Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека
страница1/13
Дата публикации17.03.2013
Размер1.4 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький технічний університет

Бібліотека

«ХІМІЯ»
Рекомендаційний

бібліографічний покажчик літератури

Кривий Ріг

2011
За ініціативою Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії –

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), підтриманої ЮНЕСКО,

Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry).

Ідею його проведення, висунуто представниками Національного комітету російських хіміків, піддержали ряд країн і міжнародна хімічна спільнота.

Одна з історичних причин, саме те, що у 2011 році буде святкуватися століття присудження Нобелівської Премії по хімії Марі Кюрі за відкриття та дослідження полонію та радію.

Бібліотека Криворізького технічного університету підготувала рекомендаційний бібліографічний покажчик з метою ознайомити викладачів, науковців та студентів з науковою, навчальною та науково-популярною літературою з хімії, яка допоможе в навчальному та науковому процесах. Хронологічні рамки літератури, яка включена в покажчик - 1902-2010р.р. видання. Також в бібліографічний покажчик включена література про видатних вчених в галузі хімії.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик складається з двох частин:

Ч. 1 «Наукові та науково-популярні видання»;

Ч. 2 «Навчальні видання».

Кожна частина включає «Іменний покажчик».

Покажчик створено за допомогою системи «УФД/Бібліотека» відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Частина 1.
1. XII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии [Текст] : пленарные доклады Баку, 21-25 сент. 1981 / АН СССР, Ин-т общ. и неорг. химии им. Н. С. Курникова, Всесоюз. хим. общ-во им. Д. И. Менделеева. – М. : Наука, 1984. – 270 с.

2. Автоматизация анализа химического состава вещества [Текст]. Вып. 3 / под общ. ред. Р. Б. Попова. – К. : [б. и.], 1966. – 70 с.

3. Автоматизация анализа химического состава вещества [Текст]. Вып. 4 / под общ ред. Б. Ф. Рудько. – К. : [б. и.], 1969. – 46 с.

4. Автоматизированные прецизионные устройства жидкостной пробоподготовки для научных исследований и массового анализа [Текст] : обзор. информ. / Ю. И. Брацлавский, М. С. Панарский, З. М. Гуревич, др. – М. : ЦНИИТЭИприборостроения, 1986. – 42 с. – (Приборы, средства автоматизации и системы управления. ТС-4 "Аналитические приборы и приборы для научных исследований" ; вып. 6).

5. Академик Александр Ерминингельдович Арбузов [Текст] / сост. А. С. Лозовой. – 2-е изд., доп. и перераб. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1985. – 239 с.

6. Академик Б. П. Константинов [Текст] : воспоминания, статьи, документы / сост. А. В. Зайцева, Л. А. Колесникова, В. Я. Френкель ; отв. ред. О. И. Сумбаев. – Л. : Наука, 1985. –

295 с.

7. Александр Николаевич Несмеянов: ученый и человек [Текст] / отв. ред. М. И. Кабачник. – М. : Наука, 1988. – 424 с. – (Ученые СССР : Очерки, воспоминания, материалы).

9. Анализ благородных металлов [Текст]. – М : АН СССР, 1959. – 193 с.

10. Анализ бора и его неорганических соединений [Текст]. – М : Атомоиздат, 1965. – 267 с.

11. Анализ кремнийорганических соединений [Текст] / под общ. ред. А. П. Крешкова. – М. : Госхимиздат, 1954. – 256 с.

12. Аналитическая химия [Текст] : XX международный конгресс по теоретической и прикладной химии, Москва, 12-18 июля 1965г. : доклады на пленарн. засед. – М. : Наука, 1967. – 94 с.

13. Аналитическая химия ванадия (V) [Текст] / В. Н. Музгин, Л. Б. Хамзина, В. Л. Золотавин, И. Я. Безруков. – М. : Наука, 1981. – 216с. – (Аналитическая химия элементов).

14. Аналитическая химия кальция [Текст]. – М. : Наука, 1974. – 250 с. – (Аналитическая химия элементов).

15. Аналитическая химия плутония. – М. : Наука, 1965. – 453с. – (АН СССР.Ин-т геохимии и аналитич.химии им. В.И.Вернадского. Аналитическая химия элементов).

16. Аналитическая химия полимеров [Текст]. Т. 1 / под ред. Г. Клайна. – М. : Иностр. лит., 1963. – 592 с.

17. Аналитическая химия полимеров [Текст]. Т. 3. – М. : Мир, 1966. – 384с.

Англо-русский словарь по химии и технологии полимеров [Текст] : ок. 30000 терминов. – М. : "Русский язык", 1977. – 536 с.

18. Англо-русский словарь по химии и технологии силикатов [Текст] : ок. 22000 терминов. – М. : Рус. яз., 1986. – 292 с.

19. Англо-русский словарь по химии и химической технологии [Текст] : ок. 65000 терминов. – М. : Рус. яз., 1986. – 581 с.

20. Англо-українсько-російський словник з хімії [Текст] : у 2 кн. Кн. 1. – К. : Либідь, 1994. – 328 с.

21. Англо-українсько-російський словник з хімії [Текст] : у 2 кн. Кн. 2. – К. : Либідь, 1994. – 328 с.

22. Аспекты гомогенного катализа [Текст] / под ред. Р. Уго. – М. : Мир, 1973. – 279 с.

22/1. Бериллий и его сплавы [Текст] / под ред. А. М. Бочвара, К. Трапезникова. – М. ; Л. : Гостехиздат, 1931. – 239 с.

23. Вездесущая химия [Текст] : рек. библиогр. указатель для молодежи / Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина ; под ред. Г. К. Семина. – М. : Книга, 1981. – 94 с.

24. Видання Академії наук УРСР, 1919-1967. Науки про землю і космос. Хіміко-технологічні та біологічні науки [Текст] : бібліографічний покажчик. – К. : Наукова думка, 1971. – 797 с.

25. Вопросы аналитической химии минеральных веществ [Текст] / Ленингр. ун-т им.

А. А. Жданова. – Л. : Изд. Ленингр. ун-та, 1966. – 192 с.

26. Вопросы физико-химии почв и методы исследования [Текст] / АН СССР, Почвенный институт им. В. В. Докучаева. – М. : АН СССР, 1959. – 153 с.

27. Вопросы физической органической химии [Текст] : межвуз. сб. Вып. 1 / МВССО РСФСР ; отв. ред. Б. А. Ершов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 215 с.

28. Вопросы химии и химической технологии [Текст] : [сб. статей. Вып. 26-94 / редкол. :

М. А. Лошкарев (отв. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1972-1991

29. Выдающиеся советские химики-академики А. А. Гринберг и И. И. Черняев [Текст] / АН СССР, Отделение общей и технической химии ; отв. ред. Л. Н. Щелоков. – М. : Наука, 1970. – 70 с.

30. Высокомолекулярные соединения [Текст]. Вып. 7. – М. : Госхимиздат, 1948. – 73 с.

31. Высокомолекулярные соединения [Текст]. Вып. 11. – М. : Госхимиздат, 1951. – 85 с.

32. Высокомолекулярные соединения 1969. Теоретические аспекты конформаций макромолекул [Текст] / ред. А. И. Китайгородский. – М. : [б. и.], 1970. – 211 с. – (Итоги науки. Сер. "Химия").

33. Газовая хроматография [Текст] : библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы, 1952-1960 гг. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 282 с.

34. Газовая хроматография [Текст] : библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966 гг.). Ч. 2 : Анализ смесей, применение в химии, биологии, медицине и в промышленности / АН ССС, Ин-т органической химии им. Н. Д. Зелинского, Сектор сети специальных б-к. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 334 с.

35. Газовая хроматография [Текст] : библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы, 1973-1976 гг. Ч. 2 : Анализ смесей, применение в химии, биологии и медицине / АН СССР, Ин-т органической химии им. Н. Д. Зелинского, Б-ка по естественным наукам. – М. : Наука, 1977. – 295 с.

36. Геохимия и аналитическая химия редкоземельных элементов [Текст] : труды ин-та геол. Ч. 1 : Акцессорные редкоземельные минералы и элементы цериевой подгруппы Украинского кристаллического щита / АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1964. – 168 с. – (Серия петрографии, минералогии и геохимии...).

37. Гетерогенное горение [Текст] / под ред. В. А. Ильинского, И. Н. Садовского. – М. : Мир, 1967. – 520 с.

38. Гетерогенный катализ в органической химии [Текст] : библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1958-1960). – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 275 с.

39. Гетероциклические соединения [Текст]. Т. 7 / под ред. В. Г. Яшунского. – М. : Мир, 1965. – 499 с.

39/1.ГИРЕДМЕТ, институт Научные труды... Том 100: Новые методы анализа металлов и полупроводниковых материалов [Текст] / ГИРЕДМЕТ, институт. – М. : ОНТИ подотрасли, 1980. – 136 с.

39/2. ГИРЕДМЕТ, институт Научные труды... Том 90: Химия, анализ и применение металлов платиновой группы [Текст] / ГИРЕДМЕТ, институт. – М. : ОНТИ подотрасли, 1979. – 166 с.

39/3. ГИРЕДМЕТ, институт Сб. научных трудов, 1931-1956... Том 2: Аналитические методы [Текст] / ГИРЕДМЕТ, институт. – М. : Металлургиздат, 1959. – 420 с.

39/4. ГИРЕДМЕТ, институт Выпуск 82: Прогресс в аналитической химии редких металлов и полупроводниковых материалов [Текст] : научные труды / ГИРЕДМЕТ, институт. – М. : [б. и.], 1978. – 123 с.

40. Главы из истории органической химии. Химия ацетилена. Изопрен и дивинил. Синтезы душистых веществ. Реакции окисления [Текст] : сб. статей / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; отв. ред. Г. В. Быков. – М. : Наука, 1975. – 314 с.

41. Д. И. Менделеев[Текст] : научный архив. Т.1 : Высокие широты Северного Ледовитого океана. – М. ; Л. : АН СССР, 1960. – 427 с.

42. Д. И. Менделеев [Текст] : научный архив / АН СССР, Комиссия по разработке науч. наследия и изданию трудов Д. И. Менделеева, Музей-архив Д. И. Менделеева при Леннингр. гос. ун-те им. А. А. Жданова. – М. : [б. и.], 1953. – 500 с.

43. Д. И. Менделеев: 150 лет со дня рождения, 1834-1984 [Текст] / АН СССР, Секция химико-технологических и биологических наук ; гл. ред. Н. М. Жаворонков ; отв. ред. А. Ю. Цивадзе. – М. : Наука, 1986. – 244 с.

44. Д. И. Менделеев [Текст] : научный архив. Т.1 : Периодический закон ; Естественная система элементов ; Рукописи и таблицы,1869-1871гг. / АН СССР, Комиссия по разработке науч. наследия и изданию трудов Д. И. Менделеева, Музей-архив Д. И. Менделеева при Леннингр. гос. ун-те им. А. А. Данова ; сост. М. Д. Мендеева, Т. С. Кудрявцева, отв. ред. А. В. Топчиев. – М. : [б.и.], 1953. – 866 с.

45. Детермінований хаос в хімії [Текст]. – М. : Академперіодика, 2002. – 286 с. – (Бібліотека держ. фонду фундамент. досліджень).

46. Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1973 году [Текст]. Вып. 19 / под. ред. Н. В. Агеева. – М. : ВИНИТИ, 1976. – 267 с.

47. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т. 8 : Агеева Д. Л., Шведов Л. В., Шаплыгин И. С. Окислы металлических элементов и кремния / ВИНИТИ. – М. : [б. и.], 1973. – 156 с. – (Итоги науки и техники;).

48. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т. 9 : Окисные системы / Гос. комитет Совета Министров СССР по науке и технике АН СССР, ВИНИТИ; Агеева Д. Л., Шведов Л. В. – М. : [б.и.], 1974. – 156 с. – (Итоги науки и техники. Диаграммы состояния неметалических систем).

49. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т. 10 : Агеева Д. Л., Шведов Л. В. Окисные системы / Гос. комитет Совета Министров СССР по науке и технике, Всесоюз. ин-т науч. информации. – М. : [б.и.], 1975. – 115 с. – (Итоги науки и техники).

50. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т.11 : Агеева Д. Л., Шведов Л. В. Окисные системы / Гос. комитет Совета Министров СССР по науке и технике; Всесоюз. ин-т науч. и техн.информации. – М. : [б. и.], 1976. – 110 с. – (Итоги науки и техники).

51. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т.11 : Агеева Д. Л., Шведов Л. В. Окисные системы / Гос. комитет Совета Министров СССР по науке и технике; Всесоюз. ин-т науч. и техн.информации. – М. : [б. и.], 1976. – 110 с. – (Итоги науки и техники).

52. Диаграммы состояния неметаллических систем. Окислы металлических элементов и кремния [Текст]. Т. 7 / ВИНИТИ. – М. : [б.и.], 1972. – 164 с. – (Итоги науки и техники;).

53. Дмитрий Иванович Менделеев [Текст] : библиографический указатель трудов : вспомогательные указатели к вып.1-3 / АН СССР, Б-ка АН СССР, Ин-тхимии силикатов им. И. В. Гребенщикова. – Л. : Наука, 1978. – 335 с.

53/1. Довідник з хімії для вступників до вузів [Текст] / А. Т. Пилипенко, В. Я. Починок, І. П. Середа, Ф. Д. Шевченко ; за загальною редакцією чл-кор АН УРСР А. Т. Пилипенка. – К. : Науккова думка, 1972. – 398 с.
54. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Том 21: Хімія [Текст]. – Донецьк : Східний видав. дім, 2008. – 118 с.

55. Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка.Том 3: Хімія, технічні науки, науки про Землю, медицина та психологія [Текст]. – Донецьк : Схід.видав.дім, 2003. – 136 с.

56. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка: Том 10: Хімія [Текст]. – Донецьк : Східний видав. дім, 2006. – 124 с.

57. Жизнь и смерть химических идей [Текст] : очерки по истории теоретической химии / АН СССР ; отв. ред. Г. В. Лисичкин. – М. : Наука, 1989. – 188 с. – (История науки и техники).

58. Защитные пленки на солях: придание грунтам водонепроницаемости и защита солей от растворения методом пленки [Текст] / под ред. А. В. Николаева. – М. ; Л. : Академиздат, 1944. – 143 с.

59. Идентифиикация органических соединений [Текст] / Р. Шрайнер, Р. Фьюзон, Д. Кертин, Т. Моррилл ; пер. с англ. С. С. Юфита ; под ред. Б. А. Руденко. – М. : Мир, 1983. – 704 с.

60. Известия сектора физико-химического анализа [Текст] : основаны Н. С. Курнаковым в 1918 г. Т. 15-27 / АН СССР, Ин-т общей и неорган. химии им. Н. С. Курнакова ; ред. колл.

Г. Г. Уразов. – М. ; Л. : Академиздат, 1947. – 1956

61. Институт общей и неорганической химии [Текст] / АН УССР ; отв. ред. А. В. Городынский. – К. : Наукова думка, 1980. – 119 с.

62. Информационно-поисковый тезаурус классов органических соединений [Текст] / Гос. ком. СССР по науке и технике; АН СССР; ВИНИТИ; отв. ред. В. В. Бондарь, Г. Л. Мищенко; сост. Г. И. Гладкова. – М. : Наука, 1986. – 157 с.

63. Ионный обмен [Текст] / Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л. : Изд. Ленингр. ун-та, 1965. – 190 с.

64. Ионы и ионные пары в органических реакциях [Текст] / под ред. И. П. Белецкой. – М. : Мир, 1975. – 424 с.

65. Исследования в области геологии, химии и металлургии [Текст] : доклады советской делегации на международной конференции по мировому использованию атомной энергии, Женева, 1955 г. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – 366 с.

66. Исследования в области поверхностных сил [Текст] : сб. докладов на 2 конференции по поверхностным силам / АН СССР, Ин-т физической химии. – М. : Наука, 1964. – 360 с.

67. Исследования в области прикладной физико-химии поверхностных явлений. Исследования по теории флотации поверхностные явления в обработке металлов и сплавов физико-химия бурения и дробления (измельчения) [Текст] / под науч. руков. и ред. проф. П. А. Ребиндер. – М. ; Л. : ОНТИ, 1936. – 299 с.

68. Исследования в области химии урана [Текст] : сборник статей / под ред. В. И. Спицына. – М. : Моск. хим. ун-т, 1961. – 303 с.

69. Исследования по истории органической химии [Текст] : сб. статей / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; отв. ред. Г. В. Быков. – М. : Наука, 1980. – 279 с.

70. Исследования по теоретической и прикладной химии моря [Текст] / АН СССР, Океанографическая комиссия. – М. : Наука, 1972. – 131 с.

71. Исследования по химии горных пород [Текст] : труды МГИ / МВССО СССР, Московский горный ин-т. – М. : Недра, 1968. – 102 с.

72. История и методология естественных наук [Текст]. Вып. 35 : Философские проблемы химии / МГУ им. М. В. Ломоносова, Секция истории и методологии естествознания Ученого совета по естественным наукам. – М. : Изд-во Моск.ун-та, 1988. – 214 с.

73. Карбоцепные полимеры [Текст] / АН СССР, Журнал "Высокомолекулярные соединения" ; отв. ред. Н. А. Платэ. – М. : Наука, 1977. – 215 с.

74. Катионная полимеризация [Текст] / под ред. П. Плеша ; пер.с англ. канд. хим. наук Е. Б. Людвиг, канд. хим. наук Р. И. Милютинской. – М. : Мир, 1966. – 583 с.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький...
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Херсонський...
Основные элементы техники, технологии, организации и управления на автомобильном транспорте

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Херсонський...
Основные элементы техники, технологии, организации и управления на автомобильном транспорте

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Программа построена с учетом богатейшей историко-философской традиции, а также современных философских и научных антропологических...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconРобоча програма з дисципліни «Макроекономіка» Міністерство освіти...
Робоча програма з дисципліни «Макроекономіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<