Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов
НазваниеМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов
страница4/26
Дата публикации27.05.2013
Размер3.04 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
^

«Основна іноземна мова (англійська)»Шифр дисципліни – 6.020303/11/2.05

Курс – 1; семестр – 1/2; всього годин – 1080; на тиждень – 11/14 год. (п); 12,5 кредитів.

Обов’язкова
Мета викладання дисципліни:

навчити студентів вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в різних ситуаціях, головним чином, в ситуаціях професійного спілкування, робити лінгво-стилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням відомостей, отриманих в практичних теоретичних курсах, обговорювати й аналізувати художні твори, сучасної класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі і лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного і суспільно політичного змісту в різних видах письмових робіт.

^ Завдання вивчення дисципліни:

формування системних знань в галузі загальної теорії фонології та сучасних концепцій теорії фонеми як такої, спрямованих на поглиблення вивчення генезису фонетичної системи іноземної мови, вивчення артикуляційної бази іноземної мови особливостей кожної іноземної мови, особливостей фонетики в територіальних варіантах, перш за все національних, пізнання граматичного плану та побудови іноземної мови, що вивчається, формування навичок когерентного мовлення.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

збагачення словникового запису, поглиблення знань із граматики, вдосконалення фонетичних навичок та навичок когерентного мовлення, обговорення і аналіз художнього тексту, вміння викладати здобуту інформацію в різних видах письмових робіт, оволодіння навиками синхронного перекладу, реферування англомовних текстів та фонетичний розбір речень.

Курс включає наступні аспекти: аналітичне читання, фонетика, практична граматика, Писемне мовлення, розмовна практика, домашнє читання.
Вивчення дисципліни здійснюється за чотирма змістовими модулями:
ЗМ 1.

НЕ 1.1

Практичний курс англійської мови Вхідний контроль

Урок 5 Текст „A Visit”. Список слів. впр. VII- VIII, IX, X. ст.59-60 Теорія інтонації

Впр. XI- XVI, ст. 61-62. Правила письма. Тонування тексту „A Visit”.

НЕ 1.1

Практичний курс англійської мови Урок 6 Текст „Betty Smith”, його фонетичний аналіз, тонування, список слів. Числівник. Впр. I-IX стр. 75-76. Фонетичний аналіз тексту. Слова.

НЕ 1.1

Практичний курс англійської мови Урок 7 Текст 1 стр.83. Список слів, впр. I-VII стр. 81

Текст 2. Фонетичний аналіз тексту. Слова стр. 83. Впр. XIII-XVI стр. 92

НЕ 1.1 Практичний курс англійської мови Урок 8 Типи складів. Впр. I-VIII Текст 1 стр.98

Модальні дієслова. Стр. 103, впр. XI-XII, стр. 106-107. Фонетичний аналіз тексту

НЕ 1.1

Практичний курс англійської мови Урок 9 Текст „Mr. White comes again” стр.113, впр.1-5 стр.119 Непряма мова, впр. XV, XVI, XXI. Аналіз тонограм

НЕ 1.1

Практичний курс англійської мови Урок 10 Текст 1 стр.126. Фонетичний аналіз, слова. Впр. 1-6 Прийменники часу. Правила письма.

НЕ 1.1

Практичний курс англійської мови Урок 11 Текст стр.140. Слова. Впр. 1-8, стр.146-148 Ступені порівняння прикметників, впр. X, XV, XVIII Стр.148-150

НЕ 1.1

Практичний курс англійської мови Урок 12 Правила письма. Впр. I-VI стр.156. Текст 1. Слова Текст 2. Слова. Впр. XXI-XXV. Повторення.

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Інтонація Основні компоненти інтонації. Аракін, ст.322-325 Інтонація: поняття, компоненти. Текст. Інтонаційні схеми. Ст.. 322-328

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Артикуляційна база. Урок 1. Функції органів мовлення Органи мовлення та їх функції. Опитування Правила письма та аналіз тексту (1) Звуки та фонеми. Транскрипція слів

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Органи мовлення. Урок 2. Поняття низького спадного тону

Текст 2. Тренування вимови звуків та спадного тону.

Аракін, ст.. 260-266. Тонограми.

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Класифікація голосних фонем. Урок 3. Тренування вимови фонем [i],[i:],[e],[æ]. Написання тонограм. Скоромовки, фонетичні вправи з методики.

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Класифікація голосних за органами мовлення.Фонеми [α:], [ø], [o:]: LLC, урок 1 Фонетична практика. Тонограми. Фонеми. LLC: урок 2

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Монофтонги, їх довжина. Низький східний тон. Фонеми [u:], [u], [^], [ə] LLC: урок Аракин: ст.277-289. Звуки. Тонограми

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Дифтонги. Узгодження тонів. Дифтонги [еі], [аі], [оі], [аu], [əu], [iə],[eə], [uə] урок 4 Аракин: ст.296. Тонограми

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Дифтонги. Узгодження тонів. Класифікація за активними органами мовлення Повторення уроків 1-8

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Поняття та функції спадно-східного тону. Класифікація голосних.

Вірш. Урок 10. Класифікація за типом перешкоди та за роботою голосових зв’язок.

Аракін, ст. 303-308 LLC: урок 18

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Логічний наголос Вірш. Клас-я за положенням м’якого піднебіння.

Аракін: ст. 309-312 LLC: урок 19

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Інтонація вставних слів LLC: 29 Тонування Аракін: ст. 312-318 Пісні

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Пряме звертання. Вірш. LLC:30 Аракін: ст. 332-338

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Інтонація переліку. LLC:41 Аракін: ст. 338-346

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Асиміляція. Вигуки. LLC:47 (2) Аракін: ст. 347-8 Пісня

НЕ 1.2

Фонетика англійської мови Редукція. Повторення. LLC:48 Повторення теоретичного матеріалу

НЕ 1.3

Домашнє читання Oxford Collection. “Crime never pays”- Agatha Christie “The Companion” Обговорення біографічних даних автора його творчого здобутку, змісту твору, складання діалогів.

НЕ 1.3

Домашнє читання Oxford Collection. “Crime never pays” -Agatha Christie “The Companion” Обговорення персонажів, біографічний тест, переклад уривків.

НЕ 1.3

Домашнє читання Graham Greene “The Case for the Defence” Обговорення змісту, переклад уривків, складання діалогів. Лексичні вправи.

НЕ 1.3

Домашнє читання Ruth Rendell “A Glowing Future” біографічний тест, переклад уривків , словниковий диктант.

НЕ 1.3

Домашнє читання J.D. Salinger “Chronicles of Narnia ” Ch.15-19 Обговорення змісту, персонажів, переклад уривків.

НЕ 1.3

Домашнє читання Angela Noel “Ricochet” Переказ змісту, характеристики персонажів, диктант.

НЕ 1.3

Домашнє читання Dorothy L.Sayers “The Fountain Plays” Обговорення змісту, складання діалогів, переклад уривків.

НЕ 1.3

Домашнє читання J.D. Salinger “The Catcher in the Rye” Ch. 24-26 Обговорення змісту, переклад уривків.

НЕ 1.4

Граматика англійської мови Частини мови. Дієслово та його категорії. Основні форми. Підручник 1 ст.75 §2,3. Пояснення. Підручник 2. Стор. 40 впр.1

Підручник 1 ст.77 §4-7. Пояснення, аналіз.

Підр.1, стор.75 §2, 3. Підр.2, стор. 40 впр.2

Підручник 2, впр.3 стор.40-41 Підр.1, стор. 77 §4-7.

НЕ 1.4

Граматика англійської мови Система часів англійського дієслова. Теперішній неозначений час. Минулий неозначений час Теперішній неозначений час. Підр.1 стор.78-80 § 1. Пояснення, аналіз. Підр.1 стор.80-81 § 3-4 Пояснення, аналіз. Підр.4,розділи 2, 24 Підр.1, стор.78-80 §1.

Підр.4,розділ 11. Підр.3, впр.8

НЕ 1.4

Граматика англійської мови Майбутній неозначений час. Майбутній з т.з. минулого. Вправи на групу неозначених дієслів Підр.4,розділи 6-9 Підр.1, §5-8 Повторення розділу та вправляння

Підр.4,розділи 6-9 Підр.1, §5-8. Підр.2 впр.2, стор.40-41 Вправи на повторення (переклад та аналіз)

НЕ 1.4

Граматика англійської мови Теперішній тривалий час. Минулий тривалий час. Підр.3, стор.45 впр.1 Підр.1, §9-10 Підр.1, §11-14. Підр.3 впр.11,12 Підручник 2, впр.3-4. Підручник 2, впр.5-6

НЕ 1.4

Граматика англійської мови Майбутній тривалий час. Майбутній тривалий час з т.з. минулого. Підр.1, §15-16. Підр.3 впр.20 Підручник 3, впр.22

НЕ 1.4

Граматика англійської мови Теперішній завершений час. Минулий завершений час.

Підр.1, §17-19. Підр.3 впр.3, стор.45-46

Підр.1, §20-22. Підр.3 впр.6, Підр.4 розд.22

Підр.2 впр.8-10

Підручник 2, впр.11-13

НЕ 1.4

Граматика англійської мови Майбутній завершений час. Теперішній завершений тривалий час.

Підр.1, §23-26

Підр.1, §27-30. Підр.3 впр.5-6, стор.46-47

Підручник 2, впр.15-16

Підручник 2, впр.19-21

НЕ 1.4

Граматика англійської мови Минулий завершений тривалий час. Майбутній завершений тривалий час.

Підр.1, §34-37. Підр.3 впр.7, стор.47

Підручник 2, впр.23-26

Підр.2 впр.27-30, 33-35

НЕ 1.5

Розмовна практика

Personal Identification. About Myself.

Твір на вільну тему

Обговорення на тему „Як досягти мети”. Вокабуляр

Твір на тему „Алгоритм успіху в ...”

НЕ 1.5

Розмовна практика

Appearance and disposition.

Describing people: character

Введення лексики. Дискусія. Тест

Слова. Стаття. “Wordbuilder”: pp.80-84

Діалог— вивчити. Знаки зодіаку Тестування. Автопортрет. Слова

“Wordbuilder”: p.41 №1,2. Стаття. Слова

“Wordbuilder”: pp.43-45. Слова. Риси характеру. Аудіювання. Дискусія.

НЕ 1.5

Розмовна практика

Interests of young people in English-speaking countries and Ukraine.

Аудіювання. Дискусія. Лексика.

Дискусія на тему „Захоплення молоді”

Стаття „Running Free”. Слова. Ex.3-6 p.49 – Total English

Ex.7-8 p.53

НЕ 1.5

Розмовна практика

Problems of young people in English-speaking countries and Ukraine.

Введення лексичної теми. Аудіювання. Повторення.

Слова. Стаття „Кишенькові гроші”

Слова. Діалоги по темі.

Life changes. Adapting to a new lifestyle.

Твір на тему: What makes a good friend?

НЕ 1.5

Розмовна практика

Family life and relations.

Marriage and Wedding customs in English-speaking countries and Ukraine.

Лексика. Аудіювання. Діалоги.

Аналіз відео матеріалу – Wedding customs in different countries

Слова. Вивчити діалог.

WB. Family relationships: Brain teaser. Ex.1 p.13; Ex.2,3 p.14

Marital Status

Ex.1,2,3 p.15-16

НЕ 1.5

Розмовна практика

Bringing up children.

A lively kid: a prodigy or a disaster.

Лексика.

Дискусія на тему „Як виховувати довіру у дітей”

Твір на тему „Як створити щасливу сім‘ю”. Слова.

Стаття з „Reader‘s Digest”. Слова Підр.1, ст.15-17еру WB: pp.39-42

НЕ 1.5

Розмовна практика

Family problems. One parent families.

Обговорення статті „Виховання єдиної дитини в сім’ї”. Тест.

Введення лексичної теми.

Слова. Діалоги по темі. Повторення

Твір на тему „Моя сім’я”

“Wordbuilder” ст.13-14 (всі вправи)

Анотація статті „Розлучення і діти”

НЕ 1.5

Розмовна практика

There is no place like home.

Homes and Housing in English-speaking countries and Ukraine.

Дискусія. Слова. Тест

Стаття. Підготувати дебати по темі. „Людина – сім’я – суспільство”

English Vocabulary: At Home. Ex.40.1-40.5 p.83

WB: Buildings and rooms. Games 1-2 p.91.

Composition: There is no place like home.

Введення нової лексики

НЕ 1.5

Розмовна практика

Living conditions. Inside the house.

WB: Furniture and Household. Game 1-2 p.96

Ex.1-2-3 p.98;

Стаття “Neighbourhood Scheme”

Composition “House of my dream”

Лексика. Аудіювання. Діалоги.

НЕ 1.5

Розмовна практика

Student’s accommodation.

Аналіз відео матеріалу – Student’s accommodation.

Ex.40-45, p83

Слова. Вивчити діалог.

НЕ 1.5

Розмовна практика

Household chores.

Введення нової лексики . Стаття. Підготувати дебати по темі.

Household chores Ex.41-44, p.91
ЗМ 2.

НЕ 2.1

Практичний курс англійської мови Урок 13

Вхідний тест. Бесіда по темі уроку 13.”Мій робочий день”

Інтонаційна розмітка тексту. Вправляння (дом. вправи)

Читання тексту, переказ. Виправлення (дом. вправи, їх аналіз) Тест по уроку

с.176-177 (грам. таблиці) № 2-4, текст с.178-80, с.178 №5, с. 182-3, 184 №1-8, с.186 №9-21, с.487 №98-107, Текст с.198

^ НЕ 2.1

Практичний курс англійської мови Урок 14

Інтонаційна розмітка тексту. Пояснювальне читання. Вправляння.

Контрольне читання. Переказ тексту. Вправляння. Тест: переклад

с.191 №18-27, с.492 №110-119, Текст с.196 №1-17

^ НЕ 2.1

Практичний курс англійської мови Урок 15

Інтонаційна розмітка тексту. Пояснювальне читання. Вправляння.

Контр. читання. Переказ тексту. Вправляння (дом. впр.)

Узгодження часів. Майбутній час в минулому. Тест: переклад

с.216 №1-16, с.218 Текст, с.227 №17-23, с.497 № 120-130

^ НЕ 2.1

Практичний курс англійської мови Урок 16

Інтонаційна розмітка тексту. Пояснювальне читання. Вправляння. Повторення

Контр. читання. Переказ тексту. Вправляння (дом. впр.) Тест: переклад

с.233 №1-16. Текст с.234, Слова та коментар: с.237-9, Текст с.236-7, №16-31 с.242, с.502 №131-141

^ НЕ 2.1

Практичний курс англійської мови Урок 17

Інтонаційна розмітка тексту. Пояснювальне читання. Вправляння.

Контрольне читання. Переказ тексту. Вправляння Тест.

с.250 №1-4, с.256 №1-15, Текст (1) с.252, с.262 №16-27, с.507 №142-151, Текст (1) с.253

^ НЕ 2.1

Практичний курс англійської мови

Урок 18

Інтонаційна розмітка тексту. Пояснювальне читання. Вправляння.

Контр. читання. Переказ тексту. Вправляння. Тест: переклад

с.268 №1-6, Текст с.270, с.274 №1-16, с.278 №1-24, с.511 №152-160, Текст (1) с.271

^ НЕ 2.1

Практичний курс англійської мови Урок 19

Інтонаційна розмітка тексту. Пояснювальне читання. Вправляння. Тренувальний тест

Контр. читання. Переказ тексту. Вправляння. Повторення

с.290 №1-16, с.295 №17, Текст (1) с.285, с.514 №161-175, с.295 №18-24, Текст (1) с.287

НЕ 2.2

Домашнє читання Oxford Collection “And all For Love” – “The Garden Party”

Обговорення біографічних даних авторів, їх творчого здобутку, змісту твору, складання діалогів.

НЕ 2.2

Домашнє читання E.Wharton “Roman Fever”

Обговорення змісту твору, опрацювання лексичного матеріалу.

НЕ 2.2

Домашнє читання A. Conan Doyle “The Веst of Sherlock Holmes”

Обговорення змісту твору, опрацювання лексичного матеріалу.

НЕ 2.2

Домашнє читання V.Woolf “The Legacy”

Сюжетно-композиційний аналіз твору, характеристика головних персонажів.

НЕ 2.2

Домашнє читання J.Joyce “A Painful Case”

Обговорення змісту твору, опрацювання лексичного матеріалу.

НЕ 2.2

Домашнє читання H.E.Bates “The Kimono”

Обговорення змісту твору, характеристика головних персонажів.

НЕ 2.2

Домашнє читання G.Greene “A Shocking Accident”

Обговорення змісту твору, опрацювання лексичного матеріалу, характеристика головних персонажів.

НЕ 2.2

Домашнє читання

A. Conan Doyle “The Веst of Sherlock Holmes”

Обговорення змісту твору, характеристика головних персонажів.

НЕ 2.3

Граматика англійської мови Пасивний стан дієслова

(4) №1, с.55 § 1-4 (ст.109-112)

(4) №2, с.71-72 § 5-6 №3 (16-30 речення)

(4) №2, ст.55 №1, ст.70-71

№3,4 (ст.73-75)(15 речень)

№4 (A,B,C)

НЕ 2.3

Граматика англійської мови Модальні дієслова

Can

(4) §112 Розділ.26 (3)

(4) впр.2,3 ст.69

(3) вправи з розділу 27

(4) впр.4 ст.68

НЕ 2.3

Граматика англійської мови May

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет...
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Налоговые органы Украины...

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconКурсовая по опеределению эмоционального состояния человека Міністерство...

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Налоги западных стран міністерство...

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<