1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A
Название1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A
страница1/6
Дата публикации03.04.2013
Размер0.97 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6
Крок 1. Фармація

Мікробіологія

1

При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B.cereus,

M.luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є

санітарно-показовим?

A * гемолітичні стрептококи

B B.cereus

C M.luteus

D дріжджові гриби

E всі перелічені

2

При бактеріологічному дослідженні води з міського водогону було отримано такі

результати: колі індекс 23, мікробне число 160. Чи відповідає така вода нормативним

показникам?

A *не відповідає за обома показниками

B відповідає за обома показниками

C не відповідає за колі-індексом, але відповідає за мікробним числом

D відповідає за колі-індексом, але не відповідає за мікробним числом

E -

3

При бактеріологічному дослідженні матеріалу з опікової рани було виділено бактерії

паличковидної форми, Грам-негативні, які на МПА утворювали плоскі, слизькі колонії

зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Для якого з перелічених

мікроорганізмів описані дані найбільше відповідають?

A * P.aeruginosa

B E. coli

C P.mirabilis

D K.pneumonia

E V.cholerae

4

При мікроскопічному дослідженні препарату, виготовленого із збільшеного пахового

лімфовузла хворого, зафарбованого за Лефлером (метиленовим синім), було виявлено

бактерії овоїдної форми, інтенсивніше забарвлені на полюсах, розташовані хаотично.

Якому із перелічених мікроорганізмів притаманні ці властивості?

A *Y.pestis

B N.gonorrhoae

C T.pallidum

D L.interrogans

E M.tuberculosis

5

У дитячій установі зареєстровано спалах кору. В чому полягає специфічна екстренна

профілактика щодо контактних не прищеплених дітей?

A *введення протикорового гама-глобуліну

B введення живої протикорової вакцини

C введення вакцини АКДП(М)

D встановлення медичного спостереження за дітьми

E ізоляція та лікування хворих

6

З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому

живильному середовищі, в яке і виділяються токсини. За допомогою якого методу можна

очистити середовище від мікроорганізмів та отримати при цьому чисті екзотоксини?

A * Фільтруванням через бактеріальні фільтри

B Кип’ятінням

C Автоклавуванням

D Ультрафіолетовим опроміненням

E Внесенням дезіфікуючих речовин (хлорамін)

7

У дитини 7 років з підозрою на дифтерію в мазках з зіву було виявлено мікроорганізми, які

при фарбуванні за методом Нейсера мали вигляд жовтих паличок з темно-синіми

потовщеннями на кінцях у вигляді розчепірених пальців руки. Який структурний компонент

клітини коринебактерій дифтерії при цьому було виявлено?

A * Зерна волютину

B Капсулу

C Спори

D Джгутики

E Ядра

8

При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого з діареєю була виділена чиста

культура паличковидних, дещо зігнутих мікроорганізмів, які у мікропрепараті нагадували

зграйки риб. При культивуванні на лужних середовищах (лужна пептонна вода) через

шість годин утворювали плівку з голубим відтінком. Для якого збудника притаманні такі

властивості?

A * Холерні вібріони

B Кишкові палички

C Сальмонели

D Спірохети

E Мікобактерії

9

Перед початком приготування ліків, які застосовуються для внутрішнього введення, в

асептичному боксі було проведено попереднє знезараження повітря та робочих

поверхонь обладнання. Який метод стерилізації доцільніше при цьому використовувати?

A *Стерилізація ультрафіолетовим опроміненням

B Текучою парою

C Радіаційна стерилізація

D Токами високої частоти

E Парами формаліну

10

Через добу після вживання в їжу у столовій котлет декілька учнів звернулися в мед.пунк зі

скаргами на біль у шлунку, блювання, підвищену температуру, діарею. Одного з учнів у

важкому стані було госпіталізовано. Які мікроорганізми могли викликати цю харчову

токсикоінфекцію?

A *Сальмонели

B Стрептококи

C Клостридії

D Шигели

E Менінгококи

11

Для ранньої діагностики черевного тифу (І тиждень захворювання) використовується

бактеріологічне дослідження з виділенням чистої культури збудника. Який дослідний

матеріал слід брати у хворого в цей період захворювання?

A * Кров на гемокультуру

B Сироватку

C Випорожнення

D Дуоденальний вміст

E Блювотні маси

12

Приготування багатьох лікарських засобів вимагає суворого дотримання асептичних

умов. Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами при цьому може

бути лабораторний посуд Який метод стерилізації доцільніше використовувати для його

стерилізації ?

A *Сухим жаром

B Прокалювання

C Кип’ятіння

D Тиндалізація

E Пастеризація

13

Основным фактором патогенности дифтерийной палочки является продукция

экзотоксина. С помощью какой иммунологической реакции в лабораториях

определяется этот признак?

A Преципитации в геле

B Агглютинации

C Связывания комплемента

D Флоккуляции

E Бактериолиза

14

Для профилактики столбняка используют токсин, обезвреженный формалином (0,4\%)

при температуре 390С в течение четырех недель. Как называется этот препарат?

A Анатоксин

B Иммуноглобулин

C Антитоксическая сыворотка

D Адьювант

E Убитая вакцина

15

Для серодиагностики сифилиса используют реакцию Вассермана (РСК). Что

необходимо добавить к первой системе , чтобы учесть результаты данной реакции?

A Гемолитическую сыворотку и эритроциты барана

B Комплемент

C Нормальную сыворотку

D Эритроциты барана

E Гемолитическую сыворотку

16

После получения антитоксической сыворотки необходимо определить ее активность. С

этой целью используют реакцию, которая основана на соединении равных доз иммунной

сыворотки и анатоксина. Как называется эта реакция?

A Флоккуляции

B Гемагглютинации

C Преципитации

D Связывания комплемента

E Гемадсорбации

17

Детям первого года жизни проводят специфическую профилактику кори. Какой тип

вакцины используют с этой целью?

A Живую

B Инактивированную

C Химическую

D Анатоксин

E Генно-инженерную

18

После обследования больного врач поставил диагноз “Клещевой энцефалит”.

Назовите механизм передачи данного заболевания.

A Трансмиссивный

B Вертикальный

C Воздушно-капельный

D Фекально-оральный

E Парентеральный

19

У больного с диагнозом “Менингит” взяли на исследование ликвор. С целью выделения

возбудителя посев сделали на питательную среду, в которую предварительно добавили

сыворотку. Какой возбудитель предполагают выделить?

A Менингококк

B Микобактерии

C Стафилококк

D Вирусы

E Риккетсии

20

В последние годы отмечено увеличение заболеваемости гепатитом В. С целью

создания активного иммунитета проводят вакцинацию населения. Какой препарат для

этого используют?

A Рекомбинантную вакцину

B Живую вакцину

C Инактивированную вакцину

D Специфический иммуноглобулин

E Анатоксин

21

В аптеке простерилизовали лекарственный препарат механическим способом. Что было

использовано для этого?

A Фильтр Зейтца

B Стерилизатор

C Автоклав

D Печь Пастера

E Водяная баня

22

Для сохранения жизнеспособности и стабильности эубиотиков микроорганизмы

высушивают из замороженного состояния под глубоким вакуумом. Как называется этот

метод?

A Лиофилизация

B Пастеризация

C Тиндализация

D Инактивация

E Гибридизация

23

Для лечения дисбактериоза используют колибактерин. Этот препарат содержит

кишечную палочку, способную вырабатывать бактериоцины. Чем обусловлено это

свойство?

A Плазмидами

B Жгутиками

C Капсулой

D Рибосомами

E Спорами

24

При мікробіологічному контролі лікарської рослинної сировини було зроблено посів на

різні диференціально-діагностичні середовища. Які мікроорганізми, що викликають

хвороби рослин, не можуть бути визначені таким дослідженням?

A *Віруси

B Бактерії

C Мікоплазми

D Гриби

E Актиноміцети

25

При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При

яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

A *Вірусних

B Гельмінтозних

C Протозойних

D Мікобактеріозах

E Грибкових

26

Пацієнту призначено курс етіотропної терапії антибіотиком. Якими препаратами можна

попередити виникнення дизбактеріозу при застосуванні антибіотиків?

A * Еубіотиками.

B Вітамінами.

C Імуномодуляторами.

D Гормональними препаратами.

E Десенсибілізуючими препаратами.

27

У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась

чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який спосіб дослідження

дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК)

антибіотика ?

A * Метод серійних розведень антибіотика.

B Метод паперових дисків, змочених антибіотиками.

C Метод паперових дисків, змочених сечею.

D Метод серійних розведень сечі.

E Метод серійних розведень поживного середовища.

28

Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили і

клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?

A * Антибактеріальний широкого спектру дії.

B Антибактеріальний вузького спектру дії.

C Протигрибковий широкого спектру дії.

D Противірусний

E Протитуберкульозний.

29

При дослідженні імунного статусу пацієнта з симптомами імунодефіциту виявлено різке

зменшення кількості Т-хелперів при відносно нормальних рівнях Т-кіллерів і Т-супресорів.

Для якого вірусного захворювання характерна така картина?

A * ВІЛ-інфекція.

B Грип.

C Кір.

D Аденовірусна інфекція.

E Сказ.

30

У працівника ферми по вирощуванню овець і кіз діагностовано бруцельоз. Як називають

інфекції, при яких джерелом збудника є хворі тварини?

A * Зоонозні.

B Сапронозні.

C Антропонозні.

D Вторинні

E Змішані

31

В одного з членів експедиції, який працював в ендемічному вогнищі малярії, через 8

місяців діагностовано малярію. Який імовірний механізм інфікування?

A *Трансмісивний

B Повітряно-пилевий

C Фекально-оральний

D Контактний

E Повітряно-крапельний

32

Яку вакцину треба використати для профілактики вірусної інфекції, що може спричинити

вроджені вади плода у випадку захворювання вагітної?

A *Проти краснухи

B Протигрипозну

C Протипаротитну

D Протиполімієлітну

E Антирабічну

33

К группам профессионального риска заражения ВИЧ-инфекцией относятся люди

различных специальностей, в том числе медицинские работники. Укажите наиболее

вероятный механизм их заражения.

A Парентеральный

B Фекально-оральный

C Воздушно-капельный

D Воздушно-пылевой

E Трансмиссивный

34

Известно, что инфекционный гепатит В - системное заболевание, вызываемое вирусом

гепатита В и характеризующееся преимущественным поражением печени. Из

предложенного ниже списка выберите препараты для этиотропной терапии этой

инфекции:

A Ацикловир

B Пенициллин

C Тетрациклин

D Сульфаниламиды

E Фторхинолоны
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A icon1 Клітини серцевини стебла з великими міжклітинниками, паренхімні,...
При дослідженні п’яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A icon1 Клітини серцевини стебла з великими міжклітинниками, паренхімні,...
При дослідженні п’яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A iconДержавні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених...
Правила містять основні вимоги до охорони атмосферного повітря населених місць І місць масового відпочинку та оздоровлення населення,...

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A iconКерівництво з експлуатації рм 840. 011 Ке
М; 010УМ; 011М; 011УМ; 100М; 100УМ; 110М; 110ум 101М; 101УМ; 111М; 111ум також призначені для видачі вказаних попереджувальних сигналів...

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A iconСтан забруднення навколишнього природного середовища на території...
Атмосферне повітря. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря в містах України здійснена за даними спостережень у 53 містах на...

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A iconДержавний реєстр дезінфекційних засобів з 01. 01. 2009 року
Установа, заклад державної санітарно-епідеміологічної служби (експертна комісія), яка видала висновок державної санітарно-епідеміологічної...

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A iconМіністерство охорони здоров'я україни державна санітарно-епідеміологічна...
Протягом останніх 3 років на територію України було завезено 387 випадків малярії з 24 країн далекого зарубіжжя та з 5 країн снд,...

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A iconДержавна санітарно-епідеміологічна служба україни державна установа...
Направляємо Вам інформацію щодо захворювань ентеровірусної етіології для використання в санітарно-просвітницькій роботі

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A iconМера информации при исследовании технических систем
...

1 При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus, M. luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є санітарно-показовим? A iconПравила ) визначають мету, місце (територію) та тривалість, умови...
Ці Офіційні правила участі в маркетинговому дослідженні під умовною назвою «5 квартир» (в подальшому – Правила) визначають мету,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<