Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
НазваниеКафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
страница14/24
Дата публикации24.02.2013
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


Дисципліна

Теоретичні основи аналітичної хімії


Семестр

8

Кафедра

Аналітичної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

48 (з них: лекційні заняття – 32; практичні – 16)

Мета курсу

Поглибити знання студентів про теоретичні основи методів аналізу, про основні етапи аналізу, відбору та підготовки проб, види аналітичного сигналу та методи обробки результатів.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

Задачі та методи аналітичної хімії. Аналітичний сигнал.

Основні етапи аналіз. Пробовідбір та пробопідготовка.

Методи розділення та концентрування речовин в процесі аналізу.

Теоретичні основи аналітичної хімії.

Класифікація методів аналіз. Якісний та кількісний аналіз.

Дробний та систематичний аналіз. Класифікація катіонів та аніонів на аналітичні групи.

Хімічні методи аналізу. Гравіметрія та титриметрія. Основні методи.

Фізико-хімічні методи аналізу. Способи визначення концентрації та вмісту речовин.

Електрохімічні методи аналізу.

Оптичні методи аналізу.

Хроматографічні методи аналізу.

Ядерні методи аналізу.

Результати навчання

Вміти правильно описувати та розраховувати рівноваги, які існують при проведенні аналізу. Вміти правильно вибирати метод аналізу та спосіб пробопідготовки при аналізі конкретних об’єктів, правильно оцінити достовірність одержаних результатів.

Бібліографія

1. Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии. – М.: Высш.шк., 1987. – 304 с.

2. А.Т. Пилипенко, Н.В. П’ятницький. Аналитическая химия (т.1,2). М.:Химия, 1990

2. В.П. Васильєв. Аналитическая химия (т.1,2). М.:Высш. школа, 1989

3. Основы аналитической химии. Под. ред. Ю.А. Золотова. (т.1,2). М.: Высш. шк., 2000

5. Основы аналитической химии (практическое руководство). Под. ред. Ю.А. Золотова. М.: Высш. шк., 2001

6. Основы аналитической химии. Вопросы и задачи. Под. ред. Ю.А. Золотова. М.: В.Ш., 2002

Дисципліна

Хімія барвників

Семестр

8

Кафедра

Органічної та біологічної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

48 год (з них: лекційні заняття – 24 год;

лабораторні заняття – 24 год)

Мета курсу


За своїм змістом пропонований курс передбачає вивчення основних класів барвників, їх будови, методів синтезу та ідентифікації, що дає змогу студентам отримати цілісне уявлення про властивості органічних сполук залежно від їх якісного та кількісного складу.

Вивчення курсу сприяє поглибленню теоретичних знань студентів з органічної хімії.

Загальний опис курсу (розділи та теми)


Будова барвників та колір. Фізичні основи кольористості. Ранні хімічні теорії кольористості. Енергетичні рівні молекул. Хромофорна система молекул барвників: спряжена система, поляризуючі замісники (електронодонорні та електроноакцепторні), іонізація молекул барвників, комплексоутворення з металами.

Класифікація та номенклатура барвників. Хімічна та технічна класифікація барвників. Номенклатура барвників.

Нітро- та нітрозобарвники. Нітробарвники: нітрофеноли, нітронафтоли, нітроаміни. Нітрозобарвники: нітрозофеноли, нітрозонафтоли. Комплексо-утворення з металами.

Поліметинові барвники. Загальна характеристика. Будова. Основні представики. Застосування.

Арилметанові барвники. Загальна характеристика. Дифенілметанові барвники. Трифенілметанові барвники. Оснóвні трифенілметанові барвники, їх синтез. Лаки оснóвних барвників. Кислотні трифенілметанові барвники: гідрокситриарилметанові та фталеїнові барвники. Ксантенові (дигідрокси­ксатенові, диаміноксантенові) та акридинові барвники.

Хінонімінові барвники. Оксазинові, тіазинові та діазинові барвники.

Азобарвники. Будова та хімічні властивості азобарвників. Моноазобарвники: кислотні барвники (звичайні, хромові, металовмісні); дисперсні барвники; катіонні барвники; азопігменти; азолаки; жиророзчинні барвники; барвники, що одержуються на волокні; активні моноазобарвники. Дисазо- та поліазобарвники.

Азометинові барвники. Загальна характеристика. Будова. Основні представики. Застосування.

Антрахінонові барвники. Гідроксиантрахінонові (алізаринові) барвники. Аміноантрахінонові барвники. Дисперсні барвники. Катіонні барвники. Кислотні барвники. Активні барвники.

Антрапіридонові барвники. Загальна характеристика. Будова. Основні представики. Застосування.

Кубові барвники. Індигоїдні барвники: власне індигоїдні барвники, тіоіндигоїдні барвники, несиметричні індигоїдні барвники. Антрахінонові та інші кубові барвники: ациламіноантрахінонові барвники, антриміди, антрахінонпіридонові барвники, антрахінонтіазолові барвники, антрахінонілоксадіазолові барвники. Перинонові барвники: пери дикарбоімідні барвники, ароіленімідазолові барвники, кубогени. Поліциклохінонові (антронові) барвники: групи антрону, банзантрону та піразолантрону. Кубозолі.

Сірчисті барвники. Тіазолові барвники. Тіазинові барвники. Діазинові барвники. Тіозолі.

Фталоціанові барвники. Фталоціанінові пігменти. Розчинні та нерозчинні фталоціанові барвники (прямі, активні, ціаналові, кубові барвники, фталоціаногени). Інші макрогетероциклічні барвники.

Флуоресцентні (оптичні) відбілювачі.

Результати навчання

Проведення синтезів окремих барвників за відомими методиками а також їх ідентифікація з використанням сучасних фізичних та фізико-хімічних методів дослідження.

Бібліографія


  1. Бородкин В.Ф. Химия красителей. – М.: Химия, 1981. – 248 с.

  2. Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. – М.: Химия, 1977.

  3. Лаптев Н.Г., Богословский Б.М. Химия красителей. – М.: Химия, 1970.
  4. Електронний конспект лекцій.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Похожие:

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНаціональний технічний університет україни
Кредитний модуль з дисципліни «Екологія» (код нф-06) відноситься до циклу дисциплін загальної професійної та практичної підготовки...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconII. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини До теми 3
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р за даними судової статистики //Вісник Верховного Суду України. 2002. №4. С. 15-21,...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії. Головна...
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconЗатверджено
...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconДержавний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОлена Полякова, викладач кафедри
З 1 вересня 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається впровадження Державного стандарту початкової...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОбъединение криминологов СНГ
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, Кафедра уголовного права, Кафедра экономико-правовых дисциплин

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 icon28-29 октября 2010 г. Девятая международная научно-практическая конференция...
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, кафедра уголовного права, лаборатория по изучению актуальных проблем уголовного...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconВітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології
Вітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології. – К.: Вища школа 1991

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНа конференции предлагается обсудить следующие вопросы: История и...
Кафедра русской филологии Жешувского университета (Польша), Кафедра межкультурной коммуникации ргпу им. А. И. Герцена (Россия), Кафедра...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<