Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик
Скачать 289.4 Kb.
НазваниеІнформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик
страница1/3
Дата публикации25.02.2013
Размер289.4 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3


Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Бібліотека

Інформаційно-бібліографічний відділ

Розвиток фізичних якостей у школярів

Бібліографічний покажчик

Чернігів

2008

Всебічне фізичне виховання є однією із важливих задач суспільства. Формування в процесі занять з фізичної культури і спорту міцного здоров’я, сильної волі, високої працездатності і активності є основою для інтелектуального розвитку та фізичного вдосконалення людини.

Фізична культура – це освітньо-виховний процес і є найважливішим елементом системи освіти. Основною метою фізичної культури в системі освіти є забезпечення гармонійного і всестороннього розвитку особистості школяра з високою розумовою, фізичною, соціальною активністю.

Гармонійний розвиток особистості передбачає розвиток фізичних якостей: сили, гнучкості, спритності, швидкості, витривалості, стрибучості. Такими якостями кожна людина наділена від народження.

Активні, цілеспрямовані заняття з виховання фізичних якостей прискорюють і якісно змінюють процес розвитку всіх систем організму Хороша фізична підготовка, яка визначається рівнем розвитку основних фізичних якостей є основою працездатності у всіх видах навчальної, трудової, прикладної і спортивної діяльності.

Покажчик літератури “Розвиток фізичних якостей у школярів” підготовлено на допомогу вивченню та викладанню фізичної культури в школі. Він охоплює всю літературу (на українській та російській мовах), що є в наявності в бібліотеці університету. Покажчик включає 2 розділи:

розвиток фізичних якостей в основній школі (швидкісно-силові якості, виховання сили, виховання швидкості, виховання витривалості, виховання спритності, виховання гнучкості, виховання стрибучості), виховання фізичних якостей у молодших школярів.

Укладач Йовенко О.Г.
^ Розділ І. Розвиток фізичних якостей в основній школі

 1. Атаев, А. Чтобы воздействовать целенаправленно. Упражнения для развития быстроты, ловкости и силы у школьников 5-8 классов [Текст] / А. Атаев // Физ. культура в шк. – 1968. – № 9. – С. 25–28.

 2. Богданов, Г. П. Физические загрузки для развития выносливости и быстроты в беге [Текст] / Г. П. Богданов // Физ. культура в шк. – 1977. – № 8. – С. 15–20.

 3. Бондаренко, Е. В. Развитие гибкости и силовых способностей на занятиях аэробикой [Текст] / Е. В. Бондаренко, Ю. Т. Ревякин // Теория и практика физ. культуры. – 2006. – № 9. – С. 37–38.

 4. Бондарчук, Т. В. Использование прямого преднамеренного внушения в бодрствующем состоянии в методике воспитания физических качеств [Текст] / Т. В. Бондарчук, Е. Ф. Орехов, С. В. Павлов // Теория и практика физ. культуры. – 1997. – № 9. – С. 43–48.

 5. Вовк, В. М. Эффективность избирательно направленной физической подготовки для развития физических качеств учащейся молодежи [Текст] / В. М. Вовк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2002. – № 23. – С. 50–57.

Ч51

П24

 1. Гапон, Г. И. Исследование эффективных средств и методов воспитания физических качеств у детей [Текст] / Г. И. Гапон, Г. К. Гомберадзе // Теория и практика физ. культуры – 1971. – № 4. – С. 46–49.

 2. Демидов, В. М. Применяя метод доверия: опыт организации работы по улучшению двигательной подготовленности учеников [Текст] / В. М. Демидов // Физ. культура в шк. – 1991. – № 1. – С. 47–52.

 3. Дуркин, П. К. Одно из звеньев единого процесса: основные принципы развития двигательных качеств у школьников на уроках физической культуры [Текст] / П. К. Дуркин // Физ. культура в шк. – 1979. – № 8. – С. 22–25.

 4. Кривогорський, Ю. Б. Розвиток фізичних якостей у школярів під впливом рухової активності [Текст] / Ю. Б. Кривогорський // Фізичне виховання дітей і молоді. – К., 1980. – Вип. 7. – С. 43–46.

371.014

Ф50

 1. Лобода, Л. Закріплення техніки гнучкості. Розвиток координації рухів, швидкісно-силових якостей [Текст] : [інноваційний урок фізкультури з використанням великого м'яча для футболу, 10-й клас (дівчата)] / Л. Лобода // Здоров'я та фізична культура. – 2007. – № 32(листопад). – С. 10–12.

 2. Маршев, Н. П. В интересах каждого [Текст] : [развивая физические качества] / Н. П. Маршев // Физ. культура в шк. – 2003. – № 4. – С. 26–29.

 3. Матвеев, А. П. Особенности развития физических качеств у школьников 4-5 классов на уроках физической культуры [Текст] / А. П. Матвеев // Физ. культура в шк. – 1982. – № 5 – С. 24–25.

 4. Матвеев, А. П. Комплексное развитие быстроты и выносливости у учеников 1-3 классов / А. П. Матвеев // Физ. культура в шк. – 1979. – № 6. – С. 21–22.

 5. Микрюков, В. Спортсменом можешь ты не быть, а вот здоровым быть обязан! [Текст] : [упражнения для развития физических качеств] / В. Микрюков // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2000.– № 2. – С. 23–27.

 6. Микрюков, В. Ю. Совершенствование себя – путь без конца [Текст] : [воспитание физических качеств] / В. Ю. Микрюков // Физ. культура в шк. – 2000. – № 4. – С. 39–42.

 7. Муравьев, В. А. Воспитание физических качеств как основа укрепления здоровья и развития ребенка [Текст] / В. А. Муравьев, Н. Н. Назарова // Воспитание физических качеств детей дошкольного и школьного возраста / В. А. Муравьев – М., 2004. – С. 5–6. – (Методика)

Ч51р

М91

 1. Муравьев, В. А. Характеристика основных физических качеств [Текст] / В. А. Муравьев, Н. Н. Назарова // Воспитание физических качеств детей дошкольного и школьного возраста / В. А. Муравьев – М., 2004. – С. 30–40. – (Методика)

Ч51р

М91

 1. Назаренко, Л. Как развить меткость [Текст] / Л. Назаренко, П. Дергунов // Физ. культура в шк. – 2002. – № 2. – С. 32–35.

 2. Сонькин, В. Д. Физиологическая оценка загрузки при развитии физических качеств школьников [Текст] / В. Д. Сонькин // Физ. культура в шк. – 1986. – № 2. – С. 35–40.

 3. Теннов, В. Бег...Выносливость...Трудоспособность... [Текст] : [к совершенствованию физических качеств школьников] / В. Теннов // Физ. культура в шк. – 1971. – № 8. – С. 45–46.

 4. Трушкина, Н. Г. К вопросу произвольной регуляции проявлений физических качеств в процессе двигательной деятельности [Текст] / Н. Г. Трушкина, Г. Г. Водолажский // Физическое воспитание в школе и вузе. – Ставрополь, 1973. – Вып. 3. – С. 50–56.

371.014

Ф50

 1. Туркунов, Б.И. О развитии физических качеств [Текст] / Б. И Туркунов, Ю. Н Терпкий // Физ. культура в шк. – 2002. – № 1. – С. 18–21.

 2. Шиян, Б. Основи методики вдосконалення фізичних якостей [Текст] / Б. Шиян // Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. Шиян – Тернопіль, 2002. – Ч. 1. – С. 168–245.

Ч51

Ш65

 1. Шпаков, П. Ф. Корреляционная взаимосвязь показателей в беге и их отношения с силой и прыгучестью у мальчиков младшего школьного возраста [Текст] / П. Ф. Шпаков // Проблемы физического воспитания и спорта. – Белгород, 1970. – С. 101–102.П78

1.1 Виховання швидкісно-силових якостей

 1. Асаулюк, І. О. Швидкісно-силова підготовка семиборок 12-14 років на етапі спеціалізованої базової підготовки. [Текст] : автореф. дисертації канд.наук.з фізичного виховання і спорту / І. О. Асаулюк. – Львів, 2001. – 19с.

Ч51р

А90

 1. Бабасян, М. Я. Воспитание скоростно-силовых качеств у школьников на уроках физической культуры [Текст] / М. Я. Бабасян // Новое в методике воспитания физических качеств у юных спортсменов. – М., 1969. – С. 151–157.Н74

 1. Биковська, Л. Виховання швидкісно-силових здібностей у дівчат старшого шкільного віку [Текст] / Л. Биковська, Т. Смирнова // Фіз. виховання в шк. – 2004. – №3. – С. 45– 48.

 2. Возняк, С. В. Динамика развития скоростно-силовых качеств у школьников различного возраста, проявляемых в движениях, имитирующих метание копья, диска и толкание ядра [Текст] / С. В. Возняк // Тренировка юных спортсменов. – М., 1965. – С. 61–71.Т66

 1. Дворкин, Л. С. Методика силовой подготовки школьников 13-15 лет с учетом их соматической зрелости [Текст] / Л. С. Дворкин // Теория и практика физ. культуры. – 1999. – № 3. – С. 34–35.

 2. Дихтярев, В. Этика силы [Текст] / В.  Дихтярев // Физ. культура в шк. – 2001. – № 4. – С. 39–40.

 3. Менхин, Ю. В. О выборе методик для развития скоростно-силовых качеств [Текст] / Ю. В. Менхин // Теория и практика физ. культуры. – 1986. – № 8. – С. 25–27.

 4. Ратушная, Л.И. Для комплексного развития двигательных качеств у юношей старших классов [Текст] : [о группах упражнений силового и скоростно-силового характера] / Л. И. Ратушная // Физ. культура в шк. – 1985. – № 12. – С. 32–33.

 5. Филатов, С. И. Скоростно-силовая подготовка школьников [Текст] / С. И. Филатов // Вопросы юношеского спорта. – М., 1967. – С. 139–145.В74

^ 1.2 Виховання сили

 1. Акулов, С. А. "Сильным, ловким выростай!" [Текст] : [спортивный праздник] / С. А. Акулов // Физ. культура в шк. – 2005. – № 4. – С. 56–57.

 2. Ануров, В. Система Сандова как часть современной методики силовой подготовки [Текст] / В. Ануров // Спорт в шк. – 2005. – № 12(16-30июня). – С. 18 – 20.

 3. Бальсевич, В. К. Сначала станьте сильными [Текст] : [упражнения для силовой тренировки] / В. К. Бальсевич // Спорт. жизнь России. – 1987. – № 3. – С. 27–28.

 4. Белякова, Н. Т. Стань сильным, ловким и выносливым [Текст] / Н. Т. Белякова, С. Ю. Юровский. – М. : Физкультура и спорт., 1984. – 126с.Б44

 1. Беспутчик, В. Г. Используя вес собственного тела [Текст] : [упражнения для развития силових качеств] / В. Г.  Беспутчик, В. Р. Бейлин // Физ. культура в шк.. – 2005. – № 2. – С. 22–24.

 2. Білик, Л. Техніка подачі у волейболі та розвиток силових якостей [Текст] / Л. Білик // Здоров'я та фізична культура. – 2006. – № 36(грудень). – С. 19–20.

 3. Богдасаров, С. Чтобы стать сильным [Текст] : [комплекс упражнений] / С. Богдасаров // Физкультура и спорт. – 1982. – № 8. – С. 21.

 4. Богдасаров, С. Чтобы стать сильным [Текст] : [комплекс упражнений] / С. Богдасаров // Физкультура и спорт. – 1981. – № 5. – С. 22.

 5. Богдасаров, С. Чтобы стать сильным [Текст] : [комплекс упражнений для развития мышц спины, груди и плечевого пояса для желающих избавиться от сутулости ] / С. Богдасаров // Физкультура и спорт. – 1981. – № 1. – С. 20–21.

 6. Богдасаров, С. Чтобы стать сильным [Текст] : [комплекс упражнений с гантелями для юношей 14-16 лет] / С. Богдасаров // Физкультура и спорт. – 1980. – № 8. – С. 19–20.

 7. Богдасаров, С. Чтобы стать сильным [Текст] : [упражнения для развития мышц предплечья] / С. Богдасаров// Физкультура и спорт. – 1987. – № 5. – С. 22.

 8. Богдасаров, С. Чтобы стать сильным [Текст] : [упражнения для развития грудных и широчайших мышц спины] / С. Богдасаров // Физкультура и спорт. – 1987. – № 2. – С. 21–22.

 9. Бойцова, М.В. Урок аэробики силовой направленности [Текст] / М. В. Бойцова // Физ. культура в шк. – 2005. – № 7. – С. 29 –31.

 10. Бондарчук, А. П. Построение системы физической подготовки в скоростно-силовых видах лёгкой атлетики [Текст] / А. П. Бондарчук. – К. : Здоров'я, 1981. – 123с., граф.Б81

 1. Бордюгова, Н. В. Роль вчителя фізичної культури у розвитку силових якостей учнів 5-9 класів, які мешкають на територіях радіаційного контролю при самостійному виконанні домашніх завдань з фізичної культури [Текст] / Н. В. Бордюгова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – С. 44–48. – (Серія15: Теорія та методика навчання:фізична культура і спорт)

Ч51р

Н34

 1. Варава, В. В. На допомогу вчителю фізкультури [Текст] : [вправи з курсу атлетичної гімнастики для тих, хто бажає бути сильним і струнким] / В. В. Варава // Все для вчителя. – 2006. – № 13–14. – С. 94–96.

 2. Верещагіна, О. Диференційований підхід до опанування фізичних вправ силової підготовки [Текст] : [вправи з шейпінгу з дівчатами 10-11-х класів] / О. Верещагіна // Здоров'я та фізична культура. – 2008. – № 4(лютий). – С. 3–7.

 3. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте [Текст] / Ю. В. Верхошанский. – Изд. 2-е, перероб. и доп. – М. : Физкультура и спорт, 1977. – 215с.В36

 1. Ветров, Н. Н. Чтобы заинтересовать учащихся [Текст] : [развитие силы у учащихся] / Н. Н. Ветров // Физ. культура в шк. – 1998. – № 2. – С. 46.

 2. Воробьев, А. Н. Анатомия силы [Текст] / А. Н. Воробьев, Ю. К. Сорокин. – Изд. 2-е, доп. / А. Н. Воробьев – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 80с., ил.

Ч51

В75

 1. Герасименко, В. Снаряды для развития силы [Текст] / В. Герасименко // Физкультура и спорт. – 1987. – № 12. – С. 21.

 2. Герасименко, В. Г. Снаряды для силовой подготовки [Текст] : [на уроках физкультуры] / В. Г. Герасименко, М. С. Хлыстов, П. И. Сарапаниди // Физ. культура в шк. – 1986. – № 1. С. 32–33.

 3. Гойхман, П. С максимальным напряжением. О воспитании силы у школьников 9-10 классов [Текст] / П. Гойхман // Физ. культура в шк. – 1969. – № 2. – С. 9–13.

 4. Горшков, В. М. "Если хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай" [Текст] : [комплексы специальных физический упражнений на уроке] / В. М. Горшков // Спорт в шк. – 2003. – № 22(ноябрь). – С. 2–3.

 5. Грошенков, С. Динамические наблюдения за развитием физических качеств у детей и подростков под влиянием занятий спортом [Текст] / С. Возняк // Начальная подготовка юного спортсмена. – М., 1966. – С. 38–55.Н36

 1. Гузь, С. Силовая подготовка школьников 10-17 лет [Текст] / С. Гузь // Спорт в шк. – 2008. – № 12 (16–30 июня). – С. 12–14.

 2. Гуминский, А. А. Развитие силовых свойств скелетных мышц у подростков [Текст] / А. А. Гуминский // Новые исследования по возрастной физиологии. – М., 1988. – № 1. – С. 54–58.

Е9

Н76

 1. Дикуль, В. И. Как стать сильным / В. И. Дикуль, А. А. Зиновьева. Азбука движений / Ж. К. Холодов [Текст] / В. И. Дикуль, А. А.Зиновьева. – М : Знание, 1990. – 189с. : илл. – (Новое в жизни. науке, технике. Физкультура и спорт)

Ч51

Д45

 1. Дмитрів, Р. Вплив соціально-природних умов на розвиток м'язової сили у школярів [Текст] / Р. Дмитрів // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 2. – С. 110–112.

 2. Добринський, В. С. Педагогічні умови розвитку силових здібностей дітей середнього шкільного віку [Текст] / В. С. Добринський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2002. – Вип. 23. – С. 23–28.

Ч51

П24

 1. Жосан, І. Оцінка розвитку динамічної силової витривалості хлопців 13-17 років [Текст] / І. Жосан // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 2–3. – С. 75–77.

 2. Игровые упражнения для развития силы [Текст] // Физ. культура в шк. – 1998. – № 4. – С. 70–73.

 3. Калмыков, Б. Х. Развитие силовых способностей на уроках в 5-6 классах [Текст] / Б. Х. Калмыков // Физ. культура в шк. – 1989. – № 11. – С. 26–30.

 4. Коджаспиров, Ю. Г. Развитие силы средствами единоборств [Текст] / Ю. Г. Коджаспиров // Физ. культура в шк. – 2006. – № 7. – С. 46–50.

 5. Колосков, А. Вся сила – в ахиллесовой пяте? [Текст] : [функция сухожилий] / А. Колосков // Физкультура и спорт. – 2004. – № 2. – С. 30– 31.

 6. Копылов, Ю. А. Один из вариантов развития силы у пятиклассников [Текст] : [на уроках физической культуры] / Ю. А. Копылов // Физ. культура в шк.. – 1991. – № 6. – С. 12–15.

 7. Копылов, Ю. А. Развивая силу [Текст] / Ю. А. Копылов // Физ. культура в шк. – 2000. – № 2. – С. 46–48.

 8. Лапутин, Н. П. Как стать сильным [Текст] / Н. П. Лапутин. – К. : Здоров'я, 1986. – 30с.Л24

 1. Лапутін, М. Вправи для м’язів спини [Текст] / М. Лапутін // Старт. – 1984. – № 6. – С. 22.

 2. Литвинов, Е. Праздник силы и здоровья "А ну-ка, парни!" [Текст] / Е. Литвинов // Спорт в школе. – 2007. – № 3(1–15февраля). – С. 19–20.

 3. Литвинов, Е. Н. Как стать сильным и выносливым [Текст] : Книга для учащихся / Е. Н. Литвинов, Л. Е. Любомирский, Г. Б. Мейксон. – М. : Просвещение, 1984. – 63с. : ил. – (Спорт в твоей жизни).Л64

 1. Лях, В. И. Силовые способности школьников [Текст] / В. И. Лях // Физ. культура в шк. – 1997. – № 1. – С. 6–14.

 2. Медведев, М. Парни, парни, это в ваших силах [Текст] : [упражнения для увеличения мышечной массы] / М. Медведев // Физкультура и спорт. – 2004. – № 7. – С. 28.

 3. Мороз, Р. П. Развивайте силу [Текст] / Р. П. Мороз. – 5-е., доп. изд. – М. : Физкультура и спорт, 1965. – 130с. : илл.М80

 1. Муравьев, В. А. Игры и упражнения на силу [Текст] / В. А. Муравьев, Н. Н. Назарова // Воспитание физических качеств детей дошкольного и школьного возраста / В. А. Муравьев. – М. , 2004. – С. 64–68. – (Методика)

Ч51р

М91

 1. Носикова, Г. А. Тренажер для развития силовых способностей [Текст] /Г. А. Носикова // Физ. культура в шк. – 1981. – № 9. – С. 60–61.

 2. Петров, В. Ноги как стальные пружины [Текст] : [упражнения для увеличения силы ног] / В. Петров, Е. Жариков // Спорт. жизнь России. – 1982. – № 10. – С. 28–29.

 3. Петров, В. К. Тайна силы [Текст] / В. К. Петров, В. И. Чудинов. – М. : Физкультура и спорт, 1968. – 64 с. : с ил.П30

 1. Пушкарев, С. А. О развитии силовых качеств у юношей [Текст] / С. А. Пушкарев // Физ. культура в шк. – 1969. – № 10. – С. 18–19.

 2. Ромащенко, В. Методика розвитку силових якостей на уроках фізичного виховання у юнаків 10-11-х класів [Текст] / В. Ромащенко // Здоров'я та фізична культура. – 2007. – № 36(грудень). – С. 5–7.

 3. Семеренский, В. И. Подвижные игры, развивающие силовые качества // В. И. Семеренский // Физ. культура в шк. – 1995. – № 1. – С. 22–25.

 4. Семеренский, В. И. Развивая силовые качества : Использование простейших приспособлений при обучении подтягиванию и подтягиванию и подъему силой в упор [Текст] / В. И. Семеренский // Физ. культура в шк. – 1995. – № 5. – С. 26–30.

 5. Сильны ли ваши ученики? Методика определения силы (5–9 классы) [Текст] // Физ. культура в шк. – 1969. – № 2. – С. 14.

 6. Соловьева, И. А. Хочешь быть сильным? Это просто. Но трудно [Текст] : [развитие силы]/ И.А. Соловьева // Физ. культура в шк. – 2001. – № 5. – С. 59–64.

 7. Сорокин, Ю. Ваши гибкие мышцы. Новый метод развития силы. Метод пассивного растяжения мышц [Текст] / Ю Сорокин // Спорт. жизнь России. – 1980. – № 8. – С. 28–29.

 8. Трофимишин, П. И. А ну-ка, подтянись! [Текст] : [упражнения для развития силы и выносливости бицепсов] / П. И. Трофимишин // Физ. культура в шк. – 2003. – № 1. – С. 34–36.

 9. Федоров, В. В. Разборный снаряд для развития силы [Текст] : [на уроке физкультуры] / В. В. Федоров, П.К. Гулидин // Физ. культура в шк. – 1989. – № 1. – С. 29.

 10. Федоряка, А. В. Використання вправ з обтягуванням для розвитку силових здібностей у дітей шкільного віку в умовах загальноосвітньої школи [Текст] / А. В. Федоряка // Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. С. 57–59.

Ч51

Д54

 1. Федун, В. Методи розвитку силових якостей та м’язової маси учнів [Текст] / В. Федун // Здоров'я та фізична культура. – 2007. – № 9(березень). – С. 12–15.

 2. Хорунжий, А. Н. Развиваем силу [Текст] / А. Н. Хорунжий // Физ. культура в шк. – 2008. – № 6. – С. 39–41.

 3. Хорунжий, А. Н. Формирование силовых способностей школьников 16-18 лет с использованием статодинамических упражнений [Текст] / А. Н. Хорунжий // Теория и практика физ. культуры. – 2007. – № 4. – С. 71–72.

 4. Черник, Е. С. Мышечная сила и выносливость кисти в статических усилиях у детей иподростков [Текст] / Е. Н. Черник // Проблемы физического воспитания и спорта. – Белгород, 1970. – С. 95–96.П78

 1. Шерстяных, Ю. Б. Хочешь быть сильным? Будь им! [Текст] : [воспитание силы ] / Ю.Б. Шерстяных // Физ. культура в шк. – 2000. – № 2. – С. 39–42.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconДовідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти...
Боровенська К. О., Сергєєва О. В.; Наукова бібліотека Дондту; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : Дондту, 2010. – 302...

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Антон Павлович Чехов: До 150-річчя від дня народження: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconБібліотека інформаційно-бібліографічний відділ гідрологія бібліографічний покажчик
Гідросфера – це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покривів. Наша планета містить...

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconІнформаційно-бібліографічний відділ Бібліографічний покажчик
Харчування відноситься до тих факторів навколишнього середовища, вплив яких на організм відбувається не зразу, а поступово. У зв’язку...

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconУніверситет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали...
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...

Інформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів Бібліографічний покажчик iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<