Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
НазваниеКафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
страница6/24
Дата публикации24.02.2013
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
^

Перелік дисциплін спеціалізації


Неорганічна хімія

^

Органічна хімія


1

Технологія напівпровідникових матеріалів

Основи хімії природних сполук

2

Фізико-хімічний аналіз

Хімія барвників

3

Компютерні програми в РСА

Теоретичні основи органічної хіміїАналітична хімія

Фізична хімія


1

Електрохімічні методи аналізу

Фізична хімія твердого тіла

2

Органічні реагенти в аналізі

Термодинаміка фазових рівноваг

3

Теоретичні основи аналітичної хімії

Комп'ютерна хімія


Дисципліна

Колоїдна хімія


Семестр

7

Кафедра
^

Фізичної та колоїдної хімії


Кількість годин аудиторної роботи

60 (з них лекційні заняття – 30, лабораторні роботи - 30)
^

Мета курсу


Сформувати знання студентів про поверхневі явища та дисперсні системи. Поглибити знання про адсорбцію, поверхневий натяг, подвійний електричний шар отримані студентами під час вивчення курсів “Фізика”, та “Фізична хімія”. Ознайомити студентів з колоїдно-хімічними основами захисту навколишнього середовища від забруднень.

Навчити виконувати математичні розрахунки та дотримуватись правил техніки експерименту та техніки безпеки під час виконання лабораторного практимуму.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

1. Вступна частина. Предмет і значення колоїдної хімії.

2. Молекулярні взаємодії і особливі властивості поверхонь розділу фаз. Основи термодинаміки поверхневих явищ. Поверхневий натяг. Адгезія та когезія.

3. Адсорбційні шари і їх вплив на властивості дисперсних систем. Адсорбція. Концентраційне рівняння Гібса. Поверхнево активні та поверхнево інактивні речовини.

4. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Універсальність молекулярно-кінетичних властивостей розчинів і дисперсних систем. Дифузія. Осмос. Седиментація.

5. Оптичні властивості колоїдних систем.

Особливості оптичних властивостей дисперсних систем. Поглинання світла. Россіювання світла.

6. Електрокінетичні властивості дисперсних систем. Умови утворення подвійного електричного шару. Іонний обмін.

7. Стійкість дисперсних систем. Стійкость дисперсних систем. Коагуляція, коалесценсія. Види коагуляції колоїдних розчинів.

8. Ліофільні колоїдні системи. Міцелоутворення. Мила і ВМС. Будова міцел. Солюбізація.

9. Структурно-механічні властивості дисперсних систем. Основи реології. Пружність, в’язкість, пластичність. Реологічні криві. Структуровані системи.

10. Мікрогетерогенні системи. Суспензії. Піни. Емульсії. Аерозолі.

11. Колоїдно-хімічні основи охорони навколишнього середовища. Комплексні методи очистки навколишнього середовища.

Результати навчання

Вміти систематизувати матеріал про дисперсні системи та поверхневі явища. Вміти використовувати набуті знання під час виконання лабораторних робіт, робити фізико-хімічні розрахунки, будувати графіки, передбачати хід експерименту та робити узагальнюючі висновки.

Бібліографія

 1. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии: Учеб.2-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1989.- 462 с.

 2. Фридсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Учеб.2-е изд., перераб. и доп. Л.: Химия, 1984.- 368 с.

 3. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. Учеб М.: Химия, 1975.- 512 с.Дисципліна

Основи рентгеноструктурного аналізу

Семестр

7

Кафедра

Загальної та неорганічної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

44 (з них: лекційних занять – 24; лабораторні роботи - 20

Мета курсу

Ознайомити студентів з основними методами дослідження речових, в основі яких є використання рентгенівських променів.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

 1. Вступна частина. Рентгеноструктурний аналіз – важливий метод вивчення внутрішньої будови речовини. Джерела рентгенівських променів. Техніка безпеки при роботі з рентгенівським промінням.

 2. Основні закономірності рентгеноструктурного аналізу. Умови отримання дифракційної картини від кристала. Рівняння Вульфа-Брега. Умови Лауе.

 3. Рентгенофазовий аналіз. Індексування порошкограм. Ідентифікація речовин.

 4. Рентгеноструктурний аналіз. Метод порошку. Метод монокристалу. Визначення координат атомів. Обернена гратка. Інтенсивність рентгенівських відбить. Структурна амплітуда. Фактор повторюваності. Розподіл електронної густини. Функція Фур’є. Метод Патерсона. Поняття про прямі методи. Міжатомні відстані. Валентні кути.

 5. Застосування ЕОМ в рентгеноструктурних дослідженнях. Основні комп’ютерні програми для рентгенофазового і рентгеноструктурного аналізів.

Результати навчання

Освоєння основних методів ренттенофазового і рентгеноструктурного аналізів. Отримання порошкограм сполук з допомогою дифрактометра ДРОН-4-13. Проведення профільного аналізу отриманих порошкограм. Індексування та ідентифікація цих речовин.

Бібліографія

 1. Л.Л. Шевченко. Кристалохімія. Київ: Вища школа, 1993.

 2. Л.Л. Шевченко. Кристалохімія. Практикум. Київ: Вища школа, 1981.

 3. Л.М. Ковба. Рентгенография в неорганической химии. Издательство Московского университета, 1991.

 4. Г. Липсон, Г. Стилл. Интерпретация порошковых рентгенограмм. М., 1972.

 5. М.М. Уманский, З.К. Золина. Сборник задач по рентгеноструктурному анализу. Издательство Московского университета, 1975.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНаціональний технічний університет україни
Кредитний модуль з дисципліни «Екологія» (код нф-06) відноситься до циклу дисциплін загальної професійної та практичної підготовки...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconII. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини До теми 3
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р за даними судової статистики //Вісник Верховного Суду України. 2002. №4. С. 15-21,...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії. Головна...
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconЗатверджено
...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconДержавний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОлена Полякова, викладач кафедри
З 1 вересня 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається впровадження Державного стандарту початкової...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОбъединение криминологов СНГ
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, Кафедра уголовного права, Кафедра экономико-правовых дисциплин

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 icon28-29 октября 2010 г. Девятая международная научно-практическая конференция...
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, кафедра уголовного права, лаборатория по изучению актуальных проблем уголовного...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconВітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології
Вітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології. – К.: Вища школа 1991

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНа конференции предлагается обсудить следующие вопросы: История и...
Кафедра русской филологии Жешувского университета (Польша), Кафедра межкультурной коммуникации ргпу им. А. И. Герцена (Россия), Кафедра...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<