Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик
Скачать 449.05 Kb.
НазваниеБібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик
страница1/2
Дата публикации10.04.2013
Размер449.05 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
  1   2
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
БІБЛІОТЕКА
Інформаційно-бібліографічний відділ


ГІДРОЛОГІЯ
Бібліографічний покажчик


ЧЕРГІГІВ

2007

Гідросфера – це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покривів. Наша планета містить близько 16 мільярдів кубічних метрів води, що становить 0,25% її маси.

Вода у біосфері пееребуває у безперервному русі, бере початок у геологічному та біологічному кругообігах речовин. Вона є основою існування життя на Землі. Без води не може існувати людська цивілізація, бо вода використовується людьми не тільки для пиття, а й для забезпечення санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб. Зростання чисельності населення світу призвело до різкого збільшення обсягів споживання води. Лише 2,5% води є прісною – придатною для життя і використання людиною.

За останнє тридцятиріччя стан вод Світового океану значно погіршився в результаті антропогенного впливу на гідросферу. До найбільш шкідливих забруднювачі Світового океану належить нафта та нафтопродукти. Жертвами нафтового забруднення щорічно стають багато птахів, планкток, нектон, морські звірі.

Велику небезпеку становить забруднення Світового океану радіоактивними речовинами внаслідок випробування термоядерної зброї, захоронення радіоактивних відходів, роботи ядерних реакторів на військових підводних човнах і криголамах.

Щороку в Світовий океан з різних джерел потрапляє понад 4 млн тонн легких органічних сполук, близько 120 тис. тонн хлорованих вуглеводнів, понад 300 тис. тонн свинцю, понад 5 тис. тонн ртуті, понад 10 тис. тонн кадмію.

Сьогодні проблема захисту вод Світового океану стала однією з найактуальніших, бо стосується всіх країн світу. Через це в ООН розроблено і прийнято кілька важливих угод, що регулюють рибальство, судноплавство, добування корисних копалин з морських родовищ тощо.Також створюється міжнародна служба моніторингу для постійного спостереження за станом Світового океану.

Враховуючи важливість вивчення теми «Гідрологія» у вузі, даний покажчик літератури підготовлено на допомогу викладачам, студентам, іншим категоріям користувачів.

Покажчик не обмежений часовими рамками, охоплює книги та періодичні видання (українською і російською мовами), які є в бібліотеці університету, і включає 5 розділів:


  1. Природні води в цілому.

  2. Океанологія (океани і моря).

  3. Динаміка моря (течії, цунамі).

  4. Гідрологія рік.

  5. Гідрологія озер, водосховищ, болітУкладач: Іполітова Л.А.

І. ПРИРОДНІ ВОДИ В ЦІЛОМУ
Ажигіров А. Незвичайні явища й об'єкти у Світовому океані // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2006.- №5(лютий). - С. 8-10.
Акимова Т.А., Хаскин В.В. Водные ресурсы. Использование и загрязнение // Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – М., 1998. – С. 236-244.

Е0

А39

Александров Б.Стратегія неоголошеної війни: [Як природа протестує проти втручання людини в морське середовище] // Наука і суспільство. – 1988. - №11. – С. 19-21.
Александровский Г. Вода и суша. Схватка двух стихий: [Мировой океан] // Наука и жизнь – 2000. - №3. – С. 44-48.
Арі С. Іссар. Од Шумерії дотепер: [Ставлення до води у представників різних цивілізацій] // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1993. - №7. – С. 10-14.
Ахметов Н.С. Охрана гидросферы // Ахметов Н.С. Актуальные вопросы курса неорганической химии: Кн. для учителя. – М., 1991. – С. 219-220.

Г

А95

Балаян З. Жажда: [О рациональном использовании водных ресурсов] // Азия и Африка сегодня. - 1988. - №1. – С. 26-29.
Басс С., Давыдов А. Проблемы водопользования и охраны водных ресурсов: На примере Днепропетровска // Экономика Сов. Украины. – 1988. - №12. – С. 70-73.
Басс Ф. Г. Радиолокационные исследования Мирового океана / Ф.Г. Басс, А.И. Калмыков , В.П. Шестопалов // Природа. – 1986. - №5. – С. 78-87.
Безуглова О.С., Орлов А.С. Гидросфера // Безуглова О.С., Орлов А.С. Биогеохимия: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Ростов н/Д, 2000. – С. 48-51.

Е0

Б40

Белый Л.М. Вода… прошлое, настоящее, будущее. – Одесса, 1974. – 116 с.

55

Б43

Бисвас А.К. Человек и вода. Из истории гидрологии / Сокр. пер. с англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 288 с.

55

Б65

Білявський Г.О. та ін. Антропогенні катастрофи на акваторіях // Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К., 1995. – С. 198-202.

Е0

Б61

Білявський Г.О. та ін. Гідросфера // Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник. – К., 2004. – С. 148-161.

Е0

Б61

Білявський Г.О. та ін. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного й Азовського морів // Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник. – К., 2004. – С. 366-371.

Е0

Б61

Білявський Г.О. та ін. Забруднення води // Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К., 1995. – С. 185-190.

Е0

Б61

Білявський Г.О. та ін. Охорона вод Світового океану // Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К., 1995. – С. 194-198.

Е0

Б61

Білявський Г.О. та ін. Охорона водного середовища // Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К., 1995. – С. 181-209.

Е0

Б61

Білявський Г.О. та ін. Стан водних басейнів України // Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К., 1995. – С. 202-209.

Е0

Б61

Бойчук Ю.Д. і ін. Вплив господарської діяльності на гідросферу // Бойчук Ю.Д. і ін. Екологія і охорона навколишнього середовища / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Соломенко, О.В. Бугай. – Суми, 2002. – С. 98-101.

Б

Б77

Бойчук Ю.Д. і ін. Гідросфера // Бойчук Ю.Д. і ін. Екологія і охорона навколишнього середовища / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Соломенко, О.В. Бугай. – Суми, 2002. – С. 92-120.

Б

Б77

Бойчук Ю.Д. і ін. Основні заходи охорони і раціонального використання вод // Бойчук Ю.Д. і ін. Екологія і охорона навколишнього середовища / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Соломенко, О.В. Бугай. – Суми, 2002. – С. 104-109.

Б

Б77

Бойчук Ю.Д. і ін. Світові проблеми прісної води // Бойчук Ю.Д. і ін. Екологія і охорона навколишнього середовища / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Соломенко, О.В. Бугай. – Суми, 2002. – С. 101-104.

Б

Б77

Боровский Е.Э. Актуальная тема: дефицит чистой пресной воды // Химия в шк. – 2002. – №8. - С. 4-10.
Боровский Е.Э. Вода в природе // Химия. – 1996. - №33(сент.). – С. 1-2, 5.
Боровский Е.Э. Вода на Земле // Химия в шк. – 2002. - №5. - С. 4 - 9.
Бреховских Л.М. Стратегия исследования Мирового океана и использование его ресурсов // Будущее науки: Междунар. ежегодник. – М., 1984. – Вып. 17. – С. 154-167.

001

Б90

Вовк І.Ф., Карпенко Г.П. Голубе плесо: Наук.-худож. книжка. Для серед. та ст. шкіл. віку. – К.: Веселка, 1979. – 127 с.

55

В61

Вода // Курьер ЮНЕСКО. – 1985. – Февраль. – Спецвыпуск.
Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №24. – Ст. 189.
Водні ресурси // Природа України та її охорона. – К., 1975. – С. 96-127.

57

П77

Водные проблемы и перестройка экономики в зеркале гласности: [Беседа с М. Я. Лемешевым] // Человек и водные ресурсы. – М., 1988. – С. 3-16.

Д

Ч-39

Волеваха М.М. Вода й повітря нашої планети. – К.: Наук. думка, 1974. – 157 с.

55

В67

Волков А. В ожидании пустыни: [Как предотвратить дефицит воды на планете?] // Знание-сила. – 2001. - №10. – С. 3-7.
Воропаев Г.В. Голубое сокровище планеты // Юный натуралист. – 1985. - №6. – С. 12-15.
Гайнріх Д., Гергт М. Гідросфера // Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Atlas. – К., 2001. – С. 20-21.

Е0

Г14

Генсірук С.А. Регіональні проблеми водокористування на Україні // Генсірук С.А. Регіональне природокористування. – Львів, 1992. – Гл. 7. – С. 233-260.

Б

Г34

Гідрологічні і гідроекологічні аспекти взаємодії суспільста і природи. Охорона і раціональне використання поверхневих та підземних вод // Основи соціоекології. – К., 1995. – Розд. 8. – С. 109-127.
Голубое богатство / И.Н. Лозановская, В.И. Михура, С.Л. Озиранский и др. – М.: Агропромиздат, 1991. – 250 с.

Д

Г62

Горєв Л.М. та ін. Взаємозв’язок хімічного складу різних типів природних вод // Горєв Л.М. та ін. Гідрохімія України. – К., 1995. – Розд 11. - С. 224-232.

Д

Г68

Горєв Л.М. та ін. Вплив техногенезу на хімічний склад природних вод // Горєв Л.М. та ін. Гідрохімія України. – К., 1995. – Розд 14. - С. 271-286.

Д

Г68

Горєв Л.М. та ін. Гідрохімічне районування // Горєв Л.М. та ін. Гідрохімія України. – К., 1995. – Розд 2. - С. 17-29.

Д

Г68

Горєв Л.М. та ін. Гідрохімія України: Підручн. для студ. географ., геолог., гідрометеоролог. і біолог. спец. / Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський. – К.: Вища шк., 1995. – 307 с.

Д

Г68

Горєв Л.М. та ін. Загальні умови формування хімічного складу природних вод // Горєв Л.М. та ін. Гідрохімія України. – К., 1995. – С. 6-17.

Д

Г68

Горєв Л.М. та ін. Радіоактивність природних вод: Навч. посібн. для студ. географ., геолог. і біолог. спец. ун-тів / Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський. – К.: Вища шк., 1993. – 174 с.

Д

Г68

Горощенко В.П. Вода в природе // Горощенко В.П. Природа и люди: Хрестоматия по природоведению для учителей начальных классов. – М., 1976. – С. 68-92.

5

Г70

Горский Н.Н. Вода – чудо природы. – М., 1962. – 224 с.

551.49

Г70

Григорьев Н.Ф. Наш друг природа (Гидрология и её задачи). – М.: Политиздат, 1985. – 239 с.

55

Г83

Груздева Л.П. Биоиндикация качества природных вод / Л.П. Груздева, С.В. Суслов // Биология в шк. - 2002. - №6. - С.10 - 14.
Грущинська І. Гідросфера – водна оболонка Землі // Почат. шк. – 2000. - №5. – С. 53-54.

Гурвич Л.М. Можно ли предотвратить нефтяное загрязнение гидросферы? // Земля и Вселенная. – 1993. - №2. – С. 39-43.
Дерій С.І., Ілюха В.О. Забруднення гідросфери // Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. – К., 1998. – С. 152-156.

Е0

Д36

Дерпгольц В.Ф. Вода во Вселенной. В космосе, на малых телах Солнечной системы, в атмосферах, на поверхности и в недрах планет. – Л.: Недра, 1971. – 224 с.

55

Д36

Дерпгольц В.Ф. Мир воды. – Л.: Недра, 1979. – 254 с.

55

Д36

Джерела антропогенного забруднення гідросфери // Охорона праці: Навч. посібник / За ред. Я.І. Бедрія. – К., 2002. – С. 165-166.

У9(4УКР)

О-92

Джигирей В.С. Вплив діяльності людини на гідросферу // Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К., 2000. – С. 85-92.

Е0

Д41

Джигирей В.С. Забруднення природних вод України // Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К., 2000. – С. 91-92.

Е0

Д41

Джигирей В.С. Раціональне використання та охорона водних ресурсів // Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К., 2000. – С. 150-168.

Е0

Д41

Джигирей В.С. Світові проблеми прісної води // Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К., 2000. – С. 85-87.

Е0

Д41

Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Забруднення гідросфери // Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності: Підручник. – Львів, 2001. – С. 82-83.

Ц69

Д41

Долженко Г.П. Воды: [Рациональное использование и охрана] // Человек и биосфера. – Ростов-на-Дону, 1977. – С. 228-240.

Е0

Ч39

Дорогунцов С., Гаца О. Прісна вода та екологічні проблеми раціонального її використання // Дніпро. – 1996. - №1-2. – С. 120-123.
Дорогунцов С.І. та ін. Природні води // Дорогунцов С.І. та ін. Оптимізація природокористування. В 5 т. – К., 2004. – Т. 1. – С. 46-129.

У9(4УКР)

Д69

Дуднікова І.І. Вода: [Проблеми охорони водних ресурсів] // Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К., 2003. – С. 118-120.

Ц69

Д81

Дуднікова І.І. Забруднення Світового океану та континентальних вод // Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К., 2003. – С. 60-63.

Ц69

Д81

Еколого- економічні проблеми використання водних ресурсів // Екологія: Підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. – К., 2005. – С. 102-113.

Е0

Э40

Жидкова Л.Б. Разработка методов определения мышьяка в водных объектах с автоматической обработкой хроматографических данных. 05.26.04 – технические средства охраны окружающей среды: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Севастополь, 1995. – 22с.

Д

Ж69

За тайнами Нептуна: [Об исследованиях Мирового океана]. –М.: Мысль, 1976. – 389 с.

55

З-12

Забруднення води // // Охорона праці: Навч. посібник / За ред. Я.І. Бедрія. – К., 2002. – С. 166-169.

У9(4УКР)

О-92

Заверуха Н.М. та ін. Забруднення гідросфери // Заверуха Н.М. та ін. Основи екології / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – К., 2006. – С. 158-171.

Е0

З-13

Загальна гідрологія / С.С. Левківський, В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, Л.Г. Будкіна. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с.

Д

З-14

Загрязнение вод: основные виды загрязнения и происхождения загрязнителей // Агесс П. Ключи к экологии. – Л., 1982. – Прилож., п. 2. – С.89-91.

Е0

А23

Загрязнение природных вод // Введение в экологию / Ред. Ю.А. Казанский. – М., 1992. – С. 62-72.

Е0

В24

Закон України «Про внесення змін до Водного кодексу України» від 21 вересня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №45. – Ст. 390.
Закревський Д. Різноманітність хімічного складу природних вод // Краєзнавство, Географія. Туризм. – 2001. - №3. – С. 6.
Злобін Ю.А. Забруднення Світового океану та континентальних вод // Злобін Ю.А. Основи екології. – К., 1998. – С. 149-151.

Е0

З-68

Зонн И.С. Мировые ресурсы пресной воды // Земля и Вселенная. – 2003. - №6. – С. 44-52.
Зубрева М.Ю. На форуме гидрологов: оценки, эксперименты, прогнозы // Природа. - 2005. - №6. - С. 22-29.
Иванов М.Ф., Кеонджян В.П. Информатика и Мировой океан. – М.: Знание, 1988. – 48 с.

Д

И20

Кан С.И Океан и атмосфера. – М.: Наука, 1982. – 144 с.

55

К19

Каплин П.А. Береговая зона Мирового океана: [Пробл. охраны] // Земля и Вселенная. – 1989. - №3. – С. 12-17.
Карлович И.А. Гидрологический фактор [развития техногенеза] // Карлович И.А. Геоэкология. – М., 2005. – С. 406-426.

Е0

К23

Карлович И.А. Гидросфера и ее экологические функции // Карлович И.А. Геоэкология. – М., 2005. – С. 227-267.

Е0

К23

Кінько Т.А. Земля – планета спраги: Україна в контексті глобальної водної кризи. Кн. 1. – К., 2004. – 287 с.

Д

К41

Колмакова В. Совершенствовать планирование использования и охраны водных ресурсов // Экономика Сов. Украины. – 1989. - №5. – С. 81-83.

Колобанов С.К. и др. Вода в природе и технике / С.К. Колобанов, Е.С. Колобанова, Л.М. Белый и др. – К.: Будівельник, 1987. – 176 с.

Д

К61

Колчина А.Г. Завтра будет поздно… (Если сегодня мы не примем меры по охране Мирового океана от нефтяного загрязнения, имеющего глобальный характер) // Наука в СССР. – 1988. - №6. – С. 88-92.
Кондратов А.К. Великий потоп: Мифы и реальность. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 152 с.

55

К64

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Людина і гідросфера Землі // Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посібник. – К., 2000. – С. 136-154.

Е0

К69

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Проблема якості водних ресурсів України // Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посібник. – К., 2000. – С. 148-152.

Е0

К69

Косарев А.Н. Проблемы кризисных морей и озёр / А.Н. Косарев, А.Г. Костяной // Земля и Вселенная. – 2003. - №6. – С. 67-73.
Костко О.К. Мировой океан // Физика. – 1999. - №46. – Вклейка. – Окончание. Начало в №36, №38/1999.
Кравчук П.А. Просторы Нептуна // Кравчук П.А. Географический калейдоскоп. – К., 1988. – С. 66-69.

Д8

К78

Кривошея Г. Іншого шляху немає!: [На захист водних ресурсів Криму] // Наука і суспільство. – 1988. - №9. – С. 16-18.
Крисаченко В.С. Вода як ресурс // Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібн. – К., 1996. – С. 113-117.

Е08

К82

Круговорот воды. – М.: Знание, 1966. – 160 с.

55

К84

Кукушкин Ю.Н. Вода // Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. – М., 1992. – С. 6-21.

Г

К89

Кульский Л.А. и др. Вода знакомая и загадочная / Л.А. Кульский, В.В. Даль, Л.Г. Ленчина. – К.: Рад. шк., 1982. – 120 с.

55

К90

Кульский Л.А., Даль В.В. Проблемы чистой воды. – К.: Наук. думка, 1974. – 230 с.

55

К90

Кульский Л.А., Даль В.В. Чистая вода и перспективы её сохранения. – К.: Наук. думка, 1978. – 228 с.

55

К90

Кумачев Ю. Мираб – хранитель воды: [О природоохранном районировании] // Наука и жизнь. – 1996. - №4. – С. 72-75.
Лосев К.С. Вода. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 269 с.

Д

Л79

Лосєв К. Звідки взялася вода? // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. - №3(січень). – С. 3.
Лукьяненко В.И. О генеральной концепции охраны водоёмов от загрязнений // Вестн. АН СССР. – 1990. - №4. – С. 75-81.
Лурье А.И. Вода – бесценный дар природы: Науч.-попул. очерк. – Х.: Прапор, 1984. – 103 с.

55

Л86

Лялько В.И. Вечно живая вода: [О гидросфере]. – К.: Наук. думка, 1972. – 120 с.

55

Л94

Лялько В.І Вічно жива вода: [Про перспективи освоєння та використання водних багатств]. – К.: Наук. думка, 1970. – 119 с.

55

Л97

Львович М.И. Водные ресурсы будущего. – М.: Просвещение, 1969. – 174.

55

Л89

Мальцев П.М. Вода і життя. – К: Знання, 1971. – 48 с.

55

М21

Матвеев Н.П., Сераев Н.А. Полевая практика по гидрологии: Пособие для студ. естеств.-географ. ф-тов пед. ин-тов.- М.: Учпедгиз, 1963. – 112 с.

551.49(07)

М27

Мацуура К. До Року води, що заверщується: (Інформація агентств системи Організації Об'єднаних Націй з нагоди проведення в 2003 році Всесвітнього дня водних ресурсів) // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - №40(жовтень). - С. 1 - 3.
Мельник Л.Г. Порушення режиму водних систем // Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми, 2002. – С. 56-59.

У2

М48

Меркулов А.П. Самая удивительная на свете жидкость. – М.: Сов. Россия, 1978. – 192 с.

55

М52

Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / В.Д. Романенко та ін. – К., 2001. – 48 с.

Д

М54

Микитюк О.М. та ін. Забруднення водного середовища і здоров’я людини // Микитюк О.М. та ін. Екологія людини: Підручник. – Х., 2000. – С. 147-150.

Е8

М59

Можливість використання водних ресурсів в умовах радіогенезу // Екосередовище і сучасність. – К., 2006. – Т. 1. – С. 237-315.

Б1

Э40

Мороз П. Посадіть над водою дерево: [Пробл. захисту річок та водойм] // Наука і суспільство. – 1981. - №2. – С. 56.
Морозов Н.П. Загрязнение Мирового океана тяжёлыми металлами (новые взгляды на проблему) // Журн. Всесоюз. хим. о-ва им. Менделеева. – 1990. – Т. 35, №5. – С. 640-649.

Назарук М.М. Вплив діяльності суспільства на гідросферу // Назарук М.М. Основи екології та соціології. – Львів, 1999. – С. 147-162.

Е0

Н19

Найденов В.И., Швейкина В.И. Земные причины водных циклов // Природа. – 1997. - №5. – С. 19-30.
Неклюкова Н.П. Гидросфера // Неклюкова Н.П. Общее землеведение. – М., 1967. – Гл. 5. – С. 192-295.

55

Н47

Нельсон-Смит А. Нефть и экология моря/ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977. – 302 с.

Д

Н49

Никонова М.А., Данилов П.А. Гидросфера // Никонова М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение. – М., 2000. – С. 111-142.

Д8

Н64

Никонова М.А., Данилов П.А. Мировой океан // Никонова М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение. – М., 2000. – С. 115-126.

Д8

Н64

Новиков Ю.В. Водные ресурсы и человек // Новиков Ю.В. Природа и человек. – М., 1991. – С. 128-172.

Б1

Н73

Новиков Ю.В. Источники загрязнения водоёмов // Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов. – М., 1998. – С. 89-96.

Б1

Н73

Новиков Ю.В. Мировой океан и человек // Новиков Ю.В. Природа и человек. – М., 1991. – С. 163-172.

Б1

Н73

Новиков Ю.В. Охрана водоёмов // Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов. – М., 1998. – С. 117-144.

Б1

Н73

Новиков Ю.В. Самоочищение водоёмов // Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов. – М., 1998. – С. 101-104.

Б1

Н73

Новиков Ю.В., Сайфутдинов М.М. Вода и жизнь на Земле. – М.: Наука, 1981. – 183 с.

55

Н73

Новицький В.Є. Глобальні проблеми забруднення води // Новицький В.Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку. – К., 2004. – С. 262-263.

У01

Н73

Новые подходы к решению водных проблем страны: [Беседа с академиком Б. Ласкориным и В. Тихоновым] // Человек и водные ресурсы. – М., 1988. – С. 19-42.

Д

Ч-39

Океан и человечество. – М.: Знание, 1968. – 94 с.

55

О-50

Океан сам по себе и для нас / Ч. Дрейк, Дж. Имбри, Дж. Кнаус, К.Турекиан. – М.: Прогресс, 1982. – 470 с.

55

О-50

Омельченко Л.П. Шляхи забруднення водного простору // Омельченко Л.П. Основи безпеки життєдіяльності. 8 клас. – Х., 2002. – С. 206-212.

Ц69

О-57

Осокін С.Д. Світовий океан. Нариси про природу і економіку. – К.: Рад. шк., 1975. – 216 с.

55

О-75

Отстроумов Г.Н. Океан: надежды и заботы: Проблемы Мирового океана. Вып. 2. – М.: Знание,1983. – 212 с.

Д

О79

Охорона водних ресурсів в країнах Західної Європи // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. - №14-15(квітень). – С. 15.

Охорона гідросфери // Охорона природи: Посібн. для учнів / За ред. М. Бровдія. – К., 1997. – С. 32-40.

Б1

О-92

Охорона природних вод від радіоактивного забруднення // Екосередовище і сучасність. – К., 2006. – Т. 1. – С. 237-252.

Б1

Э40

Петрянов И.В. Самое необыкновенное вещество в мире. – М.: Педагогика, 1981. – 96 с.

55

П31

Пилипенко А. Дбайливий господар - чиста вода // Хімія. Біологія.- 2004. - №29(травень). - С. 1 - 3.
Планета Океан // Затейник. – М., 1977. – Вып. 19. – С. 32-33.

373.04

З-37

Про воду для дітей та дорослих / Автор-укладач Ю.О. Карпенко. – Чернігів, 2004. – 48 с.

Д

П78

Проблемы Мирового океана / Под ред. А.А Аксенова. – М.: Знание, 1981. – 142 с.

55

П78

Разин Н.В. Человек и вода // Научно-техническая революция и человек. – М., 1977. – С. 29-40.

1МИ

Н34

Рудник В.А. Фабрики чистой воды. – К.: Техніка, 1984. – 159 с.Р83

Самойлов В.Г. Вода – источник жизни. – М.: Знание, 1966. – 47 с.

55

С17

Синюков В.В. Вода известная и неизвестная. – М.: Знание, 1987. – 176 с.

Е0

С38

Соллоші-Надь А. Роль ЮНЕСКО [в розвитку міжнародної гідрології] // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1993. - №7. – С. 44-45.
Софер М.Г. Проблема пресной воды. – Л.: Знание, 1974. – 39 с.

55

С68

Спенглер О.А. Слово о воде. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 152 с.

55

С71

Спрага: [Про перші ознаки нестачі прісної води на планеті] // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1993. - №7. – С. 19-22.

Степанов В.Н. Природа Мирового океана. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.

55

С79

Тессман Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии: Учеб. пособие для студ. географ. и естеств.-географ. ф-тов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1967. – 119 с.

55

Т36

Тюленєва В.О. Гідрологічні заказники Сумської області // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. – Суми, 1999. – Кн. 3. – Природно-заповідний фонд області. – С. 79-86.

Б

С76

Филиппов Е.М. Мировой океан раскрывает свои тайны. – К.: Наук. думка, 1990. – 184 с.

Д

Ф53

Фрадкин Б.З. Белые пятна безбрежного океана. – М.: Недра, 1983. – 92 с.

Д

Ф82

Ханке Х. Седьмой континент / Пер. с нем. – Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 232 с.

55

Х-19

Харьковская Н.А., Асеева З.Г. Вода, дарующая жизнь // Химия в шк. – 1997. - №3. – С. 6-9.

Хижняк М.І., Нагорна А.М. Проблема охорони водних ресурсів // Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К., 1995. – С. 68-91.

Р

Х43

Хільчевський В. Вода і людина: [Проблеми прісної води; Водно-сольовий обмін в організмі] // Біологія і хімія в шк. – 2003. - №6. – С. 42-43.
Хільчевський В. Гідрологія – наука географічна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. - №3(січень). - С. 1-2.
Хільчевський В. Сучасні гідроекологічні проблеми / В. Хільчевський, В. Савицький, І. Шевчук // Географія та основи економіки в шк. - 2002. - №5. - С. 40 - 45; №6. - С. 34 - 38.

Церцек Н.Ф. 22 марта - Всемирный день воды // Химия в шк. - 2004. - №3. - С. 6 - 7.
Человек и водные ресурсы: [Сборник] / Ред. Н. Филипповский. – М: Знание, 1988. – 94 с.

Д

Ч-38

Шабатура М.Н. і ін. Вода як одна з умов життя людини. Забруднення водойм // Шабатура М.Н. і ін. Біологія людини: Підручн. для 9 кл. серед. шк. – К., 2000. – С. 225-230.

Е8

Ш12

Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Использование и охрана водных ресурсов // Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Гармония или трагедия? – М., 1989. – Гл. 3. – С. 101-161.

Б1

Ш65

Шишков Ю. Грозит ли Земле обезвоживание? // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2005. - №10. - С. 104-109.
Шорина О.С. защита гидросферы // Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Л.А. Муравья. – М., 2000. – С. 91-108.

Е0

Э40

Эдберг Р. Капли воды – капли времени: [Об охране вод на Земле] // Наука и жизнь. – 1989. - № 11. – С. 18-27.
Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды / Под ред. В.В. Гончарука. К.: Наук. думка, 2005. – 399 с.

Е0

Э40

Яковенко П.И. и др. Первое из чудес природы / П.И. Яковенко, О.А. Русинов, Ю.П. Яковенко. – К.: Урожай, 1989. – 160 с.

Д

Я47

Япония: некоторые новые направления освоения ресурсов океана: [Обзор] // Экономические аспекты научно-технического прогресса в Японии: Реферативный сборник. – М., 1985. – С. 218-240.

33И

Э40

Ярошенко В. Уроки гидрономики эпохи застоя // Человек и водные ресурсы. – М., 1988. – С. 49-59.

Д

Ч-39

Яцик А. Вода. Проблема виживання // Рідна природа. – 1998. – №4-6. – С. 76-81.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Антон Павлович Чехов: До 150-річчя від дня народження: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconДовідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти...
Боровенська К. О., Сергєєва О. В.; Наукова бібліотека Дондту; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : Дондту, 2010. – 302...

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconУніверситет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали...
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconІнформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів...
Всебічне фізичне виховання є однією із важливих задач суспільства. Формування в процесі занять з фізичної культури І спорту міцного...

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....

Бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик iconІнформаційно-бібліографічний відділ Бібліографічний покажчик
Харчування відноситься до тих факторів навколишнього середовища, вплив яких на організм відбувається не зразу, а поступово. У зв’язку...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<