Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
НазваниеКафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
страница8/24
Дата публикации24.02.2013
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


Дисципліна

Наноматеріали і нанотехнології


Семестр

7

Кафедра
^

Органічної та біологічної хімії


Кількість годин аудиторної роботи

30 (з них: лекційнй заняття – 22 лабораторні роботи –8
^

Мета курсу


Поглибити знання студентів про основні методи одержання сучасних наноматеріалів та їх перспективи застосування у техніці та оптоелектроніці.


Загальний опис курсу (розділи та теми)

  1. Вступ. Короткі історичні відомості про розвиток нанотехнології.

  2. Поняття про наночастинки та їх методи одержання (в субстанції, плівки, колоїдні розчини та інше)

  3. Нанотрубки та нанокластери.

  4. Фізичні та фізико-хімічні характеристики наноматеріалів у порівнянні з класичними матеріалами. Квантові точки

  5. Перспективи застосування наноматеріалів у спектральних приладах, оптичних датчиках, в електроніці, в біології та медицині. Нанонадпровідники та напівпровідники.

  6. Роботи українських вчених по наноматеріалах, в тому числі, роботи співробітників кафедри органічної та біологічної хімії ВДУ.

Результати навчання

Користуючись навчальною та довідковою літературою, передбачати методи одержання, властивості та можливе застосування нових наноматерілів.


Бібліографія
  1. Никишин В.И., Лускинович П.Н. Нанотехнология и наноэлектроника.// Электронная промыщленность, №3.- с. 4-13.

  2. Drexler K. Eric. Nanosystems. John WILEY & Sons Inc, 1992.- 556 p.

  3. Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки – материалы для компьютеров ХХІ века. // Природа, 2000, № 11.- с. 23-30.

  4. Інтернет-файли.


Дисципліна

Основи фізико-хімічного аналізу

Семестр

7

Кафедра

Загальної та неорганічної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

70 год., з яких лекційний курс складає 40  год., на лабораторні заняття відведено 20 год.

Мета курсу

Навчити студентів загальних принципів та методів побудови основних типів діаграм стану однокомпонентних, двокомпонентних та деяких типів трикомпонентних систем, їх опису та аналізу.

Загальний опис курсу (роздіпи та теми)

Курс «Основи фізико-хімічного аналізу» – це розділ загальної хімії, що вивчає співвідношення між складом та любими властивостями, що вимірюються (температури фазових перетворень, електропровідность, твердость, густина, внутрішнє тертя і т. д.), гомогенних і гетерогенних рівноважних систем; результатом чого є побудова діаграм склад–властивість. На основі отриманої діаграми можна свідомо вибирати умови утворення і отримання відповідної речовини.

Основними розділами курсу є:

1. Вступ

2. Основи фізико-хімії гетерогенних станів

3. Основні методи фізико-хімічного аналізу

4. Однокомпонентні системи

5. Двохкомпонентні системи

6. Трьохкомпонентні системи

Результати навчання

Вивчивши спецкурс студенти повинні знати класифікацію діаграм стану однокомпонентних, двокомпонентних та трикомпонентних систем, вміти їх описувати.


Бібліографія

1. В. Я. Аносов, М. М. Озерова, Ю. Я. Фиалков. Основы физико-химического анализа. М.: Наука, 1976.

2. А. М. Захаров. Диаграммы состояния двойных и тройных систем. М.: Металургия, 1978.

3. Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Різак В.М., Худолій В.О. Гетерогенні рівноваги: Навч. По. – Ужгород: ВАТ “Видавництво Закарпаття”, 2003, - 213 с.

4. В.Я. Аносов, Н.П.Бурмистрова, М.М.Озерова, Г.Г.Цуринова. Практическое руководство по физико-химическому анализу. Изд. Казанского ун-та, 1971, 173 с.

5. І.Д. Олексеюк, О.В. Парасюк. Одержання і дослідження неорганічних напівпровідників. Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ, 2005, 280 с.

6. Періодичні наукові та довідникові видання 1995-2006 р.р. з опублікованими результатами експериментальних досліджень діаграм стану систем.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Похожие:

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНаціональний технічний університет україни
Кредитний модуль з дисципліни «Екологія» (код нф-06) відноситься до циклу дисциплін загальної професійної та практичної підготовки...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconII. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини До теми 3
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р за даними судової статистики //Вісник Верховного Суду України. 2002. №4. С. 15-21,...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії. Головна...
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconЗатверджено
...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconДержавний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОлена Полякова, викладач кафедри
З 1 вересня 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається впровадження Державного стандарту початкової...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОбъединение криминологов СНГ
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, Кафедра уголовного права, Кафедра экономико-правовых дисциплин

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 icon28-29 октября 2010 г. Девятая международная научно-практическая конференция...
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, кафедра уголовного права, лаборатория по изучению актуальных проблем уголовного...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconВітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології
Вітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології. – К.: Вища школа 1991

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНа конференции предлагается обсудить следующие вопросы: История и...
Кафедра русской филологии Жешувского университета (Польша), Кафедра межкультурной коммуникации ргпу им. А. И. Герцена (Россия), Кафедра...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<