Задания для выполнения контрольной работы
Скачать 133.7 Kb.
НазваниеЗадания для выполнения контрольной работы
Дата публикации21.04.2013
Размер133.7 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Информатика > Документы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Владимира Даля


ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Северодонецкое отделение


ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ДИСЦИПЛИНА «Информационные системы в анализе и аудите»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Учет и аудит»
ГРУППА УБЗ-115
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЗАМЯТИН С. Н.

СЕВЕРОДОНЕЦК 2012

Контрольна робота складена на основі Освітньо професійної програми підготовки спеціаліста за напрямком “Облік та аудит” та робочого навчального плану спеціальності: 7.050106 "Облік та аудит".
Контрольна робота розглянута і ухвалені на засіданні Методичної Ради Сєвєродонецького відділення Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Протокол № ___ від “____” ____________2006 р.


Голова Методичної Ради _______________Полякова Н.М.

Методичні вказівки склав: викладач С. М. Замятін
^ Вступ
Мета викладання дисципліни "Інформаційні системи в аналізі і аудиті" надання необхідних теоретичних знань та практичних навичок з даного курсу, навчити студентів методично грамотно застосовувати прийоми і процедури опрацювання документів та розрахунків на практиці та кваліфіковано складати потрібні документи, таблиці т. і.

Предмет курсу включає принципи організації постановки задач, їхньої формалізації, застосування сучасних програмних методів їх вирішення.

^ Завданням вивчення дисципліни "Інформаційні системи в аналізі і аудиті" є оволодіння студентами організаційними і методичними способами і методами нормалізування та алгоритмізації управлінських задач, опанування засобами розв’язання задач такого типу за допомогою сучасного програмного забезпечення.

Після опанування даного курсу студент повинен:

знати:

склад, структуру та побудову сучасної комп’ютерної техніки;

загальні принципи роботи пристроїв сучасної комп’ютерної техніки;

загальні характеристики та можливості сучасного програмного забезпечення;

уміти:

складати різноманітні документи з додаванням різного роду об’єктів;

виконувати обчислювання табличних даних;

складати алгоритми та прості програми виконання обчислювань за допомогою сучасного програмного забезпечення.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

виконання завдання домашньої контрольної роботи

з дисципліни «Інформаційні системи в аналізі та аудиті»

для студентів спеціальності 7.050106 "Облік та аудит"
Контрольне завдання складається з двох теоретичних питань та практичного завдання (для виконання на комп’ютері) і оцінюється за чотирьох бальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «5» (відмінно) виставляється, якщо:

 • відповідь чітка, повна, правильна;

 • робота оформлена відповідно вимогам;

 • практичне завдання виконане правильно і в повному обсязі.

Оцінка «4» (добре) виставляється, якщо:

 • відповідь неповна;

 • обсяг виконання роботи досягає 80%;

 • робота оформлена відповідно вимогам.

Оцінка «3» (задовільно) виставляється, якщо:

 • обсяг освітлення теоретичних питань складає 50% загального обсягу роботи;

 • допущені 1 – 2 значні аналітичні помилки.

Оцінка «2» (незадовільно) виставляється, якщо:

 • у наявності кілька значних помилок в теоретичній частині;

 • обсяг виконання роботи менш 40% завдання;

 • оформлення роботи не відповідає вимогам.


Вариант ы выбираются согласно порядкового номера в журнале группы.

Вариант № 1 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1.На основной склад фирмы осуществлен приход сырья (2 наименования).

2. Произведена оплата за сырье
________________________________________________________________
Вариант № 2 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. На основной склад фирмы осуществлен приход товаров (2 наименования) 5000 грн.

2. Произведена оплата за полученный товар 5000 грн.

___________________________________________________________________
Вариант № 3 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Реализация с Главного склада фирмы товаров (2 наименования) на сумму 3000 грн.

2. На расчетный счет фирмы поступили деньги за реализацию товаров на сумму 3000 грн.
___________________________________________________________________
Вариант № 4 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Начислена заработная плата 3000 грн..

2. Выплачена заработная плата 3000 грн.
___________________________________________________________________
Вариант № 5 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1 На основной склад фирмы осуществлен приход сырья (2 наименования).

2. Произведена оплата за сырье


___________________________________________________________________
Вариант № 6 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1 На основной склад фирмы осуществлен приход сырья (2 наименования).

2. Произведена оплата за сырье

________________________________________________________________
Вариант № 7 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Реализация с Главного склада фирмы товаров (2 наименования) на сумму 10 тыс. грн.

2. Оплата поставки товаров на сумму 5000 грн.

___________________________________________________________________
Вариант № 8 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Реализация с Главного склада фирмы товаров (2 наименования) на сумму 10 тыс. грн.

2. На расчетный счет фирмы поступили деньги за реализацию товаров на сумму 10 тыс. грн.
___________________________________________________________________

Вариант № 9 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Реализация с Главного склада фирмы товаров (2 наименования) на сумму 10 тыс. грн.

2. Выплачена заработная плата 3000 грн.
___________________________________________________________________
Вариант № 10 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Начислена заработная плата 5000 грн.

2. Оплата поставки товаров поставщику на сумму 5000 грн.
___________________________________________________________________
Вариант № 11 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1 На основной склад фирмы осуществлен приход сырья (2 наименования).

2. Произведена оплата за сырье
________________________________________________________________
Вариант № 12 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1 На основной склад фирмы осуществлен приход сырья (2 наименования).

2. Произведена оплата за сырье

__________________________________________________________________
Вариант № 13 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Реализация с Главного склада фирмы товаров (2 наименования) на сумму 10 тыс. грн.

2. Оплата поставки товаров на сумму 5000 грн.
___________________________________________________________________

Вариант № 14 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.
___________________________________________________________________
Вариант № 15 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Выплачена заработная плата 3000 грн.

2. Оплата поставки товаров поставщику на сумму 5000 грн.

_________________________________________________________________

Вариант № 16 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.

________________________________________________________________
Вариант № 17 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. На основной склад фирмы осуществлен приход товаров (2 наименования) 5000 грн.

2. Произведена оплата за полученный товар 5000 грн.

___________________________________________________________________
Вариант № 18 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.

___________________________________________________________________
Вариант № 19 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Начислена заработная плата 3000 грн..

2. Выплачена заработная плата 3000 грн.
___________________________________________________________________
Вариант № 20 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.

___________________________________________________________________
Вариант № 21 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.

________________________________________________________________
Вариант № 22 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.

___________________________________________________________________
Вариант № 23 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Реализация с Главного склада фирмы товаров (2 наименования) на сумму 10 тыс. грн.

2. На расчетный счет фирмы поступили деньги за реализацию товаров на сумму 10 тыс. грн.
___________________________________________________________________

Вариант № 24 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.

___________________________________________________________________
Вариант № 25 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Начислена заработная плата 5000 грн.

2. Оплата поставки товаров поставщику на сумму 5000 грн.
___________________________________________________________________
Вариант № 26 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.
________________________________________________________________
Вариант № 27 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.

__________________________________________________________________
Вариант № 28 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Реализация с Главного склада фирмы товаров (2 наименования) на сумму 10 тыс. грн.

2. Оплата поставки товаров на сумму 5000 грн.
___________________________________________________________________

Вариант № 29 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Производство двух наименований продукции.

2. Начислена заработная плата 5000 грн.
___________________________________________________________________
Вариант № 30 (Контрольная работа).

Задание выполняется в КСБУ "1С: Предприятие 7.7" .

Описать последовательность действий (возможно применение иллюстраций экранов), представить анализ информации оборотно-сальдовую ведомость и печатные формы соответствующих документов (если они предусмотрены программой).
1. Выплачена заработная плата 3000 грн.

2. Оплата поставки товаров поставщику на сумму 5000 грн.
___________________________________________________________________

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Задания для выполнения контрольной работы iconЗадания для выполнения контрольной работы

Задания для выполнения контрольной работы iconЗадания для выполнения контрольной работы

Задания для выполнения контрольной работы iconЗадания для выполнения контрольной работы

Задания для выполнения контрольной работы iconЗадания для выполнения контрольной работы

Задания для выполнения контрольной работы iconЗадания для выполнения контрольной работы

Задания для выполнения контрольной работы iconЗадания для выполнения контрольной работы

Задания для выполнения контрольной работы iconМетодические рекомендации для выполнения контрольной работы
Вариант контрольной работы соответствует последней цифре номера зачетной книжки студента

Задания для выполнения контрольной работы iconУчебно-методическое пособие для выполнения контрольной работы по...
Целью контрольной работы является комплексное освоение студентами совокупности двух важных разделов планирования деятельности предприятия:...

Задания для выполнения контрольной работы iconМетодические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине...
Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине Технологические методы изготовления

Задания для выполнения контрольной работы iconМетодические рекомендации к выполнению контрольной работы и задание по курсу «Прогнозирование»
Методические указания к выполнению контрольной работы и задания по курсу „Прогнозирование” (для студентов 3, 4 курсов заочной формы...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<