Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов
НазваниеМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов
страница5/26
Дата публикации27.05.2013
Размер3.04 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
§ 3 (4); №1-2 (3) впр. з розд. 29

(4) впр.5 (ст.68)

(3) впр. з розділу 30 № 3, ст.77 (4)

(4) впр.6, ст.69

НЕ 2.3

Граматика англійської мови Must

Закріплення пройденого матеріалу

(4) § 4, № 4-5 ст.77-78

(4) № 7-11 ст.69-71

(4) № 6-7 ст.78-79

(4) № 12 ст.71-72

НЕ 2.3

Граматика англійської мови To be to

To have to

(4) § 6 № 8 ст.79-80

§ 7 №9, ст.80 № 12 (ст.71-72)

(4) впр.13, ст.72

НЕ 2.3

Граматика англійської мови Should, ought to

Shall, will

§ 5 вправи з розділів 34, 35

§8, 9 впр.13 ст.82

впр. 2, 3 ст.76 (4)

Впр.12, 17 (7) Ст.81-82, ст.74

№ 14, ст.84

№ 24, ст.76-77 (4)

НЕ 2.3

Граматика англійської мови Would

Вправи на закріпл. Матеріалу

§ 10, впр.15, ст.85

Впр.18, ст.87-88 (1)

Впр.16 (ст.85) 17 (ст.86)

Впр.22, ст. 76 (4)

НЕ 2.3

Граматика англійської мови Need

Dare

§12, №19, ст. 88-89 №20, ст. 89 (3) розд. 33

§11, впр. 21 ст. 89-90 (4)

Впр.15 ст.73 (4)

(4) впр.22 (ст.90-91), впр.23, ст.93

НЕ 2.4

Розмовна практика

Meals and cooking.

Eating and drinking habits in English-speaking countries and Ukraine.

Аудіювання, прослуховування та письмовий переказ аудіотексту

Навчаючі (репродуктивні) вправи

Контролюючі вправи

Творчі (продуктивні) вправи

Аудіювання: прослуховування та обговорення аудіотексту

(5) Текст”Common Essential Learnings”

Ex.48.1-48.6

НЕ 2.4

Розмовна практика

Using public services.

Types of shops.

Навчаючі (репродуктивні) вправи

Творчі (продуктивні) вправи

Аудіювання: прослуховування та обговорення аудіотексту

(2) Текст ”Shopping” с. 120-121

(2) Тематичний вокабуляр ст. 121-123

(2) Текст ”Shopping”—детальне опрацювання. с. 120-121

(2) Вокабуляр с. 124-128

(2) Текст ”Shopping”— контрольний переказ

(2) Вокабуляр с. 128-130

(1) впр.26, с. 283

(2) Тексти с.135-138

Вокабуляр. Складання діалогів/ситуацій

(5) Текст “The Queen’s Couturier”—опрацювання лексики.(1) №9, с.457, №21, с.280

(5) Текст “British Culture”— складання вокабуляру

НЕ 2.4

Розмовна практика

Money, payment and prices.

Навчаючі (репродуктивні) вправи

Контролюючі вправи

Творчі (продуктивні) вправи

E.V. Personal Finance

Public Finance

Ex. 62.1-62.5

Вокабуляр. Детальне опрацювання.

НЕ 2.4

Розмовна практика

My University studies.

Students’ day off.

Схема “The Classroom:

A Community of Learners”

(5) Текст”Common Essential Learnings”

(5) Схема. Опрацювання.

(5) Текст “British University”

(5) Текст “British University”

Вокабуляр. Детальне опрацювання.

(1) Впр.28, ст.210, с.200-202

(5) Текст “British University” контрольний переказ.

Діалогічна ситуація з тематичним вокабуляром

(4) №8 с.302 (1) №33 с. 213

Тема “The Problems I’m having in my

1styear”. Обговорення

(4) №7 с.299

Аудіювання: перегляд та обговорення відеофільму ”London & Its Cultural Highlights”

(5) Текст “British Culture”— вокабуляр

(3) Текст “Cultural Life in Ukraine”

(5) Текст “British Culture”— переказ

(3) Текст “Cultural Life in Ukraine”—опрацювання

(3) Текст “Cultural Life in Ukraine”— переказ, Діалоги (1) №29, с.459

Cамостійне опрацювання текстів

Ст. 327-328;175-176

Введення лексичної теми. Аудіювання. Повторення.

Text “The Weather”

Ex.36.1-36.5

Складання діалогів

Введення лексичної теми. Аудіювання. Повторення.

Слова. Стаття „ Clothes and fashion.”

Слова. Діалоги по темі.

Ex. 52.1-52.6 p.107

НЕ 2.4

Розмовна практика

Learning habits and strategies.

Places

НЕ 2.4

Розмовна практика

Speaking about the weather.

Weather forecast.

Seasons

НЕ 2.4

Розмовна практика

Clothes and fashion.

НЕ 2.5

Писемне мовлення

Голосні у відкритому та закритому типах складів

Голосні в складі

голосний +r

4 типи складів

Голосні а, о, е, і, и. ст. 8-9 (підручник № 1)

Диктант №2 4 типи складів ст. 13-14 (підручн. № 1)

Третій тип складу: голосний +r

ст. 10-11 (підр. № 1)

Завдання 1, 2 (підр. № 1, 2)

ст. 15 (підр. № 1)

^ НЕ 2.5

Писемне мовлення

Правила письма в суфіксах -ible, -able

Правила письма суф. –cede, -ceed

Суфікси -ible, -able ст. 29-30 (підр. № 1)

Диктант № 3 ст. 22 та його аналіз

Правила письма ст. 31

Суфікси –cede, -ceed.

^ НЕ 2.5

Писемне мовлення

Правила письма:

німа -е

Правила письма: прислівники

Опущення кінцевої німої -е ст. 33-35 (підр. № 1)

Кінцеві голосні перед суфіксами

ст. 36, 37 (підр. № 1)

Утворення прислівників ст. 4-5 (підр. № 1).

Прислівниковий суфікс

-ly ст. 4-5 (підр. № 1)

^ НЕ 2.5

Писемне мовлення

Правила письма: іменник

Правила письма: присвійний відмінок

Форма множини ст. 42, в, с

ст. 43 (підр. № 1)

Диктант № 5 ст. 25 (підр. № 1)

Присвійний відмінок

Множина іменників ст. 44-45 (підр. № 1)

ст. 47-48 (підр. № 1)

^ НЕ 2.5

Писемне мовлення

Правила письма: префікси

Префікс re- ст. 49 (підр. № 1)

ст. 50-53 (підр. № 1)

-у/-еу в прикметниках

НЕ 2.5

Писемне мовлення

Знаки пунктуації в англ. мові.

Крапка, знак оклику, знак питання, кома

ст. 57 (підр. № 1) Крапка з комою, двокрапка

Лапки. Тире, ст. 59 (підр. № 1)

Дефіс. Дужки.

Абревіатури в англ. мові. ст. 60 (підр. № 1)

Пунктуація при прикладці, ст. 60 (підр. № 1)/ Повторення

Числівники, ст. 60 (підр. № 1)

ст. 61 (підр. № 1)

Вправи

ст. 61-62 (підр. № 1)

^ НЕ 2.5

Писемне мовлення

Приватне листування

Ділове листування

Вправи на закріплення, С.65-68

Вправи після теорії, С.68-72

НЕ 2.5

Писемне мовлення

Творче письмо. Етапи процесу

Підготовка до письмового процесу

Вправи с.73-77

Вправи с.77-84

Вправи с.85-88

НЕ 2.5

Писемне мовлення

Абзац: Тематичні (ключові) основні та заключні речення

Абзац: перехідні слова

Вправи с.88-91

Вправи с.91-97

НЕ 2.5

Писемне мовлення

Послідовність абзаців

Перегляд абзаців

Аналіз тесту.

Вправи с.97-100

^ НЕ 2.5

Писемне мовлення

Редагування

Поєднання речень: складні підмети та присудки

Поєднання речень: складнопідрядні та складносурядні речення

Вправи с.100-107

Вправи с.108-111

Вправи с.112-114

^ НЕ 2.5

Писемне мовлення Поширення речень

Перегляд речень

Вправи с.114-118

Вправи с.118-121

НЕ 2.5

Писемне мовлення Вживання паралельних конструкцій

Вправи с.121-126

НЕ 2.5

Писемне мовлення Використання офіційної та неофіційної мови

Вправи с.126-132
Література до дисципліни

Основна
З курсу «Практична англійська мова»

 1. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В.Д.Аракина. – 5-е изд., испр. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 2003. – 544с.:ил.

 2. “Headway”: 2 рівень. John and Liz Soars. Oxford University Press, 1999

 3. Аракин В.Д. «Практический курс английского языка. Часть 1»- М: Владос,1999

 4. Каушанська В.Л. "Граматика англійської мови" - Київ, 1997 - 214с.

 5. Каушанська В.Л. "Збірник вправ з граматики англ. мови"- Київ, 1997 - 214с.


З курсу «Фонетика англійської мови»

 1. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В.Д.Аракина. – 5-е изд., испр. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 2003. – 544с.:ил.

 2. Методична розробка з фонетики англійської мови

 3. Лондонський лінгафонний курс (фонозапис) (LLC)


З курсу «Граматики англійської мови»

 1. Каушанська В.Л. "Граматика англійської мови" - Київ, 1997 - 214с.

 2. Каушанська В.Л. "Збірник вправ з граматики англ. мови"- Київ, 1997 - 214с.

 3. Блох М.В. Сборник упражнений по грамматике англ. языка.-М., 1985-173с.

 4. Raymond Murphy. English Grammar in Use. –Cambridge, 1986 –328 p.


З курсу «Розмовна практика»

 1. English Vocabulary in Use. Michael McCarthy. Cambridge University Press 2001 –309p.

 2. “Total English”. Richard Acklam. Longman Press 2003 – 177p.

 3. “The Heinemann English Wordbuilder”. Guy Wellman, 266p.

 4. “Reader’s Digest” # 1-12, 1995-2002

 5. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В.Д.Аракина. – 5-е изд., испр. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 2003. – 544с.:ил.

 6. Т.Н. Гужва. Английский язык. Разговорные темы. Киев, 1997- 352с.

 7. Т.Н. Гужва. Английский язык. Разговорные темы.— Киев,1996 –336с.

 8. Г.Л. Фролова Учебник английского для первого курса языкового вуза.— М., 1994, -- 336с.

 9. Тематичні тексти з учбових посібників та періодичних видань англомовних країн.


З курсу «Писемне мовлення»

 1. Алгоритми писемного мовлення. – Михайленко В.В., Лукащук М.В.–Чернівці, ЧДУ, 1997.

 2. “Happy Writing”. – J.Meese, V.Taranenko, 1999.

 3. Перекладацькі серії. Крок І.: Посібник з перекладу для студентів І курсу /Укл.: Михайленко В.В., Д’яков А.С. – Чернівці: Рута, 2000. – 160с.


Додаткова

 1. Achley, A. A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: OUP. 1995. - 297 p.

 2. Locker, Kitty, Business and Administrative Communication. Boston: McGraw Hill. 2000. - 694 p.

 3. Raymond Murphy. English Grammar in Use. -Cambridge, 1986 - 328 p.

 4. Блох M.B. Сборник упражнений по грамматике английского языка. — М, Просвещение, 1985.— 173с.

 5. Слепович B.C. Business Communication: Job Hunting in English. Спецкурс по деловому общению на английском языке./Слепович В. С. - Мн.: ТетраСистемс, 2002. - 320 с.

 6. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови (посібник). – К., 2004 – 341.

 7. Гужва Т. Англійська мова (розмовні теми). – Харків: Фоліо, 2003. – 414с.

 8. Ніколаєнко А.Г. Практикум з англійської мови. – К.: Кондор, 2005. – 909с.

 9. Новий англо-український словник. – К.: Видавничий дім «Чумацький шлях», 2004.

 10. Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

 11. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 384с.

 12. Теоретическая фонетика английского языка: Учеб. для студ. ин-тов и фак. иностр. яз. / М.А. Соколова, К. П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 286с.

 13. Avery Peter, Ehrlich Susan. Teaching American English Pronunciation. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 254p.

 14. Clement Laroy. Pronunciation. – Oxford, Oxford University Press, 1996. – 132p.

 15. Gerald Kelly. How to teach pronunciation. – Harlow: Pearson Education Limited, 2003. – 154p.

 16. Навчальний посібник “Алгоритм писемного мовлення”.—В.В.Михайленко, М.В.Лукащук, 1999.

 17. Перекладацькі серії. Крок І.: Посібник з перекладу для студентів І курсу /Укл.: Михайленко В.В., Д’яков А.С. – Чернівці: Рута, 2000. – 160с.

 18. English Style Guide. A handbook for authors and translators in the European Commission. - 5th ed. - European Commission Directorate-General for Translation, 2005. - 121р.

 19. Collins Cobuild English grammar. - London and Glasgow.: Collins Publishers, the University of Birmingham, 1990. - 482 p.

 20. Leech G., Svartvik І. A comparative grammar of English. - M.: Prosveshcheniye, 1983. - 303 p.

 21. Quirk R., Greenbuam S., Leech I., Svartvik J. A grammar of contemporary English. - London.: Longman, 1972. - 1120р.

 22. Raymond Murphy. English Grammar in Use. -Cambridge, 1986 - 328 p.

 23. Блох M.B. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – М: Просвещение, 1985. - 173с

 24. Carter R., McRae J. The Penguin Guide to English Literature: Britain and Ireland. -Penguin Books, 1996. - 246 p.

 25. Longman Dictionary of English Language and Culture. - Addison Wesley. Longman, England, 1999. - 1568 p.

 26. McDowall D. An illustrated History of Britain. - London, Longman Ltd, 1995. - 188 p.

 27. Thorney G.C. An Outline of English Literature. - London, Longman Ltd, 1984. - 216р.

 28. Английский рассказ XX века. Сборник (на англ.яз.)ю Составитель Н.А.Самудлян.-М.: Менеджер, 1998. - 320 с.


Викладацький склад:

Дудницька Наталія Віталіївна, асистент

Попович Тетяна Іванівна, асистент

Шиба Альона Василівна, асистент

Предій Юлія Дмитрівна, асистент

Орищук Сергій Васильович, асистент

Москаль Тетяна Дмитрівна, асистент
^ Форма контролю: залік/іспит

«Основна іноземна мова (англійська)»
Шифр дисципліни – 6.020303/11/2.05

Курс – 2; семестр – 3/4; всього годин – 504; на тиждень – 8/6 год. (п); 14 кредитів.

Обов’язкова

Мета викладання дисципліни - навчити студентів вільно і правильно спілкуватися англійською мовою (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в різних ситуаціях, головним чином, в ситуаціях професійного спілкування; обговорювати й аналізувати художні твори сучасної та класичної літератури англійських та американських авторів з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, викладати інформацію загально-філологічного і суспільно-політичного змісту в різних видах письмових робіт.

Курс включає наступні аспекти: аналітичне читання, практична граматика, розмовна практика, домашнє читання.

Завдання вивчення дисципліни - розвиток навичок інтерпретації тексту з метою виявлення його ідейного змісту, а також навичок перекладу та переказу тексту; розширення словникового запасу студентів; розвиток навичок аналізу лексичних одиниць (виявлення багатозначності, підбір синонімів, антонімів); подальший розвиток монологічного та діалогічного мовлення; розширення та закріплення запасу розмовних формул та мовленнєвих зразків з урахуванням функцій та галузі спілкування, конкретної мовленнєвої ситуації; розвиток навичок поглибленого читання з метою розкриття авторського задуму та аналізу художніх особливостей тексту.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет...
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Налоговые органы Украины...

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconКурсовая по опеределению эмоционального состояния человека Міністерство...

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Налоги западных стран міністерство...

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<