Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
НазваниеМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Дата публикации15.10.2013
Размер67.4 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Информатика > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра теоретичної та прикладної інформатики
Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни Пропедевтика(Робота в мережі Інтернет)

для спеціальностей Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг.

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31.08.09
Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Пропедевтика (Робота в мережі Інтернет)»

 1. ^ Назва курсу.

«Пропедевтика(Робота в мережі Інтернет)»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг.

 1. Код курсу.

[ІІТ].[Прогр._інж._09].[3_3.2_1]

[ІІТ].[Док_знав_09].[3_3.2_1]

[ІІТ].[Інформатика_09].[3_3.2_1]

[ІІТ].[Фізика_09].[3_3.2_1]

[ІІТ].[Матем_09].[3_3.2_1]

[ІІТ].[Комп._інж._09].[3_3.2_1]

[ІЕБ].[Фін_09].[3_2_1]

[ІЕБ].[Марк._09].[3_2_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Лущенко Олександр Іванович – асистент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, магістр (3 корпус, ауд. 2-20 , e-mail: alexxlu@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з можливостями мережі Інтернет. Формування у студентів умінь використовувати глобальну мережу, та її сервіси для навчання та розвитку. Знайомство з найбільш розповсюдженим програмним забезпеченням для роботи з Інтернет.

Вивчення основ роботи з глобальною мережею є невід’ємною складовою сучасного дипломованого спеціаліста.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс інформатики середньої школи.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Інтернет. Основні поняття.

8

26

1.2.

Основи роботи з www. Браузер.

8
2
6

1.3.

Пошук інформації в Інтернет.

12
2
10

1.4.

Електронна пошта Internet (E-mail).

12
2
10

1.5

Робота з браузерами Safari, Chrome, Maxtron

6


6

1.6

Написання реферата

26


26
загальна кількість годин

72

2

6
64

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Alex One. Быстро и легко. Сеть для дома и офиса. Создание, настройка, сдиагностика и защита: [Учебное пособие] / Alex One. – М.: Лучшие книги, 2004. – 400 с.: ил.

 2. Бройдо В.Л.. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 2-е изд./ В.Л.Бройдо. – СПб.: Питер, 2004. – 703 с.: ил.

 3. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповнене видання/ Буров Є. Львів: Бак, 2003, -584 с.

 4. Гусев В.С. Освоение Internet. Самоучитель. - М.: Издательский дом «Диалектика», 2004. - 304 стр., с ил.

 5. Интернет – легко и просто! Популярный самоучитель./ Александров Е.Л.– СПб.: «Питер», 2005.—208 с.: ил.

 6. Конюховский П.В. Экономическая информатика. / под ред. П.В. Конюховского П.В. и Колесова Д.Н. – СПб: Питер, 2001. – 560 с.: ил.

 7. Крупник А. Поиск в Интернете: самоучитель (знакомство, работа, развлечение) / Александр Крупник. - СПб.: Питер, 2002. - 272 с.: ил.

 8. Кульгин М.В. Компьютерные сети. Практика построения. Для профессионалов. 2-е изд./ Кульгин М. В. – СПб.: Питер, 2003. – 462 с.: ил.

 9. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. - М.: Издательский дом «Диалектика», 2005 г. - 272 с.: ил.

 10. Левин Д.Р. Internet для «чайников»: пер. с англ. / Джон Р. Левин, Бароди Кэрол, Маргарет Левин-Янг. - 8-е изд. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 288 с.: ил.


Додаткова навчальна література

 1. Муртазин Э.В. Internet: учебник / Э.В. Муртазин. - 2-е изд., стереотип. - М.: ДМК Пресс, 2000. - 416 с.: ил.

 2. Найк Дилип Стандарты и протоколы Интернета . Пер. с англ./Дилип Найк – М.: Издательский отдел «Русская Редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.», 1999. – 384 с.: ил.

 3. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др.— СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 640 с.: ил.

 4. Симонович С.В. Информатика: Базовый курс/ С.В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2002. – 640 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання практичних занять;

 • написання реферату;

Поточний контроль:
Форма семестрового контролю:


 1. Критерії оцінювання (у %).
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Реферат на обрану темуУСЬОГО: 1. Мови викладання.

УкраїнськаДобавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія...

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<