Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002
НазваниеКоментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002
страница1/18
Дата публикации12.05.2013
Размер2.84 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ФІРОВ П.Т.


ІСТОРІЯ
ОУН-УПА:

ПОДІЇ, ФАКТИ,

ДОКУМЕНТИ, КОМЕНТАРІ

Фіров П. Т.


ІСТОРІЯ

ОУН-УПА:
ПОДІЇ, ФАКТИ, ДОКУМЕНТИ,

КОМЕНТАРІ

(Лекції)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів


Севастополь


2002

УДК 94 (477) ’’19’’

ББК 63.3 (УКР)
Ф 62


Рецензенти:Рисіч Й.Л., доктор політичних наук (Дніпропетровськ).

Кафедра гуманітарних дисциплін Севастопольського інституту ядерної енергії і промисловості.


Рішення Міністерства освіти і науки України про надання грифа

«Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» № 14/18.2-418 від 27 лютого 2002 року.


^ Фіров П.Т. Історія оун-упа: Події, факти, документи, коментарі. (Лекції). Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2002. — 192 с.


У навчальному посібнику висвітлюються сторінки історії боротьби оун-упа з кінця 1920-х – до середини 1950-х років. Пропоновані читачу лекції являють собою спробу осмислення складного періоду в історії України з позицій досягнень історичної науки наприкінці XX століття.

Для студентів, викладачів, учнів, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного минулого України.

ISBN 966-7473-39-2  Видавництво СевНТУ, 2002.

ПЕРЕДМОВАПроголошення незалежності України зробило надбанням суспільної свідомості багато сторін драматичного шляху, пройденого нашим народом, які ще недавно трималися від нього в таємниці. У літературі, яка вийшла протягом останнього десятиліття, вже ліквідовано багато «білих плям» вітчизняної історії. Драматичними по характеру і трагічними за своїми наслідками були події 1930-х – початку 1950-х років у Західній Україні. Те, що відбувалося в цьому регіоні, – наш великий біль і гіркий історичний урок, що вимагає аналізу, серйозної наукової, політичної і моральної оцінки, необхідних для успішного просування по шляху державного будівництва.

Ким, коли і з якою метою були створені Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія? Якими були чисельність, організаційна структура, тактика, озброєння, характер дій ОУН-УПА в роки Великої Вітчизняної війни й у післявоєнний період? На кому лежить відповідальність за численні людські жертви у Західній Україні? З ким і як воювала ОУН-УПА і яку роль вона відіграла в боротьбі за створення Української держави? На цей рахунок у засобах масової інформації, у наукових колах, серед політиків висловлюються різні, часом суперечливі оцінки.

Дані питання виникли не зараз, вони були актуальні і раніше. Але їхнє вивчення й оцінка були пов'язані з низкою труднощів. По-перше, проблема ОУН-УПА в умовах тоталітарного режиму була в числі заборонених для дослідників. По-друге, вчені не мали доступу до секретних документів, без яких висвітлювати й оцінювати діяльність ОУН-УПА було неможливо. По-третє, вітчизняні вчені не мали можливості використовувати у своїй роботі праці закордонних дослідників, а також документальні матеріали, які потрапили за межі Радянського Союзу.

Але буде неправильно стверджувати, що дана проблема цілком випадала з поля зору радянських вчених. Дослідження проводилися, але в обмеженому обсязі і тільки в тих випадках, коли радянським і партійним структурам необхідно було показати «реакційну сутність буржуазно-націоналістичної ідеології», «злочинне співробітництво з фашистськими окупантами», «криваві звірства» ОУН-УПА. Показати це було не важко, тому що в архівах знаходилося багато документів, які дозволяли представити діяльність українських націоналістів і повстанської армії із самої гіршої сторони. У той же час залишалися не вивченими і не висвітленими багато аспектів історії ОУН-УПА.

Іншою була ситуація з вивченням даної теми за кордоном. У Німеччині, Канаді, США й в інших країнах видана велика література по історії Організації українських націоналістів і повстанської армії: багатотомний «Літопис Української Повстанської Армії», збірники документів, спогади учасників ОУН-УПА. Особливу цінність становлять перші томи «Літопису УПА», в яких вміщені політичні й організаційні документи та матеріали про утворення УПА, про бойові дії, спогади вояків УПА. Водночас відомі українські дослідники цієї теми зазначають, що нас не може цілком задовольняти історія УПА, написана на Заході. Мова йде про розділ «УПА», написаний професором Л. Шанковським в «Історії українського війська», і про роботу «УПА» одного з лідерів бандерівського крила ОУН М. Лебедя. Написані ще в період бойових дій УПА, як мовиться, по гарячих слідах, ці роботи, зрозуміло, позначені відчутною пропагандистською декларативністю й однобокістю. І це закономірно, оскільки ці й інші автори мали обмежене коло джерел, взагалі не користувалися архівними документами радянської сторони [62, с. 4].

Серйозними труднощами для вітчизняних і зарубіжних вчених у створенні повної історії ОУН-УПА є підпільно-революційний характер цієї організації. У результаті цього вчені зіштовхнулися з відсутністю значної частини офіційних документів про організаційну структуру ОУН, матеріалів, що послідовно відображають діяльність Проводу організації і регіональних структур. У розпорядженні дослідників не виявилося навіть списків керівного складу крайових підрозділів, не говорячи вже про списки рядового складу руху.

Після досягнення Україною незалежності історія нашої держави привернула увагу широких наукових і суспільних кіл, викликала бурхливі дискусії, відкрила раніше не відомі сторінки. В Україні був отриманий доступ до секретних архівних матеріалів, у тому числі до таких, які проливають світло на історію ОУН-УПА. У періодичній пресі та науковій літературі стали публікуватися секретні документи радянського, німецького й оунівського походження, вийшло друком досить багато публікацій відомих українських дослідників, в яких усуваються старі схеми й оцінки, заповнюються «чисті» сторінки історії України. Суспільство поступове одержує відповіді на питання про історію виникнення ОУН-УПА і її діяльність.

В історії українського націоналістичного руху кінець 1920-х – початок 1950-х років займають особливе місце. У ці роки виникли ОУН і УПА, які рішуче заявили про свої цілі і проводили тверду, безкомпромісну боротьбу за створення самостійної Української держави. Автор зосередив свою увагу на цьому періоді тому, що саме у цей час ОУН і УПА продемонстрували свої сильні і слабкі сторони, розмаїтість форм і методів боротьби, домоглися деяких результатів, а на початку 50-х років зазнали поразки. При цьому основна увага приділялася викладу і систематизації конкретних історичних фактів.

Даний посібник є результатом практичної роботи автора з учителями шкіл і студентами вузів. Вміщені на його сторінках лекції читалися студентам Севастопольського національного технічного університету й інших вузів міста Севастополя. Даний посібник адресований викладачам шкіл і вузів, студентам, учням старших класів, а також усім, хто цікавиться історією України. Матеріали лекцій можуть бути використані у вигляді самостійного спеціального курсу, в лекціях з історії України для студентів різних спеціальностей, а також при підготовці рефератів, контрольних робіт тощо. Знайомство з посібником допоможе формуванню вміння думати самостійно, самому виробляти, викладати і відстоювати свою точку зору, що базується на знанні певної сукупності фактів з історії ОУН-УПА.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconФилософия науки учебное пособие Харьков – хнагх – 2007 министерство образования и науки украины
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» надано листом...

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconМенеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як...
Вечеров В. Т. завідувач кафедрою менеджменту правління проектами І логістики, доктор технічних наук, професор двнз "Придніпровська...

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconРекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник...
В. О. Кодін, П. В. Панов. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього І середньовічного Сходу. Видання друге,...

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconРекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України...
Рецензенти: Ровний А. С. – доктор наук з фізичного виховання І спорту, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання...

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconНаціональна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки України разом з Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти продовжує апробацію Національної системи...

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconЗатверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник...

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconАкушерство та гінекологія
Моз україни, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації,...

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconВища освіта в Україні» національна економіка 3атверджено Міністерством...
Н32 Національна економіка: Підручник. 3а ред проф., к е н. П. В. Кру­ша. К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. 416 с

Коментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Севастополь 2002 iconМатеріали підготовки до занять Література Основна
Мойсеєнко М. І., Добровольська М. А., Інформаційні технології у фармації. Практикум, частина ІІ. Навчальний посібник для студентів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<