Програма з української мови
НазваниеПрограма з української мови
страница6/35
Дата публикации20.06.2014
Размер3.4 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35^ Соціокультурна змістова лінія

Орієнтовні вимоги
до вмінь

Орієнтовний зміст навчального матеріалу

Орієнтовні вимоги до вмінь

Cфери відношень

Тематика текстів

Теми висловлювань учнів
Я і українська мова та лiтература.

Краса і багатство рідної мови
Історія виживання рідної мови. Вічне життя українського слова.

“Чистіша від сльози вона хай буде”.

Учень:
сприймає, аналізує, оцiнює прочитані чи почуті соціокультурні відомості, добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети.

Я і національна культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин, українська пісня).

Побут українців. Хатні обереги. Збереження традицій. Пісня — душа народу. Мамина колискова. Обрядові пісні. З історії кобзарства в Україні. Сиві гомери України.
Гумористична скарбниця народу (анекдоти, смішинки, байки, гуморески, спiвомовки, усмішки, небилиці). Національний одяг і сучасна мода. Символіка народного костюма. Історія народного житла, його інтер’єр.

“Мамина пісня”,
“Дівчина з легенди (Маруся Чурай)”.

“Ой весна, весна, днем красна”.
“Одягни вишиванку”.

“Смерекова хата — батьківський поріг”.
Я і мистецтво (традиційне і професійне).

Декоративно-художнє оздоблення хати. Українське народне мистецтво. Плетіння. Мереживо. Виготовлення виробів з бісеру.

“Розсипався бісер, як макове зерно”, “Мережила скатертину”.
Я і Батьківщина, людство, Всесвіт.

Планета Земля. Космос і людина. Роль людини в освоєнні космосу.

“Захистімо планету”.
Я і рідна природа.

Рослинний і тваринний світ рідного краю. Єдність людини й природи.

“Барвінковий край”,
“Бджола на квітці”.
Я і ми (родина, класний колектив, народ, людство)

Твій рід. Мати — берегиня роду. Звичаї в сім’ї. Етика спілкування. Наше духовне коріння. Родинні обереги — джерело національного духу. Слово як духовна святиня.
Видатні українці.

“Ой, роде наш красний”,
“Не гасне вогнище родинне в людських запалених серцях”.


“Відомі люди мого краю”,
“Символ нездоланності людини”.
Я як особистість

Світ моїх захоплень

“Моє захоплення”.

^ Діяльнісна (стратегічна) змістова ліні

Види умінь

Вимоги до загальнонавчальних досягнень учнів

Організаційно-контрольні

Учень самостійно чи з допомогою вчителя:
визначає мотив і мету власної пізнавальної діяльності;
планує діяльність для досягнення мети;
здійснює план;
оцінює одержаний результат і робить відповідні корективи.
Загальнопізнавальні

Учень самостійно чи з необхідною допомогою вчителя:
аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Творчі

^ Учень з певною допомогою вчителя чи самостійно:
уявляє словесно описані предмети і явища;
переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію;
помічає і формулює проблему в процесі навчання;
усвідомлює будову предмета вивчення;
робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми;
добирає аргументи для його доведення (у нескладних випадках).
Естетико-етичні

Учень:
помічає красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності;
спроможний критично оцінювати свої вчинки, узгоджувати їх із загальнолюдськими моральними нормами;
виявляє готовність творити добро словом і ділом.

7-й клас

(105 год, 3 год на тиждень)

(4 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)

^ Мовленнєва змістова лініяп/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

25

^ Відомості про мовлення
Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби міжфразного зв’язку в тексті (практично).
Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль.
Складний план власного висловлювання (практично). Різновиди читання.
Ознайомлювальне читання (практично).
Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини і процесу праці, роздуму дискусійного характеру.
Жанри мовлення: оповідання, замітка, розписка, особливості їх побудови.

Учень:
розпізнає текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби міжфразного зв’язку в тексті (службові і вставні слова, єдність видо-часових форм дієслів-присудків, займенники, числівники);
визначає ситуацію спілкування, стилі мовлення (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний); типи (розповідь, опис зовнішності людини, процесу праці, роздум дискусійного характеру); жанри (оповідання, замітка, розписка), особливості їх побудови.

2.
Види робіт
Сприймання чужого мовлення
^ Аудіювання (слухання-розуміння) текстів діалогічного і монологічного характеру, що належать до таких стилів: художнього, наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, розмовного; типів: розповідь, опис, роздум (в т. ч. опис зовнішності людини, процесу праці);
жанрів мовлення: оповідання, стаття, нарис, замітка, п’єса, казка, пісня, легенда, переказ, байка, загадка, прислів’я, приказки (об’єднані певною темою).

Учень:
розуміє з одного прослуховування фактичний зміст незнайомого тексту, тему та основну думку (тривалість звучання художнього тексту — 6—7 хв, інших стилів (у т. ч. публіцистичного) — 5—6 хв);
уміє прогнозувати зміст висловлювання за формулюванням теми, поданим планом;
виокремлює ключові слова і записує їх по ходу слухання;
визначає основну і другорядну інформацію, причинно-наслідкові зв’язки, зображувально-виражальні особливості в текстах (складніших порівняно з попередніми класами);
складає простий план почутого;
оцінює прослухане, співвідносячи його із задумом мовця, своїм життєвим досвідом;^ Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру, що належать до таких стилів: художнього, наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, розмовного; типів мовлення: розповідь, опис (в т. ч. опис зовнішності людини, процесу праці), роздум; жанрів: оповідання, стаття, нарис, замітка, п’єса, казка, пісня, легенда, переказ, байка, загадка, прислів’я, приказки (об’єднані певною темою).
Ознайомлювальне читання (практично).

читає мовчки відповідно до його віку незнайомі тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення зі швидкістю 120—210 слів за 1 хв;
користується з певною метою залежно від мовленнєвої ситуації ознайомлювальним видом читання (відшуковує потрібну інформацію, читаючи заголовки, назву, анотацію, початок, кінцівку, окремі фрагменти тексту, орієнтується в його композиції, виділяє ключові слова, основну і другорядну інформацію, ділить текст на змістові частини, максимально повно охоплює відібраний матеріал);
складає складний план прочитаного;
визначає причинно-наслідкові зв’язки, зображувально-виражальні особливості тексту;
оцінює прочитане з погляду змісту, форми, авторського задуму і мовного оформлення.

3.
^ Відтворення готового тексту
Виразне читання вголос художніх, науково-популярних, публіцистичних текстів, що належать до таких жанрів мовлення, як оповідання, п’єса, стаття, нарис, замітка, переказ, легенда, байка, вірш, пісня, прислів’я, усмішки (вивчення деяких напам’ять або близько до тексту).

Учень:
виразно читає вголос знайомі тексти (складніші порівняно з попередніми класами) різних стилів, типів і жанрів мовлення з достатньою швидкістю (80—120 слів за хв), плавно, з гарною дикцією відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, виражає з допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, авторський задум;
оцінює прочитаний уголос текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;^ Перекази (навчальні й контрольні) за простим і складним планами.
Говоріння. Докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини.
Докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення.
Стислий переказ тексту наукового стилю.
Письмо. Докладні перекази розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини і тексту-роздуму в художньому стилі.
Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі.

переказує докладно і стисло (усно і письмово) прослухані і прочитані тексти художнього, наукового і публіцистичного стилів мовлення обсягом (для докладного переказу 200—250 слів, стислого — в півтора рази більше), підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, з дотриманням комунікативного завдання, композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму, за самостійно складеним простим і складним планами;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, авторського задуму і мовного оформлення.

4.
^ Створення власних висловлювань
Діалогічне мовлення
Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей; діалог дискусійного характеру.

Учень:
складає діалог за зразком, поданим початком або закінченням, діалоги до монологічних текстів, доповнює відсутні репліки в поданому діалозі;
розігрує діалог (орієнтовно 8—10 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування, досягаючи комунікативної мети, аргументуючи висловлені тези, спростовуючи помилкові висловлювання співрозмовника;
дотримується норм української літературної мови та правил спілкування;
висловлює особисту позицію щодо обговорюваної теми, добираючи цікаві, переконливі аргументи на захист своєї позиції, даючи влучну, дотепну відповідь з використанням прислів’їв і приказок;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;Монологічне мовлення
Твори (навчальні і контрольні) за простим і складним планами.
Говоріння. Твір-опис зовнішності людини в художньому стилі.
Твір-опис процесу праці за власними спостереженнями наукового стилю.
Твір-роздум дискусійного характеру публiцистичного стилю.
Письмо. Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.
Твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі.
Твір-оповідання за поданим сюжетом.
Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі.
^ Ділові папери. Розписка.

складає усні й письмові твори (вказаних у програмі видів) за простим і складним планами, обираючи відповідний ситуації спілкування стиль мовлення (розмовний, художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий), типи мовлення (в т. ч. описи зовнішності людини і процесу праці, роздум дискусійного характеру); жанри мовлення (оповідання за поданим сюжетом, замітка, розписка); мовні засоби відповідно до задуму висловлювання, стилю, типу і жанру мовлення;
збирає та систематизує матеріал для твору;
додержується вимог до мовлення та основних правил спілкування;
помічає і виправляє недоліки у власному і чужому мовленні;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.

^ Міжпредметні зв’язки. Письмова характеристика літературного героя; елементарний аналіз змісту і

художніх засобів твору-живопису про подвиг людей; передача динаміки дій (образотворче мистецтво).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Початкова освіта (організатор спортивних секцій І клубів), 02020501 Образотворче мистецтво. Програма вступного екзамену з української...

Програма з української мови iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з укарїнської мови та літератури
Міністерством освіти І науки України. Тести допоможуть виявити рівень знань, умінь та навичок абітурієнтів з української мови, сформованих...

Програма з української мови iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

Програма з української мови icon2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Предмет І завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови

Програма з української мови iconЗаконодавство Української рср про мови має своїм завданням
Вибір мови міжособового спілкування громадян Української рср є невід'ємним правом самих громадян

Програма з української мови iconСекція 1 інновації в навчанні української (російської) мови як іноземної
Нові технології в практиці викладання української (російської) мови як іноземної)

Програма з української мови iconЗатверджено Рішенням ХХVІ з’їзду Української Національної Асамблеї...
Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім І майбутніми поколіннями, ми прагнемо об’єднати зусилля українців усього світу...

Програма з української мови iconВіталій русанівський історія української літературної мови
Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості

Програма з української мови iconПрограмма самореализации личности комплексная система заданий по теме «Волшебный мир поэзии»
Вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури Донецької зош №102

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<