Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение
НазваниеДля студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение
страница34/34
Дата публикации25.02.2013
Размер3.71 Mb.
ТипМетодическое пособие
uchebilka.ru > Информатика > Методическое пособие
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
^

Самостоятельная работа студентов. Вопросы для модульного и экзаменационного контроля

  1. Вопросы модуля 1 «Основы построения ассемблеров»


 1. Визначення системного програмування та системного програмного забезпечення.

 2. Таблиці і алгоритми асемблера.

 3. Формат команд процесора 80386.

 4. Формати машинної реалізації асемблерної команди MOV.

 5. Структура дескриптора сегмента.


^

7.2 Вопросы модуля 2 «Управление памятью и процессами»


 1. Структура простої Windows-программи з графічним інтерфейсом. Цикл обробки повідомлень.

 2. Win32 API і платформи, що підтримують його. Об'єкти ядра. Захист. Сумісне використання об'єктів ядра декількома процесами. Процеси. Описувач екземпляра процесу.

 3. Функція CreateProcess. Завершення процесу. Основні функції Win32 для роботи з процесами.

 4. Потоки. Функція CreateThread. Завершення потоку. Розподіл процесорного часу між потоками. Зміна класу пріоритету процесу. Установка відносного пріоритету потоку.

 5. Архітектура пам'яті в Win32. Віртуальний адресний простір. Регіони в адресному просторі. Передача регіону фізичної пам'яті.^

7.3 Вопросы модуля 3 «Работа с файлами в Win32»


 1. Робота з файлами, каталогами і дисками в Win32. Отримання інформації про диски, вільний простір.

 2. Функція CreateFile і її параметри.

 3. Функції для відстежування змін у файловій системі.

 4. Синхронні і асинхронні операції з файлами.

 5. Структура виконуваного РЕ-файлу.

 6. Файли, що проектуються в пам'ять.^

7.4 Вопросы модуля 4 «Динамически подключаемые библиотеки»


 1. Створення DLL. Проектування DLL на адресний простір процесу.

 2. Функція входу-виходу DLL.

 3. Експорт функцій і змінних з DLL

 4. Багатозадачність. Розподіл часу з витісненням.

 5. Черги потоку і обробка повідомлень. Архітектура черг повідомлень в Win32.^

7.5 Вопросы модуля 5 «COM-технология и элементы ActiveX»


 1. Основи архітектури СОМ. Інтерфейси СОМ.

 2. Фабрика класів. Інтерфейс IClassFactory та його методи.

 3. Маршалінг. Передача параметрів методів та значень, що повертаються через границю процесу або через мережу.

 4. Автоматизація OLE.

 5. Елементи управління ActiveX. Інтерфейс IDispatch та його методи.

 6. Подвійні інтерфейси.^

7.6 Вопросы модуля 6 «Именованные и анонимные каналы и реестр Windows»


 1. Поняття каналу. Класифікація каналів.

 2. Анонімні канали. Створення, та використання. Обмеження анонімних каналів.

 3. Іменовані канали. Створення. Дії на стороні сервера.

 4. Іменовані канали. Підключення клієнта до іменованого каналу.

 5. Поштові комірки. Створення та використання.

 6. Функції Win32 для роботи з реєстром.^

7.7 Вопросы модуля 7 «Операционная система UNIX»


 1. Архітектура UNIX. Ядро системи.

 2. Файлова система UNIX. Типи файлів UNIX. Власники файлів UNIX.

 3. Типи процесів UNIX. Атрибути процесів.

 4. Командний інтерпретатор shell. Загальний синтаксис скрипта. Змінні.

 5. Сигнали UNIX.

 6. Команди, функції і програми. Умовні вирази. Цикли.^

7.8 Экзаменационные вопросы


 1. Основні поняття і визначення. Компоненти програмного забезпечення. Асемблери. Основні функції асемблера. Таблиці і алгоритми асемблера. Варіанти побудови асемблерів.

 2. Формат команд процесора 80386. Способи адресації, які застосовуються в командах процесора 80386.

 3. Формати машинної реалізації асемблерної команди MOV.

 4. Структура простої Windows-программыиз графічним інтерфейсом. Цикл обробки повідомлень.

 5. Контекст пристрою. Види контекстів. Приклад.

 6. Win32 API і платформи, що підтримують його. Об'єкти ядра. Захист. Сумісне використання об'єктів ядра декількома процесами. Процеси. Описувач екземпляра процесу.

 7. Функція CreateProcess. Завершення процесу. Основні функції Win32 для роботи з процесами.

 8. Потоки. Функція CreateThread. Завершення потоку. Розподіл процесорного часу між потоками. Зміна класу пріоритету процесу. Установка відносного пріоритету потоку.

 9. Архітектура пам'яті в Win32. Віртуальний адресний простір. Регіони в адресному просторі. Передача регіону фізичної пам'яті.

 10. Робота з файлами, каталогами і дисками в Win32. Отримання інформації про диски, вільний простір.

 11. Функція CreateFile і її параметри.

 12. Відстежування змін у файловій системі. Приклад.

 13. Синхронні і асинхронні операції з файлами. Приклад.

 14. Структура виконуваного РЕ-файлу.

 15. Файли, що проектуються в пам'ять.

 16. Критичні секції. Створення. Застосування. Синхронізація потоків з об'єктами ядра. Об'екти-мьютекси.

 17. Семафори. Події. Очікувані таймери. Припинення виконання потоків.

 18. Багатозадачність. Розподіл часу з витісненням. Черги потоку і обробка повідомлень. Архітектура черг повідомлень в Win32.

 19. Створення DLL. Проектування DLL на адресний простір процесу.

 20. Функція входу-виходу DLL. Експорт функцій і змінних з DLL.

 21. Анонімні і іменовані канали.

 22. Поштові комірки.

 23. Функції Win32 для роботи з реєстром.

 24. Основи архітектури СОМ. Інтерфейси СОМ. Фабрика класів. Маршалінг.

 25. Автоматизація OLE. Елементи ActiveX.

 26. Логічна структура диска. Головний завантажувальний запис (Master Boot Record). Таблиця розділів (Partition Table). Активний розділ.

 27. Завантажувальний запис (Boot Record). Таблиця розміщення файлів FAT. Кореневий каталог.

 28. Файлові системи FAT, VFAT, Fat32. Спосіб зберігання довгих імен.

 29. Файлова система NTFS.

 30. Захищений режим роботи мікропроцесора. Адресація в захищеному режимі. Дескрипторні таблиці. Формат дескриптора сегменту. Модель пам'яті flat.

 31. Архітектура UNIX. Ядро системи. Файлова система. Типи файлів.

 32. Власники файлів UNIX. Процеси. Типи процесів. Атрибути процесів. Сигнали. Користувачі системи.

 33. Командний інтерпретатор shell. Загальний синтаксис скрипта. Змінні. Команди, функції і програми. Умовні вирази. Цикли
Литература

 1. Рихтер Дж. Windows для профессионалов. – М.: Русская редакция, 1997

 2. Рихтер Дж. Windows для профессионалов. Создание эффективных Win32-пpилoжeний с учетом специфики 64-разрядной версии Windows. – М.: Русская редакция, 2001. – 752 с.

 3. Харт Д. Системное программирование в среде Win32. – М.: Издат. Дом «Вильямс», 2001.

 4. Харт Д. Системное программирование в среде Windows. – М.: Издат. Дом «Вильямс», 2005. – 592 с.

 5. Побегайло А.П. Системное программирование в Windows. – СПб.: BHV, 2006. – 1056 c.

 6. Вильямс А. Системное программирование в Windows 2000. – СПб.: Питер, 2001

 7. Вильямс М. Программирование в Windows 2000. Энциклопедия пользователя. – К.: Диасофт, 2000

 8. Румянцев П.В. Работа с файлами в Win32. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2002. – 216 с.

 9. Робачевский А. Операционная система UNIX. – СПб.: BHV, 1997

 10. Немнюгин С., Чаунин М., Комолкин А. Эффективная работа: UNIX. – СПб.: Питер, 2001

 11. Бек Л. Введение в системное программирование. – М.: Мир, 1988. – 448с.

 12. Юров В., Хорошенко С. Assembler. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 624 с.

 13. Пильщиков В.Н. Программирование на языке ассемблера IBM PC. – М.: Диалог-МИФИ, 2008. – 286 с.

 1. Руссинович М., Соломон Д. Внутреннее устройство Microsoft Windows: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000. – М.: Русская редакция, 2005. – 992 с.

 2. Саймон Р. Windows 2000 API. Энциклопедия программиста.: – К.: ДиаСофт, 2001.

 3. Щупак Ю. Win32 API. Эффективная разработка приложений. – СПб.:Питер, 2005. – 992 с.

 4. Хонейкатт Дж. Реестр Microsoft Windows XP. Справочник профессионала. – М.: Эком, 2006. – 656 с.

 5. Петзолд Ч. Программирование для Windows 95 (в двух томах). – М.: BHV, 1997. – 495+242 с.

 6. Ганеев Р.М. Проектирование интерфейса пользователя средствами Win32 API. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2001. – 336 с.

 7. Финогенов К.Г. Win32. Основы программирования. – М.: Диалог-МИФИ, 2006. – 416 с.

 8. Чан Т. Системное программирование на С++ для UNIX. – М.: BHV, 1999. – 356 с.

 9. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 1040 с.

 10. Шеховцов В.А. Операційні системи. – К.: BHV, 2005. – 576 c.

 11. Коньков К.А. Основы организации операционных систем Microsoft Windows. – http://www.intuit.ru/department/os/osmswin/7/2.html

 12. Касперски К. Путь воина – внедрение в pe/coeff файлы. – http://www.insidepro.com/kk/019/019r.shtml

 13. Роджерсон Д. Основы COM. – М.: Русская редакция, 2000

 14. Керниган Б., Пайк Р. UNIX - универсальная среда программирования. – М.: Финансы и статистика, 1992

 15. Столлингс В. Операционные системы. – М: Вильямс, 2002. – 786 с.

 16. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы. Разработка и реализация. – СПб.: Питер, 2007. – 704 с.

 17. Rajeev Nagar. Windows NT File System Internals: A Developer's Guide. – O'Reilly, 1997 – 786 p.

 18. Сорокина С., Тихонов А., Щербаков А. Программирование драйверов и систем безопасности. Учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 256 с.

 19. Солдатов В.П. Программирование драйверов Windows. – М.: Бином-Пресс, 2006. – 576 с.

 20. Пахомов С. Программы удаленного управления локальной сетью – Компьютер-Пресс, 2006, №4 – http://www.compress.ru/article.aspx?id=16248&iid=743

 21. Система удаленного администрирования на Delphi – http://www.xakep.ru/post/12475/default.asp

 22. Касперски К. Техника внедрения и удаления кода из PE-файлов – http://www.insidepro.com/kk/018/018r.shtml

 23. Ciro Sisman Pereira. Portable Executable (P.E.) Code Injection – http://www.codeproject.com/KB/winsdk/CodeInject.aspx

 24. Microsoft Corporation. Разработка приложений на Microsoft Visual C++ 6.0. Учебный курс. – М.: «Русская редакция», 2000. – 576 с.

 25. Рихтер Дж., Кларк Дж. Программирование серверных приложений для Microsoft Windows 2000. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.

 26. Зайцев Д.А., Труб И.И., Михайлова Т.В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисциплине «Операционные системы». – Донецк, ДонГТУ, 1996.

 27. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. – М.: Наука, 1989.Перечень учебно-методических материалов

31. Попивщий В.И. Системное программирование и операционные системы – электронный учебник, 2003.

32. Попивщий В.И., Полякова Н.П. Системное программирование и операционные системы. Методические указания к лабораторному практикуму. Для студентов спец. 7.080403 «ПОАС». Методические указания / ЗГИА. – Запорожье: ЗГИА, 2004. – 74с.

33. Попивщий В.И., Полякова Н.П. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Системное программирование и операционные системы»: Для студ. спец. 7.080403 «ПОАС». Методические указания / ЗГИА. – Запорожье: ЗГИА, 2001. – 70с.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Похожие:

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение iconМетодические указания к лабораторному практикуму для студентов згиа...
Методические указания к лабораторному практикуму для студентов згиа специальности 080403 «Программное обеспечение автоматизированных...

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение iconМетодические указания для студентов специальности 080403
Згиа [8, 10] и других вузов [4]. Наиболее полно описаны курсовые, дипломные и квалификационные работы, однако большинство положений...

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение iconМетодические указания к курсовой работе по дисциплине «Системное...
Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Системное программирование и операционные системы» для студентов специальности...

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение iconПравила использования программного обеспечения в рамках программы...
Используя программное обеспечение вы тем самым подтверждаете свое согласие придерживаться этих правил. Если вы не согласны, не используйте...

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение iconМетодические указания по выполнению лабораторных работ по курсу “
Информационные управляющие системы и технологии, 080403 – Программное обеспечение автоматизированных систем

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение iconКлассификация программного обеспечения
В отличие от аппаратного обеспечения, программы, которые выполняются на нем, неосязаемы и классифицируются как программное обеспечение....

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение iconКурсовая работа выполняется на основании 'Задания на курсовую работу'...
Целью курсовой работы является закрепление практических навыков самостоятельной постановки и решения задачи обработки данных с помощью...

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение icon1. Классификация программного обеспечения
Назначением ЭВМ является выполнение программ. Программа содержит команды, определяющие порядок действии компьютера. Совокупность...

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение iconОпорный конспект лекций по дисциплине Компьютерная графика для специальности...
Тема. Основные понятия компьютерной графики. Аппаратное и программное обеспечение

Для студентов згиа специальности 080403 ”Программное обеспечение iconМетодические указания и задание к выполнению курсового проекта по...
Методические указания и задание к выполнению курсового проекта по дисциплине «Алгоритмическое и программное обеспечение электротехнических...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<