Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання»
НазваниеКонспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання»
страница9/26
Дата публикации20.06.2014
Размер3.88 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > География > Конспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
Тема 13. Роль вищих психічних аспектів у збереження і

відновленні здоров’я . Сила підсвідомомсті та наміру

 1. Сучасне уявленя про поняття здоров’я.

 2. Надсвідомість і здоров’я.

 3. Сила підсвідомості та наміру

1. Сучасне уявленя про поняття здоров’я

Розуміння поняття здоров’я набагато ширше, ніж стан відсутності захворювання. За визначенням всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) – це стан цілковитого фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і немічності. Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров’я як феномен, що інтегрує чотири сфери: фізичну, психічну, соціальну й духовну. Ці сфери невід’ємні одна від одної, вони тісно взаємопов’язані й у сукупності визначають стан здоров’я людини.

Фізичне здоров’я визначають такі чинники, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму.

До сфери психічного здоров’я належать індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо. Психічне здоров’я пов’язане з особливостями мислення, характеру, здібностей. Усі ці складові й чинники зумовлюють особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів.

Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, його сприйняття складових духовної культури людства – освіти, науки, мистетства, релігії, моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – це означає стан духовного здоров’я індивіда.

Соціальне здоров’я індивіда залежить від економічних чинників, його стосунків зі структурними одиницями соціуму – сім’єю, організаціями, через які відбуваються соціальні зв‘язки – праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування тощо. Крім того потрібно враховувати міжетнічні стосунки, різницю у доходах різних соціальних категорій суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки й технологій. Ці чинники створюють відчуття соціальної захищеності (або незахищеності), що суттєво впливає на здоров’я людини. Загалом соціальне здоров’я детерміноване характером і рівнем розвитку, що притаманне головним сферам суспільного життя в певному середовищі – економічній, політичній, соціальній і духовній.

^ 2. Надсвідомість і здоров’я.

Основною характеристикою надсвідомості є альтруізм, здатність до жертви, на відміну від егоїзму особистості. Альтруізм – егоїзм – це та дихотомія, котра розділяє духовне й душевне, надсвідомість і психіку.

Другою особливістю надсвідомості є сприйняття життя як єдиного потоку, розуміння причинно-наслідкових зв’язків, що дозволяє людині піднятися над особистісними уявами про добро і зло і бачити динаміку життя як взаємопереходи одних її аспектів в інші і можливості самореалізації людини в них. Людина розуміє закон буття, свій зв’язок зі світом, своє місце і значення в ньому.

Третя особливість надсвідомості – це одержання інформації за інтуїтивним каналом, що дозволяє людині вільно творити. Усім відомим особистостям в галузі філософії, науки, мистецтва знайомий стан просвітлення, прозріння, натхнення, пов’язані з розкриттям інтуїтивного каналу. На цьому рівні приходить мудрість і любов до усіх проявів життя. Із здатністю до передчуття виникає здатність вірити й сподіватися. До рівня надсвідомості належать також воля як вміння будувати свою поведінку згідно з намірами й метою. Оволодіння всією сферою свідомості є метою людської еволюції.

Управління здоров’ям повинно починатися з оздоровлення душі. Без розуміння вищих аспектів буття (змісту свого життя, його мети, шляхів самореалізації, згідно зі своєю совістю і т.п.), і вирішення проблем з цих позицій, неможливе наближення до стану здоров’я, що завжди породжує психічну напругу, а остання приводить до не здоров’я тіла.

Вищі психічні аспекти в контексті збереження й відновлення здоров’я містять кілька моментів:

 • виховання й перевиховання людини, переведення її життєвих цінностей із егоцентричної площини в альтруїстичну;

 • визнання ролі високої, доброї і творчої мети в житті людини як фактора гармонізації його психіки, а відповідно, і тіла;

 • визнання волі й віри в управління своїм здоров’ям.

Негативні емоції руйнують не лише психіку, а й тіло, викликають локальні м’язові блоки, що ведуть до гіпофункції органів. Недарма на Сході говорять: “Беги от человека агрессивного, как от чумы, она заразна и может привести к болезни”.

Добра, відкрита, доброзичлива і справедлива людина сіє навколо себе позитивну, оздоровлюючу атмосферу. Розглядаючи свої проблеми ”з висоти і з боку” у стані свідомості, допомага розмиванню їх контурів, усвідомленню, прийняттю й вирішенню. На принципі гармонізації альтруїзмом, любові, прощення базується багато методів трансперсональної психології й психотерапії, духовного цілительства.

Альтруїстичний стан психіки (висока мета і гарні методи) розвиває найкращі якості людини, гармонізує тіло й душу, “розум і серце завжди в злагоді”. Людина стає більш бадьорою й цілісною. “Хвороби адаптації” виникають тоді, коли людина не встигає швидко адаптуватися до нових умов життя. Отже, людину треба не стільки лікувати, скільки вчити правильно жити. Люди творчі, захоплені благородними ідеями, живуть справжнім людським життям, відчувають свою єдність зі Світом, живуть довше за інших.

Процес збереження й зміцнення здоров’я підлягає управлінню. Саме воля є головним важелем управління здоров’ям. Якщо ж здоров’я треба відновлювати, то також повинна бути віра в успіх справи.

Отже, основними положеннями в тактиці управління здоров’ям є :

 1. Напрям діяльності – повернення людини в безпечну зону здоров’я і утримування в цій зоні шляхом активізації механізмів валеогенезу.

 2. Використання системного і цілісного (холістичного) підходу.

 3. Використання не медикаментозних методів.

^ 3. Сила підсвідомості та наміру

Хвороба – це сигнал про порушення рівноваги. Нервові закінчення дають нам знати про те, що у певному місці нашого організму щось відбувається не так. І якщо людина не зверне належної уваги або заглушує біль таблетками, то підсвідомість зробить біль сильнішою.

Людям давно треба зрозуміти, що причини хвороб і страждань знаходяться не зовні, а всередині нас. Причини приховані у нашому хворому світогляді. Для того, щоб вилікуватися, необхідно змінити наш свтогляд. Кожна людина є часткою Всесвіту, а тому повинна жити відповідно до його законів. Якщо буде гармонія всередині, то буде гармонія і зовні.

Багато наших думок навіяно нам в той або інший період нашого життя. А до деяких переконань ми прийшли самостійно, шляхом логічних висновків, але при цьому сприралися на досвід, який у нас уже є. Отже, наша підсвідома програма створена за допомогою інших людей і при нашій безпосередній участі шляхом навіювання або переконання. Спочатку наші батьки навіювали нам ті або інші думки, багато разів повторюючи їх. А ми їм, звичайно, вірили. Потім вчителі, однолітки. Тепер ми вже самі безперервно прокручуємо у себе в голові все це.

Але не завжди для того, щоб вселити якусь думку,її необхідно багато разів повторювати. Не тільки слова несуть у собі ту або іншу інформацію. Часто діти копіюють поведінку батьків, а разом із цим - і хвороби. Так, у дівчинки можуть бути болі під час менструації тільки тому, що все життя бачила, як страждає її мама.

Іноді думка упроваджується в підствідомість миттєво, наприклад при сильному емоційному потрясінні. А в деяких випадках необережна репліка хірурга або анестезіолога може стати негативним навіюванням.

Підсвідомість сприймає всю інформацію буквально, тобто якщо якесь слово або фраза має подвійний сенс, то внутрішній розум переробляє і те, і інше значення.

Треба бути дуже уважними до тих слів і фраз, які ми вимовляємо в повсякденному житті.

Так, можна скласти перелік фраз, які мають подвійне значення і приводять до того або іншого захворювання. Можна й самим доповнити цей список.

 • мене нудить від цього;

 • я це просто не перетравлюю;

 • сидить у печінці;

 • неприємний присмак від цієї страви;

 • боляче бачити;

 • очі б мої не бачили;

 • бачити тебе не хочу;

 • чути тебе не хочу;

 • ці діти – один головний біль;

 • голова йде обертом;

 • брати близько до серця;

 • жалісливий;

 • на серці камінь;

 • я просто божеволію;

 • критичний момент;

 • це все у мене стоїть поперек горла;

 • немає права голосу;

 • душить образа;

 • букет хвороб;

 • неприємний осад;

А зараз подумайте, які фрази ви використовуєть при спілкуванні?

Ці фрази з подвійним значенням відображають ваше ставлення до чогось, тому необхідно в першу чергу поміняти відношення, а разом із цим з’являться і нові слова у вашому лексіконі.

Одна молода вчителька скаржилася на постійну охриплість голосу. Коли психотерапевт став розпитувати її про роботу, то зрозумів, що вона їй просто не подобається, а під кінець вона просто заявила: “Ці діти у мене вже поперек горла сидять”, – і вказала ребром долоні на щитоподібний хрящ. Лікар порадив їй змінити роботу або змінити ставлення до дітей.

Це підсвідомий захист нас самих від нашої руйнівної поведінки або думок.

Тому слід пам’ятати, що наші думки втілюються у фізичному світі. І саме наші (а не чиїсь) руйнівні думки створюють нам хвороби і особисті проблеми і є сигналом про те, що в нашій підсвідомості запущений механізм саморуйнування.

Нас не навчили, що те, як ми одягаємося у форму слів, потім повертається до нас у вигляді відповідного життєвого досвіду. Пам’ятайте прислів’я: “ Що посієш, те й збереш”.

Усі знають про закони Природи відносно енергії: енергія не може бути знищена, вона може бути перетворена в інший вид. Тому, якщо ви посилаєте комусь і чомусь негативні або руйнівні думки, то хтось інший повинен приймати їх. Ваш гнів і ненависть врешті - решт повернеться до вас знову (подібне притягає подібне), але більшої сили, несучи з собою ще й страх, сум, депресію і всі види стресових ситуацій. А це буде ще важче винести. І ви знову й знову прагнутимете позбутися цих думок, посилаючи їх кому - небудь. І так виникає замкнуте коло, поки не буде розірване хворобою, або травмою, або смертю.
Тема 14. Шляхи збереження здоров’я і психовалеологія як цінність

людського життя

1. Цінність людського життя.

2. Аксіоми здоров’я: валеологія радості й сміху, щастя, віри, надії й любові.

3. Психовалеологія. Поради у житті.

4. Спокуси і валеологія покаяння.

^ 1. Цінність людського життя

Ставлення людей до життя визначається їх умовами життя, культурою і розумом., що в значній мірі залежить від розвитку суспільства.

Цінність людського життя – це абсолютна цінність, тому що життя – єдина умова і критерій для усіх інших цінностей.

Аналіз літератури показує такі точки зору на цінність людського життя:

1 - наскільки воно цінне для суспільства;

2 - як цінність у самосвідомості людини незалежні ні від чого й ні від кого;

3 - у житті для суспільства;

4 - життя саме по собі цінність, вершина еволюції;

5 - виявляє своє значення через смерть, усвідомлення якої заставляє людину цінити життя і знаходити в ньому смисл.

Ф. М. Достоєвський в словах великого інквізитора: «Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том для чего жить». Без сенсу життя людина саме себе знищує.

Гуманіст 20 - го століття Альберт Швейцер писав, що в процесі життєствердження людина сприймає життя як благо, цінує своє та інше життя, зберігає інше життя і допомогає його розвитку.

В наш час людське життя і людина сприймається у сіспільстві як найвища цінність, тому здоров’я кожного – є суспільне багатство.

Результати опитування підтвердили, що люди по-різному ставляться до здоров’я в залежності від проживання у містах і в селах. В селі цілком здоровими вважають себе 27 % опитаних, а в містах такої точки зору дотримуються лише 12 %. У селі 24,5 % вважають, що необхідно більш уважно стежити за здоров’ям і постійно займатися профілактикою, а в місті така думка тільки в 17,3 % респондентів. Постійно знаходять у себе ознаки різних хвороб 17 % сільського населення, а у містах — лише 3 %. Якщо в селі 11 % опитаних переконані, що профілактика не зможе поліпшити здоров'я, то в місті мають таку думку - 21 %.

^ 2. Аксіоми здоров'я: валеологія радості й сміху, щастя, віри, надії й любові

Людина - храм здоров’я, любові й краси. Якщо хочеш прожити щасливо, створи його в собі з тіла й душі. Це й просто, і непросто! Але якщо дуже захотіти, то це вийде. Треба тільки пам'ятати 10 аксіом здоров'я:

1. Бажай собі й всім людям Добра, Краси, Здоров’я. Нехай Віра, На­дія й Любов допоможуть у цьому.

2. Люби батька й матір. Радуйся своєму життю й життю своїх рідних, близьких і друзів.

3. У всьому знай міру: у праці, відпочинку, харчуванні, любові. Здоров'я — це мудрість міри в усьому!

4. Допоможи собі й своїм близьким відмовитися від горілки й тютюну — вони гублять тіло й душу. Звільни мозок від психічних отрут: зла, заздрості, жадності, обжерливості.

5. Завжди починай із себе, переробляй себе, а не інших. Покажи приклад, як треба жити — і за тобою підуть багато інших.

6. Май мужність визнати свої помилки, вилікуйся сам від своїх тілесних і духовних недоліків. Здоров'я — це незалежність від тілесних і духовних звичок, що скорочують наші дні.

7. Зміцнюй Розум, Характер, Волю. Терпіння й воля — самостворюють
силу нашого здоров'я.

8. Навчися стримувати свої емоції, пристрасті, гнів. Не хвастайся знаннями, пишайся вмінням і волею. Говори собі постійно: я можу, я хочу, я повинен жити по-людські.

9. Пам’ятай слова Ісуса Христа: "Радуйся, чадо: віра твоя - урятувала тебе.

10. Форма Істини, Добра й Краси нашого життя - це мій Бог.

3. Психовалеологія

Поради на кожний день

1. Вставай із гарним настроєм: не хмурся й не бурчи.

2. Якщо ти снідаєш разом із дружиною, що також квапиться на на роботу навчися не звалювати на неї всю турботу по приготуванню сніданку – бо попереду у неї важкий день.

3. Якби Ви не поспішали на роботу, однаково знайдіть час ласкаво попрощатися з рідними і не тікайте, ляснувши дверима.

4. Якщо перед розлукою у Вас відбулася важка розмова із дружиною: не залишайте близьку людину на весь день у роздратованих почуттях, постарайтеся помиритися. Якщо це не вдалося, знайдіть можливість подзвонити і, не з’ясовуючи відносин, спокійно й ласкаво поцікавтеся, як ідуть справи. Цілком можливо, що до моменту повернення додому сварка сама по собі ліквідується.

5. Попробуйте розподілити обов’язки по приготуванню вечері. Варіантів безліч. Наприклад, один з подружжя робить необхідні покупки, а другий готовить. Або: один готовить, а другий миє посуд. Можливо, умови дозволяють робити всім разом або по черзі?

6. Якщо трапезу готовили не Ви, не забудьте подякувати й похвалити. Якщо Ви чимсь незадоволені, зовсім не обов’язково це виявляти, а якщо вважаєте за необхідне виявити своє відношення до того або іншого блюда робіть це спокійним тоном і без докорів.

7. Не забудьте не тільки розповісти про Ваші справи, але й розпитати інших членів родини.

8. Якщо Ви читаєте газету або журнал, розповідайте іншим членам сім’ї про найцікавіше.

9. Ви із чоловіком (дружиною) дивитеся телевізор. Не пошкодуйте пару хвилин, щоб обмінятися враженнями.

10. Буває так, що думки членів родини про передачу по телевізору розходяться. У цьому випадку необхідний компроміс. Якщо Вас дуже цікавить певна програма, приведіть свої доводи й попросите інших дати Вам можливість її подивитися. Прислухайтеся до їхніх доводів.

11. Якщо ранком Вам треба рано вставати, подумайте, чи не можна полегшити готування сніданку. (Наприклад, можна напередодні приготувати чай у термосі, бутерброди, зварити кашу, а ранком тільки розігріти її на "водяний бані".

13. Ведення домашнього господарства полегшиться, а взаємних докорів буде багато менше, якщо всі зберігаються продукти купувати не тоді, коли закінчився останній шматочок цукру, а небагато раніше.

^ Поради на вихідні дні

1. Пробуйте заздалегідь спланувати свій час і намітьте список справ, які обов’язково треба зробити. Можливо, що вдасться всю домашню роботу переробити за один день — тоді другий вихідний буде вільний для прогулянок, відвідування гостей, занять улюбленою справою.

2. Вихідні дні дають можливість відійти від рутинного ведення домашнього господарства й виявити творчий підхід, зробити життя різноманітнішим.
3. Заняття з дітьми - прекрасний відпочинок. Попробуйте разом з дітьми приготувати нове блюдо, якось прикрасити квартиру, зробити подорож, погуляйте – це покращить ваші стосунки з дітьми.

Спробуйте стати визнаним у колі родини фахівцем у який-небудь області домашнього господарства, знайдіть собі справу по душі — і Ви відчуєте радість самовираження, відчуєте, що домашні пишаються Вашими уміннями.

^ Поради для нормалізації спілкування

• Шлюб не повинен бути причиною розриву родинних і дружніх відносин, що склалися в кожного з Вас раніше. Навіть у тому випадку, якщо Вам не дуже по душі родичі й друзі чоловіка (дружини), намагайтеся підтримавати із ними нормальні відносини й не перешкоджайте в цьому чоловіку (дружині). Для розриву таких відносин потрібні дуже вагомі причини (наприклад, п’яні компанії).

* Якщо у Вас маленька дитина й через догляд за ним коло спілкування звузилось, постарайтеся все-таки час від часу зустрічатися із друзями, запрошувати їх до себе, просіть іноді посидіти з дитиною родичів. Зверніться по допомогу до своїх сусідів по будинку: можливо, ви подружитеся і будете більше допомагати один одному.

 • Якщо ваша дружина цілий день сидить дома й доглядає за дитиною, влаштовуйте їй час від часу "вихідний день", щоб вона змогла відпочити, сходити в гості.

 • Звичайно краще всього в театр, в кіно, на виставки і в гості ходити вдвох, але у випадках, коли це неможливо, краще все ж "по черзі", чим зовсім не ходити.

 • Вміння робити подарунки дуже важливо, і в свята і в будні. І даруйте квіти до певного дня: це, звичайно, вимагає більших турбот, але вдячність близьких цілком винагородить Вас за працю.

• Вам ніколи спілкуватися з друзями й Ви почуваєте, що тісні зв’язки поступово розриваються? Спробуйте писати їм листа, навіть якщо Ви й живете з ними в одному місті.

• Велику увагу треба приділяти своєму зовнішньому вигляду й домашньому одягу. Ви ж намагаєтеся добре виглядати, відправляючись на роботу або в гості? Чому ж Ваші домашні не повинні бачити Вас акуратними й підтягнутими?

 • Постарайтеся не показувати близьким свій поганий настрій!

 • Якщо у сварці Ви були не праві, не бійтеся попросити прощення й приз­нати свою помилку.

 • Просити прощення можна по-різному: і словами, і жестами, і справами.
  Iнколи після негод можна просто зробити вигляд, що нічого не відбулося.

Але, якщо Ви відчуваєте, що дружина (чоловік) не задоволений таким «вибаченням», переборіть себе й помиріться «за всією формою».

 • Намагайтеся якнайменше ображатися по дріб’язках.

 • Якщо Ви бачите, що Ваш чоловік (жінка) прагне до примирення, - підіть
  назустріч!

 • Не соромтеся хвалити один одного й пишатися один одним.

• Якщо в кого-небудь із близьких неприємності на роботі, прикладейте всі
зусилля, щоб підбадьорити й допомогти, а не дорікати.

• У кожної людини час від часу буває поганий настрій. Буде
краще, якщо Ви самі попередите про свій поганий настрій, причому можна навіть докладно й не пояснювати, у чому справа: просто попросити дати вам трохи відпочити.

• Буде дуже добре, якщо Ви виключите із уживання категоричні
вказівки такі як: "Я хочу...", "Зроби...", "Подай...", і заміните їх більше мяг­кими
І завжди - у сполученні з "Будь ласка".

^ Поради на той випадок, якщо Ви чекаєте гостей

Саме головне — усе заздалегідь спланувати. Це стосується й підготовки
приміщення, і покупки продуктів, і готування обіду, і «культурної прог­рами».

 • Зважте свої сили й можливості. Не обов’язково готуватися до зустрічі гостей з «купецьким розмахом». Головне — зуміти створити приємну, невимушену атмосферу, щоб усім (включаючи господарів) було весело й затишно.

• якщо раптом господині не вдалося якесь блюдо, утримаєтеся від зауважень і глузувань — ви тільки збентежите й скривдите її, а гостей поставите в неловке положення.

• при підготовці до прийому гостей постарайтеся не сперечатися й не сваритися, інакше ви спортите настрій собі, домашнім, а потім і гостям.

Мрії про безхмарне сімейне життя повинні мати якусь реальну основу, що дозволяє їх реалізувати. В іншому випадку ці мрії приносять лише образи й розчарування. Такою реальною основою можуть бути глибокі почуття, що зв’язують подружжя, їх взаємне стремління принести один одному щастя.

^ 4. Спокуса й валеология покаяння

Спокуса — це вибір між Добром і Злом. Покаяння — це оцінкаДобра і Зла. Спокута — це шлях до Добра й відрив від Зла, зміна життєвих шляхів.

Проблема спокус - це більша психологічна й філософська, релігійна й медична проблема. Спокуса - це випробування людини, її тілесних і духовних, особистих або соціальних установок на оптимальне задоволення. Людина прагне до задоволення, але часто не досягає його. Спокуса завжди опирається на систему людських потреб і пов'язана з аномальним способом задоволення їх.

Об’єктами спокуси виступають або тілесні потреби й інстинкти або духовні

потреби й інтереси. Об’єктам спокуси є Правда. І тут пропонують наступну систему визначень:

 • Наука — спокуса правди Розумом;

 • Політика - спокуса правди Владою;

 • Право — спокуса правди Законом;

 • Мораль — спокуса правди Справедливістю;

 • Мистецтво — спокуса правди Почуттями;

 • Філософія — спокуса правди Мудрістю;

 • Релігія — спокуса правди Вірою.

Людина може стати «рабом інстинкту» або «рабом ідеї» (правди). Здоров’я - це воля від рабства тілесних і духовних звичок (залежностей). Найстрашніша й майже невиліковна хвороба честолюбства), Закону, Справедливості, Почуттів (емоцій), Мудрості, Віри та совісті.

Все найкраще в нашому житті, втілюється у здатність творити. Але творення завжди тягне за собою непоправні затрати душі й тіла, енергії, життя, перетворення світу, освоєння планети й космосу. Виснажливі експерименти, роки, проведені за письмовим столом над книжкою, в архівах і бібліотеках - не по обов'язку, а за совість, відривають людей від родини або взагалі не дають можливості створити родину. Адже світ був би бідний без Коперника й Галілея, Ньютона й Ейлера, Колумба й Магелана, Пржевальського й Лівінгстона, Галуа й Пуанкаре, без Менделєєва, Менделя, Моргана, без Вейсмана й братів Вавілових, Сєченова й Павлова, Тимирязева і Орбелі, Грушевського й Гамалії.

Проблема заздрості. Подивитеся навколо себе й ви не помилитеся, якщо скажете: справді - Люцифери живуть серед нас.

Зло - це не проста відсутність Добра, це присутність Неправди, Ненависті,

Гордині, Марнославства, і все це поєднується в Заздрістю Люцифера.

Пізнати Добро - це означає прийняти Істину в себе, причаститися Істиною, жити в Істині й Красі. Людина повинна утихомирювати свою гординю Заздрості й Помсти - тому що людина не може бути Богом.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Похожие:

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо-професійної програми та Робочих навчальних планів перепідготовки спеціалістів

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та робочого навчального плану напрямку 030601...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та робочого навчального плану спеціальності...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо професійної програми підготовки спеціаліста та робочого навчального плану спеціальностей...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки та перепідготовки спеціалістів та робочого навчального...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<