Список наукових праць
НазваниеСписок наукових праць
страница6/10
Дата публикации14.03.2013
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Информатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • СТ

  Кутовой Ю.А.

  Комбинаторика преобразователей тягового электропривода постоянного тока

  Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал. № 8 (78) ч. 1. 2004 с. 226-229

  2004

  0,21  СТ

  Сушко Д.Л.

  До питання тактики створення системи технічного діагностування тягових електричних двигунів електрорухомого складу

  Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал. № 8 (78) ч. 1. 2004 с. 242-245

  2004

  0,27  СТ

  Удовенко В. О.

  Управління процесами електроспоживання збагачувальних комплексів гірничо-металургійних підприємств

  Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. Науковий журнал. № 1 (8) 2004. с. 35-39

  2004

  0,21  СТ

  Удовенко О.А. Лозовой Д.Ю.

  Особенности анализа тяговых электроприводов с импульсными преобразователями напряжения с помощью теории сетей Петри

  Електромашинобудування та електрообладнання. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 63. Одеський національний політехнічний університет. К.: Техніка, 2004. с. 37-41

  2004

  0,20  СТ

  Лєбьодкін С.В. Колечков В.І.

  Ринок електродвигунів України й необхідність державно-суспільного контролю за ним

  Електроінформ, № 4. – 2004 с. 6-9

  2004

  0,38  СТ

  Удовенко О.А.

  Формализация задачи структурного анализа тяговых электроприводов с импульсными системами управления с помощью сетей Петри

  Вестник национального технического университета «ХПИ». «Электротехника, электроника и электропривод». Вып. 43.: Харьков, 2004 с. 64-69

  2004

  0,27  СТ

  Удовенко О.О.

  Синтез енергозберігаючого тягового електроприводу з імпульсним перетворювачем напруги

  Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної електроніки. К.:ч. 7. 2004 с. 76-80

  2004

  0,38  СТ

  Осадчук Ю.Г. Сальников М.Р.

  К вопросу эффективности параметрического регулирования параллельно работающих насосных агрегатов

  Комунальне господарство мiст. Науково-технiчний збiрник. Випуск 47. К.: Технiка, 2003. с. 141…147

  2003

  0,47  СТ

  Алпатов А.В.

  О критериях оценки оптимальности работы электроприводов выполненных по системе ТНП-АД

  Вiсник Кременчуцького державного полiтехнiчного унiверситету.

  Випуск 2/2003 (19). Кременчук – 2003. с. 56…60

  2003

  0,51  СТ

  Осадчук Ю.Г. Сальников М.Р.

  О эффективности параметрического регулирования параллельно работающих насосных агрегатов

  Вiсник Кременчуцького державного полiтехнiчного унiверситету. Випуск 2/2003 (19). Кременчук – 2003. с.36…39

  2003

  0,48  СТ

  Удовенко О.О. Сушко Д.Л. Чернишев А.А.

  Дослідження пульсацій струму двигуна в тяговому електроприводі з двозонним чопером

  Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, “Проблеми автоматизованого електропривода” Теорія і практика. Випуск 10. Том 1. Харків – 2003. с. 199-202

  2003

  0,44  СТ

  Шевченко А.И.

  О целесообразности рекуперативного торможения электроприводов большегрузных карьерных автосамосвалов с электромеханической трансмиссией

  Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, “Проблеми автоматизованого електропривода” Теорія и практика. Випуск 10. Том 2. Харків – 2003. с. 415-420

  2003

  0,4  СТ

  Сальников М.Р. Осадчук Ю.Г.

  К вопросу использования системы регулируемого электропривода ТРН-АД (тиристорный регулятор напряжения – асинхронный двигатель) для регулирования производительности центробежных насосов

  Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, “Проблеми автоматизованого електропривода” Теорія и практика. Випуск 10. Том 1. Харків – 2003. с. 437-440

  2003

  0,38  СТ

  Удовенко О.О. Сушко Д.Л. Чернишев А.А.

  Пульсация тока в тяговом двигателе электропривода с двозонным чопером

  Вісник Східноукраїнського національного університету. Науковий журнал. Серія Транспорт. Випуск 9 (67). Том 2. Луганськ – 2003. с. 80-84

  2003

  0,42  СТ

  Сушко Д.Л.

  До проблеми побудови комплексної безперервної системи діагностики тягових електричних машин рухомого складу

  Вісник Східноукраїнського національного університету. Науковий журнал. Серія Транспорт. Випуск 9 (67). Том 2. Луганськ – 2003. с. 25-29

  2003

  0,28  СТ

  Удовенко В.О. Удовенко О.О.

  Обґрунтування переходу підприємств гірничо – металургійного комплексу на одноставочні тарифи сплати за електроенергію, диференційовані за зонами часу

  Технічна електродинаміка. Науково-прикладний журнал. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Частина 2. К., 2003. с. 108-112

  2003

  0,39  СТ

  Удовенко О.О.

  Синтез структуры тягового электропривода с импульсным преобразователем для рудничного аккумуляторного электровоза

  Праці інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць № 3 (6), 2003.с. 59-64

  2003

  0,4  СТ

  Удовенко О.О.

  Энергосберегающий тяговый электропривод с импульсным преобразователем напряжения для рудничный аккумуляторный электровозов

  Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Випуск 10 (68). Частина 2. с. 34-41

  2003

  0,4  СТ

  Удовенко О.О.

  Енергоощадний тяговий електропривод акумуляторних електровозів

  Електроінформ, № 4 – 2003. с. 12-14

  2003

  0,3  СТ

  Удовенко О.А. Чернышев А.А.

  Алгоритм двухзонного управления комбинированным импульсным преобразователем напряжения тягового двигателя электровоза

  Восточно – Европейский журнал передовых технологий, № 6 (6) – 2003. с. 4-6

  2003

  0,39  СТ

  Панасенко Н.В Базуткин В.В. Удовенко В.А.

  Моделирование зависимости среднесуточной цепи электроэнергии от доли уменьшения её потребления в пиковой зоне времени.

  Науково-прикладний журнал: “Технічна єлектродинаміка”. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Частина 1, К.: 2002, с. 109-112

  2002

  0,20  СТ

  Денисов В.В. Пасько Е.В. Чернышов А.А.

  Двухзонный импульсный преобразователь постоянного тока для рудничных аккумуляторных электрвозов

  Науково-прикладний журнал: Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Частина 2. К.: 2002, с. 11...14

  2002

  0,3  СТ

  Удовенко В.О.

  Оптимізація управління процесами енергоспоживання збагачувальних фабрик гірнометалургійних комплексів

  Науково-прикладний журнал: Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Частина 3. К.: 2002 с. 72...75

  2002

  0,41  СТ

  Михайлов С.П.

  Исследование тепловой модели для синхронных двигателей электроприводов

  Науково-прикладний журнал: Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Частина 3. К.: 2002 с. 75...79

  2002
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Похожие:

  Список наукових праць iconСписок наукових праць
  Вісник кдпу. Збірник наук праць кдпу, вип. №5/2007(46) Ч. 1, Кременчук, кдпу, 2007 р

  Список наукових праць iconСписок наукових праць
  Симонова А. А., Мовшович А. Я., Верезуб Н. В., Пупань Л. И., Залога В. А., Криворучко Д. В

  Список наукових праць iconСписок наукових праць
  Дослідження точності закріплення багатогранних різальних пластин в збірних інструментах

  Список наукових праць iconСписок наукових праць
  Эра мегаданных. Состояние и эволюция мирового информационно-вычислительного пространства

  Список наукових праць iconСписок наукових праць
  Способы уиеньшения загрязнения окружающей среды при транспортировке нефти и нефтепродуктов

  Список наукових праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць
  Валютні деривативи як інструменти хеджування валютного ризику в зовнішньоекономічної діяльності

  Список наукових праць iconСписок наукових праць Войтовича Ігоря Даниловича
  Сб н тр. “Оперативные и постоянные зу”, Изд-во “Энергия”, Москва-Ленинград, 1965, с. 61-70

  Список наукових праць iconСписок наукових праць Войтовича Ігоря Даниловича
  Сб н тр. “Оперативные и постоянные зу”, Изд-во “Энергия”, Москва-Ленинград, 1965, с. 61-70

  Список наукових праць iconСписок наукових праць
  Вісник кну імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2011 (67). Частина С. 158-164

  Список наукових праць iconСписок наукових праць
  Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу

  Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
  Школьные материалы


  При копировании материала укажите ссылку © 2013
  контакты
  uchebilka.ru
  Главная страница


  <