Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Скачать 260.6 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Дата публикации06.05.2013
Размер260.6 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Культура > Методичні рекомендації


ПП “Контур плюс”

Педагогічний програмний засіб

Музичне мистецтво, 6 клас”

версія 2.0
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів


2007
ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 4

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ „МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 6 КЛАС” при проведенні уроку музичного мистецтва 6

1.1 Загальні зауваження 6

1.2 Структура мультимедійного уроку музичного мистецтва 6

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 8

2.1 Комбінований урок 8

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань) 10

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ „МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 6 КЛАС” 12

ДОДАТОК 13

^ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ППЗ ”МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 6 КЛАС” 13

ПЕРЕДМОВААктивний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед школою одним з основних завдань формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.

Мультимедійні засоби навчання, на думку Л.М.Масол, відкривають нові технологічні можливості для педагогіки мистецтва, унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням.

Створення педагогічного програмного засобу “Музичне мистецтво, 6 клас” виправдано тим, що саме при вивченні музичного мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу, об’єму матеріалу, що вивчається.

Педагогічний програмний засіб “Музичне мистецтво, 6 клас” розроблений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Музичне мистецтво” (5-8 класи) (укл. Б.М.Фільц, І.М.Бєлова, Г.Б.Букрєєва, М.С.Демчишин, Л.М.Масол, О.В.Мільченко, О.М.Павленко). Його також можливо поєднати з роботою над підручником О.В.Волошиної, О.В.Мільченко „Музичне мистецтво” для 6 класу.

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з певної кількості уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке тощо.

Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. Інформацію про результати роботи учнів учитель може переглядати на головному комп’ютері у зведеному вигляді та по кожному учню окремо.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять, іменний покажчик, схему „Характеристики музики”.

Ще одним важливим засобом є Конструктор уроків, за допомогою якого вчитель може створити уроки за власною методикою, а також при потребі відредагувати запропоновані розробниками уроки.

Використання ППЗ “Музичне мистецтво, 6 клас” дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • підвищення пізнавального інтересу учнів;

 • забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету;

 • структуризація змісту навчання та активізації опорних знань.

До складу програмно-методичного комплексу включено:

 • 35 уроків музичного мистецтва для 6 класу;

 • тематичне планування для роботи за підручниками ”Музичне мистецтво, 6 клас”;

 • глосарій;

 • іменний покажчик;

 • схема „Характеристики музики”.

ППЗ „Музичне мистецтво, 6 клас” може бути використаний учителем:

 • для підготовки та проведення уроку;

 • для проведення тестового контролю знань;

 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.

ППЗ „Музичне мистецтво, 6 клас” може бути використаний учнем:

 • для самостійного вивчення матеріалу;

 • для підготовки до уроку, закріплення набутих знань.

Запропонований комплекс розширить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя музичного мистецтва незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.

^

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ „МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 6 КЛАС” при проведенні уроку музичного мистецтва
1.1 Загальні зауваження


Урок музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі спрямований на пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва та розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Одними з основних його завдань є формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних понять і термінології; формування здатності використовувати набуті музичні знання та вміння; формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори; розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання музичних інтересів, смаків і потреб.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки музичного мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, розучування пісні, розповідь про композитора).

Для підготовки та проведення уроку музичного мистецтва із застосуванням комп’ютера вчителю слід знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного етапу.

^

1.2 Структура мультимедійного уроку музичного мистецтва


Мультимедійний урок музичного мистецтва складається з логічно-обґрунтованих частин, які мають таку послідовність.

 • Тема уроку;

 • Вступ (вступна бесіда);

 • Демонстрація пісні;

 • Розучування пісні;

 • Караоке;

 • Розповідь про музику;

 • Слухання музики;

 • Аналіз прослуханого твору;

 • Тестові завдання;

 • Підсумки уроку.

Послідовність частин (кроків) може змінюватись: блок слухання музики стояти в першій частині уроку, а блок розучування пісні – в другій. Незмінними кроками є: тема уроку, вступ (вступна бесіда), тестові завдання, підсумки уроку.

Знання змісту (інформаційно-ілюстративного наповнення) кожного структурного елементу допоможе учителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого нами підручника.
^ Тема уроку

На екрані з’являється запис теми уроку. Учитель разом з дітьми читає запис.
Вступ (вступна бесіда)

На екрані з’являються головні герої, які розповідатимуть про музичне мистецтво. Вони вітаються з учнями, ведуть між собою та учнями діалог за темою уроку.

Учитель (за бажанням) може продовжити з учнями цей діалог.
^ Демонстрація пісні

Звучить зразковий варіант виконання пісні (з супроводом чи a capella) перед її розучуванням.
Розучування пісні

На екрані – ноти та слова пісні. Цей тип кроку введений до структури мультимедійного уроку перш за все для педагога – він може не звертатися до друкованого посібника, застосовувати традиційну методику розучування пісні.

Вивчення нотної грамоти та спів із нот не передбачені державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Учні можуть слідкувати за нотним записом пісні, звертати увагу на „графіку” мелодії (рух мелодії вгору, вниз, на місці, стрибками).
Караоке

Звучить супровід до пісні, на екрані – текст у режимі караоке.

У такому режимі вчитель опрацьовує зміст кожного куплету, виконавський розвиток вокального твору. Учні готуються до „концертного” виконання пісні.
^ Розповідь про музику

Головні герої ведуть діалог про музичне мистецтво: обговорюють твір для слухання, пригадують історію його створення, розповідають про композитора, дають визначення окремих музично-теоретичних понятті і термінів.

Звуковий супровід ілюструється світлинами, портретами, слайд-шоу, творами живопису, відеофрагментами тощо.

Педагог може продовжити з учнями діалог про музику, повторити теоретичні визначення.
^ Слухання музики

Прослуховування музичного твору. На моніторі – лише автор і назв твору. Заставка таких кроків „нейтральна”, це не відволікає учнів від сприймання самої музики.
^ Аналіз прослуханого твору

Питання головних героїв до учнів. Учні відповідають самостійно, іноді – за допомогою підказок на моніторі (слів-характеристик музики).

Учитель може доповнити аналіз прослуханого твору власними питаннями, завданнями.
^ Тестові завдання

Питання для перевірки знань матеріалу уроку з варіантами відповідей.
Підсумки уроку

Діалог головних героїв. Учитель, за бажанням, може продовжити з учнями цей діалог.


^

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВАДо складу педагогічного програмного засобу “Музичне мистецтво, 6 клас” увійшли декілька типів уроків: комбінований (урок засвоєння нових знань), урок-узагальнення (урок контролю знань), урок-концерт. Кожен із типів уроків має свої особливості.

^

2.1 Комбінований урокКомбінований урок є по суті уроком засвоєння нових знань, але за формою - поєднанням різних форм музичної діяльності (виконанням, сприйманням музики, засвоєнням теоретичних понять і термінів) та пізнавальної діяльності (сприйманням, усвідомленням, аналізом навчальної інформації та перевіркою її засвоєння). Такими є більшість уроків.

Приклад комбінованого уроку

Урок 12. ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ ПІСНІ
Вступ

Український композитор Микола Леонтович брав просту народну мелодію і розгортав її в широку музичну картину з безліччю найрізноманітніших яскравих підголосків.
^ Відомості про М. Леонтовича

Микола Дмитрович Леонтович – видатний український композитор, ди­ригент, педагог, збирач пісенного фольклору. Народився на Він­ниччині. З раннього дитинства народна пісня увійшла глибоко в серце малого Миколки і ста­ла для нього такою ж зрозумілою і близькою, як рідна мова. Він співав у церковному хорі, працював учи­телем співу, був диригентом хорових колек­тивів, збирав і записував народні пісні.

Усе життя композитора можна назвати служінням пісні. Він створив понад 100 хорових обробок ук­раїнських народних пісень, які стали візитною карткою музичної України в усьому світі. У них яскраво і самобутньо змальоване життя українського на­роду — його думи і надії, радість і біль.
^ Обробка – це видозмінення музичного твору, наприклад, ство­рення багатоголосся на основі одноголосної пісні.

Широко використовують обробки народних мелодій, а та­кож класичних творів у сучасному стилі.
^ Відомості про пісню „Щедрик”

Старовинні новорічні щедрівки та колядки відобразили ставлення наших предків до сил природи; намагання людей через слово, музику та символічну дію вплинути на них. У багатьох новорічних щедрівках звістку про успіх у новому році приносить весняна пташка, найчастіше ластівочка або зозуленька.

Обробка народної пісні щедрівки «Щедрик» є тим зразком-шедевром. В основі щедрівки — лише один чотиризвучний мотив, який ба­гаторазово повторюється, але як витончено і струнко зазвучав невибагливий старовинний наспів у хоровому творі! ... в яке вишукане мереживо сплели­ся голоси!

Українська народна пісня «Щедрик» в обробці Микола Леонтовича майже 100 років мандрує світом і звучить різними мовами, але душа в неї залишається українською.
^ Слухання. „Щедрик” в обробці М. Леонтовича
Відомості про пісню „Пряля”

Контрастною до української народної пісні «Щедрик» в обробці Микола Леонтовича є його обробка народної пісні «Пряля». У ній розповідається про гірку долю молодої жінки, яка потрапила в чужу непривітну сім'ю. ... сидить над прядкою молода жінка, страшенно втомлена важкою працею в непривітній родині свого чоловіка. Тихо гуде прядка, а молода пряля веде тужливу наспівну пісню про свою важку долю.

Проста, невигадлива мелодія народної пісні «Пряля» пере­творилася на живописне хорове полотно, в якому відбилася доля людини, а відтак – і доля цілого народу.
^ Слухання. „Пряля” в обробці М. Леонтовича
Аналіз прослуханих творів

Яка інтонаційно-образна мова пісень „Щедрик” і „Пряля”?

Яку роль у створенні пісенних образів відіграють слова?

Як змінюється динаміка та хорова насиченість у різних куплетах пісень „Щедрик” і „Пряля”?

Опишіть характер музи­ки кожного твору

Які почуття передані у піснях „Щедрик” і „Пряля”?

Чи допомагає хорове звучання створити більш яскравий, живопис­ний музичний образ?
^ Демонстрація пісні Ю. Рожавської „Лелека”

Звістку про успіх у новому році зазвичай приносить весняна пташка, найчастіше ластівочка або зозуленька. Також цю звістку може принести інший птах, лелека.

Прослухаймо і розучімо пісню „Лелека”.
Звучить пісня Ю. Рожавської „Лелека”
Розучування. Пісня Ю. Рожавської „Лелека”

На моніторі – ноти та слова пісні.
^ Караоке. Пісня „Лелека”

На моніторі – текст пісні у режимі караоке. Музичний супровід – фонограма пісні.
Тестове завдання 1

Позначте правильне твердження

Обробка – це видозмінення музичного твору, наприклад, ство­рення багатоголосся на основі одноголосної пісні.

Обробка – це бальний танець у тридольному розмірі

Обробка – це тип музики, в якому всі голоси рівноправні і мають самостійні мелодії
Тестове завдання 2

Край, де народився Микола Леонтович

Волинь

Житомирщина

Вінниччина

Львівщина
Тестове завдання 3

Закінчіть речення. Пісні „Щедрик” і „Пряля” виконувалися хором ...

У супроводі оркестру народних інструментів

Без супроводу

У супроводі симфонічного оркестру
^ Підсумки уроку

Твори Миколи Леонтовича широко відомі по всьому світу. Особливий успіх випав на долю «Щедрика». Ця пісня звучить не тільки в оригіналі, а й у виконанні хорів, ансамблів, з інструментальним супроводом, у виконанні органа, дзвонарів, симфонічного та інших оркестрів. Обробки Миколи Леонтовича – яскраво самобутні, оригінальні й неповторні композиції на основі поетичних текстів і мелодій народних пісень.

Спадщина Миколи Леонтовича – неоціненне надбання української музичної культури.

Справді. Спадщина Миколи Леонтовича – неоціненне надбання української музичної культури.


^

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань)


Урок-узагальнення (урок контролю знань) містить декілька складових: тестові завдання, караоке, питання музичної вікторини. Такий тип уроку може бути використаний учителем для тематичного оцінювання, адже перераховані форми роботи на уроці дозволяють бачити результати загальноосвітньої підготовки учня.
Приклад уроку-узагальнення
Урок 35. МУЗИКА – ДЖЕРЕЛО ПОЧУТТІВ (УЗАГАЛЬНЕННЯ)
Вступ. Музика – джерело почуттів

У мистецтві, як у дзеркалі, відображається багатоманіт­ність навколишнього світу. Проте улюбленою «темою» мистецьких творів є людина, її духовний світ, різноманіт­ні зв'язки людини з природою, безмежна палітра настроїв і почуттів.

Музика — мова звуків та інтонацій — поряд з іншими видами мистецтва має особливу емоційну глибину. Відоб­раження внутрішнього, духовного світу людини і є чи не найголовнішою рисою музичного мистецтва.

Сьогодні ми підсумуємо вивчене протягом навчального року.

Пригадайте, які пісні з тих, що ми вивчали, найбільше вам сподобалися.
^ Караоке. Пісня „Цвіт землі”
Караоке. Пісня „Я малюю мрію”
Тестове завдання 1

Виберіть правильне твердження

Етюд – це старовинна триголосна куплетна пісня для виконання ансамблем або хором без супроводу

Етюд – це траурний скорботний твір, присвячений пам’яті померлих

Етюд – це тренувальна вправа для розвитку виконавської техніки музиканта
^ Слухання музики. Завдання

Прослухайте музичний твір і визначте його автора та назву.
Тестове завдання 2

Виберіть правильне твердження.

Романс – це музичний твір для виконання голосом (солістом або хором) без слів у супроводі музичного інструмента або оркестру

Романс – це вокальний твір для голосу з інструментальним супроводом

Романс – це великий, віртуозний музичний твір для соліста з оркестром

Тестове завдання 3

Виберіть правильне твердження.

Вальс – це музична п’єса у рухливому, стрімкому темпі

Вальс – це невеликий музичний твір імпровізаційного складу

Вальс – це парний бальний танець у тридольному розмірі
Тестове завдання 4

У поданому переліку виберіть пісню, написану в жанрі вальсу

„Хлоп’ята і дівчата”

„Моя земля”

„Тихий марш”
Тестове завдання 5

Виберіть правильне твердження.

Коломийка – це народна пісня-танець, поширена в Західних областях України

Коломийка – це музичний жанр, що має довгу і насичену історію

Коломийка – це старовинна народна обрядова пісня, пов’язана з проходом весни
^ Слухання музики. Завдання

Прослухайте музичний твір і визначте його автора та назву.
Тестове завдання 6

Виберіть правильне твердження.

Хоровий концерт – це ...

Тип музики, в якому всі голоси рівноправні і мають самостійні мелодії

Старовинний жанр духовної музики, поліфонічний вокальний або вокально-інструментальний твір

Багаточастинний твір для хору та солістів, написаний на духовний текст для виконання під час католицького богослужіння

^ Підсумки уроку
Можливості музичного мистецтва у втіленні внутрішнього світу людини безмежні. З надзвичайною си­лою музика втілює радість і відчай, торжество і тривогу, надію і розчарування, напружену роботу думки і швидко­плинне враження, безтурботний спокій і рішучість.

Наш внутрішній світ формується постійно під впливом нових знань і вражень.

Було б добре, якби й музичні враження не залишали вас байдужими. Слухайте музику, аналізуйте її, спере­чайтеся, обґрунтовуйте свою думку.

Прислухайтеся до самих себе. Зосередьтеся на своїх духовних потребах. Ви можете кожного дня поповнювати та розширювати духовний світ, «відчиняючи двері» назустріч завжди новому і прекрасному світу мистецтва.

^

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ „МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 6 КЛАС”Додатками уроків музичного мистецтва є глосарій, іменний покажчик та схема „Характеристики музики”.

Глосарій містить перелік і визначення понять, використаних у курсі музичного мистецтва.

Іменний покажчик містить історичні довідки про композиторів, виконавців, творчість яких вивчається.

Схема „Характеристики музики” допоможе глибшому усвідомленню учнями своїх музичних вражень і переживань. Вона включає:

 • розділ „Характер” – епітети, за допомогою яких можна передати враження від емоційно-образного змісту музики;

 • розділ „Засоби виразності” – слова-визначення, за допомогою яких учні характеризують основні елементи музичної мови – мелодію, ритм, динаміку, темп, тембр.^

ДОДАТОК

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ППЗ ”МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 6 КЛАС”


(1 год. на тиждень, усього 35 год.)


уроку

Тема

Теоретичні відомості


Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

1

Озветься в музиці душа

Почуття, духовний світ, емоції

Українська народна пісня „Летіла зозуля”

Г. Тарасенко. „Українська мати”

Ж. Брель. „Вальс”

П. Ренуара „Бал у Мулен де ла Галет”

„Хлоп’ята і дівчата”

Сл. І. Діка

(переклад Н. Забіли), муз. А. Островського

2

Танець, який полонив увесь світ

Вальс, творчість Ф. Шопена, творчість М. ЛисенкаФ. Шопен. „Вальс мі-мінор”

М. Лисенко. Концертний вальс ре-мінор

„Хлоп’ята і дівчата”

Сл. І. Діка

(переклад Н. Забіли), муз. А. Островського

3

Через боротьбу – до перемоги

Творчість Л. Бетховена, класичний тип симфонії, «Віденські класики», вплив музики на людину

Л. Бетховен. Тема „Так доля стукає у двері” із Симфонії № 5

Л. Бетховен. Симфонія № 5, І ч.

„Музика”

Сл. І. Боровик,

муз. Ю. Рожкова

4

Перше завдання з композиції

Прелюдія (прелюд), творчість В. Барвінського, гомофонія

В. Барвінський. Прелюдія № 4 („Хоральна”)

„Музика”

Сл. І. Боровик,

муз. Ю. Рожкова

5

Близька музика далекого континенту

Колискові пісні, музика — мова звуків, творчість Дж.Гершвіна, опера Дж.Гершвіна „Поргі і Бесс”, джаз, спіричуел

Дж. Гершвін. „Колискова Клари” з опери „Поргі і Бесс”
Спіричуел у виконанні П. Робсона

„Колискова” з опери „Поргі і Бесс”

Муз. Дж. Гершвіна, пер. М. Яскулка

6

Музичне послання крізь віки

Творчість Й.С.Баха, фуга, поліфонія, музичний інструмент орган

Й. Бах. Органна фуга соль-мінор


„Весняна пісня”

Муз. Й.С. Баха,

укр. текст О. Лобової

7

Два німецькі генії, або Дещо про стиль

Музичний стиль, індивідуальний стиль музиканта

Й. Бах. Прелюдія мі-мінор

Л. Бетховен. „Менует соль-мажор” (із сонати № 20 для фортепіано)

„Весняна пісня”

Муз. Й.С. Баха,

укр. текст О. Лобової

8

„Лебедина пісня” П.Чайковського

Симфонія, творчість П.Чайковського, відомості про 6 симфонію П.Чайковського


П. Чайковський. Експозиція І частини шостої симфонії

„Колискова пісня в бурю”

Сл. О.Лещеєва,

пер. М.Познанської,

муз. П.Чайковського

9

Музика як мова почуттів (узагальнення)


Музика – мова почуттів

Дж. Гершвін. Колискова з опери „Поргі і Бесс”

Л. Бетховен. П’ята симфонія, 1 ч. (уривок)

„Хлоп’ята і дівчата”,

„Музика”

10

Вирушала музика в похід

Роль музики в житті козаків, творчість С.Чарнецького, козацькі пісні, творчість О.Боровського

М. Дерегус. „Дума про козака Голоту”

О. Боровський. „Український марш”

„Ой у лузі червона калина”

Сл. С.Чарнецького, муз. Г.Труха

11

Філософ, поет, музикант

Творчість Г.Сковороди, кант, псалми

Г. Сковорода. „Всякому городу нрав і права”


„Ой у лузі червона калина”

Сл. С.Чарнецького, муз. Г.Труха

12

Життя, присвячене пісні

Творчість М.Леонтовича, обробка, щедрівки, колядки, відомості про пісню „Пряля”

Українська народна пісня „Щедрик” в обробці М. Леонтовича

„Пряля” в обробці М. Леонтовича

„Лелека”

Сл. В. Ладижця,

муз. Ю. Рожавської

13

Сталеві руки і золоте серце

Творчість С.Рахманінова, концерт, тема Батьківщини у творах мистецтва

С. Рахманінов. Другий концерт для фортепіано з оркестром, І ч.

„Лелека”

Сл. В. Ладижця,

муз. Ю. Рожавської

14

Шопен – душа фортепіано

Творчість Ф.Шопена, ноктюрн, скерцо

Ф. Шопен. Ноктюрн сі мажор

Ф. Шопен. Скерцо сі бемоль-мінор

„Ой у саду”

Колядка

15

Пісні зимових свят

Щедрівки, тематика обрядово-календарних пісень, тузичний цикл, відомості про В. Барвінського та фортепіанний цикл „Колядки та щедрівки”

В. Барвінський. Колядки „Бог предвічний” і „Нова радість стала” з фортепіанного циклу „Колядки та щедрівки”

Щедрівка „Ой чи є, чи нема”


16

Музика – дзеркало почуттів (узагальнення)

Відображення світу в мистецтві, музика – мова звуків, музика і почуття, розповідь про Різдвяні свята
„Ой, у лузі червона калина”, „Лелека”,

„Ой у саду”,

„Ой чи є, чи нема”

17

Пісні твого краю

Народні пісні, відомості про пісню „Віють вітри, віють буйні”, відомості про народну пісню „За городом качки пливуть”

М. Лисенко. „Віють вітри, віють буйні” з опери „Наталка Полтавка”
Українська народна пісня „За городом качки пливуть”

„Веселкова пісня”

Сл. В. Гутник,

О. Кононенко,

муз. О. Жилінського

18

Як жартує музика

Жартівлива музика, творчість Й.С.Баха, відомості про п’єсу „Жарт”, сюїта, тріо, тріо Мареничів

Й. С. Бах. „Жарт” із сюїти № 2 для струнних інструментів і флейти

„Ой під вишнею, під черешнею” у виконанні тріо Мареничів

„Веселкова пісня”

Сл. В. Гутник,

О. Кононенко,

муз. О. Жилінського

19

Весняна казка

Опера, творчість М.Римського-Корсакова, сюжет казки „Снігуронька”, арія, відомості про оперу „Снігуронька”, жарти в музиці

М. Римський-Корсаков. Опера „Снігуронька”:

Арія Снігуроньки,

Сцена танення Снігуроньки


Української народної пісні „Од Києва до Лубен”

20

Пісні на честь весни

Веснянки, творчість М.Вериківського, симфонічна сюїта

Симфонічна сюїта М. Вериківського „Веснянки”

„Веснянка”

Сл. А. Навроцького, муз. В. Філіпенка

21

Доля генія

Творчість В.Моцарта, серенада, рондо, реквієм, відомості про „Реквієм” В.А. Моцарта

В.А. Моцарт. Рондо з „Маленької нічної серенади”
В.А. Моцарт. „Лякрімоза” з „Реквієму”

„Веснянка”

Сл. А. Навроцького, муз. В. Філіпенка

22

Із сучасності в майбуття

Музика постійно змінюється, творчість Г.Свиридова, увертюра, відомості про оркестрову увертюру до фільму „Час, уперед!”

Г.Свиридов. Оркестрова увертюра до фільму „Час, уперед!”
Д. Бурлюк. „Час”

„Колиска майбуття”

Сл. і муз.

В. Дроботенко

23

Патріот Франції

Патріотизм у музичних творах, творчість К. Сен-Санса, відомості про Другий концерт для фортепіано з оркестром К. Сен-Санса

К. Сен-Санс. Концерт № 2 для фортепіано з оркестром (третя частина)


„Колиска майбуття”

Сл. і муз.

В. Дроботенко

24

Світ почуттів

Народне мистецтво – основа професійної музики, творчість Р.Шумана, відомості про фортепіанний цикл Р.Шумана „Лісові сцени”

Р. Шуман. Цикл „Лісові сцени”. „На галявині лісу”

Р. Шуман. Цикл „Лісові сцени”. „Прощання”

„Моя земля”

Сл. і муз.

М. Мозгового

25

Симфонія про Україну

Творчість Є.Станковича, ораторія, симфонія, творчість М.Мозгового

Є. Станкович. Симфонія „Я стверджуюсь”. Фінал

„Моя земля”

Сл. і муз.

М. Мозгового

26

Я і музика (узагальнення)„Веселкова пісня”,

„Моя земля”

27

Світ дитинства

Імпресіонізм, творчість К.Дебюссі, відомості про п’єсу К. Дебюссі „Доктор Gradus ad Parnassum” із сюїти „Дитячий куточок”, етюд

К. Дебюссі. „Доктор Gradus ad Parnassum” із сюїти „Дитячий куточок”

„Тихий марш”

Сл. Ю. Михайлова

(пер. П.Сингаївського),

муз. Г. Гладкова

28

Перлина вокальної музики

Вокальна музика, творчість М. Глінки, романс, історія створення романсу М. Глінки „Я мить чудову пам’ятаю”, творчість В.Сильвестрова, Відомості про пісню В. Сильвестрова „Прощай, світе, прощай, земле...”

В. Сильвестров. Цикл „Тихі пісні” . Пісня „Прощай, світе, прощай, земле...”

М. Глінка. Романс „Я мить чудову пам’ятаю”

„Тихий марш”

Сл. Ю. Михайлова

(пер. П.Сингаївського),

муз. Г. Гладкова

29

Цвіт землі

Народне мистецтво — основа професійної музики, творчість І.Шамо, сюїта, відомості про „Українську сюїту” для фортепіано І.Шамо

І.Шамо. „Веснянка” з „Української сюїти” для фортепіано


„Цвіт землі”

Сл. М. Сингаївського,

муз. О. Злотника

30

Король вальсів

Вальс, звання „Короля вальсів”, творчість Й.Штрауса, відомості про вальс Й. Штрауса „На прекрасному голубому Дунаї”, пісні в темпі вальсу

Й. Штраус. „На прекрасному голубому Дунаї”


„Цвіт землі”

Сл. М. Сингаївського,

муз. О. Злотника

31

Коломийки

Коломийки, творчість М.Колесси, відомості про коломийки М. Колеси

М.Колесса. Фортепіанний цикл „Три коломийки”

Коломийка

32

Троїсті музики

Народна інструментальна музика — складова частина музичного фольклору України, троїсті музики, коломийки

Легенда про троїстих музик

„Троїсті музики”

Коломийка

33

Духовна музика

Духовна музика, літургія, меса, творчість Д.Бортнянського, хоровий концерт, відомості про хоровий концерт № 24 Д.Бортнянського

Д. Бортнянський. Хоровий концерт № 24


„Я малюю мрію”

Сл. Н. Погребняк,

муз. О. Янушкевич

34

Вічне джерело

Рапсодія, відомості Рапсодію № 2 для фортепіано М. Лисенка, творчість М. Лисенка,

М. Лисенко. Рапсодія № 2 для фортепіано


„Я малюю мрію”

Сл. Н. Погребняк,

муз. О. Янушкевич

35

Музика – джерело почуттів (узагальнення)

Музика — мова звуків та інтонацій
„Цвіт землі”,

„Я малюю мрію”
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз «музичне мистецтво, 7 клас» при проведенні уроку музичного мистетцва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз «музичне мистецтво, 5 клас» при проведенні уроку музичного мистецтва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Тому вчителі-новатори активно використовують їх у навчальному процесі. Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера,...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Тому вчителі-новатори активно використовують їх у навчальному процесі. Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера,...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<