Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология
НазваниеПервая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология
страница3/16
Дата публикации26.02.2013
Размер1.96 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

ВИКОРИСТАННЯ ОЧИЩЕНИХ ВІД РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ – ДИНАМІКА ПРОТЕОМУ НАСІННЯ ЛЬОНУ ПРОТЯГОМ РОЗВИТКУ

Данченко М., Клубіцова К., Рашидов Н., Сакада В., Хайдух М. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ, м. Київ, Україна; Інститут генетики та біотехнології рослин САН, м. Київ, Україна 67ЗАСТОСУВАННЯ CUDA-ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ПРОЦЕСУ ЛІГАНД-БІЛКОВОГО ДОКІНГУ

^ Демчук О.М., Карпов П.А., Блюм Я.Б. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 68
БІОІНФОРМАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛКІВ, АСОЦІЙОВАНИХ З МІКРОТРУБОЧКАМИ ВИЩИХ РОСЛИН ТА АНАЛІЗ ЇХ ПОДІБНОСТІ

Пидюра М.О., Карпов П.А. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 69

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КІНАЗИ РИБОСОМНОГО БІЛКУ S6 ТА НОВОГО БІЛКА-ПАРТНЕРА - TDRD7 З ВИКОРИСТАННЯМ БІОІНФОРМАТИЧНОГО ТА МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ

Скороход О., Немазаний І., Панасюк Г., Філоненко В., Гут І. Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ, Україна; Університет Коледжу Лондон, відділ структурної та молекулярної біології, м. Лондон, Великобританія 70
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО БИОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА СЕРИН-ТРЕОНИН СПЕЦИФИЧНЫХ ПРОТЕИНФОСФАТАЗ ИЗ ЖИВОТНЫХ И ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

^ Самофалова Д.А., Карпов П.А., Блюм Я.Б. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 71
ПОИСК И ПРЕДСКАЗАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ВЕРОЯТНЫХ ПАРТНЕРОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ ГОМОЛОГОВ ПРОТЕИНКИНАЗЫ DYRK1A

Кораблев М.Д., Карпов П.А., Раевский А.В., Блюм Я.Б. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 73
Генетическая инженерия и биотехнология растений
ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯЧМЕНЮ ГЕНОМ ЛАКТОФЕРИНУ ЛЮДИНИ

^ Танасієнко І.В., Ісаєнков С.В., Галкіна В.С., Ємець А.І. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 74
Вивчення вірусостійкості трансгенних рослин цикорію Cichorium intybus L.

Потрохов А.О., Кваско О.Ю., Матвєєва Н.А. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ, Україна 75
КAЛЛУСНЫЕ КУЛЬТУРЫ FATSHEDERA LIZEI – ПРОДУЦЕНТЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Ширина А.О., Чмелева С.И. Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь, Украина 76

^

антимітотична та гербіцидна активність нових похідних 2,4- та 2,6-динітроанілінів

Ожерєдов С.П., Ємець А.І. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 77СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА ТА СРІБЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ФІТОЕКСТРАКТІВ

^ Пірко Я.В., Даниленко I., Литвин О., Смертенко П.С., Блюм Я.Б. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна; Інститут фiзики напiвпровiдникiв імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, Україна 78
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ ВЕРБИ ПРУТОВИДНОЇ

(SALIX VIMINALIS L.) ДО УМОВ IN VIVO

Чорнобров О. Ю., Клюваденко А. А., Мельничук М.Д. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 79
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ можливості переносу генів від ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОГО ріпаку до ДИКИХ РОДИЧІВ З родини Brassicaceae

Пірко Н.М., Пірко Я.В., Ожерєдов С.П., Тимошенко А.В., Штойна Ю.Я., Осипенкова О.Л., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м.Київ, Україна 81
РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА РЕГЕНЕРАЦИИ IN VITRO РАСТЕНИЙ SPINACIA OLERACEA КАК ПОДГОТОВКА К AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДОВАННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЕКТИВНОГО ГЕНА УСТОЙЧИВОСТИ К ФОСФИНОТРИЦИНУ

^ Баглай А.Ю., Синдаровская Я.Р., Шелудько Ю.В. Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, г. Киев, Украина 82
ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ЗА ДОПОМОГОЮ БІОЛОГІЧНИХ МОЛЕКУЛ З МЕТОЮ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИН

^ Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 83
ПОВЫШЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ CRY-ГЕНАМИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Жук В.П., Емец А.И. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 84
РЕГУЛЮВАННЯ МОРФОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У ЕКСПЛАНТІВ AMELANCHIER OVALIS MЕDIK. В КУЛЬТУРІ IN VITRO

Андрієнко О.Д., Колдар Л.А., Небиков М.В. Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань, Україна ^ 85
РОСТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР CLEMATIS VITALBA НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ, СОДЕРЖАЩИХ СЕЛЕН

Заяц А.Ю., Сидякин А. И., Теплицкая Л.М. ^ Таврический национальный университет имени Вернадского, г. Симферополь, Україна 86
СТЕРИЛІЗАЦІЯ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ЕТАП РОЗМНОЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CORYLUS L. В КУЛЬТУРІ IN VITRO,

Сергієнко Н. В. Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань, Україна 87
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ SORBUS DOMESTICA L.

Цимбал О.М. Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань, Україна 88
РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (Beta vulgaris L.) СИНТЕТИЧЕСКИМИ Cry-ГЕНАМИ

Сивура В.В., Литвин Д.И., Курило В., Емец А.И. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 89


ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПАЛЬЧАТОГО ПРОСА E. CORACANА (L.)

Баер Г.Я., Емец А.И., Блюм Я.Б. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 90
Пищевая и промышленная биотехнология
Базидіальні гриби − основа для створення функціональних продуктів

^ Круподьорова Т.А. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 91
ПРОМИСЛОВІ ПРОДУЦЕНТИ ЛІЗИНУ – АУКСОТРОФНІ МУТАНТИ

Андріяш Г.С., Бейко Н.Є., Заболотна Г.М., Тігунова О.О., Ткаченко А.Ф., Шульга С.М. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 92
ОПТИМІЗАЦІЯ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ШТАМУ 167 ^ AGROCYBE AEGERITA ПРОДУЦЕНТА ПЕРОКСИДАЗИ

Волошко Т.Є., Федотов О.В. Донецький національний університет, м. Донецьк, Україна 93
ІНДУКЦІЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ШТАМУ 167 ^ AGROCYBE AEGERITA (BRIG.) FAYOD.

Чайка О.В., Федотов О.В. Донецький національний університет, м. Донецьк, Україна 94
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ МІКРОБНОГО ПОХОДЖЕННЯ – НОВІ АНТИФІТОПАТОГЕННІ ПРЕПАРАТИ

^ Конон А.Д., Софілканич А.П., Скочко А.Б., Монастерецька І.О., Пирог Т.П. Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна 95
ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОРАЗРУШАЮЩИХ БАКТЕРИЙ ИЗ СУБСТРАТОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Соколовская Е.А., Отурина И. П., Ржевская В.С. ^ Таврический национальный университет имени. В.И. Вернадского, г. Симферополь, АР Крым 96
ПІДВИЩЕННЯ БІОСИНТЕТИЧНОЇ ЗДАТНОСТІ ПРОДУЦЕНТУ ТРЕОНІНУ

Тігунова О.О., Андріяш Г.С., Бейко Н.Є., Ткаченко А.Ф., Хоменко А.І., Шульга С.М.

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 97
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОДУКТИ МОЛОЧНОГО ТИПУ НА ОСНОВІ СОЇ

Забейда О.Ф., Бурушкіна Т.М., Ратушняк В.В., Бережницька Т.Г. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 98
КУЛЬТИВУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ГРИБІВ НА СУБСТРАТІ З ХЛІБНОЇ КРИХТИ В ЯКОСТІ ОСНОВИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ

Іванова Т.С., Антоненко Л.А., Мегалінська А.П. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна; Національний технічний університет України „КПІ”, м. Київ, Україна; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна 99


ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ПЛОДОВ НЕКТАРИНА

Корнильев Г.В. Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Никита, Украина 100
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Подзноева З.Л. РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь, Украина 101
ХЕМОТИПЫ ЛЬНА КУЛЬТУРНОГО (LINUM USITATISSIMUM L.) В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

^ Вакула С.И., Анисимова Н.В., Феськова Е.В. ГНУ Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь; УО «Белорусский государственный технологический университет», г. Минск, Бєларусь 102
СУБСТРАТ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ СИНБІОТИКІВ

Кривошалик М.О., Путієнко Р.В., Настояща Н.І., Лич І.В. Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна; ДП «Центр імунобіологічних препаратів», м. Київ, Україна 103

^ АНТИБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОМАСИ І КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА CORIOLUS VERSICOLOR QUEL

Антоненко Л.О., Клечак І.Р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 104
Растительные ресурсы для биотоплива
БІОДИЗЕЛЬ З МІКРОВОДОРОСТЕЙ: досягнення ТА ПЕРСПЕКТИВИ

^ Корховий В.І., Царенко П.М., Борисова О.В., Блюм Я.Б.

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна; Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 105
^ Сироп из сока сахарного сорго как сырье для производства биоэтанола в Украине

Володько А.И., Лантух Г.В., Цыганков С.П. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 106
ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO И РАЗРАБОТКА МЕТОДА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫЖИКА ПОСЕВНОГО (CAMELINA SATIVA)

Бойчук Ю.Н., Шиша Е.Н., Емец А.И., Исаенков С.В., Блюм Я.Б. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 107
Енергетичні рослини для виробництва твердого біопалива в умовах степу України

Жаворонкова Т.Ю. Донецький ботанічний сад НАН України, м. Донецьк, Україна 108
БИОКОНВЕРСИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ В ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕННЫЕ ПРОДУКТЫ – ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

^ Конон А.Д., Хомяк Д.И., Покора К.А., Гриценко Н.А., Пирог Т.П. Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина 109
Клеточная биология растений
СТРУКТУРА ИНТЕРФАЗНЫХ ЯДЕР И ТОПОЛОГИЯ РЕПЛИЦИРУЮЩЕГОСЯ ХРОМАТИНА У РАСТЕНИЙ

^ Шеваль Е.В.

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Важной характеристикой структуры генома является последовательность репликации различных фракций хроматина, а также пространственная топология реплицирующегося хроматина. Для всех исследованных животных эти параметры практически одинаковы, что, по-видимому, связано со сходной структурной организацией интерфазных ядер. Однако для растений с разным размером генома показана различная организация интерфазных ядер. Для ядер с маленьким геномом характерно наличие в ядрах небольшого количества конденсированного хроматина, собранного в округлые блоки – хромоцентры. Ядра растений с большим геномом содержат значительное количество конденсированного хроматина, образующего толстые нитчатые структуры – хромонемы. Можно ожидать разной организации и топологии реплицирующегося хроматина в этих двух крайних системах. В работе исследована топология реплицирующегося хроматина с ядрах и хромосомах двух видов растений с маленьким (Lycopersicon esculentum) и большим (Nigella damascenа) геномом. Для экспериментов был использован новый метод выявления реплицирующегося хроматина на полутонких срезах. Увеличение генома ведет к усложнению картины организации и топологии реплицирующегося хроматина, хотя это не сопровождается появлением каких-либо принципиально новых структур. Данные обсуждаются в свете основных актуальных теорий о механизмах эволюции генома растений.

Клеточная биология растений
ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ МИКРОТРУБОЧЕК В РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ

^ Шеремет Я.А.*, Емец А.И., Блюм Я.Б.

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, ул. Осиповского 2а, г.Киев, 04123, Украина; *e-mail: yarasheremet@gmail.com
Микротрубочки являются обязательным универсальным структурным элементом эукариотических клеток. Ранее нами было установлено, что растительный α- и β-тубулин, основной компонент микротрубочек, подвергается фосфорилированию как по остаткам серина/треонина (Blume et al., 1997), так и по остаткам тирозина (Blume et al., 2008). Поскольку микротрубочки являются ключевыми компонентами растительной клетки, которые вовлечены в регулирование ее деления, роста и дифференциации, на сегодняшний день актуальным вопросом остается исследование роли разных типов серин/треониновых протеинкиназ и тирозинкиназ, а также протеинфосфатаз в регуляции фосфорилирования белков микротрубочек и определение функциональных особенностей данной модификации в растительной клетке, а также идентификация специфических протеинкиназ, способных катализировать фосфорилирование тубулина у растений.

В работе исследовано влияние разных концентраций ингибиторов серин/треониновых протеинкиназ (циклин-зависимых протеинкиназ (оломоуцин), Са²⁺-кальмодулин-зависимых протеинкиназ (W7) и протеинкиназы С (стауроспорин, Н7) и протеинфосфатаз (окадаиновая кислота), а также тирозинкиназ (гербимицин А, генестеин, тирфостин AG18) и тирозинфосфатаз (ортованадат натрия) на прохождение митоза клетками синхронизированной суспензионной культурой табака BY-2, рост и морфологию главных корней Arabidopsis thaliana и организацию разных типов построений микротрубочек в их клетках.

Установлено, что изменение организации микротрубочек в клетках главных корней ^ A. thaliana вследствие ингибирования серин/треониновых протеинкиназ связано с соответствующими нарушениями роста и морфологии корней. Показано, что процесс прохождения митоза, в частности профазы, является чувствительным к уровню фосфорилирования белков по остаткам серина и треонина. Выявлено, что ингибирование разных типов тирозинкиназ нарушает процессы дифференциации корней A. thaliana, а также влияет на прохождение митоза клетками синхронизированной суспензионной культуры BY-2. С помощью иммунофлуоресцентной микроскопии доказано наличие фосфорилирования белков микротрубочек по тирозину в растительной клетке. Кроме того, установлено функциональную взаимосвязь между фосфорилированием белков микротрубочек по остаткам тирозина и чувствительностью кортикальных микротрубочек к действию холода.

Полученные результаты позволяют утверждать, что в регуляцию структурно-функциональных свойств микротрубочек растительных клеток вовлечены несколько типов серин/треониновых протеинкиназ, в частности Са2+-зависимые (Са2+-кальмодулин-зависимые протеинкиназы и протеинкиназа С) и циклин-зависимые протеинкиназы, а также протеинкиназы, которые фосфорилируют белки по остаткам тирозина. При этом функциональное состояние микротрубочек определяется тесным взаимодействием этих протеинкиназ, а также соответствующих типов серин/треониновых и тирозиновых протеинфосфатаз.
Blume Y.B. Yemets A., Sulimenko V., Sulimenko T. Chan J, Lloyd C, Dráber P. Tyrosine phosphorylation of tubulin in plant cells // Planta. – 2008. – V. 229. – P. 143–150.

Blume Y.B., Smertenko A., Ostapets N., Viklicky V., Draber P. Post-translational modifications of plant tubulin // Cell. Biol. Int. – 1997. – V. 21. – P. 918–920.

Клеточная биология растений
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология iconОбщество молодых учёных сгма
Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология iconМеждународная научно-практическая конференция "Клеточная биология...
Международная научно-практическая конференция "Клеточная биология и биотехнология растений"

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология iconГосударственное учреждение
Приглашаем Вас принять участие в работе Первой конференции молодых учёных «Биология растений и биотехнология», которая состоится...

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология iconНа конференции будут обсуждаться следующие вопросы: Репродуктивная...
Приглашаем Вас принять участие в работе ii-й Всероссийской научной конференции с международным участием «Карпология и репродуктивная...

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология iconVі международная конференция молодых ученых «биология: от молекулы до биосферы» Харьков, Украина
Приглашаем Вас принять участие в работе VІ международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы», которая...

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология iconVііі международная конференция молодых ученых «биология: от молекулы...
Приглашаем Вас принять участие в работе VІІІ международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы», которая...

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология iconОао "интерхим" IVХ конференция молодых ученых и студентов-химиков...
Конференции молодых ученых и студентов-химиков южного региона Украины, посвященной 125-летию со дня рождения член-корреспондента...

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология iconВсеукраинская научная конференция с международным участием студентов,...
...

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология icon01601, г. Киев-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца будет проходить Седьмая научно-практическая конференция студентов...

Первая конференция молодых ученых (с международным участием) биология растений и биотехнология iconВсероссийская конференция с международным участием
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции с международным участием «Состояние лесов и актуальные проблемы...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<