Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Скачать 205.73 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Дата публикации21.04.2013
Размер205.73 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > История > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну
Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Основи дизайну інтер’єру»

для спеціальності «Дизайн»

форма навчання: заочна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 11 вересня
Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Погоджено:

Завідувач науково -

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009 р.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Основи дизайну інтер’єру»

Назва курсу.

^ „ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ”

Форма навчання: заочна.

Спеціальність: «Дизайн».

Код курсу.

[ІПО].[Диз_гр_2,5].[ 3_1_22]

^ Тип курсу.

Обов’язковий

Рік навчання.

2,3

^ Семестр / семестри.

8,9

Кількість кредитів ECTS.

3,0

Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бірюков Михайло Юрійович – асистент кафедри дизайну, (3 корпус, ауд. 1-22 , e-mail: birukovmu@rambler.ru).

^ Мета курсу.

Мета курсу – розвиток і формування у студентів етично – естетичних, художніх смаків, що забезпечують різносторонню підготовку до творчої праці дизайнера.

Завдяки програмі студенти повинні засвоїти цілу низку графічних, живописних, перспективних і композиційних прийомів, навчитися аналізувати предмети і явища навколишнього світу, виховати в собі найважливіші навички роботи дизайнера.

Передумови.

Програма побудована на основі тісного взаємозв'язку предметів художньо-естетичного циклу: малюнка, живопису, кольорознавства, композиції, історії мистецтв, архітектури, дизайну, перспективи, а так само наук демографія і архітектоніка.

Програма сприяє розвитку творчих здібностей, придбанню практичних навичок в галузі дизайну інтер'єру. Вона розвиває такі якості, як спостережливість, зорову пам'ять, просторову уяву, творчу фантазію, чуття кольору, лінії і форми.

Малюнок є одним із складових при вивченні дизайну інтер’єру. Практичні навички, досягнуті в процесі навчання, підвищують пізнавальну і творчу активність студентів, сприяють розвитку художнього смаку, фантазії, творчого мислення.

Основи композиції, є також складовою частиною програми, вони сприяють розвитку зорового сприйняття, образного мислення, творчій переробці елементів матеріально-предметного середовища, створює сприятливі умови для виникнення у студентів нових художніх узагальнень.

Кольорознавство є сукупністю даних різних наук, що відносяться до проблем кольору (фізики, фізіології, психології і ін.). Кольорознавство збирає і вивчає розрізнені факти колірних явищ, описує причини і науково пояснює їх. Уміння працювати з кольором необхідне в творчій роботі дизайнера інтер'єру.

Перспектива розглядається як зображення предметів, одержане на якій-небудь поверхні, відповідно до уявних змін їх розміру, чіткості контуру їх форми і світлотіньових відносин, які можна спостерігати в натурі.

Предмет - дизайн допомагає зрозуміти художню, естетичну суть і життєво важливе значення оточуючих нас предметів.

^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

лаборат.

Самост.
^ Восьмий семестр

1.1.

Загальні відомості про перспективу. Поняття стилю. Стильова єдність інтер'єру. Історичні, етнічні та сучасні стилі дизайну інтер'єру.
21.2.

Виконання ескізу інтер'єру зали. (Фронтальна перспектива).2
1.3.

Виконання ескізу інтер'єру коридору, прихожій.


13

1.4.

Композиційна схема інтер'єру. Поняття кольору. Психофізіологічні характеристики кольору. Типи колірних композицій інтер'єру. Принципи і прийоми колірного рішення інтер'єру.
21.5.

Виконання ескізу інтер'єру зали. (Кутова перспектива).2
1.6.

Виконання ескізу інтер'єру санвузла (ванна, туалет).


20
Дев’ятий семестр

2.1.

Створення оптичних ілюзій зміни висоти приміщення, розширення, звуження і зменшення простору. Роль освітлення в інтер'єрі. Вітраж в інтер'єрі.
22.2.

Виконання ескізу інтер'єру кухні (їдальні).2
2.3.

Виконання ескізу інтер'єру кабінету.


20

2.4.

Елементи декору інтер'єру: дзеркала, текстиль, керамічні вироби, витвори графічного і живописного мистецтва. Мистецтво інтер’єрного озеленення. Зимовий сад, зелений куток. Акваріум в інтер'єрі.
22.5.

Виконання ескізу інтер'єру дитячої кімнати.2
2.6.

Виконання плану 2-3 кімнатної квартири.


20

2.7.

Сучасні матеріали для ремонту. Оплата дизайнерських послуг. Авторський нагляд.
22.8.

Виконання ескізу виробничого інтер'єру, інтер'єру офісу, кафе, їдальні, ресторану, інтер'єру шкільної будівлі і т.д. Залікова робота.2
2.9.

Ескіз панно або мозаїки для кафе, ресторану, їдальні тощо.


15

2.10.

Перевірка залікових робіт.
загальна кількість годин ЗА курс

110

10

10

88
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Барановский М. Н. Современная квартира. - К., «Реклама», 1982.

 2. Блохин В.В. Архитектура интерьера промышленных зданий. - М., 1973.

 3. Иконников А. В., Степанов Г. П. Основы архитектурной композиции. - М., 1972.

 4. Кильпе Т. Л. Основы архитектуры. - М., «Высшая школа», 1989.

 5. Культура жилого интерьера. - М., «Искусство», 1966.

 6. Лисициан М. В., Новикова Е. Б., Петунина З. В. Интерьер жилых и общественных зданий. - М., «Стройиздат», 1973.

 7. Макарова М.Н. Перспектива. - М., «Просвещение»,1989.

 8. Пономарева Е. С. Интерьер и оборудование гражданских зданий. - Минск, 1976.

 9. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек – цвет – пространство. - М., «Стройиздат», 1973.

Додаткова навчальна література

 1. Дерибере М. Цвет в деятельности человека. - М., «Стройиздат», 1964.

 2. Капранова Н. Н. Комнатные растения в интерьере. - М., «Издательство Московского университета», 1989.

 3. Серов В. Г. Волшебный мир аквариума. - Минск, «Беларусь», 1990.

 4. Юхимчук Д. Ф. Комнатное цветоводство. - К., «Урожай», 1979.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт;

 • вивчення літератури, яка пов’язана з дисципліною;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві графічні модульні роботи.

Форма семестрового контролю: 9 семестр – залік.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • лабораторні та графічні модульні роботи 50%

 • написання реферату або участь у виставці 10%

 • самостійна робота 30%

 • конспект 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання ескізу інтер'єру коридору, прихожій.

6%

2.

Виконання ескізу санвузла (ванна, туалет).

6%

3.

Виконання ескізу інтер'єру власного кабінету.

6%

4.

Виконання плану 2-3 кімнатної квартири.

6%

5.

Ескіз панно або мозаїки для кафе, ресторану, їдальні тощо.

6%
УСЬОГО:

30% 1. Мови викладання.

Російська, українська.


Вопросы для самоконтроля

 1. Что является основными составляющими при проектировании дизайна интерьера?

 2. Что обозначает слово «стиль»?

 3. Что подразумевается под понятием «художественный стиль»?

 4. Какие существуют исторические стили дизайна интерьера?

 5. Какие существуют этнические стили дизайна интерьера?

 6. Какие существуют современные стили дизайна интерьера?

 7. На какие два стиля условно делится греческий стиль?

 8. Какое еще название имеет романский стиль?

 9. Какое еще название имеет готический стиль?

 10. Какие синонимы существуют для стиля эклектика?

 11. Какие разновидности стиля кантри существуют?

 12. Что такое стилизация интерьера?

 13. Какие существуют схемы композиции интерьера?

 14. На какие основные группы можно разделить внутренние помещения?

 15. Что такое цвет?

 16. Какие факторы влияют на цветовое решение интерьера?

 17. Какие психофизиологические характеристики цвета вы знаете?

 18. Назовите основные типы цветовых композиций в интерьере?

 19. Какие существуют принципы подбора цвета для окраски интерьера?

 20. Что означает понятие «проектирование интерьера»?

 21. Что такое зонирование интерьера?

 22. На чем основывается зонирование интерьера?

 23. Какие существуют группы зонирования, основанные на времени суток?

 24. Функционально, на какие зоны может делиться общая комната (зал, гостиная)?

 25. Какие существуют правила оформления интерьера прихожей?

 26. На какие зоны может делиться кухня (столовая)?

 27. Какие рекомендации существуют по расстановке оборудования и мебели в кухне (столовой)?

 28. На какие зоны может делиться ванная комната?

 29. Какие предметы мебели являются характерными для спальни?

 30. Какие функциональные зоны существуют в детской комнате?

 31. На какие зоны чаще всего делится кабинет?

 32. Какие приемы можно использовать при зонировании интерьера?

 33. Каким образом можно зрительно увеличить высоту помещения?

 34. Каким образом можно зрительно уменьшить высоту помещения?

 35. Используя какие элементы дизайна интерьера можно зрительно увеличить и расширить пространство?

 36. Используя какие элементы дизайна интерьера можно зрительно уменьшить и сузить пространство?

 37. В чем состоит назначение освещения в интерьере?

 38. Какие виды светильников используются при проектировании систем освещения?

 39. Какие основные виды ламп используются для освещения интерьера?

 40. Как свет может трансформировать пространство?

 41. Какая существует средняя эстетическая норма витража на поверхности окна?

 42. Какие существуют рекомендации использования зеркал в интерьере?

 43. Для каких целей используется текстиль в интерьере?

 44. Какие виды тканей применяются для занавесей-штор?

 45. Какие существуют рекомендации по использованию ковров, ковровых дорожек и шкур животных в интерьере?

 46. Какие существуют основные заповеди галериста?

 47. Что такое паспарту?

 48. Какие существуют рекомендации для экспонирования картин в зависимости от назначения помещения?

 49. Какой должен быть «отход» для полноценного восприятия картин, скульптур?

 50. Как используются керамические изделия в интерьере?

 51. Какая рекомендуемая высота для напольных ваз в интерьере?

 52. Какие существуют приемы озеленения интерьера?

 53. Что является самой совершенной формой внутреннего озеленения?

 54. Какой объем площади должен занимать зеленый уголок?

 55. Что такое флорариум?

 56. Какие растения для аранжировки цветочных композиций применяются?

 57. Ряд каких практических функций имеет аквариум в интерьере?

 58. Какие существуют материалы для штукатурных работ?

 59. Какие существуют новые материалы для отделочных работ?

 60. Какие существуют материалы для малярных работ?

 61. Какие существуют международные стандарты красок для внутренних работ?

 62. Какие технологические свойства и параметры имеют краски для внутренних работ?

 63. Какие существуют новые материалы для обойных работ?

 64. Какая существует условная классификация разновидностей обоев?

 65. Какие существуют виды обоев?

 66. Какие существуют виды напольных покрытий?

 67. Какие существуют сорта паркета?

 68. Какими преимуществами обладает ламинат?

 69. Какие основные характеристики мармолеума?

 70. Что такое авторский надзор?Тесты для самоконтроля

1. Основу дизайна квартиры или дома составляют:

а) цвет;

б) стиль;

в) композиция;

г) элементы декора.

^ 2. Историческими стилями являются:

а) ампир;

б) минимализм;

в) барокко;

г) готика.

3. Стиль, обладающий величественной ясностью, гармоничностью и соразмерностью к человеку называется:

а) рококо;

б) бидермейер;

в) барокко;

г) ренессанс.

4. Стиль, проявивший себя в грандиозности масштабов, пышной декоративности интерьера, слитности и текучести криволинейных и округлых форм, построенный на театральных эффектах называется:

а) ренессанс;

б) романика;

в) барокко;

г) рококо.

^ 5. Декоративный стиль, носящий черты хрупкости, некоторой манерности, чувственности и интимности называется:

а) рококо;

б) ампир;

в) барокко;

г) готика.

^ 6. Стиль, носящий парадный, торжественный, военно-триумфальный и холодно-официальный характер называется:

а) классицизм;

б) ампир;

в) готика;

г) минимализм.

^ 7. Стиль представляющий собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный подбор стилистического оформления интерьера называется:

а) модерн;

б) нео-стиль;

в) эклектика;

г) классицизм.

^ 8. Этническими стилями являются:

а) японский стиль;

б) индийский стиль;

в) контемпорари;

г) афростиль.

9. Деревенский стиль имеет название:

а) контемпорари;

б) маркетри;

в) кантри;

г) романика.

^ 10. Современными стилями дизайна интерьера являются:

а) фьюжн;

б) бидермейер;

в) хай-тек;

г) гаджен.

11. Цветовое решение интерьера зависит от таких факторов:

а) самоокупаемость;

б) назначение помещения;

в) пропорции помещения;

г) освещение.

^ 12. Существуют такие схемы композиции интерьера, как:

а) секционная;

б) анфиладная;

в) коридорная;

г) приоритетная.

13. Орнаментальная или сюжетно-декоративная композиция, составленная из разноцветных пластин стекла, скрепленных свинцовыми прокладками, используемая в окнах, дверях и перегородках называется:

а) интарсия;

б) витраж;

в) мозаика;

г) инкрустация.

^ 14. Совокупность элементов украшения и отделки интерьера, экстерьера или изделия называется:

а) орнамент;

б) витраж;

в) каннелюр;

г) декор.

^ 15. Стиль кантри может быть:

а) американским;

б) французским;

в) греческим;

г) скандинавским.

16. Зонирование интерьера может основываться:

а) на времени суток;

б) на возрастном признаке;

в) на разнородности процессов;

г) на времени года.

^ 17. Существуют такие типы цветовых композиций в интерьере:

а) актуальные;

б) одноцветные;

в) полярные;

г) многоцветные.

18. Ряд помещений, соединенных дверными проемами, расположенными на одной оси называется:

а) анфилада;

б) балюстрада;

в) эстакада;

г) канонада.

^ 19. Деление отрезка прямой так, чтобы большая часть относилась к меньшей, как весь отрезок – к большей называется:

а) идеальное сечение;

б) платиновое сечение;

в) золотое сечение;

г) серебряное сечение.

^ 20. Инкрустация деревом по дереву, фигурные изображения или узоры из пластинок дерева, разных по текстуре и цвету, врезанных в деревянную поверхность называются:

а) филигрань;

б) пальметта;

в) батик;

г) интарсия.

^ 21. По влагостойкости обои подразделяются на:

а) водостойкие;

б) обычные;

в) полированные;

г) моющиеся.

22. В современной практике оформления интерьера применяются:

а) джутовые обои;

б) глиняные обои;

в) стеклообои;

г) металлизированные обои.

^ 23. Орнаментальное или сюжетное изображение из различных материалов (камня, смальты, стекла, дерева, кости, керамической плитки) называется:

а) эклектика;

б) мозаика;

в) бионика;

г) экзотика.

^ 24. Декоративный элемент круглой, эллиптической или квадратной формы называется:

а) виньетка;

б) гирлянда;

в) пилястра;

г) розетка.

25. Верхняя часть фасадной стены, которая обычно выглядит в виде треугольника, ограниченная скатами крыши и отделенная от стены карнизом называется:

а) фронтон;

б) мозаика;

в) ионика;

г) ниша.

^ 26. Сорта штучного паркета имеют такие названия:

а) «селект»;

б) «пласти»;

в) «рустик»;

г) «прустик».

27. К твердым напольным покрытиям относится:

а) паркет;

б) бустилат;

в) ламинат;

г) линолеум.

^ 28. Декоративный мотив, элемент орнамента, представляющий собой изображение распластанного веерообразного пальмового листа с завитками у основания, называется:

а) орнаментика;

б) декор;

в) вензель;

г) пальметта.

^ 29. Архитектурно и художественно оформленный внешний вид здания называется:

а) портер;

б) интерьер;

в) экстерьер;

г) эркер.

30. К мягким (эластичным) напольным покрытиям относится:

а) гуммилак;

б) мармолеум;

в) ковролин;

г) топлинг.


^ Ключ к тестам

вопроса

Вариант ответа

1

А, Б, В

2

А, В, Г

3

Г

4

В

5

А

6

Б

7

Б, В

8

А, Б, Г

9

В

10

А, В, Г

11

Б, В, Г

12

А, Б, В

13

Б

14

Г

15

А, Б, Г

16

А, Б, В

17

Б, В, Г

18

А

19

В

20

Г

21

А, Б, Г

22

А, В, Г

23

Б

24

Г

25

А

26

А, Б, В

27

А, В

28

Г

29

В

30

Б, В, Г

Завдання для студентів, які навчаються на індивідуальному графіку.
8 семестр

1. Виконати ескіз інтер'єру зали. (Фронтальна перспектива).

2. Виконати ескіз інтер'єру коридору, прихожій.

3. Виконати ескіз інтер'єру зали. (Кутова перспектива).

4. Виконати ескіз інтер'єру санвузла (ванна, туалет).
9 семестр

1. Виконати ескіз інтер'єру кухні (їдальні).

2. Виконати ескіз інтер'єру кабінету.

3. Виконати ескіз інтер'єру дитячої кімнати.

4. Виконати план 2-3 кімнатної квартири.

5. Виконати ескіз виробничого інтер'єру, інтер'єру офісу, кафе, їдальні, ресторану, інтер'єру шкільної будівлі і т.д. Залікова робота.

6. Ескіз панно або мозаїки для кафе, ресторану, їдальні тощо.
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія...

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<