Таврійський вісник освіти
НазваниеТаврійський вісник освіти
страница1/28
Дата публикации20.06.2014
Размер4.38 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28




Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Таврійський
вісник освіти


Науково-методичний журнал


виходить один раз на квартал


№ 1 (13)

Херсон
2006

Засновник: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ХС №227 від 3.12.2002 р.

Видається з 2003 року

^ Редакційна колегія:

Головний редактор А.М. Зубко

Заступник головного редактора Т.Г.Морева

Відповідальний секретар В.В.Кузьменко

Б.М.Андрієвський

Є.П.Голобородько

А.М.Гуржій

М.М.Заброцький

В.В.Клименко

Г.О.Михайловська

О.О.Морев

В.В.Олійник

М.І.Пентилюк

Л.А.Пермінова

Н.А.Побірченко

О.В.Саган

В.А.Семіченко

В.К.Сидоренко

Л.І.Слободенюк

Н.В.Слюсаренко

Н.І.Чабан

Г.С.Юзбашева

Технічний редактор Л.А.Гончаренко
Комп’ютерна верстка – І.В.Воскова, П.Л.Ковальов
Адреса редакції: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

вул. Покришева, 41

м. Херсон, 73034

Тел. (0552) 54-02-00 E-mail: suitti@norma4.ks.ua

Редакція рукописів не рецензує і не повертає.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії.

Редакція не листується ні з авторами, ні з читачами.

За точність даних, наведених у статтях, відповідають автори.

© Таврійський вісник освіти, 2003

Зміст

Історія освіти

5


Кузьменко В.В. Філософсько-культурологічні теорії формування картини світу людини


5

Слюсаренко Н.В. Становлення народної освіти в Херсонській губернії

14

^ Наука – школі

22


Андрієвський Б.М. Організація особистісно орієнтованого навчання дітей дошкільного віку


22

Кузьменко Ю.В. З історії становлення культури праці

28

Моїсеєв С.О. Нормативно-правове забезпечення особистісно орієнтованого підходу до фізичного виховання старшокласників


33

Інновація: теорія і практика

40


Болдіна О.В., Саган О.В. Інтегрований підхід до формування економічної грамотності в учнів початкової школи


40

Гончаренко Л.А. Міждисциплінарний підхід до полікультурної підготовки педагогів


46

Шишко Л.С., Блах Е.І. ІнформаційнІ технологіЇ як засіб контролю навчальних досягнень особистості


52

^ Освіта впродовж життя

56


Бабенко В.М. Шляхи підвищення ефективності уроку з фізичного виховання


56

Дяченко В.І. Підготовка громадських інструкторів та суддів із видів спорту на уроках фізкультури та в позаурочний час


59

Лук’яненко Г.І. Проблеми оптимізації навчального процесу підготовки майбутніх учителів трудового навчання до формування культури харчування учнів65

Надточий Л.А. Розвиток творчих здібностей учнів у позаурочний час

74

Слободенюк Л.І. Перспективи підвищення кваліфікації педагогічних працівників


80

Туркот Т.І., Кушнаренко Ю.В. Проблема формування педаго­гічної майстерності студентів магістратури непедагогічних ВНЗ


85

^ На допомогу педагогу

90


матеріали НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Взаємодія міліції та органів освіти з профілактики делінквентної поведінки учнівської молоді»90

^ ПРОЕКТ РІШЕННЯ

90

Вайда С.М. Організація профілактичної роботи в загально­освітній школі з неповнолітніми, схильними до делінквентної поведінки


92

^ Вайда Т.С. Природа делінквентної поведінки та профілактична діяльність ОВС серед неповнолітніх


101

Велика О.В. Формування у школярів адекватної соціальної оцінки проявів делінквентної поведінки в їх однолітків


111

^ Велика О.О. З досвіду правового виховання молодших школярів

116

Великий В.М. Розробка типології неформальних об’єднань дітей та молоді з метою профілактики правопорушень


121

^ Водотика С.Г., Савенок Л.А. Проблеми визначення соціального статусу науково-педагогічних працівників вузів системи МВС України


132

^ Войчек О.С. Підстави та особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх


142

Завадський М.В. Психолого-педагогічні аспекти профілактики протиправної поведінки школярів


149

^ Зайцева Т.Г. Реалізація програми формування позитивного іміджу міліції в системі попередження делінквентної поведінки неповнолітніх


153

^ Зданевич Л.В. Сучасний стан формування «важких» підлітків у діяльності школи (позитивні й негативні аспекти)


158

^ Зіміна М.О. Етичні деформації в діяльності клубів міжнародних знайомств


163

Ігнатенко Л.В., Великий В.М. Основні напрямки профілактики злочинності неповнолітніх в Україні


165

^ Карташова И.И., Мариев Ю.В. Курс основ естествознания как средство создания социально-адаптационной среды для несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в местах лишения свободы171

^ Коньков А.М. Інститути сім’ї і виправно-трудових закладів як фактори регіональної політики з профілактики делінквентної поведінки учнівської молоді175

^ Копилова С.В. Реабілітація неповнолітніх підозрюваних
у місцях попереднього утримання засобами освіти


178

Кравченко І.Ф., Чабан Н.І. Діагностика емоційного стану особистості з ме­тою соціальної профілактики протиправної поведінки учнівської молоді


182

^ Кретчак О.М., Логвіненко А.М. Психологічні особливості попередження делінквентної поведінки серед неповнолітніх із патохарактерологічними відхиленнями190

^ Морозов А.С. Завдання і зміст виховання в молоді несприятливості до наркотичних речовин


196

Нікітенко І.О., Великий В.М. Захист молоді від негативних впливів неокультів


201

^ Скарбниця методичних ідей

206


Носенко О.А. Доведення методом від супротивного в шкільному курсі алгебри


206

^ Решетняк Л.О. Соціальні чинники підвищення педагогічної майстерності вчителя літератури

211

Тестин В.С. Эстетическое воспитание учащихся в процессе трудового обучения


219

Психологія

223


^ Боянжу М.Г., Масленникова Т.Я., Шлома А.И. Организационная культура работы школы


228

Філіппова В.П. Психологічні засади шкільної адаптації шестирічних першокласників


242

^ Офіційна сторінка

247


План підвищення кваліфікації педагогічних працівників Херсонської області на ІІ півріччя 2006 року


247

^ Відомості про авторів

252

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Таврійський вісник освіти iconКолегії міністерства освіти І науки україни
Тенденції та пріоритетні напрями діяльності органів управління освіти, установ І навчальних закладів професійно-технічної освіти...

Таврійський вісник освіти iconВісник Харківського національного університету №xxx, 20XX
Лапласа / Брацихіна Л. І., Мукомел Т. В., Фильштинський Л. А. // Вісник Харк нац ун-ту, – 20ХХ. – № ХХХ. Сер. «Математичне моделювання....

Таврійський вісник освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Таврійський вісник освіти iconXx міжнародний український науковий гуманітарний Форум
Кцгд, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, пр. Вернадського, 4, Сімферополь, Україна, 95007

Таврійський вісник освіти iconВідділ освіти печенізької
Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010-2011 навчальному році та завдання на 2011 – 2012...

Таврійський вісник освіти iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Таврійський вісник освіти iconДержавна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Таврійський вісник освіти iconВідділ освіти
Згідно з планом роботи Департаменту освіти І науки Донецької облдержадміністрації та обласного еколого-натуралістичного центру, планом...

Таврійський вісник освіти iconІнтеграція змісту освіти та перспективних інноваційних технологій
Ххі століття висуває до освіти нові вимоги, зумовлює потребу в її радикальній модернізації, тому її реформування в першу чергу стосується...

Таврійський вісник освіти iconНака з
З метою стабілізації ситуації у сфері освіти І науки, відновлення роботи Міністерства освіти І науки України та подальшого розвитку...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<