватися на розв’язання

двох основних завдань:

 • педагогічного, спрямованого на трансляцію знань про здоровий спосіб життя, виховання і створення стійкої мотивації на здоров’я, навчання здоров’ятворчості;

- методичного, пов’язаного із здійсненням допомоги конкретній особі або контингенту у збереженні й зміцненні здоров’я, у використанні можливостей організму для досягнення здоров'’, в розробці програми оздоровлення.
Розв’язання першого педагогічного завдання стосується усіх сторін роботи викладача, включаючи зокрема такі аспекти:

 • володіння відповідними педагогічними технологіями, методами навчання і виховання;

 • вміння проводити індивідуальну роботу з учнями, допомогати кожному із них в його проблемах віку, психології, здоров’я і т.ін., що вимагає хорошого знання психолого-педагогічних основ вікового розвитку, спілкування, психології груп і сім’ї тощо;

 • вміння створювати колектив педагогів-однодумців, одним із основних завдань якого є виховання здорових учнів, вимагає від педагога-валеолога хорошого знання професійних питань психології груп, особливо у сфері міжособистісних стосунків;

 • вміння створювати певне середовище, орієнтоване на формування в дитини ЗСЖ; особливої уваги заслуговує робота з батьками, оскільки більша частина інформації, звичок, традицій дитина набуває за стінами школи; звідси стає зрозумілим, наскільки важливо для валеолога мати знання з основ педагогіки сімейного виховання.


Лекція 33. Шляхи збереження й формування здоров’я учнів у навчально- виховному процесі

 1. Вплив процесу навчальної діяльності на здоров’я учнів.

 2. Характерні ознаки уроків здоров’я.

 3. Методика пізнавального рухового навчання.

 4. Біоритмологічна методика.

 5. Методика «гімнастики мозку».

 6. Методика сенсорно-координаторних тренажів за допомогою зорово-сигнальних сюжетів.1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Похожие:

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо-професійної програми та Робочих навчальних планів перепідготовки спеціалістів

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та робочого навчального плану напрямку 030601...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та робочого навчального плану спеціальності...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо професійної програми підготовки спеціаліста та робочого навчального плану спеціальностей...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки та перепідготовки спеціалістів та робочого навчального...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<