Донецький
НазваниеДонецький
страница1/18
Дата публикации13.05.2013
Размер2.09 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY


ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

ІСТОРІЯ

т. 8

Донецьк

Східний видавничий дім

2005

Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.8 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с.160
У т. 8 вісника вміщені матеріали секції історії березневої 2005 року наукової сесії Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка. Секція конференції працювала у Донецьку та Краснодарі.
^ Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.і.н., проф. В.Пірко (головний редактор);

к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор).
^ Члени редакційної колегії:

д.і.н., проф. П.Тригуб;

д.і.н., проф. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;

д.і.н., проф. В. Кравченко, к.і.н., доц. В.Футулуйчук.


© Донецьке відділення НТШ, 2005
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.8)
Набір та комп’ютерна верстка І. Кучук, Г. Педик

Коректори Л. Болонова, Т. Плахтій,

Г. Сімченко

ЗА ПІДТРИМКИ “ЦЕНТРУ МОЛОДІЖНИХ ТВОРЧИХ ІНІЦІАТИВ”
Підп. до друку 10.04.2005. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 9,3

Обл.-вид. арк. 7,8. Тираж 200 прим. Зам. 1-05.

«Східний видавничий дім»

Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготовників та розповсюджувачів видавничої продукції № 697 від 30.11.2001 р.

м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ


Василь Пірко

ПРО СТАН ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ДОНЕЧЧИНІ


У XVII–XVIII СТ.

^ Олена Отземко

Документи НКДПУ у фонді Донецького

губвиконкому Донецького держархіву

Надія Темірова

Україністичні архівні центри за кордоном

^ Вадим Задунайський

Особливості відродження козацьких

військово-лицарських традицій

на Донеччині і на Дону

Дмитро Білий, Марина Ігнатова

Взаємодії між державними органами УРСР

та РРФСР ЩОДО здійсненнЯ національної

політики на Кубані в 20-х рр. ХХ ст.

^ Наталя Никифоренко

ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ

XVIII СТ. ОЧИМА Й.А. ҐІЛЬДЕНШТЕДТА

Володимир Кравченко, Юрій Красноносов

Наступність державотворчих процесів

як провідний чинник формування

сучасної української нації

^ Віктор Чумаченко

Кубань в житті І творчості СИМОНА ПетлюрИ

Анатолій Авраменко

Iсторія Кубанi в сучасних

українських атласах

^ Аркадій Слуцький

СУДЬБА БИБЛИОТЕКИ МЕЖИГОРСКОГО

МОНАСТЫРЯ НА КУБАНИ

Тетяна Федіна

К истории портрета Т. Г. Шевченко работы

Ф.С.Красицкого (из собрания Екатеринодарской

картинной галереи им. Ф. А. Коваленко)

^ Алла Дечева

М.Заньковецкая в Екатеринодаре

(По материалам театральных рубрик

дореволюционной региональной прессы)

Борис Фролов

Национальный состав Черноморского

казачьего войска (1787-1860 гг.)

^ Наталія Корсакова

Кубанцы-конвойцы в эмиграции

Микола Алфьоров

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ В ДОНБАС У 1943 – 1951 рр.

Повідомлення

Василь Терещенко

За що боровся Микита Шаповал

^ Тетяна Болбат

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

СХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1980-ТІ РОКИ

Лариса Мазитова

СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ СРСР І РОЗВИТОК БЮРОКРАТИЗАЦІЇ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ У II ПОЛОВИНІ 50-х - НА ПОЧАТКУ

60-х РОКІВ XX ст. В УКРАЇНІ


ББК 63.3 (4 Укр-4 Дон)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 5 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 12 Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – 256 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 13 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 16 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 240 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 17 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 280 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....

Донецький iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спільно з Національним лісотехнічним університетом...

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<