Наука в украине
НазваниеНаука в украине
страница3/5
Дата публикации01.03.2013
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > История > Документы
1   2   3   4   5
^

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, ТОВАРИЩЕСТВА


57

*

Академік Д.І. Яворницький і перша гірнича школа України: Док. і матеріали / С.В. Абросимова, В.С. Савчук, Г.К. Швидько, І.М. Ємінов; Нац. гірн. ун-т, Дніпропетровський істор. музей ім. Д.І. Яворницького.- Дніпропетровськ: НГУ, 2004.- С.105.

УРЖ. Сер 2.- 2005.- 1 И.506.- С. 56

57'.
Академии горных наук Украины – 10 лет // Горный журнал.- 2001.- № 5.- С. 83.

58
Большаков В.И. Инновационные технологии Института черной металургии НАН Украины / В.И. Большаков, С.М. Жуков, И.Г. Муравъёва // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006.- № 1- С. 4-10.

59
Большаков В.И. История становления и перспективы развития исследовательской базы украинской металлургии: [к 65-летию Института черной металлургии Академии наук Украины] / Большаков В.И., Жучков С.М. // Сталь.-2004.- № 12.- С.5-8.

59'.
Бабак В.П. Наука в НАНУ : від сьогодення в майбутнє : [Національний авіаційний ун-т] / В.П. Бабак // Винахідник і раціоналізатор.- 2003.- № 5.- С. 6-9.

60
Вадзюк О.Б. Організаційні засади українознавчих досліджень у Науковому товаристві ім.Шевченка / О.Б. Вадзюк // Наука та наукознавство.-2003.- № 2 (40).- С.108-114.

61
Ващенко В. На крок попереду світових зразків: Розповідь про унікальні розробки автоматизованих систем Української академії наук / інтерв‘ю взяла Н. Шапличенко // Урядовий кур‘єр. – 2006. – 2 лютого. – С.16.

62

001Г16

Галузинская В. Десять путешествий в науку / В. Галузинская.- К. : Наукова думка, 1980.- 153 с.

63
Гаташ В. УНТЦ – 10 лет в Украине: [Об украинском научно-технологическом центре] / В. Гаташ // Всеукраинская техническая газета. – 2005. - №47. – С.3.

64
Гвоздяк Р.І. С.М. Виноградський і обєднання мікробіологів України / Р.І. Гвоздяк // Мікробіологічний журнал.-2004.- Т. 66, № 6.- С.104-105.

65
Голованенко В. Іх знають на всіх континентах: [про діяльність АНТК ім. Антонова] / В. Голованенко// Науковий світ.-2003.- № 7.- С.6-7.

66
Голуб С. Супер ЭВМ в Украине: не числом, а знанием: [в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова создается крупнейший в стране суперкомпьютерный центр] / С. Голуб // Всеукраинская техническая газета.-2004.- № 48-49.- С.8-9.

66'.
Грезнева О. Научные школы : принципы классификации / О. Грезнева // Высшее образование в России.- 2004.- № 5.- С. 42-48.

67
Даньшин Н. 40 лет ДНЦ – «роковини» или «річниця»?: [о Донецком научном центре и его руководителе А.А. Галкине] / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2005. - № 50. – С.4-5.

68
Дембновецький О.Ф. Внесок учених – хіміків Національної академії наук України у розроблення наукових засад водневої енергетики / О.Ф. Дембновецький, Р.Б. Рудий, Ф.Н. Пацюк // Проблеми науки.– 2006.- №4.– С.44-51.

69
Деркач В.П. “Кибернетика – любовь его”: К 80-летию В.М. Глушкова // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С.10-50.

70

Я2Е68

Дзюба І.М. Академія наук України Національна / І.М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. Т.1.- К., 2001.- С. 250-286.

71
Дупак А.С. О роли научно –технических обществ в научном и инженерном обеспечении развития энергетики Украины / Дупак А.С. // Электротехника.– 2006.- № 1.- С. 67- 69.

72

*

Жорнік Н.І. Діяльність науково-технічної школи професора М.Ф. Семка у контексті розвитку науки про різання матеріалів в Україні: автореф. Дис… канд.. техн.. наук: (05.28.01) / Н.І. Жорнік; Нац. Техн.. ун-т «ХПІ». – Харків, 2005. – 20 с.
Літ. автореф. дис.- 2006.- №1.- 205.- С.22.

73
Зеленина Е. Одно огромное небо... : Безопасность машин ВВС США обеспечит ... Харьков? : [в Харькове создана уникальная экспериментальная база, предоставляющая возможность испытывать самолёты полностью] / Е. Зеленина // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 40.- С. 13.


74
Івченко В. До таємниць оберненого простору : [про розробки ін-ту проблем матеріалознавства] / В. Івченко // Науковий світ.- 2006.- № 9.- С. 2-5.

75
Капітонова Ю.В. Кібернетична школа В.М. Глушкова / Ю.В. Капітонова // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С.110-121.

76
Кирилюк П. Інновації теплофізиків: Про наукову діяльність співробітників інституту технічної теплофізики НАН України / П. Кирилюк // Науковий

світ.– 2005. - № 11. – С.20-21.

77
Клепиков В.Б. К 135-летию Павла Петровича Копняева – основоположника Украинской электротехнической школы / В.Б. Клепиков, В.Н. Шамардина // Электротехника.-2003.- № 3.- С.70-71.

78
Коломієць П. У пошуках життя вічного: [про українську геронтологію] / П. Коломієць // Науковий світ.-2003.- № 8.- С.4-5.

79
Корнієнко О.М. Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона – 70 років / О.М. Корнієнко // Наука та наукознавство.-2004.- № 3.- С.146-165.

80
Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа : [про С.А. Подолинського та його школу]/ Л.Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України.- 2006.- №9.- С. 55-63 ; №10.

80'.
Кривошеєв П.І. 60 років на шляху розвитку будівельної науки : [Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій] / П.І. Кривошеєв // Будівництво України.- 2003.- № 8.- С. 2-5.

81

Ч21К95

Кучер Р.В. Наукове товариство імені Т. Шевченка : Два ювілеї / Р.В. Кучер.- К. : Наукова думка, 1992.- 112 с. : іл.

82

Я2Е68

Лялько В.І. Аерокосмічних досліджень Землі Центр / В.І. Лялько // Енциклопедія Сучасної України. Т.1.- К., 2001.- С. 204-205.

83
Малиновский Б.Н. В.М.Глушков: от вычислительной техники к информационным технологиям / Б.Н. Малиновский // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С.58-65.

84
Малицкий Б.А. Феномен Глушкова: До 80-річчя від дня народження В.М. Грушкова – українського вченого – кибернетика / Б.А. Малицкий // Наука та науковознавство.-2003.- № 3.- С.5-10.

85
Махінчук Н. Мільярд операцій за секунду: [про суперкомп 'ютер кластерного типу , створений науковцями Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (СКІТ-1 , СКІТ-2)] / Н. Махінчук // Урядовий кур'єр.- 2006.- 25 листопада.- С. 13.

86
Мельник Т.В. Наукова школа академіка НАН України В.І. Атрощенка / Т.В. Мельник // Наука та наукознавство.-2004.- № 3.- С.125-129.

87
Москаленко В. Кто наблюдает звезды в Украине / В. Москаленко // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 14.- С.7.

88

Ч21П77

Наукові товариства – феномен просвітництва і культури // Природознавство в Україні до початку ХХст. / Ю.В. Павленко, С.П. Руда, С.А. Хорошева, Ю.О. Храмов.- К., 2001.- Гл. VІ, 3.- С. 374-390.

89

Ч21Н34

Научные центры Академии наук Украинской ССР : (опыт и перспективы) / [Г.М. Добров [и др.] ; отв. ред. К.М. Сытник] ; Совет по изучению производ. сил УССР.- К.: Наук. думка, 1986.- 207 с.

90
Научные школы: исторический феномен или реалии современности? : [интервью с В.В. Ерёменко и В.Т. Толоком / беседовала Г. Звонкова] // Наука та наукознавство.- 2004.- № 3.- С. 140-144.

90'.

Ч 48

Н 35

Національна гірнича академія України. Щорічник ' 2000.- Дніпропетровськ : НГА України , 2000.- 130 с.

91

Ч21

Н28

Национальная академия наук Украины // Наринян А.Р. Основы научных исследований: учеб. пособ. / А.Р. Наринян, В.А. Поздеев. – К.: Изд-во Европейского университета, 2002. – Разд.8.2. – С. 90-92.

91'.
Національна гірнича академія України – вуз нового тисячоліття // Персонал.- 2000.- № 6.- С. 84.

92
Неклюдов И. Ядерная энергетика: научное сопровождение: [беседа с академиком отделения ядерной физики и энергетики НАНУ Иваном Неклюдовым / беседовал Е. Сергиенко] // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 22-23.- С.11.

93
Непийпиво М. Щоб не страждало довкілля: (Українські вчені запропонували принципово нову технологію добування руди, якою успішно скористався колектив Запорізького гірничорудного комбінату) / М. Непийпиво // Урядовий кур`єр.– 2002.- 20 вересня. – С.6.

94
Нові ознаки становлення теорії випадкових полів як математичної дисципліни: наукова школа М. Ядренка // Наука сьогодні.-2003.- № 25.- С.19-20.

95
Новіков М. Академік Микола Новіков: Давайте вчитися не на своїх, а на чужих помилках / розмову вела О. Сільченкова // Науковий світ. – 2005. - № 11.– С. 22-24.

Про наукову діяльність ін-ту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

96
Ножницкий Ю.А. Научная школа прочности Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова. К 75- летию основания института / Ю.А. Ножницкий, Ю.М. Темис, Б.Ф. Шорр // Проблемы прочности. – 2005. - №6. – С. 132-141.

97
Онопрієнко В. Академія наук України і наукове товариство ім. Шевченка як центри українознавства / В. Онопрієнко // Вісник НАН України.-1993.- № 12.- С.51-59.

98
Оноприєнко В.И. Вклад В.М. Грушкова в разработку философско-методологических проблем информатики и кибернетики / В.И. Оноприенко, М.В. Оноприенко // Наука та наукознавство.- 2003.- № 3.- С.65-77.

99

001П20

Патон Б.Е. Наука Советской Украины : Тенденции и перспективы / Б.Е. Патон.- К. : О-во «Знание» УССР, 1984.- 64 с.- (сер. 8 «Новое в науке, технике, производстве» ; №22).

100
Про налагодження системного моніторингу стану і розвитку наукових шкіл України за статистикою захисту докторських дисертацій: (статистичні дані) // Наука сьогодні.-2003.- № 19.- С.15-16.

101
Рабинович З.Л. Виктор Михайлович Грушков – человек, гражданин, компьютерный «пионер» / З.Л. Рабинович // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С.50-57.

102
Санін Ф.П. Науково-конструкторська школа М.К. Янгеля та її роль в розвитку ракетобудування в СРСР / Ф.П. Санін, О.А. Копил // Наука та наукознавство.- 1998.- №3.- С. 42-49.

103
Сергиенко Е. Парадоксы жидкого гелия: харьковские учёные продолжают раскрывать тайны солнечного газа [гелия] / Е. Сергиенко // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- №24.- С.10.

104
Сергиенко И.В. Виктор Михайлович Грушков и феноменология развития кибернетики и информатики в Украине / И.В. Сергиенко, Ю.В. Капитонова // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С. 77-101.

105
Скрипник О. Наукова школа України – престиж держави / О. Скрипник // Економіст.-1999.- № 10.- С.17-21.

106

Я2Е68

Совенко А.Ю. «АН»: [про серію літаків, створених під керівництвом О.К. Антонова] / А.Ю. Совенко // Енциклопедія Сучасної України. Т.1.- К., 2001.- С. 443-446.

107

Я2Е68

Совенко А.Ю. АНТК імені О.К. Антонова : [про авіаційний науково-технічний комплекс , який займається розробкою літаків з 1952 р. у Києві] / А.Ю. Совенко // Енциклопедія Сучасної України. Т.1.- К., 2001.- С. 563-564.

108
Українська академія наук створена 85 років тому завдяки зусиллям академіка В. Вернадського: [Про історію заснування НАН України] // Наука сьогодні. – 2003. - № 42. – С.19-20.

109
Українській академії аграрних наук – 75! // Урядовий кур`єр. – 2006. – 15 грудня. – С.11.

110
Харламова О.І. Динаміка твердого тіла за 40 років в Інституті прикладної математики і механіки НАН України / О.І. Харламова, Г.В. Мозалевська // Наука та науковознавство.-2004.- № 4.- С.110-127.

111
Харченко В.П. Науково-технічні розробки Національного авіаційного університету // Винахідник і раціоналізатор. – 2003. - № 5. – С.9-13.

112
Храмов Ю.А. В.Е. Лашкарев и его школа (к 100-летию со дня рождения) / Ю.А. Храмов // Наука та наукознавство.-2003.- № 4.- С.115-121.

113
Шаплыченко Н. Об оружии на продажу и украинских НОУ-ХАУ / Н. Шаплыченко // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- №24.- С. 11.

114
Шаталов М. Інституту геологічних наук НАН України 75 років // Пульсар. – 2001. - № 8. – С. 32-35.

115

Ч48П56

Шевченко А.І. До виховання та освіти разом із сучасною наукою: [До 5 річчя з дня створення Донецького державного ін-ту штучного інтелекту] / А.І. Шевченко // Проблеми освіти: наук. метод. зб. – К., 2003. – Вип. 31. – С.185-193.

116
Шевченко В. Донецький науковий центр: Сучасність та шляхи розвитку / В. Шевченко // Економіст. – 2003. - № 9. – С.22-24.

117
Школа А.О. Стогнія: фундаментальні дослідження та прикладні розробки в сфері програмового забезпечення, математичної кібернетики, автоматизованих систем управління базами даних і знань: // Наука сьогодні.-2003.- № 29.- С.21-22.

118
Шпичак О.М. Науково-організаційна та координаційна діяльність Відділення аграрної економіки і земельних відносин УААН за 2004 рік / О.М. Шпичак // Економіка АПК.- 2005.- №4.- С. 142-147.

118'.
Щур Е. Школа Глушкова: [про вдосконалення творчих розробок] / Е. Щур // Урядовий кур’єр.- 2006.- 1 липня.- С.14.1   2   3   4   5

Похожие:

Наука в украине iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Религия и наука Религия...

Наука в украине iconХайдеггер М. Наука и осмысление
«культуры». К ней причисляется и наука, ее развитие и организация. Наука ставится тем самым в ряд ценностей, которыми человек дорожит,...

Наука в украине iconХомерики Е. А. Качество высшего образования в Украине: концептуализация...
Хомерики Е. А. Качество высшего образования в Украине: концептуализация проблемы в рамках социологического дискурса [Текст] / Е....

Наука в украине iconКалендарный тематический план лекций по специальности «пропедевтика...
Педиатрия как наука о здоровом и больном ребенке, ее место в системе общей медицины. Основные исторические этапы развития педиатрии...

Наука в украине iconНаука в жизни современного человека наука в житті сучасної людини
Проект sworld (Укрниимф, онму, Укргажд, имиП) проводит международный научный Интернет-симпозиум «Наука в жизни современного человека»...

Наука в украине iconНаука в жизни современного человека наука в житті сучасної людини
Проект sworld (Укрниимф, онму, Укргажд, имиП) проводит международный научный Интернет-симпозиум «Наука в жизни современного человека»...

Наука в украине iconСписок використаних джерел Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического...
Бургов Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисление. М.: Наука, 1988

Наука в украине iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Педагогика наука план I....

Наука в украине iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
...

Наука в украине iconТезисы студенческой конференции Студенческая наука-99 санкт-петербургская...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<