Донецький
НазваниеДонецький
страница1/25
Дата публикации13.05.2013
Размер3.4 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETYДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

філософія. культура.
політика. педагогіка
т. 13
Донецьк, 2006

Український культурологічний центр

Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.13 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с.
Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем філософії, культурології, політології та педагогіки. Секції конференції працювали у Донецьку та Слов’янську.
^ Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

к.філос.н., проф. І.Пасько (головний редактор т.13);

Г.Сімченко (редактор).
^ Члени редакційної колегії:

д.філос.н., проф. О.Кривуля, д.філос.н., проф. В.Рижко,
д.філос.н., проф. М.Кисельов; д.філос.н., проф. А.Федь,
к.філос.н., доц. Я.Пасько
 Донецьке відділення НТШ, 2006
Український культурологічний центр, 2006
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.13)Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко

Коректор В. Горицвіт


Підп. до друку 10.01.2005. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,3

Обл.-вид. арк. 12,6. Тираж 200 прим. Зам. 1-04.
м


. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45


ЗМІСТ

Володимир Білецький

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ
НТШ У 2005 РОЦІ1.ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА


Ігор Пасько

ПОЛІТИЧНІ АМБІЦІЇ І ГОЛОС НАРОДУ

Ярослав Пасько

СПІВВІДНОШЕННЯ МОДЕЛЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ВИМІРІВ ПРИРОДНЬОГО ПРАВА

^ Олександр Білокобильський

Феномен теАтрУ в онтологічному вимірі

Галина Сімченко

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ІДЕОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

^ Ганна Холап

ІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ТАЛАСОКРАТИЧНОЇ

Володимир Федь

ДІАЛОГ КУЛЬТУР У СОЦІУМІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Анатолій Федь

МОНОЛОГІЧНА ПРИРОДА ДІАЛОГУ (ДУМКИ З ПРИВОДУ ПРОЧИТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА-ХРЕСТОМАТІЇ “СЛОБОЖАНСЬКА ХВИЛЯ” В.В.ОЛІФІРЕНКА, С.М.ОЛІФІРЕНКО)

2. ПОЛІТИКА


Олександр Чередниченко

ПАТРІОТИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ («П»ГБ)

Ігор Тодоров

УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ДОНБАСЬКОГО СПРИЙНЯТТЯ

^ Тетяна Болбат

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ СХІДНОЇ УКРАЇНИ (КВІТЕНЬ 1985 – ЧЕРВЕНЬ 1996 РР. ).

Ігор Козловський

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН НА ДОНЕЧЧИНІ:
РІК 2005
ПОВІДОМЛЕННЯ

Олена Башун, Наталія Супрунець

ЗМІСТОВНО-МОВНІ ПОТРЕБИ ЧИТАЧІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

^ Людмила Назарова

ПІДСУМКИ КНИГОВИДАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2005 РІК
3.ПЕДАГОГІКА

Ніна Діденко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ХХІ СТ.

^ Володимир Білецький

НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ-РУСИ

Володимир Федчик

ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ НАРОЩУВАНОЇ ПРОБЛЕМНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РИТОРИКИ

^ Валерій Казаков, Микола Тарапата, Марина Снегір, Андрій Снегір, Борис Івнєв, Павло Кравцов, Валентина Андреєва, Олена Гайдарова, Ольга Щукіна

ПРОЦЕС ОПАНУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ФІЗІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ (на підставі рішень Болонської декларації)

Георгій Манжелєєв, Микола Тарапата, Борис Попов,
Тетяна Латишева, Світлана Балахонова

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 5 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 8 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 160

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 12 Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – 256 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 16 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 240 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 17 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 280 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....

Донецький iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спільно з Національним лісотехнічним університетом...

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<