Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65
Скачать 346.77 Kb.
НазваниеНаукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65
страница1/3
Дата публикации03.03.2013
Размер346.77 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
  1   2   3
Харківський Національний університет радіоелектроніки

Наукова бібліотека ХНУРЕ

Видатні науковці

Олексій Іванович

Терещенко

Біобібліографічний покажчик

Харків
2005-2006

ББК Ч75

Т 65

УДК 016:621.37/39

Упорядники: Шуляк Т.С., Ясинська І.О.

Відповідальний редактор: Ясинська І. О.

Олексій Іванович Терещенко: (До 80-річчя від дня народження та 55-річчя наукової і педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/ Упорядники: Т.С. Шуляк, І.О. Ясинська; Відповід. ред. І.О. Ясинська.- Х.: ХНУРЕ, 2005-2006.- 32 с. (Сер. Видатні науковці).

ББК Ч75

УДК 016: 621.37/39

Наукова бібліотека ХНУРЕ,

2005-2006


Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч наук України, Почесний академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, Почесний доктор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

1

Зміст
Передмова 3 с.
Автобіографія 4, 5 с.
Основні дати життя та діяльності І.О. Терещенка 6, 7 с.
Бібліографія праць І.О. Терещенка в хронології: 8 - 30 с.


  • монографії та навчальні посібники

  • статті

  • дисертації

  • депоновані рукописи та статті

  • авторські свідоцтва та патентиАвторський покажчик прізвищ 31, 32 с.


2
Передмова

Біобібліографічний покажчик, що пропонується, присвячений 80-річчю від дня народження та 55-річчю наукової та педагогічної діяльності - відомого вченого, професора, доктора технічних наук Олексія Івановича Терещенка.

Мета даного посібника- відобразити наукові праці вченого. До складу покажчика увійшли монографії, дисертації, автореферати, статті, навчальні посібники, тези доповідей, матеріали конференцій, авторські свідоцтва, депоновані рукописи.

Література розташована в хронологічному порядку, у межах року- за видами видань та за алфавітом.

Бібліографічний опис надано згідно ГОСТу 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”. „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила”.

3

Олексій Іванович Терещенко народився 21 березня 1923 р. в м. Харкові. Навчався у 3-й фабрично- заводській школі м. Харкова, потім прийнят до 10 класу Харьківської артилерійської спецшколи.

Після закінчення 1-го Ленінградського артилерійського училища у 1943 р., був направлен на Вороніжський ( далі 1-й Український) фронт як командир вогневого взводу винищувального противотанкового артилерійського полку. Двічі тяжко поранен, інвалід Великої Вітчизняної війни. За бойові та трудові заслуги нагороджен тремя орденами та тринадцяттю медалями.

Після війни у 1949 р. закінчив фізико-математичний факультет ХДУ. 1952 рік знаменний в житті Олексія Івановича: закінчення аспірантури, призначення деканом радиофізичного факультету ХДУ. У 1953 р. Олексій Іванович став кандидатом фізико- математичних наук, через рік доцентом, завідуючим кафедри фізики надвисоких частот. Олексій Іванович викладав, одночасно виконуючи адміністративні обов’язки, був організатором, а потім протягом 9 років деканом радиофізичного факультету ХДУ, далі 2 з половиною рока проректором університету по науковій роботі. А з 1 червня 1963 року призначен ректором Харківського інституту горного машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки.

З 1 вересня 1963 р. очолював кафедру фізики ЗВЧ, котрою керував 25 років.

22 вересня 1967 р. в Московському енергетичному інституті Олексій Іванович захистив дисертацію на ступень доктора технічних наук, а у 1969 р. отримав звання професора.

Цікаво, що Олексій Іванович став викладати ще в 1947 р., бувши студентом 4 курсу. Він заміняв захворівшего викладача та для 5 курсу читав лекції по радіовимірюванню. Так що, 1997 рік став для Олексія Івановича ювілейним, ознаменував 50- річчя своєї педагогічної діяльності. Водночас з навчанням

О.І. Терещенко працював в УФТІ. Вже в студентські роки у нього з’явились перші авторські свідоцтва на винахід.

О.І.Терещенко – чудовий лектор, о чом свідчуть неоднократні перемоги в конкурсах «Лучший лектор»,

проводимых по результатам опиту студентів.

4
З 1974 р. – головний редактор міжвідомчого республіканського науково-технічного збірника “Радіотехніка”.

З 1976- 1982 р.р. був членом Оргкомітета Європейських мікрохвильових конференцій.

П’ятнадцять років обирався головою Харківського обласного товариства філателістів, брав участь у 17 виставках поштових марок в СРСР та за кордоном- в Софії, Варшаві, Парижі, Гавані, нагороджен медалями різних достоїнств. Отримав звання Почесного члена Всесоюзного товариства філателістів.

Також відзначен іншими званнями та нагородами. Має знак «Сто лет со дня рождения изобретателя радио А.С.Попова». У 1956 р. отримав знак « Почётный радист СССР» від Міністерства зв’язку СРСР. У 1982 р. удостоєн звання заслуженого діяча науки України. У 1994 р. обран почесним академиіком Академії наук прикладної радіоелектроніки – організації, о’єднавшей радистів Білорусії, Росії та України. У 1999 р. отримав знак «Відмінник освіти України».

Кавалер чотирьох орденов- Богдана Хмельницького III ступеня, Вітчизняної війни I и III ступеня, « Знак почёта»; нагороджен 17-ю медалями, у тому числі рішенням Бюро федерації космонавтики СРСР- медаллю Центру дальнього космічного зв’язку за керівництво одного з наукових розроблень.

У 2002 р. обран Почесним доктором Харківського національного університету им. В.Н. Каразіна.

5


^ Основні дати життя та діяльності

О.І. Терещенка.
1923 р., 21 березня народився у м. Харкові.
З 1930 р. вчився у 3-й фабрично- заводській

школі.
1941 р., 7 липня прийнят до Харківської

артилерійської спецшколи
^ 1943 р., 5 березня закінчив 1-е Ленінградське артилерійське

училище.
1949 р. закінчив фізико- математичний

факультет ХДУ.

1952 р. закінчив аспірантуру

1952 р. призначається деканом радіофізичного

факультету ХДУ
^ 1953 р. став кандидатом фізико- математичних

наук.

1954 р. доцент, зав. кафедрой фізики

надвисоких частот

1963 р., 1 червня призначається ректором Харківського

інституту горного машинобудування,

автоматики та обчислювальної техніки

( ХІГМАОТ).

^ 1963 р., 1 вересня очолював кафедру фізики СВЧ

1967 р. захистив дисертацію на ступень доктора

технічних наук

1969 р. присвоєне звання професора

З 1974 р. головний редактор міжвідомчого

республіканського науково-

технічного збірника „Радіотехніка”

1982 р. присвоєне звання заслуженого діяча

науки України.

1994 р. почесний академік Академії наук

прикладної радіоелектроніки-

організації, об’єднавшей

радистів Білорусії, Росії та України.


6

1999 р. отримав знак „ Відмінник освіти

України”.

2002 р. обран Почесним доктором

Харківського національного

університету ім. В.М. Каразіна.

7
^ Бібліографія праць О.І.Терещенка
1953
Дисертація


  1. Терещенко А.И. Некоторые режимы работы многокамерного магнетрона с сеткой: Дис. канд. физ.-мат. наук.- Х.,1953.-128 c.


Автореферати


  1. Терещенко А.И. Некоторые режимы работы многокамерного магнетрона с сеткой: Автореф. дис. ...канд. физ.-мат. наук.-Х.,1953.-10 c.


Статті
3. Терещенко А.И. Применение частотного детектора для измерения малых ёмкостей // Труды физ. отд. физ.-мат. ф-та ХГУ.- Х.,1953.-Т.4.- С.211-214.

1956
Матеріали конференцій
4. Терещенко А.И., Хижняк Н.А., Шестопалов В.П. К теории конического магнетрона // І Всесоюз. конф. по радиоэлектронике МВО СССР: Тез. докл.- Горький, 1956.- Т.1, №6.- С.883-885.
1957
Статті
5. Терещенко А.И. О вторичной эмиссии в сеточных магнетронах // Труды радиофиз. ф-та ХГУ.-Х.,1957.-Т.2.- С.99-105.

6. Терещенко А.И. Характеристики сеточного магнетрона // Труды радиофиз. ф-та ХГУ.-Х.,1957.- Т.2.- С.89-97.

8
Доповіді
7. Терещенко А.И. Измерение диэлектрических проницаемостей на сверхвысоких частотах с помощью волноводного дискриминатора: Аннот. докл.// ХІІІ научн. сессия НТОРиЭ им. А.С. Попова. Секция радиоизмерений.-М.,1957.- С.80-82.

1958
Статті
8. Терещенко А.И. Влияние дополнительных электродов на работу магнетрона // Труды радиофиз. ф-та ХГУ.- Х.,1958.- Т.1.- С.3-13.

Доповіді
9. Терещенко А.И. Влияние различных факторов на критическое магнитное поле магнетрона с сеткой: Аннот. докл.// ХІV науч. сессия НТОР и Э им. А.С.Попова. Секция электроники.- М.,1958.- С.29-31.

10. Терещенко А.И. Влияние различных факторов на критическое магнитное поле магнетрона с сеткой // ХІV науч. сессия НТОР и Э им. А.С.Попова: Сб. тр.- М.: Связьиздат,1958.- С.30-34.

11. Терещенко А.И. Измерение диэлектрических проницаемостей на сверхвысоких частотах с помощью волноводного дискриминатора // ХІІІ науч. сессия НТОР и Э им А.С. Попова: Сб. тр.- М.:Связьиздат,1958.- С.122-126.
1959
Статті
12. Терещенко А.И., Ковтун Н.М., Дмитриев С.Д. Перестройка объёмного резонатора крестообразного сечения при помощи феррита // ЖТФ.-1959.-Т.29.-Вып.11.- С.1418-1419.

13. Терещенко А.И. Лебедев П.Н. и значение его работ для развития радиофизики // Труды радиофиз. ф-та ХГУ.-Х.,1959.-Т.3.- С.7-13.

14. Терещенко А.И., Милько В.И. Кольцевой резонатор для радиального клистрона // ЖТФ.- 1959. – Т.29.- Вып.11.- С.1416-1418.

15. Терещенко А.И. Установка для измерения диэлектрических проницаемостей на сверхвысоких частотах с помощью волноводного дискриминатора // Измер. техника.-1959.- №5.- С.54-55.

9

Доповіді
16. Терещенко А.И. Зависимость свойств резонаторной системы магнетрона от формы резонаторов // ІІІ всесоюз. конф. по радиоэлектронике МВО СССР: Тез. докл.- К.: КГУ, 1959.- С.67-70.

17. Терещенко А.И. О возможности улучшения параметров резонаторной системы магнетрона посредством изменения формы резонаторов: Аннот. докл. // XV науч. сессия НТОРиЭ им. А.С.Попова. Секция электроники.- М.,1959.-С.61-65.

18. Терещенко А.И., Коробкин В.А. О возможности улучшения параметров резонаторной системы магнетрона // ІІІ всесоюз. конф. по радиоэлектронике МВО СССР: Тез. докл.- К.: КГУ,1959.- С.68-71.
1960
Статті
19. Терещенко А.И. Волновод “гантельной“ формы поперечного сечения // ЖТФ.-1960.-Т.30.- Вып.9.- С.1074-1076.

20. Терещенко А.И., Ковтун Н.М. Исследование характеристик резонансных ферритовых вентилей на Н-волноводе // РТЭ.-1960.-Т.5.- Вып.10.- С.1593-1597.

21 Терещенко А.И., Ковтун Н.М. Расчет постоянных распространения в Н- волноводе с поперечно-намагниченной ферритовой пластиной //ЖТФ.-1960.Т.30.- Вып.9.- С.1077-1080.

22. Терещенко А.И., Минц М.Я. Влияние различных факторов на величину электронного смещения частоты магнетрона // Изв. вузов МВССО СССР. Сер. Радиофизика.-1960.-Т.3.- №6.- С.1054-1061.
Доповіді
23. Терещенко А.И. Измерительные линии на волноводах сложной формы поперечного сечения: Аннот. докл. // ХVI науч. сессия НТОРиЭ им. А.С.Попова. Секция антенных устройств.- М.,1960.- С.71-75.

24. Терещенко А.И., Ковтун Н.М. Исследование характеристик резонансных ферритовых вентилей на Н-волноводах: Аннот. докл. // ХVI науч. сессия НТОРиЭ им А.С.Попова. Секция ферритовых устройств СВЧ.- М.,1960.- С.72-75.

25. Терещенко А.И., Коробкин В.А. Перестройка объемного резонатора кругообразного сечения при помощи феррита: Аннот. докл. // ХVI науч. сессия НТОРиЭ им. А.С.Попова. Секция ферритовых устройств СВЧ.- М.,1960.- С.81-85.


10


Матеріали конференцій
26. Терещенко А.И., Зубрицкий Л.А., Петров В.А. Метод и прибор для измерения проходящей мощности СВЧ в диапазоне 3-х см // IV Всесоюз. конф. по радиоэлектронике МВССО СССР. Секция электродинамики: Тез. докл.- Х.:ХГУ,1960.- С.81-85.

27. Терещенко А.И., Ковтун Н.М. Исследование характеристик ферритовых фазовращателей на волноводах сложной формы поперечного сечения // IV Всесоюз. конф. по радиоэлектронике МВССО СССР. Секция электродинамики: Тез. докл.- Х.:ХГУ,1960.- С.91-93.

28. Терещенко А.И., Коробкин В.А. Перестройка ферритом Н-резонатора // IV Всесоюз. конф. по радиоэлектронике МВССО СССР. Секция электродинамики: Тез. докл.-Х.:ХГУ,1960.- С.93-95.
1961
Статті
29. Терещенко А.И., Ковтун Н.М. Распространение электромагнитных волн в волноводах крестообразного сечения, содержащих поперечно-намагниченную ферритовую пластинку // ЖТФ.-1961.- Т.31.- Вып.6.- С.704 -711.

30. Терещенко А.И., Ковтун Н.М. Характеристики ферритовых фазовращателей, выполненных на Н-волноводах // ЖТФ.-1961.-Т.31.- Вып.7.-С.834-836.

31. Терещенко А.И., Коробкин В.А., Ковтун Н.М. О возможности увеличения диапазона перестройки прямоугольного резонатора ферритом // ЖТФ.-1961.-Т.31.- Вып.11.- С.1388-1391.
Доповіді
32. Терещенко А.И., Ковтун Н.М. Характеристики резонансного ферритового вентиля на Н-волноводе с ферритовой пластиной, расположенной между выступами: Аннот. докл. // ХVII науч. сессия НТОРиЭ им. А.С.Попова. Секция ферритовых устройств СВЧ.- М.,1961.- С.43-47.

33. Терещенко А.И., Коробкин В.А. Перестройка цилиндрических резонаторов ферритом: Аннот. докл. // ХVII науч. сессия НТОРиЭ им. А.С.Попова. Секция ферритовых устройств СВЧ.- М.,1961.- С.42-45.

11


1962
Статті
34. Терещенко А.И. Влияние различных факторов на дисперсионные свойства волноводов вблизи критической частоты // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ .- Х.,1962.- Т.7.- С.64-70.

35. Терещенко А.И., Дмитриев В.М., Ляпунов Н.В. К расчету собственных частот нерегулярных предельных резонаторов // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.- Х.,1962.-Т.7.- С.71-74.

36. Терещенко А.И., Закуренко О.Е. Перестройка прямоугольного объёмного резонатора смещением стенки // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.- Х.,1962.- Т.7.- С.86-89.

37. Терещенко А.И., Зоркин А.Ф., Вахранева Л.Ф. Дисперсионные уравнения для равномерно-изогнутых волноводов сложной формы поперечного сечения с выступами на плоских стенках // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.- Х.,1962.- Т.5.-С.74-83.

38. Терещенко А.И., Ковтун Н.М. Исследование постоянных распространения в крестообразном волноводе с ферритовой пластиной // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.-Х.,1962.-Т.5.- С.32-38.

39. Терещенко А.И., Ковтун Н.М., Коробкин В.А. К вопросу о перестройке прямоугольного резонатора ферритом // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.-Х.,1962.-Т.5.- С.44-48.

40. Терещенко А.И., Ковтун Н.М. О выборе волновода для широкополосного резонансного ферритового вентиля // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ - Х.,1962.- Т.5.- С.39-43.

41. Терещенко А.И., Ковтун Н.М. Резонансный ферритовый вентиль на Н-волноводе // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.-Х., 1962. - Т.7.- С.64-70.

42. Терещенко А.И., Коробкин В.А. Малогабаритные резонаторы, перестраиваемые ферритом // РТЭ.-1962.-Т.7.- Вып.6.- С.1044-1045.

43. Терещенко А.И., Коробкин В.А Перестройка ферритом частоты резонатора треугольного поперечного сечения // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.- Х.,1962.- Т.6.- С. 8-42.

44. Терещенко А.И., Коробкин В.А. Расчет перестройки частоты цилиндрических резонаторов с поперечно-намагниченным ферритовым диском // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.- Х., 1962.- Т.6.- С.29-34.

45. Терещенко А.И., Коробкин В.А Расчет частоты цилиндрического резонатора с коаксиальной ферритовой трубкой // ЖТФ.-1962.- Т.32.- Вып.4.- С.419-422.

46. Терещенко А.И., Коробкин В.А. Расчет частоты цилиндрического резонатора с ферритовой трубкой (колебания TE onl) // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.- Х., 1962.- Т.6.- С.35-37.

47. Терещенко А.И., Коробкин В.А., Закуренко О.Е. Перестройка резонатора крестообразного сечения при помощи ферритовой пластины, расположенной на боковой стенке // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.- Х., 1962.- Т.5.- С.49-55.

48. Терещенко А.И., Коробкин В.А., Закуренко О.Е. Перестройка ферритом Н-резонатора // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.- Х.,1962.- Т.7.- С.78-85.

49. Терещенко А.И., Коробкин В.А., Ковтун Н.М Модуляция и перестройка частоты прямоугольного резонатора с ферритом при помощи вращающегося магнитного поля // РТЭ.-1962.-Т.7.-Вып.8.- С.1460-1462.

12

50. Терещенко А.И., Шейн А.Г. Исследование анодного блока магнетронного типа с резонаторами каплевидной формы поперечного сечения // Изв. вузов. МВССО СССР. Сер. Радиофизика,1962.-Т.5.- №2.- С.311-319.

51. Терещенко А.И., Шейн А.Г., Турченко В.А. Добротность анодного блока магнетронного типа с резонаторами эллиптической формы // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.-Х.,1962.- Т.6.- С.43-49.

52. Экспериментальное исследование электронной перестройки частоты нерегулярного предельного резонатора / А.И. Терещенко, В.М. Дмитриев, Н.В.Ляпунов и др. // Тр. радиофиз. ф-та ХГУ.- Х., 1962.- Т.7.- С.75-77.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 icon2012 ббк ч75 н 40
Бих Анатолій Іванович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2012....

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 iconБбк ч75 к 31
...

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 icon2011 ббк ч75 н 40
Невлюдов Ігор Шакірович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2011....

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 icon2010 ббк ч75 г 68
Гордієнко Юрій Омелянович : [До 70-річчя від дня народження] : [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. І. П. Аврамова; відповід...

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 iconНаукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик...
Біобібліографічний покажчик наукових праць Заслуженого діяча науки України, доктора ветеринарних наук, професора Харківського зооветеринарного...

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 iconХ арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека...
Результати в області алгебраізації логіки, одержані під час біонічних досліджень, відкривають можливості створення математичних І...

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 iconКандидат сільськогосподарських наук
Герасимов Веніамін Іванович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1965-2005 рр. (До 70-річчя від дня народження)/ хдзва;...

Наукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 т 65 iconЬкому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний...
Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) : [Текст] : наук допом анот бібліогр...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<