Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека




НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека
страница1/6
Дата публикации20.03.2013
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький технічний університет

Бібліотека

«ХІМІЯ»
Рекомендаційний

бібліографічний покажчик літератури

Кривий Ріг

2011
За ініціативою Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії –

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), підтриманої ЮНЕСКО,

Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry).

Ідею його проведення, висунуто представниками Національного комітету російських хіміків, піддержали ряд країн і міжнародна хімічна спільнота.

Одна з історичних причин, саме те, що у 2011 році буде святкуватися століття присудження Нобелівської Премії по хімії Марі Кюрі за відкриття та дослідження полонію та радію.

Бібліотека Криворізького технічного університету підготувала рекомендаційний бібліографічний покажчик з метою ознайомити викладачів, науковців та студентів з науковою, навчальною та науково-популярною літературою з хімії, яка допоможе в навчальному та науковому процесах. Хронологічні рамки літератури, яка включена в покажчик - 1902-2010р.р. видання. Також в бібліографічний покажчик включена література про видатних вчених в галузі хімії.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик складається з двох частин:

Ч. 1 «Наукові та науково-популярні видання»;

Ч. 2 «Навчальні видання».

Кожна частина включає «Іменний покажчик».

Покажчик створено за допомогою системи «УФД/Бібліотека» відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Частина 2.
1. Бессероводородные методы качественного полумикроанализа [Текст] : учеб. для нехим. спец. вузов / под. ред. А. П. Крешкова. – М. : Высш.шк., 1971. – 221 с.

2. Введение в общую химию [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. Х. Карапетьянц, Г. П. Лучинский, В. С. Мастрюков, Н. Е. Хомутов ; под ред. Г. П. Лучинского. – М. : Высш. школа, 1980. – 256 с.

3. Вопросы и задачи органической химии [Текст] : учеб. пособие для химико-технологических спец. вузов / Т. К. Веселовская, И. В. Мачинская, Н. М. Пржиялговская, др ; под ред. Н. Н. Суворова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1988. – 255 с.

4. Загальна та неорганічна хімія [Текст] : практикум : навчальний посібник для вузів / М. С. Слободяник, Н. В. Улько, К. М. Бойко, В. М. Самойленко. – К. : Либідь, 2004. – 333 с.

5. Задачник по общей химии для металлургов [Текст] : для вузов / Б. Г. Коршунов, С. Л. Стефанюк, А. А. Теперова, Л. Г. Титов ; под ред. Б. Г. Коршунова. – М. : Высшая школа, 1977. – 255 с.

6. Исследования в области кремнийорганических соединений: синтез и физико-химические свойства [Текст] : сб. статей. – М. : АН СССР, 1962. – 254 с.

7. История и методология естественных наук [Текст] : сб. статей. Вып. 28 : Химия / МГУ им. М. В. Ломоносова, Секция истории и методологии естествознания Ученого совета по естественным наукам ; редкол. : Д. И. Гордеев (пред. и гл. ред.). – М. : Изд-во Моск.ун-та, 1982. – 228 с.

8. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Ю. Я. Харитонов. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 2003. – 559 с.

Колоїдна хімія з основами фізичної хімії високомолекулярних сполук [Текст] : підручник для вузів / І. О. Усков, В. В. Еременко, С. С. Пелішенко, В. В. Нижник. – К. : Вища школа, 1995. – 142 с.

9. Курс химии [Текст] : в 2 ч. : учеб. для студ. строительных спец. вузов. Ч. 2. – М. : Высшая школа, 1975. – 236 с.

10. Курс химии [Текст] : в качестве учеб. для студ. нехимических вузов. Ч. 1 : Общетеоретеческая / под ред. Г. А. Дмитриева, Г. П. Лучинского, В. И. Семишина. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1972. – 397 с.

11. Курс химии [Текст] : для вузов : в 2 ч. Ч. 2 : Специальная для строительных институтов и факультетов. – М. : Высшая школа, 1968. – 248 с.

12. Курс химии [Текст] : учебник для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 : Специальная для инженерно-эконом. вузов / под ред. А. Б. Здановского. – М. : Высшая школа, 1970. – 246 с.

13. Курс химии [Текст] : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 : Специальная для энергетических вузов / под ред. А. Ф. Алабашева. – М. : Высшая школа, 1969. – 198 с.

14. Курс химии [Текст] : для нехимических вузов : для машиностроит и трансп. вузов. Ч. 2 : Специальная / Г. П. Лучинский, Л. М. Романцева, В. И. Семишин, В. В. Фролев ; под ред.

Г. П. Лучинского, В. И. Семишина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1972. –

215 с.

15. Лабораторный практикум по общей химии. Полумикрометод [Текст] : учеб. пособие для вузов / З. Г. Васильева, А. А. Грановская, Е. П. Макарычева, А. А. Таперова. – 3-е изд. – М. : Химия, 1969. – 304 с.

16. Лабораторные работы по органической химии [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. М. Альбицкая, Х. В. Бальян, О. Ф. Гинзбург, Б. С. Купин ; под ред. О. Ф. Гинзбурга,

А. А. Петрова. – 2-е изд. – М. : Высшая школа, 1970. – 296 с.

17. Общая химия [Текст] : учеб. для нехим. спец. ун-тов / под ред. Е. М. Соколовской,

Л. С. Гузея. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 638 с.

18. Пособие по химии для поступающих в вузы [Текст]. – М. : Издательство Московского

ун-та, 1967. – 322 с.

19. Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии [Текст] : для хим. и хим. технол. специальностей вузоввузов / Р. М. Панич, С. С. Воюцкий, Н. И. Иванова, др ; под ред. С. С. Воюцкого и Р. М. Панич. – М. : Химия, 1974. – 224 с.

20. Практикум по коллоидной химии. Коллоидная химия латексов и поверхностно-активынх веществ [Текст] : учебное пособие для вузов / Р. Э. Неймана, В. Н. Вережников, А. П. Кирдеева, др ; под ред. Р. Э. Неймана. – М. : Высшая школа, 1972. – 176 с.

21. Практикум по неорганической химии [Текст] : учебное пособие для пед. ин-тов / Л. В. Бабич, С. А. Балезин, Ф. Б. Гликина, др. – 4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1991. – 320 с.

22. Практикум по неорганической химии [Текст] : учебное пособие для хим.-технол. спец. вузов / А. Ф. Воробьев, С. И. Дракин, В. М. Лазарев, др ; под ред. А. Ф. Воробьева, С. И. Дракина. – М. : Химия, 1984. – 320 с.

23. Практикум по неорганической химии [Текст] : учебное пособие для химических факультетов ун-тов. – М. : Высшая школа, 1969. – 244 с.

24. Практикум по неорганической химии [Текст] : учебное пособие для ун-тов / под ред.

В. И. Спицина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Моск. ун-та, 1965. – 318 с.

25. Практикум по неорганической химии [Текст] : учебное пособие для студентов фармацевтических фак. – М. : Высшая школа, 1962. – 219 с.

26. Практикум по общей и неорганической химии [Текст] : учеб. пособие для студентов химико-технологических вузов. – М. : Высшая школа, 1969. – 287 с.

27. Практикум по общей и неорганической химии [Текст] : учеб. пособие для студентов химико-технологических вузов / под ред. М. Х. Карапетьянца, С. И. Дракина. – М. : Высшая школа, 1964. – 268 с.

28. Практикум по общей и неорганической химии [Текст] : учеб. пособие для технол. спец. вуз. / С. В. Петров, Н. А. Коротченко, Г. К. Юрченко, В. И. Фролов ; под ред. Н. Н. Павлова, С. В. Петрова. – М. : Высшая школа, 1986. – 296 с.

29. Практикум по общей химии [Текст] : для студентов нехимич. спец-тей с применением полумикрометода / К. Г. Хомяков, Г. П. Хомченко, Н. А. Холлер, др ; под ред. Е. М. Соколовской. – М. : Изд-во ун-та, 1971. – 150 с.

30. Практикум по общей химии [Текст] : в кач-ве учеб. пособия для студ-тов нехимич. спец-тей ун-тов / под ред. Е. М. Соколовской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1973. – 386 с.

31. Практикум по общей химии [Текст] : учеб. для студ-тов нехимич. спец. вузов / под ред. Е. М. Соколовской, О. С. Зайцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1981. – 400 с.

32. Практикум по органической, физической, коллоидной и биологической химии [Текст]. – Алма-Ата : Изд-во АН Каз. ССР, 1962. – 341 с.

33. Практикум по органической химии. Синтез и идентификация органических соединений [Текст] : учеб. пособие для вуз. / О. Ф. Гинзбург, В. С. Завгородний, Л. М. Зубрицкий, Л. А. Павлова. – М. : Высшая школа, 1989. – 317 с.

34. Практикум по химии [Текст] / М. И. Лебедева, Б. И. Исаева, И. А. Анкудимова, Н. А. Володина. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. – 150 с.

35. Практикум по химии и технологии полупроводников [Текст] : учеб. пособие для студентов химических специальностей вузов / В. З. Анохин, Е. Г. Гончаров, Е. П. Кострюкова, др ; под ред. Я. А. Угая. – М. : Высшая школа, 1978. – 192 с.

36. Практикум по химии и физике полимеров [Текст] : учеб. пособие для студентов химико-технолог. специальностей вузов / Е. В. Кузнецов, С. М. Дивгун, Л. А. Бударина, др. – М. : Химия, 1977. – 255 с.

37. Практикум по химии углеводов (моносахариды) [Текст] : в качестве учеб. пособия для студентов ун-тов / под общ. ред. Ю. А. Жданова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1973. – 202 с.

38. Практикум по химии углеводов [Текст] : для ун-тов / Ю. А. Жданов, Г. Н. Дорофеенко, Г. А. Корольченко, Г. В. Богданова ; под общ. ред. Ю. А. Жданова. – М. : Росвузиздат, 1963. – 120 с.

39. Практическое руководство по аналитической химии редких элементов [Текст] / А. И. Бусев, В. Г. Типцова, В. М. Иванов. – М. : Химия, 1966. – 410 с.

40. Расчеты и задачи по коллоидной химии [Текст] : [учебное пособие для электроэнерг. спец. вузов] / В. И. Баранова, Е. Е. Бибибк, Н. М. Кожевникова, В. А. Малов ; под ред.

В. А. Веникова. – М. : Высшая школа, 1989. – 288 с.

41. Руководство к лабораторным работам по общей и неорганической химии [Текст] : учеб. пособие для студ. естеств. фак. вузов / под ред. Ф. Я. Кульба. – Л. : Химия, 1976. – 280 с.

42. Руководство к лабораторным работам по общей химии [Текст] : для нехим. спец. вузов / под общ. ред. А. Ф. Богоявленского. – М. : Высшая школа, 1972. – 190 с.

43. Руководство к практическим занятиям по неорганической химии [Текст] : учеб. пособие для студ. химич. фак. ун-тов / под ред. Г. Г. Девятых. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1964. – 282 с.

44. Руководство к практическим работам по коллоидной химии [Текст] : учеб. пособие для ун-тов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ; Л. : Химия, 1964. – 330 с.

45. Сборник вопросов и задач по аналитической химии [Текст] : учеб. пособие для студ. хим.-технол. спец. вузов / В. П. Васильев, В. Е. Калинина, В. Е. Кочергина, др ; под ред. В. П. Васильева. – М. : Высшая школа, 1976. – 216 с.

46. Сборник задач и упражнений по органической химии [Текст] : учеб. пособ. для гос. ун-тов / А. П. Терентьев, М. С. Эвентова, А. Н. Кост, др. – М. : Изд. Моск. ун-та, 1951. – 216 с.

47. Сборник упражнений и усложненных задач с решениями по химии [Текст] / Т. П. Адамович, Г. И. Васильева, Г. А. Попкович, А. Р. Улазова. – 3-е изд., перераб. – Минск : Вышейшая школа, 1979. – 254 с.

48. Сборник упражнений и усложненных задач с решениями по химии [Текст]. – Минск : Вышейшая школа, 1970. – 159 с.

49. Сборник упражнений по оганической химии [Текст] / под общ. ред. Ю. С. Залькинда. –

2-е изд., испр. и доп. – Л. : Химтеорет, 1938. – 351 с.

50. Сборник упражнений по оганической химии [Текст] / под общ. ред. Ю. С. Залькинда. – Л. : Госхимтехиздат, 1934. – 297 с.

51. Сборник упражнений по органической химии [Текст] / под общ. ред. Ю. С. Залькинда. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Химтеорет, 1938. – 351 с.

52. Сборник упражнений по оганической химии [Текст] : учеб. пособие для нехим. спец. вузов / В. И. Векслер, Н. Н. Мельтева, В. Н. Михайлова, З. Я. Хавин ; под ред. В. И. Векслера, З. Я. Хавина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1979. – 216 с.

53. Физическая и коллоидная химия [Текст] : сб. задач и упражнений / Г. В. Иллювиева, А. Б. Липин, Осолодков, др. – Л. : [б. и.], 1973. – 131 с.

54. Химия [Текст] : курс для средней школы / пер. с англ. К. Н. Семененко ; под ред.

Г. Д. Вовченко. – М. : Мир, 1967. – 675 с.

55. Хімія: задачі, вправи, тести [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Каличак, В. В. Кінжибало, Б. Я. Котур, др. – Львів : Світ, 2001. – 176 с.

56. Химия [Текст] : пособ. для самоподготовки поступающим в вузы / Н. И. Михайличенко, М. Н. Заяц, Т. А. Митрофанова, Г. И. Жолоб ; под общ. ред. Н. И. Михайличенко. – К. : Вища школа, 1985. – 175 с.

57. Химия горных пород и процессов [Текст] : учеб. пособ. Вып. 1 / А. Н. Александрова, М. А. Менковский, Н. Г. Пальянц, др. – М. : [б. и.], 1974. – 194 с.

58. Химия и технология редких и рассеянных элементов [Текст] : учеб. пособие для химико-технол. спец. вузов. Ч. 1 / под ред. К. А. Большакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1976. – 368 с.

59. Химия и технология редких и рассеянных элементов [Текст] : учеб. пособие для химико-технол. спец. вузов. Ч. 2 / под ред. К. А. Большакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1976. – 360 с.

60. Химия и технология редких и рассеянных элементов [Текст] : учеб. пособие для химико-технол. вузов. Т. 1 : Химия редких и рассеянных элементов / под ред. К. А. Большакова. – М. : Высшая школа, 1965. – 348 с.

61. Химия и технология редких и рассеянных элементов [Текст] : для химико-технол. вузов. Т. 2 : Химия редких и рассеянных элементов / под ред. К. А. Большакова. – М. : Высшая школа, 1969. – 639 с.

62. Химия и технология редких и рассеянных элементов [Текст] : учеб. пособие для студ. химико-технол. спец. вузов. Ч. 3 / П. С. Киндяков, Б. Г. Коршунов, П. И. Федоров, др ; под ред. К. А. Большакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1969. – 639 с.

63. Хімія та екологія атмосфери [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Федишин, Б. В. Борисюк, М. В. Вовк, інш ; за ред. Б. М. Федишина. – К. : Алерта, 2003. – 272 с.

64. Химия, физика и металлургия [Текст] : учеб. пособ. для техн. вузов : тексты, комментарий, упражнения и словарь / сост. А. Г. Савинский. – 2-е изд. – М. : Высшая школа, 1962. – 200 с.


А

65. Абкин, Г. Л. Задачи и упражнения по общей химии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. Л. Абкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1971. – 264 с.

66. Абудеева, Е. А. Химия [Текст] : для студентов-иностранцев / Е. А. Абудеева, Н. В. Агарева, А. А. Рыбникова. – М. : Изд-во МГУ, 1972. – 240 с.

67. Агафонова, Е. И. Практикум по физической и коллоидной химии [Текст] : учеб. пособие для техн. / Е. И. Агафонова, П. Г. Карпенко, Л. В. Рябинина. – М. : Высшая школа, 1985. –

167 с.

68. Агрономов, А. Е. Избранные главы органической химии [Текст] : учебное пособие для ун-тов / А. Е. Агрономов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Химия, 1990. – 560 с.

69. Агрономов, А. Е. Лабораторные работы в органическом практикуме [Текст] / А. Е. Агрономов, Ю. С. Шабаров. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1971. – 229 с.

70. Алексеев, В. Н. Курс аналитической химии [Текст] : для нехим. специальностей техникумов / В. Н. Алексеев. – 6-е изд. – М. : Госхимиздат, 1958. – 436 с.

71. Алексеев, В. Н. Курс аналитической химии [Текст] : учеб. пособие для нехим. техникумов / В. Н. Алексеев. – 4-е изд. – М. ; Л. : Госхимиздат, 1952. – 406 с.

72. Алексеев, В. Н. Курс аналитической химии [Текст] : учеб. пособие для нехим. техникумов / В. Н. Алексеев. – 2-е изд. – М. ; Л. : Госхимиздат, 1949. – 370 с.

73. Алексеев, В. Н. Курс качественного химического полумикроанализа [Текст] : для нехим. специальностей вузов / В. Н. Алексеев. – 4-е изд. – М. : Госхимиздат, 1962. – 584 с.

74. Алексеевский, В. Н. Курс качественного химического полумикроанализа [Текст] : учебное пособие для нехимических вузов / В. Н. Алексеевский. – 2-е изд. – М. ; Л. : Госхимиздат, 1952. – 500 с.

75. Алексеевский, Е. В. Краткое руководство по аналитической химии боевых ОВ [Текст] / Е. В. Алексеевский. – Л. : Госхимтехиздат, 1933. – 92 с.

76. Алесковский, В. Б. Химия твердых веществ [Текст] : учеб. пособие для хим. специальностей вузов / В. Б. Алесковский. – М. : Высшая школа, 1978. – 255 с.

77. Альбицкая, В. М. Лабораторные работы по органической химии [Текст] : учебное пособие для студентов химико-технологич.спец.вузов / В. М. Альбицкая, Х. В. Бальян, О. Ф. Гинзбург ; под ред. О. Ф. Гинзбурга, А. А. Петрова. – 3-е изд. – М. : Высш.школа, 1974. – 286 с.

78. Альбицкая, В. М. Лабораторные работы по органической химии [Текст] : для химико-технологич. спец. вузов / В. М. Альбицкая, О. Ф. Гинзбург ; под ред. О. Ф. Гинзбурга. – М. : Высшая школа, 1967. – 295 с.

79. Альбицкая, В. М. Задачи и упражнения по органической химии [Текст] : учебн. пособие для студ. химико-технол. спец. вузов / В. М. Альбицкая, В. И. Серкова ; под ред.

А. А. Петрова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1983. – 207 с.

80. Альбицкая, В. М. Задачи и упражнения по органической химии [Текст] : для хим.-технол. специальностей вузов / В. М. Альбицкая, В. И. Серкова ; под ред. А. А. Петрова. – 2-е изд., перераб., доп. – М. : Высшая школа, 1973. – 206 с.

81. Артеменко, А. И. Органическая химия [Текст] : учебник для строит. спец. вузов / А. И. Артеменко. – М. : Высшая школа, 1987. – 430 с.

82. Артеменко, А. И. Органическая химия [Текст] : учебник для строит. спец. вузов / А. И. Артеменко. – М. : Высшая школа, 1980. – 440 с.

83. Артеменко, А. И. Практикум по органической химии [Текст] / А. И. Артеменко, И. В. Тикунова, Е. К. Ануфриев. – М. : Высшая школа, 1983. – 208 с.

84. Артеменко, А. И. Практикум по органической химии [Текст] : учебное пособие / А. И. Артеменко, И. В. Тикунова, Е. К. Ануфриев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1991. – 175с.

85. Астахов, А. И. Химия [Текст] : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / А. И. Астахов. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1982. – 296 с.

86. Астахов, А. И. Химия [Текст] : учеб. для уч-ся сред. спец. учеб. заведений / А. И. Астахов, А. И. Касьянов. – 5-е изд., перераб. – К. : Вища школа, 1988. – 302 с.

87. Афанасьев, С. К. Аналитическая химия [Текст] : руководство к лабораторным работам по качественному анализу / С. К. Афанасьев, В. Ф. Смачная. – Л. : [б. и.], 1970. – 55 с.

88. Афонский, С. И. Физическая и коллоидная химия [Текст] : учеб. для вет. вузов и фак. / С. И. Афонский. – М. : Сов. наука, 1954. – 268 с.

89. Ахметов, Б. В. Физическая и коллоидная химия [Текст] : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Б. В. Ахметов, Ю. П. Новиченко, В. И. Чапурин. – Л. : Химия, 1986. – 319 с.

90. Ахназарова, С. Л. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии [Текст] : учебн. пособие для студентов химико-техн. специальностей вузов / С. Л. Ахназарова, В. В. Кафаров. – М. : Высшая школа, 1978. – 320 с.

91. Ахумов, Е. И. Курс химии [Текст] : для нехим. вузов : в 2 частях. Ч. 1 : Общетеоретическая / Е. И. Ахумов, Г. А. Дмитриев, В. А. Киреев. – 2-е изд., исправ. – М. : Высшая школа, 1971. – 398 с.
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький...
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Херсонський...
Основные элементы техники, технологии, организации и управления на автомобильном транспорте

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Херсонський...
Основные элементы техники, технологии, организации и управления на автомобильном транспорте

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Программа построена с учетом богатейшей историко-философской традиции, а также современных философских и научных антропологических...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека iconРобоча програма з дисципліни «Макроекономіка» Міністерство освіти...
Робоча програма з дисципліни «Макроекономіка» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<