Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
НазваниеКафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
страница2/24
Дата публикации24.02.2013
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

*О/В – обов’язкова (вибіркова) дисципліна


Дисципліна

Квантова хімія (будова речовини, хімічний звязок)


Семестр

3

Кафедра
^

Фізичної та колоїдної хімії


Кількість годин аудиторної роботи

108 (з них: лекційнй заняття – 54; практичні заняття – 36, лабораторні роботи – 18)
^

Мета курсу


Ознайомити з квантово-механічними підходами до теорії хімічного зв'язку, методами розрахунку атомних і молекулярних систем, областями застосування квантової хімії. Дати уявлення про будову атомів і молекул з квантово-хімічної точки зору, показати залежність будови і властивостей, закласти теоретичну основу спектроскопічних методів вивчення молекулярної структури.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

1. Основи квантової механіки. Математичний апарат та основні постулати квантової механіки. Розв’язок рівняння Шредінгера для найпростіших систем.

2. Атом Гідрогену. Сферичні гармоніки. Радіальна функція розподілу. Квантові числа. Атомні орбіталі. Властивості гідрогенподібних атомів.

3. Багатоелектронний атом. Методи Хартрі та Хартрі-Фока. Наближені аналітичні функції АО. Енергетичні рівні багатоелектронних атомів. Терми. Магнітні властивості і спектри.

4. Молекула в квантовій хімії. Метод ВЗ. Метод МО ЛКАО. Метод Рутана. Конфігураційна та багатоконфігураційна взаємодія. Молекулярні квантові числа та типи МО. Молекулярні терми.

5. Метод молекулярних орбіталей Хюккеля. Розрахунок енергії та встановлення виду МО для етилену, алілу, бутадієну, бензену. Правило ароматичності.

6. Геометрія молекул. Потенціальна поверхня. Рівноважна конфігурація молекули. Міцність хімічного зв΄язку.

7. Електричні властивості молекул. Електричний дипольний момент. і симетрія молекули. Деформація молекул у зовнішньому електричному полі. Індукований момент і поляризованість.

8. Магнітні властивості молекул. Магнітний момент і його складові. Магнітна сприйнятливість. Діа-, пара-, феромагнетики.

9. Електронно-коливально-обертальні стани і спектри молекул. Потенціал Морзе. Коливні та обертальні стани молекул. Електронно-обертально-коливні спектри. Правила відбору.

10. Координаційні сполуки. Теорія кристалічного поля Бете. Ефект Яна-Телера. Магнітні та оптичні властивості комплексних сполук.

12. Міжмолекулярна взаємодія. Орієнтаційна, індукційна, дисперсійна, іон-молекулярна взаємодія. Водневий зв΄язок.

Результати навчання

Студенти повинні: володіти основними поняттями квантово-хімічного опису електронної структури речовини; вміти розв’язувати рівняння Шредінгера і інтерпретувати отриманий розв’язок для атомних і простих молекулярних систем; пояснити зв’язок електронної будови і властивостей молекул.

Бібліографія

 1. Ковальчук Є. Основи квантової хімії. - К.: ІЗМН, 1996. - 312 с.

 2. .Минкин В.И., Симкин Б.Я., Минаев Р.М. Теория строения молекул. - М.: Высш. шк., 1979. - 407с.

 3. Краснов К.С. Молекулы и химическая связь. М., 1984. - 179с.

 4. 10.К.Б.Яцимирский, В.К. Яцимирский. Химическая связь. К.: Вища школа, 1975, -304 с.Дисципліна
^

Аналітична хімія


Семестр

3, 4

Кафедра

Аналітичної хімії


Кількість годин аудиторної роботи

298 (з них: лекційні заняття – 106; лабораторні роботи – 192)

Мета курсу

Поглибити знання студентів про методи встановлення хімічного складу речовини, про основні етапи аналізу, відбору та підготовки проб, види аналітичного сигналу та методи обробки результатів.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

 1. Задачі та методи аналітичної хімії. Аналітичний сигнал.

 2. Основні етапи аналіз. Пробовідбір та пробопідготовка.

 3. Методи розділення та концентрування речовин в процесі аналізу.

 4. Теоретичні основи аналітичної хімії.

 5. Класифікація методів аналіз. Якісний та кількісний аналіз.

 6. Дробний та систематичний аналіз. Класифікація катіонів та аніонів на аналітичні групи.

 7. Хімічні методи аналізу. Гравіметрія та титриметрія. Основні методи.

 8. Фізико-хімічні методи аналізу. Способи визначення концентрації та вмісту речовин.

 9. Електрохімічні методи аналізу.

 10. Оптичні методи аналізу.

 11. Хроматографічні методи аналізу.

 12. Ядерні методи аналізу.

Результати навчання


Вміти проводити якісний та кількісний аналіз невідомої речовини. Вміти правильно вибирати метод аналізу та спосіб пробопідготовки при аналізі конкретних об’єктів, правильно оцінити достовірність одержаних результатів.


Бібліографія

1. А.Т. Пилипенко, Н.В. П’ятницький. Аналитическая химия (т.1,2). М.:Химия, 1990

2. В.П. Васильєв. Аналитическая химия (т.1,2). М.:Высш. школа, 1989

3. Основы аналитической химии. Под. ред. Ю.А. Золотова. (т.1,2). М.: Высш. шк., 2000

4. Я.Р. Базель, О.Г. Воронич, Ж.О. Кормош. Практичний курс аналітичної хімії. Луцьк.: Вежа., 2004

5. Основы аналитической химии (практическое руководство). Под. ред. Ю.А. Золотова. М.: Высш. шк., 2001

6. Основы аналитической химии. Вопросы и задачи. Под. ред. Ю.А. Золотова. М.: В.Ш., 2002

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНаціональний технічний університет україни
Кредитний модуль з дисципліни «Екологія» (код нф-06) відноситься до циклу дисциплін загальної професійної та практичної підготовки...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconII. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини До теми 3
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р за даними судової статистики //Вісник Верховного Суду України. 2002. №4. С. 15-21,...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії. Головна...
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconЗатверджено
...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconДержавний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОлена Полякова, викладач кафедри
З 1 вересня 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається впровадження Державного стандарту початкової...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОбъединение криминологов СНГ
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, Кафедра уголовного права, Кафедра экономико-правовых дисциплин

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 icon28-29 октября 2010 г. Девятая международная научно-практическая конференция...
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, кафедра уголовного права, лаборатория по изучению актуальных проблем уголовного...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconВітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології
Вітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології. – К.: Вища школа 1991

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНа конференции предлагается обсудить следующие вопросы: История и...
Кафедра русской филологии Жешувского университета (Польша), Кафедра межкультурной коммуникации ргпу им. А. И. Герцена (Россия), Кафедра...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<