Нака з
Скачать 284.02 Kb.
НазваниеНака з
страница1/3
Дата публикации14.03.2013
Размер284.02 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Н А К А З

N 507 від 19.08.97

м.Київ

Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" і від 08.06.95 р. N 403 "Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики" НАКАЗУЮ:

Затвердити Державний класифікатор України ДК 013-97 "Класифікація основних фондів" (КОФ).

Встановити чинність зазначеного класифікатора від 01.01.98 р.

Перший заступник Голови

Держстандарту України

Ю.Г.Рубан

Державний класифікатор України

Класифікація основних фондів ДК 013-97

Чинний від 1998-01-01

1. Вступ

Класифікація основних фондів (далі - КОФ) є складовою частиною державної системи класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації (ДСК ТЕСІ). Класифікацію основних фондів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

КОФ призначено для використання в автоматизованих системах керування для вирішення таких завдань:

- організації систематичного обліку та звітності в частині основних фондів;

- визначення норм амортизації основних фондів та віднесення амортизаційних відрахунків на витрати виробництва;

- проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки обсягів складу і стану основних фондів;

- реалізації комплексу облікових функцій з основних фондів у межах робіт з державної статистики;

- здійснення міжнародних зіставлень за структурою і станом основних фондів;

- визначення розрахунків похідних економічних показників, включаючи фондоємність, фондоозброєність, фондовіддачу тощо, а також рекомендованих нормативів проведення капітальних ремонтів основних фондів.

Об'єктом класифікації є основні фонди.

Основні фонди - це матеріальні цінності, експлуатаційний період і вартість яких відповідно перевищують один календарний рік та 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Одиницею обліку основних фондів є інвентарний об'єкт, включаючи усі пристрої і приладдя або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання окремих самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс, що складається з конструктивно з'єднаних предметів, які є єдиними і орієнтовані на сумісне використання під час виконання певної роботи.

КОФ побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у КОФ містить шестизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.

Структуру коду подано у вигляді такої схеми:

X X XX XX

| | | |

Група ---------------------| | | |

Підгрупа --------------------------| | |

Клас -------------------------------| |

Тип -------------------------------------|

Класифікацію побудовано за ознаками функціонального призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1075 "Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)" і поділяється на такі групи:

- група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;

- група 2 - транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі; меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення інформації;

- група 3 - інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження.

На рівні класифікаційної ієрархії "Тип" позиція "9" завжди означає інші угруповання.

Ведення державного класифікатора "Класифікація основних фондів" здійснює науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України.

Введення в дію КОФ припиняє чинність класифікатора "Общесоюзный классификатор. Основные фонды".

^ 2. Класифікація основних фондів

|---------|------------------------------------------------------|

| Код КОФ | Назва |

|---------|------------------------------------------------------|

| 100000 |БУДІВЛІ, СПОРУДИ, ЇХ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА |

| |ПЕРЕДАВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ |

| | |

| 110000 |БУДИНКИ, БУДІВЛІ |

| | |

| 110100 |БУДИНКИ ЖИТЛОВІ |

| 110101 |Будинки та котеджі одно-, двоквартирні |

| 110102 |Будинки багатоквартирні |

| 110103 |Будинки житлові готельного типу |

| 110104 |Гуртожитки |

| 110105 |Будинки тимчасові житлові баз і таборів відпочинку,|

| |профілакторіїв, творчого відпочинку |

| 110106 |Селища дачні з угіддями |

| 110199 |Будинки та приміщення житлові інші |

| | |

| 110200 |БУДИНКИ ТА БУДІВЛІ НЕЖИТЛОВІ |

| 110201 |Склади та споруди виробничі універсальні одноповерхові|

| 110202 |Склади та споруди виробничі універсальні|

| |багатоповерхові |

| 110203 |Склади товарні, силоси і резервуари |

| 110204 |Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні|

| |підземні |

| 110205 |Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні на|

| |воді |

| 110299 |Склади та споруди виробничі універсальні інші |

| | |

| 110300 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ, |

| |ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |

| | |

| 110301 |Магазини |

| 110302 |Споруди ринкові |

| 110303 |Підприємства та установи громадського харчування |

| 110304 |Приміщення складські та бази підприємств торгівлі та|

| |громадського харчування |

| 110305 |Готелі та аналогічні споруди |

| 110399 |Будинки та споруди підприємств торгівлі, громадського|

| |харчування та готельного господарства інші |

| | |

| 110400 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПРОСВІТНІХ І КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ |

| |І ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ |

| | |

| 110401 |Бібліотеки, музеї та інші подібні споруди |

| 110402 |Будинки культури, клуби, театри та кінотеатри |

| 110403 |Будівлі для публічних показів і вистав |

| 110499 |Будинки та споруди просвітніх і культурних установ і|

| |для проведення видовищ інші |

| | |

| 110500 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАУКОВИХ ТА ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИХ|

| |УСТАНОВ |

| 110501 |Інститути науково-дослідні (основна діяльність) |

| 110502 |Будівлі науково-дослідних установ (обслуговувальна та|

| |допоміжна діяльність) |

| 110503 |Будівлі проектно-пошукових установ (основна|

| |діяльність) |

| 110504 |Будівлі обслуговувальних установ проектно-пошукових|

| |організацій |

| 110599 |Будинки та споруди наукових і проектно-пошукових|

| |установ інші |

| | |

| 10600 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ШКІЛ |

| |ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ |

| | |

| 110601 |Будівлі вищих навчальних закладів |

| 110602 |Будівлі середніх навчальних закладів, училищ |

| 110603 |Будівлі дошкільні |

| 110604 |Установи позашкільні |

| 110699 |Будинки та споруди для навчальних закладів, шкіл та|

| |позашкільних установ інші |

| | |

| 110700 |ЛІКАРНІ, ЗАКЛАДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ|

| 110701 |Лікарні багатопрофільні і територіального|

| |обслуговування |

| 110702 |Лікарні профільовані |

| 110703 |Поліклініки, консультації та пункти медичного|

| |обслуговування |

| 110704 |Станції медичного обслуговування |

| 110705 |Аптеки |

| 110706 |Санаторії, пансіонати |

| 110799 |Лікарні, заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі|

| |інші |

| | |

| 110800 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, |

| |ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО І ФІНАНСОВОГО |

| |ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКОРДОННИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ |

| 110801 |Будинки та споруди органів державного управління |

| 110802 |Будівлі підприємств інформаційно-обчислювального|

| |обслуговування |

| 110803 |Будівлі фінансового обслуговування та закордонних|

| |представництв |

| 110804 |Казарми збройних сил, міліції |

| 110805 |Тюрми та слідчі ізолятори, виправні колонії |

| 110806 |Будівлі для релігійної діяльності (церкви, каплиці,|

| |мечеті, синагоги тощо) |

| 110807 |Крематорії, похоронні бюро, кладовища |

| 110808 |Історичні пам'ятки та надмогильники |

| 110809 |Пральні |

| 110810 |Туалети |

| 110899 |Будинки та споруди органів державного управління,|

| |інформаційно-обчислювального і фінансового|

| |обслуговування та закордонних представництв інші |

| | |

| 120000 |БУДІВЛІ ПРОМИСЛОВІ І СПЕЦІАЛЬНІ ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ |

| | |

| 120100 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ |

| |(КРІМ НАДЗЕМНИХ ЕСТАКАД) |

| 120101 |Підприємства та установи автотранспортного|

| |обслуговування |

| 120102 |Автовокзали |

| 120103 |Дороги, вулиці, автостради |

| 120104 |Споруди для вуличного освітлення і транспортної|

| |сигналізації |

| 120199 |Будівлі та споруди автомобільного транспорту (крім|

| |надземних естакад) інші |

| | |

| 120200 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ |

| 120201 |Залізниці та колії |

| 120202 |Вокзали, станції та споруди пасажирські |

| 120203 |Депо та станції технічного обслуговування |

| 120204 |Пункти технічного обслуговування залізничного|

| |транспорту |

| 120205 |Будівлі та споруди служб управління залізницями |

| 120206 |Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних|

| |служб |

| 120299 |Будівлі та споруди залізничного транспорту інші |

| | |

| 120300 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ |

| 120301 |Аеропорти та споруди аеродромні |

| 120302 |Будівлі та споруди управління повітряним транспортом |

| 120303 |Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних|

| |служб повітряного транспорту |

| 120399 |Будівлі та споруди повітряного транспорту інші |

| | |

| 120400 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ |

| 120401 |Порти, причали, вокзали річкові |

| 120402 |Споруди з забезпечення судохідництва |

| 120403 |Будівлі та споруди ремонтних і обслуговувальних|

| |виробництв річкового транспорту |

| 120499 |Будівлі та споруди річкового транспорту інші |

| | |

| 120500 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ |

| 120501 |Комплекс перевантажувальний морського порту|

| |універсальний |

| 120502 |Порти, причали, склади, вокзали морські |

| 120503 |Споруди із забезпечення управління морським|

| |судохідництвом |

| 120599 |Будівлі та споруди морського транспорту інші |

| | |

| 120600 |ГРЕБЛІ, ДАМБИ |

| 120601 |Гребля із грунтових матеріалів та з залізобетонними|

| |водоперепускними спорудами для водосховищ |

| 120602 |Дамба обвалована земляна або кам'яної викладки |

| 120603 |Гребля залізобетонна |

| 120609 |Греблі та дамби інші |

| | |

| 120700 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ |

| 120701 |Лінії та споруди трамвайно-тролейбусного транспорту |

| 120702 |Депо і ремонтні підприємства міського|

| |електротранспорту |

| 120703 |Дорога канатна |

| 120704 |Фунікулер |

| 120709 |Будівлі та споруди міського електричного транспорту|

| |інші |

| | |

| 120800 |СПОРУДИ МЕТРОПОЛІТЕНУ |

| 120809 |Споруди метрополітену інші |

| | |

| 120900 |МОСТИ, АВТОЕСТАКАДИ НАДЗЕМНІ, ТУНЕЛІ, ПЕРЕХОДИ|

| |ПІДЗЕМНІ ТА НАДЗЕМНІ |

| 120901 |Мости та естакади |

| 120902 |Тунелі та підземні переходи |

| 120909 |Мости, автоестакади надземні, тунелі, переходи|

| |підземні та надземні інші |

| | |

| 121000 |СПОРУДИ ГІДРОТЕХНІЧНІ ТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ |

| 121001 |Акведуки |

| 121002 |Канали магістральні зрошувальних систем |

| 121009 |Споруди гідротехнічні та водного транспорту інші |

| | |

| 121100 |СПОРУДИ ІРИГАЦІЙНІ, СПОРУДИ З УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ВОДИ|

| |ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА |

| 121101 |Споруди водозабезпечення |

| 121102 |Мережі стічних вод |

| 121103 |Будівлі та споруди рибного господарства |

| 121109 |Споруди іригаційні, споруди з управління потоками води|

| |та рибного господарства інші |

| | |

| 121200 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ГІРНИЧОДОБУВНОГО І ПРОМИСЛОВОГО |

| |ВИРОБНИЦТВА |

| 121201 |Будівлі та споруди підприємств нафтодобувної|

| |промисловості |

| 121202 |Будівлі та споруди підприємств добувної газової|

| |промисловості |

| 121203 |Будівлі та споруди підприємств з добування вугілля та|

| |сланцю |

| 121204 |Будівлі та споруди підприємств торф'яної промисловості|

| 121205 |Будівлі та споруди підприємств з добування і|

| |збагачення рудної сировини для виробництва чорних|

| |металів |

| 121206 |Будівлі та споруди підприємств з добування рудної|

| |сировини кольорових металів |

| 121207 |Будівлі та споруди промисловості рідкісних і|

| |дорогоцінних металів та алмазів |

| 121208 |Споруди електростанцій та підприємств електро- і|

| |теплоенергетики |

| 121209 |Споруди для хімічної і нафтохімічної промисловості та|

| |пов'язаних з ними виробництв |

| 121210 |Будівлі та споруди для чорної металургійної і|

| |металопереробної промисловості (окрім виробництва|

| |машин та устаткування) |

| 121211 |Будівлі та споруди підприємств машинобудування й інших|

| |підприємств обробної промисловості |

| 121212 |Будівлі та споруди сільського господарства та|

| |виробництва |

| 121213 |Будівлі та споруди для садівництва, виноградарства та|
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Кп используется в автоматизированных системах управления для решения таких задач

Нака з iconНака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з iconНака з
...

Нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія"

Нака з iconНака з
Про продовження терміну дії галузевих стандартів І прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР

Нака з iconНака з
З метою реалізації пункту 81 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10. 12. 2003 n 1891

Нака з iconНака з
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<