На уроках хімії в 9 класі
Скачать 151.24 Kb.
НазваниеНа уроках хімії в 9 класі
Дата публикации23.03.2014
Размер151.24 Kb.
ТипУрок
uchebilka.ru > Химия > Урок
Використання тестових експрес-завдань

на уроках хімії в 9 класі.
Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів є обов'язковим компонентом кожного уроку. Вони мають місце на всіх етапах процесу навчання й розглядаються як система, яка забезпечує  структурування змісту навчального матеріалу, добір форм, прийомів і методів навчання відповідно до цих особливостей, розробку спеціальних навчальних завдань. Вдосконалення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках є проблемою, над якою має постійно працювати кожен вчитель. Актуальність  цієї проблеми полягає в широкому використанні в даний час тестів і тестових завдань для виявлення результатів навчання, що пояснюється об'єктивними причинами, пов'язаними з модернізацією і зміною напрямків розвитку сучасної освіти в Україні, запровадженням зовнішнього незалежного оцінювання. 

Введення тестового контролю під час навчання істотно підвищує мотивацію навчання і зацікавленість учнів. Тестові завдання зручно використовувати на будь-яких етапах уроку. Вчитель має змогу перевіряти рівень засвоєння основних навчальних елементів даного курсу, визначати прогалини в знаннях, визначати завдання для продуктивної самоосвіти та планування етапу уроку корекції знань.

Сучасні вимоги до змісту та обсягу навчального матеріалу на уроці потребують високого темпу роботи, що ускладнює контроль за рівнем засвоєння навчального матеріалу. Рішенням цієї проблеми є використання на уроках експрес-тестів.

Приводжу приклади тестів, які використовую на уроках хімії в

9 класі. Бланки з завданнями готую перед початком уроку. Учням легше відповідати на тест у самому тесті. Таким чином економиться значна частина часу на уроці. Відсутні частини тверджень і т. п. можуть уписуватися безпосередньо в бланки тесту.

Оцінювання тестів дуже просте. Одна правильна відповідь - один бал. Таким чином перевіряти тести може вчитель або використовувати форму взаємоперевірки безпосередньо на уроці.

Використання системи експрес-контролю знань учнів дозволяє підвищити рівень підготовки учнів до кожного уроку.


Экспресс-опрос по теме «Химические реакции. ОВР» 9 класс Вариант 1
^ Содержание вопроса

Варианты ответа

1

Вещества, образующиеся в результате реакции, называются

реагенты

Реактивы


элементы

Продукты


2

Схема реакции А +ВС →В + АС соответствует типу


обмена

Соединения


замещения

Разложения


3

Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции:Н24 а) Mg + Н24

б) Mg б) Mg О +Н2О →

в) Н2О + SО3

г) Mg О + SО3А) Н24

Б) Mg SО4

В) Mg (ОН)2

Г) Mg SО4+ Н2

4

Реакции, идущие с изменением степени окисления , называются

окислительными

Восстановительными


обменными

окислительно-восстановительными

5

Химический элемент, отдающий электроны, в процессе реакции называется

восстановитель

Окислитель


реагент

Катализатор


6

Процесс принятия электронов химическим элементом называется

окисление

Нейтрализация


восстановление

Присоединение


7

Распредели химические элементы в порядке возрастания электроотрицательности

Si

S


Cl

Mg


8

Сумма степеней окисления в молекуле

Всегда положительная

Равна нулю


Равна валентности

Не изменяется


9

Найди вещество степень окисления которого равна нулю

Н2О

3


CaS

Н2


10

Выбери соединение, в котором степень окисления хлора наибольшая

HCl

Cl2


Cl2O3

HClO3


11

Процесс P0 … →P-3

Допиши количество электронов

окисление

Восстановление


Экспресс-опрос по теме «Химические реакции. ОВР» 9 класс Вариант 2
^ Содержание вопроса

Варианты ответа

1

Вещества, вступающие в химическую реакцию, называются

реагенты

Реактивы


элементы

Продукты


2

Схема реакции АВ +СД →АД+ С В соответствует типу


обмена

Соединения


замещения

Разложения


3

Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции:

а) Mg +

Н24 а) Ва+ Н2 СО3

б) Mg б) ВаО +Н2О →

в) Н2О + СО2

г) ВаО + СО2А) Н2 СО3

Б) ВаСО3

В) Ва(ОН)2

Г) ВаСО3+ Н2

4

Для окислительно-восстановительных реакций характерно

Образование оксидов

изменение степени окисления элементов

Восстановление реагентов

Окисление реагентов

5

Химический элемент, принимающий электроны, в процессе реакции называется

восстановитель

Окислитель


реагент

Катализатор


6

Процесс отдачи электронов химическим элементом называется

окисление

Нейтрализация


восстановление

Присоединение


7

Распредели химические элементы в порядке возрастания электроотрицательности

Li

O


C

F


8

Cтепень окисления металлов

Всегда положительная

Равна нулю


Равна валентности

Не изменяется


9

Найди вещество степень окисления которого равна нулю

О2

3


NaCl

Н2S


10

Выбери соединение, в котором степень окисления хлора наименьшая

Cl2

ZnCl2


Cl2O5

HClO4


11

Процесс Al0 … →Al+3

Допиши количество электронов

окисление

восстановление

Экспресс-опрос по теме «Органическая химия» 9 класс

Вариант 1^ Содержание вопроса

Варианты ответа

1

Органическая химия изучает соединения

Содержащиеся только в живых организмах

Химического элемента Гидрогена


Химического элемента Карбона

Встречающиеся в природе


2

Выбери элементы - органогены

Н

В


Mg

С


3

Запишите формулу молекулы метана


Молекулярную


Структурную

4

Карбон в органических веществах имеет валентность

ІІ

ІІІ


IV

VI


5

Выбери правильные утверждения для органических веществ

В природе их не более двух тысяч

Состоят из ограниченного количества атомов

Разлагаются при высоких температурах

Содержат только ковалентные связи

6

Структурные формулы показывают

Количество атомов в молекуле

Качественный состав

органического вещества

Порядок соединения атомов в молекуле

Свойства вещества

7

Выберите физические свойства метана

Тяжелее воздуха в 2 раза

Хорошо растворимый в воде

Газ без цвета и запаха

Основной компонент природного газа

8

Изменение формы электронных облаков в молекуле метана

модификация

Адаптация


гибридизация

Выравнивание


9

Молекула метана в пространстве имеет форму
10

Запишите реакцию горения метана
Экспресс-опрос по теме «Органическая химия» 9 класс

Вариант 1^ Содержание вопроса

Варианты ответа

1

Органическая химия изучает соединения

Содержащиеся только в живых организмах

Химического элемента Гидрогена


Химического элемента Карбона

Встречающиеся в природе


2

Выбери элементы - органогены

Н

В


Mg

С


3Запишите формулу молекулы метана


Молекулярную


Структурную

4

Карбон в органических веществах имеет валентность

ІІ

ІІІ


IV

VI


5

Выбери правильные утверждения для органических веществ

В природе их не более двух тысяч

Состоят из ограниченного количества атомов

Разлагаются при высоких температурах

Содержат только ковалентные связи

6

Структурные формулы показывают

Количество атомов в молекуле

Качественный состав

органического вещества

Порядок соединения атомов в молекуле

Свойства вещества

7

Выберите физические свойства метана

Тяжелее воздуха в 2 раза

Хорошо растворимый в воде

Газ без цвета и запаха

Основной компонент природного газа

8

Изменение формы электронных облаков в молекуле метана

модификация

Адаптация


гибридизация

Выравнивание


9

Молекула метана в пространстве имеет форму
10

Запишите реакцию горения метана
Экспресс-опрос по теме «Предельные углеводороды» 9 класс

Вариант 1


^ Содержание вопроса

Варианты ответа

1

Запишите общую формулу гомологического ряда алканов
2

Запишите формулу шестого представителя ряда алканов

молекулярную


структурную

3

Международное название алканов образуется с помощью суффикса
4

Расположите алканы в порядке возрастания количества атомов карбона

бутан

Пропан


октан

Этан


5

Гомологи отличаются

Качественным составом

Порядком соединения атомов в молекуле

химическими свойствами

Количественным составом

6

Установите соответствие

С2Н6

С5Н12

С3Н8

С9Н20

Пентан

Нонан

Этан

Пропан

7

При горении углеводородов образуются …
8

Реакция галагенирования относится к типу

разложение

Замещение


соединение

Обмен


9

Продукт полного хлорирования метана

СН4

СН2Сl2


СН3Сl

ССl4


10

Допишите реакции

А) СН4 → … + …

Б) С2Н6 + F2 → … + ….


Экспресс-опрос по теме «Предельные углеводороды» 9 класс

Вариант 2^ Содержание вопроса

Варианты ответа

1

Запишите общую формулу гомологического ряда предельных углеводородов
2

Запишите формулу седьмого представителя ряда алканов

молекулярную


структурную

3

Международное название алканов образуется с помощью суффикса
4

Расположите алканы в порядке возрастания длины углеродной цепи

пропан

Пентан


гептан

Этан


5

Гомологи сходны

Качественным составом

Порядком соединения атомов в молекуле

химическими свойствами

Количественным составом

6

Установите соответствие

С2Н6

С4Н10

С3Н8

С10Н22

Бутан

Этан

Декан

Пропан

7

При горении углеводородов образуются …
8

Реакция галагенирования относится к типу

разложение

Замещение


соединение

Обмен


9

Продукт первой стадии хлорирования метана

СН4

СН2Сl2


СН3Сl

ССl4


10

Допишите реакции

А) С2Н6 → … + …

Б) СН4 + F2 → … + ….


Экспресс-опрос по теме «Органическая химия» 9 класс

Вариант 1
^ Содержание вопроса

Варианты ответов

1

Выберите характеристики, справедливые для карбоновых кислот

Функциональные соединения

Оксигенсодержащие соединения

Неорганические соединения

Ароматические соединения

2

Карбоновые кислоты содержат группу

гидроксильную


карбоксильную

карбонильную

Пептидную


3

Выберите формулы кислот, входящих в состав твердых жиров

олеиновая

Уксусная


пальмитиновая

Стеариновая


4

Укажите вещества, необходимые для получения жиров

Уксусная кислота и этанол

Этанол и глицерол

Стеариновая кислота и этанол

Олеиновая кислота и глицерол

5

Выберите верные характеристики крахмала


Волокнистое вещество

Хорошо растворимый в воде

Природный полимер

Белый порошок


6

Установите соответствие

С6Н12О6

6Н10 О5)n

СН3СООН

С12Н22О11

Сахароза

Уксусная кислота

Глюкоза

крахмал

7

В природе глюкоза образуется в процессе ..

Запишите реакцию. Укажите условие ее протекания.
8

Выберите продукты спиртового брожения глюкозы

С6Н12О6 + О2

С2Н5ОН + СО2


СО22О

6Н10 О5)n


9

Установите правильную последовательность процессов в производстве сахара

Обработка горячею водою

Пропускают углекислый газ

Обработка сернистым газом

Обработка известковым молоком

10

Допишите реакции

А) СН3СООН + NaOH → ….

Б) глицерол + пальмитиновая кислота → ….


Экспресс-опрос по теме «Органическая химия» 9 класс

Вариант 2

Содержание вопроса

Варианты ответов

1

Выберите характеристики, справедливые для углеводов

Непредельные соединения

Оксигенсодержащие соединения

Органические соединения

Ароматические соединения

2

Глицерол содержит группу

гидроксильную


карбоксильную

карбонильную

Пептидную


3

Выберите формулы кислот, входящих в состав жидких жиров

олеиновая

Уксусная


ленолевая

Стеариновая


4

Укажите вещества, необходимые для получения сложных эфиров

Уксусная кислота и этанол

Этанол и глицерол

Пропан и этанол

Олеиновая кислота и глицерол

5

Выберите верные характеристики целлюлозы


Волокнистое вещество

Хорошо растворимый в воде

Природный полимер

Белый порошок


6

Установите соответствие

С6Н12О6

6Н10 О5)n

СН3СООН

С12Н22О11

Сахароза

Уксусная кислота

Глюкоза

крахмал

7

Запишите реакцию спиртового брожения глюкозы. Укажите условие ее протекания.
8

Выберите продукты фотосинтеза.Поясните его значение в природе.

С6Н12О6 + О2

С2Н5ОН + СО2


СО22О

6Н10 О5)n


9

Установите правильную последовательность процессов в производстве сахара

Обработка горячею водою

Пропускают углекислый газ

Обработка сернистым газом

Обработка известковым молоком

10

Допишите реакции

А) СН3СООН + Na2СО3 → ….

Б) глицерол + стеариновая кислота → ….


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

На уроках хімії в 9 класі iconТема уроку
В класі 25 учнів (13 хлопчиків та 12 дівчаток). У класі один учень вчиться на високому рівні, 12 – на достатньому, 12 учнів мають...

На уроках хімії в 9 класі iconСидоренко Тетяна Омелянівна Креативна освіта на уроках хімії
В суспільстві виникає потреба в особистостях, здатних до самореалізації, до саморозвитку, в людях, які мають нестандартне мислення,...

На уроках хімії в 9 класі iconПланування уроків фізичної культури у 2 класі
Правила особистої гігієни. Правила безпеки занять. Шикування класу в одну шеренгу, повторення організуючих вправ, вивчених у 1 класі....

На уроках хімії в 9 класі iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії. Головна...
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...

На уроках хімії в 9 класі iconУроках литературы
...

На уроках хімії в 9 класі iconУроках математики
«Культура как фактор формирования здоровьесберегающей среды на уроках математики»

На уроках хімії в 9 класі iconУроках математики или математический физкультдиктант
На уроках математики учащиеся устают не только физически но и психологически. Поэтому необходимо переключать их внимание от одного...

На уроках хімії в 9 класі iconВода растворитель. Превращение воды
Да, мы не только на уроках я и Украина говорили с вами о воде и на уроках основ здоровья и внеклассном чтении мы затрагивали эту...

На уроках хімії в 9 класі iconУроках географии. 2 слайд
Приветствие. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут… я работаю над темой: «использование приемов технологии «развитие критического...

На уроках хімії в 9 класі iconУроках английского языка. Образовательные задачи
Обобщить страноведческие знания учащихся, полученные на уроках английского языка

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<