Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
НазваниеКафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
страница1/24
Дата публикации24.02.2013
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Підготовку спеціалістів-хіміків у Волинському державному університеті імені Лесі Українки розпочато на хімічному факультеті в 1993 році, тоді ж організовано дві кафедри: 1) неорганічної та фізичної хімії; 2) органічної та аналітичної хімії. Перший випуск за спеціальністю “Хімія”, який нараховував 11 випускників, відбувся у 1997 році. Прийом студентів на спеціальність “Хімія” здійснюється тільки на денну форму навчання. В 2005 році на хімічний факультет були переведені студенти I і II курсів денної та заочної форми навчання спеціальності “Екологія” з географічного факультету (наказ № 159-К). На даний період на факультеті навчається 261 студент денної форми навчання, з них за контрактом – 84 студенти; 61 студент заочної форми навчання, з них на державній формі навчання – 10.

На даний час на факультеті функціонує 5 кафедр: кафедра загальної та неорганічної хімії, кафедра органічної та біологічної хімії, кафедра аналітичної хімії, кафедра фізичної та колоїдної хімії і кафедра екології та охорони навколишнього середовища.

Факультет знаходиться в учбовому корпусі № 2, вул. Потапова, 9, 8-й та частково 2-й поверхи (з 213 по 223, крім 214 і 216).
1. Куратор ECTS від факультету:

Проц Дмитро Іванович

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9.

Тел./ 8 (03322) 4-99-07

Години прийому: ___. ___

E-mail prots@lab.univer.lutsk.ua
^ 2. Стуктура факультету

Деканат

Декан Демчук Володимир Васильович тел. 4-99.72

Заступник декана Прізвище ім’я по батькові тел.

Методист Свіржевська Оксана тел. 4-99.72

Методист заочної форми навчання Купіч Олена Сергіївна тел. 4-99.72
Кафедри
Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07

 1. Олексеюк Іван Дмитрович – завідувач кафедри, д.х.н, професор.

 2. Парасюк Олег Васильович – заступник завідувача кафедри, провідний науковий співробітник, к.х.н., доцент

 3. Змій Ольга Федорівна – к.х.н., доцент.

 4. Піскач Людмила Василівна – к.х.н., доцент.
 5. Горгут Галина Петрівна – к.х.н., доцент.

 6. Іващенко Інна Алімівна – к.х.н., старший викладач.

 7. Когут Юрій Миколайович – старший викладач.

 8. Гулай Любомир Дмитрович – докторант, к.х.н., доцент

Основні напрямки науково-дослідницької роботи:

 1. Діаграми фазвих рівноваг в складних напівпровідникових халькогенідних системах.

 2. Встановлення кисталічної структури сполук

 3. Вирощування монокристалів складних халькогенідів та галогенідів.


Кафедра органічної та біологічної хімії, тел. 4-99-07, 4-94-67

 1. Проц Дмитро Іванович – завідувач кафедри, к.х.н., доцент

 2. Демчук Володимир Васильович – к.б.н., доцент, в.о.професора

 3. Сливка Наталія Юріївна – к.х.н., доцент

 4. Марушко Лариса Петрівна – старший викладач

 5. Кадикало Елла Максимівна – старший викладач

 6. Осип Юрій Леонідович – к.б.н., старший викладач (0,5 ставки)

Наукові дослідження співробітники кафедри виконують по иаких напрямках:

 1. Синтез неорганічних сполук, в иому числі наночастинок, з органічної фази;

 2. Синтез нових гетероциклічних сполук – похідних бензтіазолів;

 3. Виділення, ідентифікація і дослідження фізіологічної активності природних сполук.Кафедра аналітичної хімії, тел. 4-84-27

 1. Кормош Жолт Олександрович – завідувач кафедри, к.х.н., доцент

 2. Зима Світлана Володимирівна – к.х.н., доцент

 3. Олексеюк Світлана Теодорівна – доцент

 4. Корольчук Світлана Іванівна – старший викладач

 5. Сомов Віктор Миколайович – старший викладач

 6. Семенишин Дарія Іванівна – д.х.н, професор (0,5 ставки)

Тематика науково-дослідної роботи кафедри:

 1. Розробка оптичних та електрохімічних сенсорів для аналізу природних та синтетичних об’єктів;

 2. Використання хроматографічних методів у комплексному аналізі харчових продуктів;

 3. Хіміко-аналітичний моніторинг природних об’єктів Волині.


Кафедра фізичної та колоїдної хімії:

 1. Янчук Олександр Миколайович – завідувач кафедри, к.х.н., доцент;

 2. Марчук Олег Васильович – к.х.н., старший викладач;

 3. Супрунович Сергій Васильович – к.х.н., доцент;

 4. Юрченко Оксана Миколаївна – к.ф.-м.н., доцент;

 5. Кучерепа Надія Василівна – старший викладач.

Тематика науково-дослідної роботи кафедри:

 1. Дослідження фазових рівноваг в квазіподвійних та квазіпотрійних халькогенідних системах;

 2. Дослідження електричних та оптичних властивостей нових халькогенідних матеріалів;

 3. Проблеми підготовки майбутнього бакалавра хімії у ВНЗ освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації.^ Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Андрощук Ігор Володимирович– завідувач кафедри, к.с-г.н., доцент

Тарасюк Федір Павлович – ст.викл.

Музиченко Оксана Семенывна – к.б.н., доцент

Нетробчук Ірина Маркывна – к.г.н., доцент

Петрик Михайло Порфирійович - к. с-г.н., доцент

Країло Ярослав Ігорович – ст.викл.

Боярин Марія Володимирівна - асистент

Зіньчук Петро Йосипович - к. с-г.н., доцент

Крюков В.Л.- к. т. н., доцент

Савчук Людмила Анатоліївна - асистент

Кількість студентів

Денна форма навчання 273

Заочна форма навчання 93
^ 3. Умови для навчання

Хімічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки розміщений у навчальному корпусі №2 (м. Луцьк, вул. Потапова 9), який є власністю університету. Факультет має 3 лекційні аудиторії, 25 спеціалізованих лабораторій, 6 науково–дослідних лабораторій. У розпорядженні факультету є комп’ютерний клас, у якому знаходиться 13 комп’ютерів із ліцензійними програмами, 1 принтер, 1 сканер, 1 ксерокс. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерному класі додатково у вільний від основних занять час. Комп’ютерна мережа хімічного факультету приєднана до системи “Інтернет”, що дає можливість одержувати необхідну інформацію, яка використовується в навчальному процесі та науковій роботі викладачів і студентів.

Викладачі і студенти хімічного факультету користуються 25 комп’ютерами, які розміщені в науково–дослідних лабораторіях і кабінетах кафедр. Для навчальної та наукової роботи студентів у лабораторіях факультету є такі прилади:

– ДРОН–4–13 – рентгенівська установка структурного аналізу;

– ДРОН–3М – рентгенівська установка структурного аналізу;

 • “ФАРАД” – портативна установка для структурного аналізу;

 • мікротвердометр “Leica”;

 • установка для диференційного термічного аналізу “Термодент”;

 • установка для поміру термоелектричних властивостей монокристальних та полікристалічних зразків;

 • газорідинний хроматограф “Кристал 2000М”;

 • рідинний хроматограф “Міліхром”;

 • спектрофотометри “СФ–2000”;

 • спектрофлюориметр: “Флюорат – Панорама”;

 • інверсійно–вольтамперометричний аналізатор “АВК”.


^ 4. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них

Спеціальність „Хімія”

ступінь бакалавра (4 роки)

ступінь магістра (1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)
Спеціальність „Екологія”

ступінь бакалавра (4 роки)

ступінь магістра (1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)
^ 5. Основні методи та форми викладання

Лекції передбачені навчальним планом по всіх курсах. Під час лекції викладач розкриває найбільш основні закономірності та принципи, що лежать в основі даного курсу. На практичні заняття виносяться основні теми з курсу, які потребують колективного розгляду та обговорення для нормального засвоєння даного матеріалу. Лабораторні заняття передбачені для всіх хімічних дисциплін та фізики. Мета цих занять – навчити основних методів безпечної експериментальної роботи та поглибити знання теоретичного матеріалу.

^ Самостійна робота студента передбачає опрацювання кожним студентом матерілу лекцій, підготовки до практичних або лаборатрних занять, до заліків та іспитів.

Індивідуальна робота студента спрямована на більш глибоке опрацювання певних тем або розділів програми навчального курсу. Як видно з самої назви, кожен студент отримує персональне завдання, яке він повинен виконати у вказаний термін та звітувати.

Практика надає студенту можливість: ознайомитися з певними напрямками майбутньої професійної роботи (виробництво, лабораторія, установа, навчальний заклад); реалізувати набуті знання та навички при виконанні конкретного завдання практики. Серед практик передбачених навчальним планом є навчальні, ознайомлюючі, педагогічні та переддипломні практики.

^ Науково-дослідницька робота є необхідним елементом навчального процесу. Кожен студент виконує науково-дослідну роботу по досить вузькій і спеціалізованій тематиці. Однак, це вимагає глибокого знання основних теоретичних принципів, понять та правил техніки безпеки. Науково-дослідницька робота є одним з основних видів індивідуальної роботи студента. Студент може працювати у науковому гуртку певної кафедри, виконує курсові, випускні та магістерські роботи, може брати участь у виконанні певних завдань договірної теамтики факультету. Студенти, які мають вагоиі наукові результати своєї роботи можуть брати участь у наукових конференціях та публікувати ці результати у наукових виданнях.

Для контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу, набуття студентом певних практичних навиків навчальний план передбачає проведення різних видів поточного та сесійного контролю. Поточний контроль реалізується на протязі всього семестру і може проводитися у формі тестування, усної бесіди, письмової контольної роботи. До форм поточного контролю входять: відповіді студента на практичних заняттях; підготовка, виконання та звіт за лабораторну роботу; написання та захист рефератів. Сесійний контроль реалізується під час залікової та екзаменаційної сесій. Підсумковий результат по кожній дисципліні включає бали набрані студентом по всіх формах поточного та сесійного контролю. Саме цей результат записується у залікову книжку студента.

^ Державна атестація є завершальним етапом навчального процесу, контролю рівня знань і формування професійних навиків кожного студента. Навчальними планами передбачено дві форми державної атестації: державний іспит та захист випускної (бакалаврської) чи магістерської роботи перед членами державної екзаменаційної комісії.
^ Ступенева структура
Спеціальність „Хімія”

Ступінь бакалавра

1 курс

^ Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Фізичне виховання

О
Залік

36

1

2

36

1

2

Іноземна мова

О

Залік

Залік

72

2

2

72

2

3

Інформатика і інформаційні технології

О

Залік

Залік

108

3

3

72

2

2

Вища математика

О

Екзамен

Екзамен

288

8

8

216

6

6

Фізика

О

Екзамен

Залік

216

6

6

144

4

4

Неорганічна хімія

О

Залік

екзамен

Залік

екзамен

306

8,5

9

306

8,5

9

Історія України

О
Екзамен


90

2,5

2

Культурологія

О
Залік


72

2

2

Курсова робота з неорганічної хіміїВид практикиВсього

3 зал., 3 екз.

5 зал., 3 екз.

1026

28,5

30

1008

28

30

*О/В – обов’язкова (вибіркова) дисципліна

Дисципліна

Неорганічна хімія

Семестр

1 і 2

Кафедра

Загальної та неорганічної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

314 (з них: лекційних занять – 124, лабораторних робіт – 190

Мета курсу

1)Формувати науковий світогляд і моральні якості студента, розвивати сучасні форми теоретичного мислення, здатність аналізувати явища. 2)Засвоїти провідні ідеї, поняття і закони хімії; набути умінь і навичок для застосування хімічних законів і процесів, використання хімічних речовин і матеріалів у сучасній техніці.

Загальний опис курсу (роздіпи та теми)

Курс ділиться на дві частини: теоретичні основи неорганічної хімії та хімію елементів, що викладаються, відповідно, у першому та другому семестрах. Основні теми:

 1. Вступ. Основні поняття та закони хімії.

 2. Закономірності перебігу хімічних реакцій.

 3. Дисперсні системи.

 4. Будова атома.

 1. Хімічний зв’язок. Будова речовини.

 2. Електрохімічні процеси.

 3. Хімічні елементи, їх класифікація, знаходження у природі.

 4. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.

 5. Комплексні сполуки.

 6. Хімія твердого тіла.

 7. Гідроген. Елементи VII групи.

 8. Елементи VI групи.

 9. Елементи V групи.

 10. Елементи IV групи.

 11. Елементи III групи

 12. Елементи II групи.

 13. Елементи I групи

 14. Елементи VIII групи.

Результати навчання

Давати чіткі формулювання понять, законів, визначень; вміти записувати різні типи хімічних формул, рівнянь, графічні залежності. Розв’язувати хімічні задачі.Робити висновки із виконаних експериментальних досліджень на основі набутих теоретичних знань.Вміти працювати в хімічній лабораторії дотримуючись правил техніки безпеки.Самостійно робити хімічні розрахунки та виконувати неорганічні синтези.

Бібліографія

1. В.С.Телегус, О.І.Бодак, О.С.Заречнюк, В.В.Кінжибало. Основи загальної хімії. Львів,”Світ”, 2000, 424с.

2. Ф.Коттон, Дж.Уилкинсон. Современная неорганическая химимя. Часть 1,2,3. Москва,”Мир”, 1969,ч.1 – 234с.,ч.2 – 495с., ч.3 – 592с.

3. О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер.Загальна та неорганічна хімія.Том I,II.Київ „Педагогічна преса”, 2002,765с.

4. С.А.Неділько, П.П.Попель. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. Київ,”Либідь”, 2001, 400с.2 курс

^ Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

3 семестр

4 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Психологія

О

Екзамен
108

3

3


Фізика

О

Екзамен
144

4

4


Квантова хімія (будова речовини, хімічний зв’язок)

О

Екзамен
180

5

6


Безпека життєдіяльності

О

Залік
54

1,5

1


Фізичне виховання

О
Залік

36

1

2

36

1

2

Іноземна мова

О

Залік

Екзамен

108

3

3

108

3

3

Аналітична хімія

О

Залік,

екзамен

Екзамен

306

8,5

9

288

8

8

Прикладні компютерні програми

О

Залік

Залік

72

2

2

72

2

2

Кристалохімія

О
Залік


72

2

2

Фізична хімія

О
Екзамен


306

8,5

9

Економічна теорія

О
Екзамен


90

2,5

2

Соціологія

О
Залік


90

2,5

2

Курсова роботаОбчислювальна практика (2 тижні)


72

2
Всього

4 зал., 4 екз.

4 зал., 4 екз.

1008

28

30

1134

31,5

30
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНаціональний технічний університет україни
Кредитний модуль з дисципліни «Екологія» (код нф-06) відноситься до циклу дисциплін загальної професійної та практичної підготовки...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconII. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини До теми 3
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р за даними судової статистики //Вісник Верховного Суду України. 2002. №4. С. 15-21,...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії. Головна...
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconЗатверджено
...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconДержавний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОлена Полякова, викладач кафедри
З 1 вересня 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається впровадження Державного стандарту початкової...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОбъединение криминологов СНГ
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, Кафедра уголовного права, Кафедра экономико-правовых дисциплин

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 icon28-29 октября 2010 г. Девятая международная научно-практическая конференция...
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, кафедра уголовного права, лаборатория по изучению актуальных проблем уголовного...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconВітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології
Вітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології. – К.: Вища школа 1991

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНа конференции предлагается обсудить следующие вопросы: История и...
Кафедра русской филологии Жешувского университета (Польша), Кафедра межкультурной коммуникации ргпу им. А. И. Герцена (Россия), Кафедра...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<