Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких
Скачать 192.31 Kb.
НазваниеНавчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких
Дата публикации12.09.2013
Размер192.31 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы


від 21.05.2012 № 415
Про проведення в 2012 році конкурсу

навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких

здійснюється за допомогою ІКТ
На виконання рішення колегії управління освіти і науки облдержадміністрації від 24.12.2008 «Про ефективність використання навчально-комп’ютерної техніки у процесі забезпечення функціонування школи ІІІ ступеня як профільної» та з метою ефективного застосування сучасної комп’ютерної техніки для викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів варіативної складової навчальних планів,
НАКАЗУЮ:
1. Провести в 2012 році обласний конкурс навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких здійснюється за допомогою ІКТ (до варіативної складової навчальних планів), підведення підсумків конкурсу здійснити до 01.10.2012.

2. Затвердити Умови конкурсу (додається)

3. Начальникам управлінь і відділів освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів:

3.1 до 04.06.2012 здійснити необхідні організаційні заходи щодо забезпечення участі фахівців району (міста) у Конкурсі згідно з Умовами;

3.2 до 01.09.2012 забезпечити подання до ЗОІППО заявок на участь у конкурсі та конкурсних розробок.

4. Ректору КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР Пашкову В.В. забезпечити:

4.1 науково-методичний супровід Конкурсу;

4.2 умови для роботи журі Конкурсу;

4.3 висвітлення результатів Конкурсу на сайті ОНМЦ ІІТО ЗОІППО;

4.4 видання обласної електронної збірки програм до 01.11.2012.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління В.М. Захарчука.
Начальник управління О.Г. Вєрозубов
Хіврич 239 02 60

Чернікова 236 30 99

Телятник 236 30 99


Додаток до наказу
управління освіти і науки облдержадміністрації

від 21.05.2012 № 415

Умови
обласного конкурсу навчальних програм
спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів,
викладання яких здійснюється за допомогою ІКТ
(до варіативної складової навчальних планів)
1. Загальні умови

1.1. Ці Умови визначають принципи та процедуру проведення конкурсного відбору навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких здійснюється за допомогою ІКТ, для варіативної складової робочого навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2. Конкурсний відбір здійснюється з метою створення обласного електронного банку програм для допрофільного та профільного навчання за різними шкільними предметами, при викладанні яких використовуються засоби інформаційно-комунікаційних технологій.

1.3. Концептуальні педагогічні засади конкурсу

Концепцією профільного навчання в старшій загальноосвітній школі визначається необхідність створення сприятливих умов щодо формування в учнів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

Профільне навчання як спосіб організації диференційованого навчання передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів. Навчальний профіль визначається добором предметів та їх змістом. Загальноосвітню підготовку учнів та підготовку їх до майбутньої професійної діяльності забезпечує певна сукупність предметів: базові курси, профільні курси та курси за вибором.

^ Курси за вибором – навчальні курси, що входять до складу допрофільної підготовки та профільного навчання і викладаються за рахунок варіативного компонента змісту освіти.

Функцією курсів за вибором допрофільної підготовки є визначення сфери майбутньої професійної діяльності, усвідомлення учнями своїх переваг з позиції майбутньої діяльності та, як наслідок, вибір профілю навчання. Допрофільні курси за вибором пропонуються учням 1-9 класів та можуть бути розраховані на вивчення протягом 17 чи 34 годин. За змістовим наповненням курси за вибором для допрофільної підготовки можуть бути:

- професійно-орієнтаційні – знайомлять учнів зі світом сучасних професій;

- інформаційні – розширюють знання учнів зі шкільних предметів;

- прикладні – передбачають навчити учнів оцінювати свої можливості щодо способів діяльності.

^ Курси за вибором у старшій профільній школі сприяють формуванню індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтують на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії.

Кожен учень протягом двох років навчання у старшій школі обирає для вивчення курси за вибором, які можуть бути розраховані на 17, або на 34 години.

Курси за вибором у старшій школі можуть:

- забезпечувати поглиблене та розширене вивчення профільних предметів;

- забезпечувати міжпредметні зв’язки, сприяти вивченню непрофільних предметів;

- передбачати вивчення методів пізнання природи чи соціуму;

- орієнтувати на певний вид діяльності людини поза профілем навчання, який обрав учень.

Створення профілів навчання може здійснюватися шляхом комбінування базових, профільних предметів і курсів за вибором. Цим забезпечується гнучка система профільного навчання, що дає змогу обрати старшокласнику індивідуальну освітню програму. Для реалізації такого завдання необхідно мати досить широкий вибір курсів за вибором.

У світі склалася формула успішної кар’єри, яка окрім кваліфікаційних навичок потребує від сучасного спеціаліста впевненого володіння інформаційними технологіями. Тому всебічна підготовка сучасного школяра до професійної діяльності буде ефективнішою, якщо при вивченні (а, отже, й при викладанні) курсів за вибором будуть оптимально задіяні можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Виходячи з цього, проведення конкурсу навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких здійснюється за допомогою ІКТ є актуальним та необхідним.
^ 2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс оголошується наказом управління освіти та науки Запорізької ОДА.

2.2. При оголошенні конкурсу визначаються терміни конкурсу, дати початку та закінчення реєстрації заявок на участь у конкурсі; умови його проведення; порядок подання матеріалів; режим роботи журі.

2.3. Оголошення про конкурс доводиться до відома районних/міських відділів освіти та методичних кабінетів, навчальних закладів системи загальної середньої освіти області, розміщується на сайті ЦІІТО ЗОІППО.

2.4. У конкурсі можуть брати участь окремі автори, авторські колективи, які уклали навчальну програму (або кілька програм) відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та згідно із запропонованою структурою (додаток 1 до Умов).

2.5. Заявка на участь у конкурсі (додаток 2 до Умов) подається до ЦІІТО ЗОІППО. Разом із заявкою подаються примірники рукописів програм.

2.6. На конкурс подаються навчальні програми спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких здійснюється за допомогою ІКТ або інтегрується з інформатикою.

2.7. ЦІІТО з метою встановлення відповідності рукописів основним вимогам до програм, визначених цими Умовами, шифрує рукописи і без зазначення їх авторства пропонує для розгляду обласному журі.

У термін, визначений наказом облУОН, обласне журі оцінює рукописи та готує висновки щодо якості навчальних програм.

Рукописам, визнаним рішенням обласного журі кращими, присуджуються дипломи.

2.8. Після визначення переможців рукописи навчальних програм розшифровуються.

2.9. За підсумками конкурсу навчальні програми, які визнані журі такими, що мають належний науково-методичний рівень, рекомендуються до розгляду НМР ЗОІППО. Після затвердження НМР ЗОІППО навчальні програми розміщуються у відповідному обласному електронному збірнику програм та рекомендуються до впровадження в навчальний процес наказом ОблУОН.

2.10. Результати конкурсу мають бути оприлюднені на сайті ЦІІТО ЗОІППО.
^ 3. Технічні вимоги до рукописів, що подаються на конкурс

3.1. Рукописи навчальних програм повинні бути виконані державною мовою. Рукописи надсилаються в двох примірниках у друкованому варіанті та в електронному вигляді.

3.2. Рукописи мають бути виконані комп’ютерним набором, стандартним шрифтом (Times New Roman, 14) через 1,5 інтервал, поля: ліве – 3 см, праве - 1,5 см, титул оформлений за зразком (додаток 5 до Положення)
^ 4. Обласне журі конкурсу

4.1. Обласне журі створюється з фахівців ЗОІІПО, що здійснюють методичний супровід викладання за навчальними предметами (далі – методистів-консультантів) та фахівців з ІКТ. Орієнтовний склад журі від 15 осіб. Остаточний склад журі визначається після закінчення реєстрації конкурсних робіт.

4.2. Персональний склад журі затверджується наказом управління освіти і науки Запорізької ОДА.

4.3. Робота обласного журі полягає у експертній оцінці програм, що надані на конкурс за наперед визначеними кожним методистом-консультантом (орієнтовні критерії додаток 3) та консультантом з ІКТ (додаток 4) критеріями. Загальна кількість балів, яку можливо набрати за цими критеріями, є однаковою для програм з будь-якого предмету та спрямування. Методист-консультант має право запропонувати власні критерії оцінки програм за умови додержання ним тієї ж загальної суми балів, що зазначена в орієнтовних критеріях

4.4. Кожен з членів журі складає власний висновок про якість рукописів навчальних програм.

Бали виставляються в листі оцінювання встановленого зразка за певною шкалою (додатки 3 та 4 до Умов.

4.5. Перемога в конкурсі визначається простою більшістю балів, які отримала програма. У разі рівної кількості балів можливе одночасне присудження певного місця кільком програмам.

4.6. Відомості про автора (авторів) оприлюднюються окремим документом після присудження дипломів кращим рукописам, що надійшли на конкурс.

4.7. За результатами експертного оцінювання укладається підсумковий оцінювальний протокол, який містить всі оцінки членів журі та їх особисту думку щодо кожної програми. Протокол є підставою для підготовки відповідного наказу управління освіти і науки облдержадміністрації про підсумки конкурсу.

4.8. До затвердження НМР ЗОІППО (титульний лист програми – додаток 5) та публікації в обласному збірнику навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких здійснюється за допомогою ІКТ, подаються всі програми, що набрали не менше, ніж 75% максимально можливої кількості балів та не мають негативних відгуків від членів журі.

Додаток 1

до Умов обласного

конкурсу навчальних програм

для варіативної складової

^

I.Орієнтовна структура навчальної програми


 1. Титульний лист (додаток 5).

 2. Пояснювальна записка: відображення актуальності програми, соціальне замовлення, аналіз ресурсів, виявлення протиріч, визначення проблеми й головної ідеї програми, принципів реалізації та кінцевого результату.

 3. Мета й завдання програми: визначення мети, завдань, кінцевого результату.

 4. Концептуальні засади використання ІКТ

 5. Зміст навчального матеріалу та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів з кожної теми курсу

Кількість годин всього, кількість годин на тиждень, резервний час

Зміст навчального матеріалу

Спосіб застосування ІКТ для опанування матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Тема курсу (кількість годин)

Зміст навчального матеріалу теми

Перелік практичних і лабораторних робіт, лабораторного практикуму тощо

показ чи створення певного електронного документу (документи офісних додатків, відеоролики тощо);

використання комп’ютерного тестування;

використання чи створення ресурсів Інтернету;

застосування мережевих проектів тощо.

називає:

розпізнає:

відтворює:

розрізнює

описує:

дотримується правил:

пояснює:

наводить приклади:

використовує:

вміє

характеризує:

розв’язує:

формулює:

аналізує:

спостерігає:

класифікує:

висловлює судження:

оцінює:

порівнює:

обґрунтовує:

тощо
 1. Умови реалізації програми:

  • Науково-методичні: в програмі подаються особливості організації навчально-виховного процесу, форми занять (індивідуальна, групова, різновікова), особливості методики, технології навчання й виховання, приводяться технології контролю навчальних досягнень учнів з кожної теми, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з кожної теми.

  • Психолого-педагогічні: кількісно-якісний склад класу, групи або гуртка; рік навчання й вікові особливості дітей, мотиваційні заходи.

  • Матеріально-технічні: вимоги до технічного забезпечення комп'ютерного класу; перелік необхідного програмного забезпечення для робочої станції, для робочого місця вчителя, сервера.

 2. Інформаційні джерела.

Можливі додатки:

 • Міжпредметні зв'язки

 • Тематика проектів

 • План літньої практики

 • Тематика екскурсій (орієнтовні об’єкти) тощо

Додаток 2

до Умов обласного

конкурсу навчальних програм

для варіативної складової
^ Заявка на участь у конкурсі

Автор прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи, посада, категорія, звання.

Електронна поштова адреса, телефон

Назва рукопису програми

Клас

Напрям

Профіль

Обсяг навчальних годин

Стисла анотація навчальної програми


II.


Додаток 3

до Умов обласного

конкурсу навчальних програм

для варіативної складової

^ ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

члена обласного журі, методиста-консультанта ______________________________

назва навчального предмету _____________________________________________Параметри

Бали


.


Рукопис 1

Рукопис 2

Рукопис 3

Рукопис 4

Рукопис 5

Рукопис 6


^

.Дотримання в рукописі навчальної програми вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти


5


Відповідність навчальної програми запропонованій у додатку 1 структурі програми

5


Відповідність навчальної програми типовому навчальному плану відповідного напряму та профілю

5


Відповідність мети і завдань змісту навчальної програми передбачуваним результатам

5


Відповідність змісту навчальної програми напряму профілізації навчання

5


Змістовність програми, чітке та конкретне визначення змісту предмета

10


Особистісна орієнтація змісту навчальної програми: загальнокультурна, життєва та практична значущість змісту

5


Відповідність змісту навчальної програми передбачуваним видам навчальної діяльності

10


Цілісність навчальної програми:

повнота;

логічність;

взаємозв’язок окремих компонентів

15


Дотримання принципу науковості знань при формуванні навчальної програми, відповідність їх сучасному розвитку галузевої науки

5


Відповідність складності та обсягу матеріалу в змісті навчальної програми можливостям його засвоєння учнями певної вікової групи на належному рівні і за встановлений час

10


Умотивованість поділу в рукописі навчальної програми навчального матеріалу на розділи, їх послідовність, наявність зв’язків між ними; цілісний виклад матеріалу

10


Дотримання узгодженості із суміжними дисциплінами, наступності раніше вивченого навчального матеріалу у змісті рукопису програми

10


Наявність пояснювальної записки до програми. Конкретність та чіткість викладення матеріалу.

10


Різноплановість використання ІКТ для опанування навчальним матеріалом

10


Оптимальність використання ІКТ для опанування навчальним матеріалом

10


Чіткість представлення діяльності учнів з використання ІКТ

10

^

.Оптимальність критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів


10Загальна кількість балів

150
Дата ______________ Член обласного журі (підпис) _________________________

Додаток 4

до Умов обласного

конкурсу навчальних програм

для варіативної складової

^ ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

члена обласного журі, консультанта з ІКТ______________________________

назва навчального предмету _____________________________________________Параметри

Бали


.


максимально

Рукопис 1

Рукопис 2

Рукопис 3

Рукопис 4

Рукопис 5


^

.Зазначення в рукописі навчальної програми деталізації застосування ІКТ при викладанні спецкурсу, курсу за вибором, факультативу


10


Інформатична та методична грамотність опису застосування ІКТ при викладанні спецкурсу, курсу за вибором, факультативу

10


Наявність детального опису вимог до технічного забезпечення комп'ютерного класу; перелік необхідного програмного забезпечення для робочої станції, для робочого місця вчителя, сервера

10


Передбачення в програмі часу та способу оволодіння учнями додатковим ПЗ, що використовується при викладанні спецкурсу, курсу за вибором, факультативу (якщо це ПЗ не є загальновживаним або попередньо відомим учням за іншими спецкурсами)

10


Надання переваги у застосуванні вільнорозповсюджуваному ПЗ перед пропрієтарним

10Загальна кількість балів

50
Додаток 5

до Умов обласного

конкурсу навчальних програм

для варіативної складової

III.


«ПОГОДЖЕНО»

Педагогічною радою

ЗНЗ №_____

протокол № _______

від _____________ 200___ р.

Директор ЗНЗ №________

______________П.І.П.

(підпис)
М.П.
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Науково-методичною радою ЗОІППО

протокол № _______

від _____________ 200___ р.
____________ голова НМР, проректор,
(підпис) к.п.н. В.Я.Ястребова

М.П.

Назва програми

Укладач: П.І.П.

посада, кваліфікаційна категорія, звання

м. Запоріжжя 20__р.Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 11. 2005р. №682. Додаткові години...

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconПерелік програм варіативної складової робочого навчального плану...
...

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconВідділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування...
Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012н р. (методичні рекомендації): м.Ізюм,...

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано...
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconДиплом з відзнакою
Міністерство освіти І науки рекомендує використовувати єдину форму заяви, що подається вступниками при вступі до вищих навчальних...

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconМетодичні рекомендації Географія Вивчення географії у 2011/12 навчальному...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006)

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо-професійної програми та Робочих навчальних планів перепідготовки спеціалістів

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconІнструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconМ І н І стерствоосв І т и І наукиУкра ї н и
Програму укладено на основі чинних програм з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) для загальноосвітніх...

Навчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких iconПрограмасп І вбес І д и
Програму укладено на основі чинних програм з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) для загальноосвітніх...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<