Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
НазваниеКафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
страница7/24
Дата публикации24.02.2013
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


Дисципліна

Неорганічний систез


Семестр

7

Кафедра


Загальної та неорганічної хімії

Кільксть годин аудиторної роботи

60 год., з яких лекційний курс складає 30  год., на лабораторні заняття відведено 30 год.

Мета курсу

Поглиблення знань про властивості і реакції отримання неорганічних сполук.

Загальний опис курсу


Курс «Неорганічний систез» розглядає загальні принципи і найбільш розповсюджені методи неорганічного синтезу.

Основними розділами курсу є:

  1. Техніка безпеки. Небезпечні в роботі хімічні речовини.

2. Лабораторний посуд та прилади. Стакани. Колби. Холодильники. Дефлегматори. Алонжі, перехідники, насадки. Хлоркальцієві трубки. Мірний посуд. Скляні мішалки, капіляри. Пробки. Фарфоровий посуд. Складання приладів для синтезу.

3. Основні операції в неорганічному синтезі. Перемішування. Нагрівання. Охолодження. Розчинення і концентрування розчинів. Кристалізація. Висушування.. Використання каталізаторів. Вимірювання і регулювання температури. Терморегулятори.

4. Методи виділення і очистки неорганічних сполук. Фільтрування. Перекристалізація. Сублімація. Екстракція. Екстрагування твердих речовин. Перегонка. Проста перегонка.. Хроматографія. Методи очистки напівпровідникових речовин.

5. Теоретичні основи неорганічного синтезу. Препаративні синтези в розчинах: Реакції в водному розчині. Синтези в неводних розчинниках. Реакції в твердій фазі. Реакції в розплавах. Препаративні синтези з використанням газів. Синтези, основані на сублімації. Синтези в атмосфері сухого повітря. Отримання колоїдних систем: Препаративні синтези при низьких температурах.

6. Методи синтезу препаратів. Методи отримання простих речовин Методи отримання оксидів металів: Методи отримання оксидів неметалів: Отримання гідроксидів та кислот. Методи отримання солей. Комплексні сполуки. Методи синтезу напівпровідникових фаз. Регенерація відпрацьованих залишків.

Результати навчання


Користуючись учбовою, довідковою літературою, студенти знаходять інформацію про властивості вихідних речовин і продуктів синтезу. Крім цього передбачається знайомство студентів з реферативними журналами «Химия» та «Chimikal Abstrakt», а також пошуковою інтернет системою. Студенти самостійно проводять необхідні розрахунки та виконують неорганічні синтези різних класів неорганічних сполук.

Бібліографія

  1. Свиридов В.В., Попкович Г.А., Василевская Е.И. Неорганический синтез. Мн.: Універсітэцкае, 1996, 165 с.

  2. Баудлер М, Брауэр Г., Губер Ф. и др. Руководство по неорганическому синтезу. В 6-ти томах. Пер. с нем. М.: Мир, 1985.

  3. Ключников Н.Г. Руководство по неорганическому синтезу. М.: Изд-во «Химия», 1965, 391с.

  4. Леснова Е.В. Практикум по неорганическому синтезу. М.: Изд-во «Высшая школа», 1977, 168 с.


Дисципліна

Біоорганічна хімія


Семестр

7

Кафедра

Органічної та біологічної хімії


Кількість годин аудиторної роботи

44 (з них: лекційнй заняття – 30; лабораторні роботи – 14)

Мета курсу


Поглибити знання студентів про основні класи біоорганічних сполук. Будову біологічних макромолекул. Збереження, передачу та реалізацію генетичної інформації. Біосинтез ліпідів, амінокислот та нуклеотидів. Розглянути такі фізіологічні процеси, як імунний захист, транспортування речовин в клітині, робота біологічних мембран, процеси генерування, перетворення та збереження енергії в організмі. Розкрити взаємозв’язок структури сполуки з механізмом її біологічної дії.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

1. Вступна частина. Предмет біоорганічної хімії. Органічні речовини, що беруть участь в процесах життєдіяльності живих організмів. Їх основні класи та біологічні функції.

2. Амінокислоти. Класифікація. Стереоізомерія. Кислотно-основні властивості. Хімічні властивості. Біологічно важливі хімічні реакції.

3. Білки. Склад та амінокислотна послідовність. Будова та синтез. Просторова будова та її роль в біологічних процесах. Ферменти.

4. Вуглеводи. Класифікація. Будова та стереоізомерія. Таутомерія. Похідні моносахаридів. Хімічні властивості.

5. Дисахариди.

6. Полісахариди. Гомополісахариди та гетерополісахариди. Глікоген, крохмаль, целюлоза: будова та роль в живих організмах. Гліколіз.

7. Нуклеотиди та нуклеїнові кислоти. Нуклеозиди та нуклеотиди. Структура нуклеїнових кислот. Нуклеозидполіфосфати. Нікотинаміднуклеотиди. Їх роль та функції. Реплікація, транскрипція та трансляція.

8. Ліпіди. Вищі жирні кислоти. Прості та складні ліпіди. Хімічні властивості ліпідів. Будова біологічних мембран.

9. Методи дослідження органічних речовин. Хроматографія. Електрофорез. Діаліз. Спектральні методи. Дифракційні методи.

Результати навчання

Оволодіння знаннями про основні біоорганічних сполук та їх роль в живому організмі. Принципи взаємодії біоорганічних молекул та перетворення енергії в клітинах. Механізми збереження, передачі та реалізації генетичної інформації.

Бібліографія

  1. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. М.: Медицина, 1991.

  2. Страйер Л. Биохимия. М.: Мир, 1984.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Похожие:

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНаціональний технічний університет україни
Кредитний модуль з дисципліни «Екологія» (код нф-06) відноситься до циклу дисциплін загальної професійної та практичної підготовки...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconII. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини До теми 3
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р за даними судової статистики //Вісник Верховного Суду України. 2002. №4. С. 15-21,...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії. Головна...
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconЗатверджено
...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconДержавний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОлена Полякова, викладач кафедри
З 1 вересня 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається впровадження Державного стандарту початкової...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОбъединение криминологов СНГ
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, Кафедра уголовного права, Кафедра экономико-правовых дисциплин

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 icon28-29 октября 2010 г. Девятая международная научно-практическая конференция...
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, кафедра уголовного права, лаборатория по изучению актуальных проблем уголовного...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconВітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології
Вітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології. – К.: Вища школа 1991

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНа конференции предлагается обсудить следующие вопросы: История и...
Кафедра русской филологии Жешувского университета (Польша), Кафедра межкультурной коммуникации ргпу им. А. И. Герцена (Россия), Кафедра...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<