Ббк ч75 к 31
Скачать 329.77 Kb.
НазваниеБбк ч75 к 31
страница1/4
Дата публикации17.03.2013
Размер329.77 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
  1   2   3   4Кащеєв Борис Леонідович - доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки України.

ББК Ч75

К 31

УДК 016: 621.37/39:523
Упорядник Чижевська Л. М.

Відповідальний редактор Аврамова І. П.

Кащеєв Борис Леонідович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська. Х. : ХНУРЕ, 2010. 37 с. (Видатні науковці).
ББК Ч75

УДК 016: 621.37/39:523

Наукова бібліотека ХНУРЕ

2010
Зміст
Передмова 5
Основні дати життя та діяльності Кащеєва Б. Л. 6–7
Доповіді на міжнародних конференціях 8
Людина – зірка. Слово про вченого 9–10
Бібліографія праць Кащеєва Б. Л. 11–32
Публікації про Кащеєва Б. Л. та його наукову школу 33–34
Алфавітний покажчик співавторів праць Кащеєва Б. Л. 35–37
Передмова

Видання біобібліографічного покажчика присвячено пам’яті заслуженого діяча науки і техніки України, професора, доктора технічних наук

Б. Л. Кащеєва (1920-2004).
Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановою науковою діяльністю Б. Л. Кащеєва, відобразити його праці. До складу покажчика увійшли статті, навчальні посібники, монографії, публікації англійською мовою, державні стандарти СРСР.

Література розташована в хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку наукової творчості вченого, у межах року – за видами видань та в алфавіті назв документів.

Бібліографічний опис надано згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

^ Основні дати життя та діяльності Кащеєва Б. Л.
Борис Леонідович Кащеєв народився 8 березня 1920 року в м. Харків.
1938 З відзнакою закінчив десятирічку. Вступив до Ленінградського

Індустріального інституту, навчався за фахом «Радіофізика».

1939 Удостоєний Сталінської стипендії. Обраний депутатом

Виборзької районної ради депутатів трудящих міста Ленінград.

1941-1945 Служив у лавах Червоної Армії у складі Південно-Західного,

Воронезького, Донського та 1-го Українського фронтів.

1943 Нагороджено медаллю «За оборону Сталинграда».

1944 Студент Харьківського електротехнічного інституту.

1946 З відзнакою закінчив ХЕТІ.

1946-1949 Навчався в аспірантурі за фахом «Радіофізика».

1949 Асистент кафедри ОРТ ХЕТІ.

1950 Асистент кафедри ОРТ Харківського політехнічного інституту.

1951 Старший викладач кафедри ОРТ ХПІ.

1952 Присвоєно вчений ступінь кандидата технічних наук.

1954 Затверджений у вченому званні доцента кафедри ОРТ ХПІ.

1956 Призначено завідуючим кафедрою ОРТ ХПІ.

1957 Початок наукової роботи по програмі Міжнародного

геофізичного року (МГР)

1958 Наукова доповідь на 5-й Міжнародній Асамблеї Спеціального

комітету МГР (Москва) «О результатах научных наблюдений за

метеорами в г. Харьков».

1958 Прийнятий у члени Міжнародної астрономічної спілки

на Х конгресі МАС.

1958 Призначений науковим керівником науково-дослідницької

лабораторії при кафедрі ОРТ ХПІ.

1961 Нагороджено медаллю «За трудовое отличие», пам'ятною медаллю

«В честь первого в мире полета человека в космос».

1964 Присвоєно вчений ступінь доктора технічних наук.

1965 Затверджений у вченому званні професора каф. ОРТ.

1965-1991 Член редколегії республіканського міжвідомчого

науково-технічного збірника «Радіотехніка» (Харків) та журналу

«Бюллетень комиссии по кометам и метеорам астрономического

совета АН СССР» (м. Душанбе).

1968-1970 Затверджений науковим керівником радянської

екваторіальної метеорної експедиції – РЕМЕ (Сомалі).

1971 Переведення кафедри ОРТ (з науково-дослідною

лабораторією) до Харківського інституту радіоелектроніки.

1971-1999 Член спеціалізованої ради по захисту дисертацій (ХІРЕ-ХТУРЕ).

1973-1991 Член Наукової Ради АН СРСР з питань статистичної фізики.

1974-1991 Член Наукової Ради АН СРСР з комплексної проблеми

«Розповсюдження радіохвиль».

1976 Нагороджено орденом Трудового Красного Знамени.

1980 Присвоєно Почесне звання «Заслуженный деятель науки

Украинской ССР».

1980 Нагороджено бронзовою медаллю ВДНГ за розробку

радіоапаратури по спостереженню метеорів.

1983 Нагороджено золотою медаллю ВДНГ за розробку

системи МАРС.

1985 Нагороджено орденом Вітчизняної війни другого ступеня.

1985 Член редколегії журналу «Кинематика и физика

небесных тел».

1989 Нагороджено медаллю ім. академіка С. П. Корольова та

золотою медаллю ВДНГ за модернізацію системи МАРС.

1993 Обраний почесним академіком АН прикладної

радіоелектроніки Росії, України та Білорусії.

1994 Присуджено премію ім. М. П. Барабашова.

1995 Прийнятий у члени Європейського Астрономічного

товариства.

1997 Член редколегії журналу «Радиоэлектроника и информатика».

2000 Присвоєно звання почесного професора ХТУРЕ та

почесного члена Української астрономічної асоціації.

2000 Присвоєння малій планеті, зареєстрованої у міжнародному

каталозі під номером 6611, імені «Кащеев» на честь професора

Кащеєва.

2003 Включення відомостей про астероїд «Кащеев» до

енциклопедії «Імена України в космосі».

2004 15-го січня перестало битися серце видатного вченого

Б. Л. Кашеєва.

^ ДОПОВІДІ НА МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
1969 Доклад на Ассамблее Международной ассоциации

геомагнетизма и аэрономии (МАГА), г. Мадрид (Испания).
1979 Доклад на XVII Ассамблее МАГА о радионаблюдении

метеоров в СССР, г. Канберра (Австралия).
1981 Доклад от имени МГК АН СССР о проекте системы

метеорных наблюдений ГЛОБМЕТ, г. Эдинбург

(Великобритания).
1992 Доклад на Ассамблее МАГА о движении атмосферы

Земли в области мезосферы, г. Киото (Япония).
1995 Доклад на Ассамблее Европейского Астрономического

общества о метеорных исследованиях в Харькове,

г. Катания (Италия).
1998 Доклад на Международной конференции «Метеороиды

1998», Татранска Ломница (Словакия).
^ Людина – зірка. Слово про вченого.

«...В обществе людей также выделяются звёзды. Формирование звезды в общественном смысле проходит образом, весьма похожим на явление метеора. Как бы из ничего возникает быстрое и яркое явление Человека, заставляющего говорить и помнить о себе в течение долгого времени. Таким Человеком был Борис Леонидович Кащеев. Он стал звездой в прямом смысле, поскольку имя его носит одна из малых планет Солнечной системы.»

(В. И. Чумаков, С. В. Коломиец)


Кащеєв Б. Л. – творець могутньої школи вітчизняної метеорної радіолокації, видатний вчений, блискучий організатор, автор та співавтор багатьох наукових статей, монографій, доповідей на конференціях і симпозіумах, науково-технічних розробок, винаходів і патентів.

Заслужений діяч науки України, доктор технічних наук, почесний професор ХНУРЕ та Харківського національного університету «ХПІ», почесний член Української астрономічної асоціації, член Міжнародного астрономічного союзу та Європейського астрономічного союзу, почесний академік АН прикладної радіоелектроніки Росії, України й Білорусії, Борис Леонідович Кащеєв відомий дослідникам метеорів усієї Земної кулі.

Усе його життя було пов’язане з кафедрою «Основи радіотехніки»: з моменту її заснування в Харківському електромеханічному інституті (ХЕТІ) в 1946 р., де після закінчення з відзнакою цього учбового закладу він почав працювати викладачем, одночасно навчаючись в аспірантурі, і протягом 30-ти років очолювання кафедри.

Невіддільна від його професійного життя й Проблемна науково-дослідна лабораторія радіотехніки (ПНДЛ ОРТ), заснована Кащеївим у 1958 році. Унікальна експериментальна база цієї лабораторії, що розміщується у Балаклійському районі Харкова, була створена в 1957 р. для проведення досліджень по програмі Міжнародного геофізичного року. З 2004 року вона занесена у перелік об’єктів, які являються національним надбанням України. Це підкреслює значення наукових експериментів, проведених під керівництвом Б. Л. Кащеєва протягом 47 років існування бази, для вітчизняної та світової науки.

Завдяки дослідженням, проведеним науковою школою проф. Б. Л. Кащеєва у геофізичному й астрономічному напрямках, за значний внесок ХНУРЕ у вивчення навколоземного простору, створення автоматизованої радіолокаційної системи «МАРС» і електронного каталогу орбіт малих космічних тіл (одного з найбільших у світі), а також за особистий внесок проф. Б. Л. Кащеєва і проф. Ю. І. Волощука Міжнародний астрономічний союз надав трьом малим планетам такі імена: «Кащеев», «Волощук», «ХТУРЭ».

Завдяки своєму різнобічному таланту і старанній праці залишив Борис Леонідович Кащеєв, видатна людина і вчений, слід на зоряній мапі та слід на Землі.

Бібліографія праць Б. Л. Кащеєва
1957

Статті


 1. Прошкин, Е. Г. Исследование неоднородной структуры F-слоя ионосферы / Е. Г. Прошкин, Б. Л. Кащеев // Радиотехника и электроника. – 1957. – Т. 2, № 7. – С. 819–825.


1958

Статті


 1. Измерение скорости метеоров дифракционным методом / Б. С. Дудник, Б. Л. Кащеев, М. Ф. Лагутин, И. А. Лысенко // Международный геофизический год : информ. бюл. – К. : Изд-во АН УССР, 1958. – № 1. – С. 51–62.
 1. Изучение метеорной активности радиолокационным методом на частоте 72 мгц / Б. С. Дудник, Б. Л. Кащеев, М. Ф. Лагутин и др. // Изв. высш. учеб. заведений. Сер. Радиофизика. – 1958. – Т. 1, № 2. – С. 66–70.
 1. Кащеев, Б. Л. Ионосферная станция / Б. Л. Кащеев, Б. Г. Бондарь, Е. Г. Прошкин // Изв. высш. учеб. заведений. Сер. Радиотехника. – 1958. – № 1. – С. 76–81.
 1. Радиолокационные наблюдения метеорной активности / Б. Л. Кащеев, Б. С. Дудник, М. Ф. Лагутин и др. // Международный геофизический год : информ. бюл. – К. : Изд-во АН УССР, 1958. – № 1. – С. 38–42.


1959

Статті


 1. Кащеев, Б. Л. О структуре метеорного потока Геминид / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец // Астроном. журнал. – 1959. – Т. 36, вып. 4. – С. 629–640.
 1. Скорость метеоров в потоке Геминид / Б. Л. Кащеев, Б. С. Дудник, М. Ф. Лагутин и др. // Астроном. журнал. – 1959. – Т. 36, вып. 1. – С. 141–145.

1960

Статті


 1. Аппаратура для радиолокационных наблюдений метеоров / Б. Л. Кащеев, Б. С. Дудник, М. Ф. Лагутин, И. А. Лысенко // Метеоры : сб. статей. – Х. : Изд-во ХГУ, 1960. – № 1. – С. 3–10.
 1. Кащеев, Б. Л. Орбита Геминид 1959 года / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец, М. Ф. Лагутин // Метеоры : сб. статей. – Х. : Изд-во ХГУ, 1960. – № 1. – С. 25–37.
 1. Кащеев, Б. Л. О структуре метеорного потока Квидрантид / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец // Астроном. журнал. – 1960. – Т. 37, вып. 1. – С. 119–122.
 1. Кащеев, Б. Л. Радиолокационные наблюдения метеоров по программе Международного геофизического года / Б. Л. Кащеев // Метеорные исследования : сб. ст. – 1960. – № 2. – С. 40–53.
 1. Кащеев, Б. Л. Численность метеоров по наблюдениям, проведенным в Харькове в 1957-1960 годах / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец, Ю. И. Суворов // Метеоры : сб. статей. – Х. : Изд-во ХГУ, 1960. – № 1. – С. 11–19.


1961

Монографії


 1. Кащеев, Б. Л. Радиолокационные исследования метеорных явлений / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 123 с. – (Результаты МГГ ; № 7).


Статті


 1. Кащеєв, Б. Л. Дослідження індивідуальних радіантів метеорів потоку Гемінід / Б. Л. Кащеєв, М. Ф. Лагутін, І. А. Лисенко // Доп. АН УРСР. – 1961. – № 5. – С. 623–625.
 1. Кащеев, Б. Л. Изучение численности метеоров / Б. Л. Кащеев // Международный геофизический год : информ. бюл. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – № 9. – С. 26–28.
 1. Кащеев, Б. Л. Радиолокационные определения орбит индивидуальных метеоров / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец, М. Ф. Лагутин // Астроном. журнал. – 1961. – Т. 38, вып. 4. – С. 681–691.


1962

Статті


 1. Дудник, Б. С. Влияние диффузии на радиолокационные измерения скорости метеоров / Б. С. Дудник, Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец // Ионосферные исследования (Метеоры) : сб. статей. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – № 8. – С. 21–25.
 1. Кащеев, Б. Л. Изучение структуры метеорных потоков радиолокационным методом / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец // Ионосферные исследования (Метеоры) : сб. статей. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – № 8. – С. 26–38.
 1. Радиолокационные наблюдения метеоров в Харькове / Б. Л. Кащеев, Б. С. Дудник, М. Ф. Лагутин и др. // Ионосферные исследования (Метеоры) : сб. статей. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – № 8. – С. 7–20.


1963

Статті


 1. Кащеев, Б. Л. Измерение дрейфа неоднородностей ионизации в области Е ионосферы при одновременном контроле поляризации отраженных радиоволн / Б. Л. Кащеев, В. И. Таран // Метеоры : сб. статей. – Х. : Изд-во ХГУ, 1963. – № 2–3. – С. 37–42.
 1. Кащеев, Б. Л. Метеоры в верхней атмосфере Земли / Б. Л. Кащеев // Метеоры : сб. статей. – Х. : Изд-во ХГУ, 1963. – № 2–3. – С. 5–11.
 1. Кащеев, Б. Л. Об исследовании свойств верхней атмосферы по радионаблюдениям метеоров / Б. Л. Кащеев // Метеоры : сб. статей. – Х. : Изд-во ХГУ, 1963. – № 2–3. – С. 43–54.


1964

Статті


 1. Лагутин, М. Ф. Влияние поляризационного эффекта на радиосигналы, рассеиваемые метеорными следами / М. Ф. Лагутин, Б. Л. Кащеев // Радиотехника и электроника. – 1964. – Т. 9, № 8. – С. 1494–1495.


1965

Монографії


 1. Кащеев, Б. Л. Исследование циркуляции атмосферы в метеорной зоне / Б. Л. Кащеев, В. В. Цесевич. – М. : Наука, 1965. – 64 с.


Статті


 1. Кащеев, Б. Л. Особенности движения мелких метеорных тел / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец, М. Ф. Лагутин // Докл. АН СССР. – 1965. – Т. 164, № 6. – С. 1256–1259.


1966

Статті


 1. Кащеев, Б. Л. Дрейф метеорных следов / Б. Л. Кащеев, В. А. Нечитайленко, Ю. М. Суворов // Проблемы космической физики. – 1966. – Вып. 1. – С. 119–125.
 1. Кащеев, Б. Л. Метеорное вещество в окрестности орбиты Земли по радионаблюдениям метеоров / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец // Астроном. журнал. – 1966. – Т. 43, вып. 4. – С. 854–867.
 1. Кащеев, Б. Л. Орбиты метеорных потоков по радионаблюдениям в Харькове / Б. Л. Кащеев, В. Н. Лебединец, М. Ф. Лагутин // Исследование метеоров : сб. статей. – М. : Наука, 1966. – № 1. – С. 141–146. – (Результаты исследований по международным геофизическим проектам).

  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Ббк ч75 к 31 icon2011 ббк ч75 н 40
Невлюдов Ігор Шакірович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2011....

Ббк ч75 к 31 icon2012 ббк ч75 н 40
Бих Анатолій Іванович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2012....

Ббк ч75 к 31 icon2010 ббк ч75 г 68
Гордієнко Юрій Омелянович : [До 70-річчя від дня народження] : [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. І. П. Аврамова; відповід...

Ббк ч75 к 31 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Ббк ч75 к 31 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Ббк ч75 к 31 iconЬкому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний...
Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) : [Текст] : наук допом анот бібліогр...

Ббк ч75 к 31 iconНаукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко...
Олексій Іванович Терещенко: (До 80-річчя від дня народження та 55-річчя наукової І педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Ббк ч75 к 31 iconБбк 84(0)5-5 А76

Ббк ч75 к 31 iconИндексирование книг по системе ббк и

Ббк ч75 к 31 iconВеретенников Сергей Васильевич Издание 2002г г. Орёл. Ббк 84(2р)6 33с. Стихотворения

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<