Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Скачать 257.99 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Дата публикации28.08.2013
Размер257.99 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Культура > Методичні рекомендації


ПП “Контур плюс”

Педагогічний програмний засіб

Музичне мистецтво, 4 клас”

версія 2.0
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів

2007
ЗМІСТПЕРЕДМОВА 3

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 4 КЛАС» при проведенні уроку музики 5

1.1 Загальні зауваження 5

1.2 Структура мультимедійного уроку музики 5

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 7

2.1 Комбінований урок 7

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань) 9

2.3 Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною) 11

11

2.4 Урок-узагальнення (урок-концерт) 12

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Музичне мистецтво, 4 клас» 13

ДОДАТОК 14

^ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ППЗ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 4 КЛАС» 14

18

ПЕРЕДМОВААктивний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед школою одним з основних завдань формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.

Мультимедійні засоби навчання, на думку Л.М.Масол, відкривають нові технологічні можливості для педагогіки мистецтва, унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням.

Створення педагогічного програмного засобу “Музичне мистецтво, 4 клас" виправдано тим, що саме при вивченні музичного мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу, можливістю вибору вчителем та учнями темпу та послідовності діяльності, об’єму матеріалу, що вивчається.

Педагогічний програмний засіб "Музичне мистецтво, 4 клас" розроблений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Музика" (1-4 класи) (укл. О.Ростовський, Л.Хлєбникова, Р.Марченко).

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з певної кількості уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке тощо.

Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять, іменний покажчик, схему «Характеристики музики».

Використання ППЗ “Музичне мистецтво, 4 клас" дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • підвищення пізнавального інтересу учнів;

 • забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету;

 • структуризація змісту навчання та активізації опорних знань.

До складу програмно-методичного комплексу включено:

 • 35 уроків музичного мистецтва для 4 класу;

 • тематичне планування для роботи за програмою 4 класу;

 • глосарій;

 • іменний покажчик;

 • схема «Характеристики музики».

ППЗ «Музичне мистецтво, 4 клас» може бути використаний учителем:

 • для підготовки та проведення уроку;

 • для створення власних уроків і редагування існуючих;

 • для проведення тестового контролю знань;

 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.

ППЗ „Музичне мистецтво, 4 клас” може бути використаний учнем:

 • для самостійного вивчення матеріалу;

 • для підготовки до уроку, закріплення набутих знань.

Запропонований комплекс розширить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя музичного мистецтва незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.

^

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 4 КЛАС» при проведенні уроку музики
1.1 Загальні зауваження


Урок музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі спрямований на пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва та розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Одними з основних його завдань є формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних понять і термінології; формування здатності використовувати набуті музичні знання та вміння; формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори; розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання музичних інтересів, смаків і потреб.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки музичного мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, демонстрація, розучування пісні чи виконання її з супроводом, слухання музичного твору, його аналіз, розповідь про композитора тощо).

Для підготовки та проведення уроку музичного мистецтва із застосуванням комп’ютера вчителю слід знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного етапу.

^

1.2 Структура мультимедійного уроку музики


Мультимедійний урок музичного мистецтва складається з логічно-обґрунтованих частин, які мають таку послідовність.

 • Тема уроку;

 • Вступ (вступна бесіда);

 • Демонстрація пісні;

 • Розучування пісні;

 • Караоке;

 • Розповідь про музику;

 • Слухання музики;

 • Аналіз прослуханого твору;

 • Тестові завдання;

 • Підсумки уроку.

Послідовність частин (кроків) може змінюватись: блок слухання музики стояти в першій частині уроку, а блок розучування пісні – в другій. Незмінними кроками є: тема уроку, вступ (вступна бесіда), тестові завдання, підсумки уроку.

Знання змісту (інформаційно-ілюстративного наповнення) кожного структурного елементу допоможе учителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого нами підручника.
^ Тема уроку

На екрані з’являється запис теми уроку. Учитель разом з дітьми читає запис.
Вступ (вступна бесіда)

На екрані з’являються головні герої, які розповідатимуть про музичне мистецтво. Вони вітаються з учнями, ведуть між собою та учнями діалог за темою уроку.

Учитель (за бажанням) може продовжити з учнями цей діалог.
^ Демонстрація пісні

Звучить зразковий варіант виконання пісні (з супроводом чи a capella) перед її розучуванням.
Розучування пісні

На екрані – слова пісні та графічний запис мелодії. Учні можуть слідкувати за графічним зображенням мелодії разом з персонажем пісні або за нотним записом пісні звертати увагу на «графіку» мелодії (рух мелодії вгору, вниз, на місці, стрибками).

Зображення нотного тексту пісні введений до структури мультимедійного уроку перш за все для педагога – він може не звертатися до друкованого посібника. Вивчення нотної грамоти та спів із нот не передбачені державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Таким чином учитель застосовує різні методики розучування пісні – на слух, з графічного запису.
Караоке

Звучить супровід до пісні, на екрані – текст у режимі караоке.

У такому режимі вчитель опрацьовує зміст кожного куплету, виконавський розвиток вокального твору. Учні готуються до «концертного» виконання пісні.
^ Розповідь про музику

Головні герої ведуть діалог про музичне мистецтво: обговорюють твір для слухання, пригадують історію його створення, розповідають про композитора, дають визначення окремих музично-теоретичних понятті і термінів.

Звуковий супровід ілюструється світлинами, портретами, слайд-шоу, творами живопису, відеофрагментами тощо.

Педагог може продовжити з учнями діалог про музику, повторити теоретичні визначення.
^ Слухання музики

Прослуховування музичного твору. На моніторі – лише автор і назва твору. Заставка таких кроків «нейтральна», це не відволікає учнів від сприймання самої музики.
^ Аналіз прослуханого твору

Питання головних героїв до учнів. Учні відповідають самостійно, іноді – за допомогою підказок на моніторі (слів-характеристик музики при включенні функції F12).

Учитель може доповнити аналіз прослуханого твору власними питаннями, завданнями.
^ Тестові завдання (завдання)

Питання для перевірки знань матеріалу уроку з варіантами відповідей.
Підсумки уроку

Діалог головних героїв. Учитель, за бажанням, може продовжити з учнями цей діалог.


^

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВАДо складу педагогічного програмного засобу "Музичне мистецтво, 4 клас" увійшли декілька типів уроків: комбінований (урок засвоєння нових знань), урок-узагальнення (урок контролю знань, урок із музичною вікториною, урок-концерт).

Кожен із типів уроків має свої особливості.

^

2.1 Комбінований урокКомбінований урок є по суті уроком засвоєння нових знань, але за формою - поєднанням різних форм музичної діяльності (виконанням, сприйманням музики, засвоєнням теоретичних понять і термінів) та пізнавальної діяльності (сприйманням, усвідомленням, аналізом навчальної інформації та перевіркою її засвоєння). Такими є більшість уроків.
Приклад комбінованого уроку
Тема уроку: РОЗВИТОК МУЗИКИ І РОЗВИТОК ОБРАЗУ
Вступ

Ми знаємо різноманітні прийоми розвитку музики. Серед них: виконавські, симфонічні, жанрові, динамічні, темпові, ладові та темброві.
^ Бесіда про твори Едварда Гріга

На уроках музики вже звучали твори норвезького композитора Едварда Гріга. Пригадайте, які саме.

Симфонічні п’єси „Ранок” і „Весільний день у Трольхаугені”.
^ Слухання та аналіз п’єси Едварда Гріга

Щоб перевірити свої знання та вміння визначати прийоми розвитку музики, прослухаємо ще один із творів норвезького композитора Едварда Гріга.

Поміркуйте, що композитор хотів намалювати засобами музики.

Які прийоми розвитку музики використав Едвард Гріг?

Композитор передає картину весняної природи. Можна відчути свіжий подих повітря, торкання ніжних промінців сонця, шепіт молодої травички, дивування красою перших весняних квіточок… Створити такий образ композитор зміг за допомогою змін динамічних відтінків і темпів. Саме тому п’єса Едварда Гріга „Навесні” є прикладом динамічного та темпового розвитку музики.
^ Продовження розучування української народної пісні

Наступною на уроці прозвучить українська народна пісня „Верховино, світку ти наш”.

У ній висловлена безмежна любов до рідного краю, оспівана неповторна краса природи Прикарпаття. Широкий протяжний заспів чергується зі швидкою коломийкою.

Сьогодні ми розучимо приспів.

Розучувати слід у повільному темпі, щоб добре засвоїти вигадливу мелодію коломийки. Зверніть увагу на розспіви шістнадцятими нотами та на необхідність легкості у їх виконанні. У швидкому темпі цей уривок спочатку заспівайте на склад «ля», що сприятиме вираженню його танцювального характеру, а надалі – вже зі словами.

^ Виконаймо всю пісню в характері із супроводом!
Караоке. Пісня „Верховино, світку ти наш”
Слухання. Г. Майборода. „Гуцульська рапсодія”

Український композитор Георгій Майборода ввів у свою «Гуцульську рапсодію» мелодію пісні „Верховино, світку ти наш”.

Прослухайте цей твір повністю, простежте за різноманітними прийомами симфонічного розвитку (жанровим, мелодійним, динамічним, темповим і тембровим).


^ Демонстрація української народної пісні „Грицю, Грицю, до роботи”

Композитор може використовувати різноманітні прийоми, щоб сприяти розвитку образу, який втілений у музичному творі.

Прикладом цього є українська народна пісня „Грицю, Грицю, до роботи”.

Прослухайте і поміркуйте, який характер цього твору? Про що в ньому розповідається?
^ Аналіз прослуханого твору

Пісня „Грицю, Грицю, до роботи” – жартівлива розповідь про ледачого Гриця. Робити не хоче, а як їсти, то він – перший.

Створенню саме такого образу сприяє темповий, динамічний, виконавський прийоми розвитку.

Чи буває в житті так, як у цій пісні?

Так. Це життєвий образ. Народ навіть вигадав прислів’я про ледарів. Наприклад, „Як їв – то впрів, як робив – то змерз”.
^ Розучування пісні „Грицю, Грицю, до роботи”

Підсумки уроку

Сьогодні ми побачили, що композитор може використати різноманітні прийоми розвитку музики для створення яскравого музичного образу; прослухали твір Едварда Гріга „Навесні”, розучили українські народні пісні „Верховино, світку ти наш” та „Грицю, Грицю, до роботи”.


^

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань)


Урок-узагальнення (урок контролю знань) містить декілька складових: тестові завдання, караоке, питання музичної вікторини. Такий тип уроку може бути використаний учителем для тематичного оцінювання, адже перераховані форми роботи на уроці дозволяють бачити результати загальноосвітньої підготовки учня.

У педагогічному програмному засобі “Музичне мистецтво, 4 клас» на уроках контролю знань передбачені ігрові форми роботи, що відповідає специфіці учнів молодшого шкільного віку. Для повторення художніх образів музичних творів застосовують ігри «Правильно-неправильно», «Відгадай героя», «Про що розповідає музика?», для повторення композиторів – «Портретна вікторина».
Приклад уроку контролю знань
Тема уроку: КОМПОЗИТОР. СЛУХАЧ. ВИКОНАВЕЦЬ (ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА РІК)
^ Вступ

Сьогодні в нас підсумковий урок за рік. І ми проведемо його у вигляді тестування.

Зичимо успіху!
Тестове завдання 1

У наведеному переліку позначте прізвища українських композиторів

М. Лисенко

М. Глінка

М. Леонтович

Г. Майборода

М. Вербицький

П. Чайковський

Д. Кабалевський

О. Бородін
Тестове завдання 2

Автори Гімну України

П. Чубинський, М. Вербицький

М. Лисенко, П. Чубинський

М. Вербицький, М. Лисенко
Тестове завдання 3

Місто, що є батьківщиною баркароли

Рим

Венеція

Варшава
Тестове завдання 4

Українські думи відрізняються від історичних пісень ...

Імпровізаційно-речитативним характером мелодики

Тематизмом

Використанням різних засобів музичної виразності
Тестове завдання 5

Автор музики до романсу «Гуде вітер вельми в полі»

М. Глінка

М. Лисенко

П. Чайковський
Тестове завдання 6

Українська народна пісня, мелодію якої М. Лисенко використав в увертюрі до опери «Тарас Бульба»

«Засвіт встали козаченьки»

«Вийди, вийди, Іванку»

«Ой на горі та й женці жнуть»
Тестове завдання 7

Позначте правильне твердження

Троїсті музики – це український народний інструментальний ансамбль

Троїсті музики – це польський народний інструментальний ансамбль

Троїсті музики – це російський народний інструментальний ансамбль
Тестове завдання 8

Позначте правильне твердження

Канон – це одноголосний твір

Канон – це багатоголосний твір, в якому всі голоси виконують одну мелодію, вступаючи почергово

Канон – це багатоголосний твір, в якому кожен голос має свою мелодію
Тестове завдання 9

Характер українських коломийок

Танцювально-жартівливий

Ліричний

Епічний
Тестове завдання 10

Пісня «Зоре моя вечірняя» є ...

Професійною

Народною
Тестове завдання 11

Риси, притаманні жартівливим пісням

Спокій, ліризм

Маршовість, бадьорість

Танцювальність, жвавість, грайливість
^ Підсумки уроку

Сьогодні ми підсумували знання, отримані за увесь навчальний рік. Вітаємо, якщо ви успішно впоралися із завданнями. Не засмучуйтеся, якщо виявили прогалини у знаннях. Нехай щастить!

^

2.3 Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною)


Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною) використовують для оцінювання рівня набутих учнями знань і вмінь розпізнавати та порівнювати музичні твори вокальної та інструментальної музики.
^


Приклад уроку з музичною вікториною


Тема уроку: ПОДОРОЖІ МУЗИЧНИМИ КРАЇНАМИ (УРОК-УЗАГАЛЬНЕННЯ)
Вступ

Завдяки трьом „китам” музики (пісні, танцю і маршу) ми побували у країнах Опера, Балет, Симфонія і Концерт. Сьогодні перевіримо, що ми навчилися та запам’ятали в цих подорожах.

Розпочнемо з творів, що допомогли нам потрапити до музичних країн. Це – вивчені нами пісні.
Караоке. Тема Всезнайки з опери М. Коваля “Вовк і семеро козенят”

^ Караоке. Тема Туптунки з опери М. Коваля “Вовк і семеро козенят”

Караоке. Тема Бодайки з опери М. Коваля “Вовк і семеро козенят”

Караоке. Пісня „Зима і весна”

Караоке. Пісня Кози з опери М. Лисенка „Коза-дереза”

^ Караоке. Пісня Кози з опери М. Лисенка „Коза-дереза”
Умови музичної вікторини

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну (Оперу, Балет, Симфонію, Концерт)
^ Музична вікторина. Завдання 1

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

І. Беркович. Другий концерт для фортепіано з оркестром (фінал)
^ Музична вікторина. Завдання 2

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

П. Чайковський. “Танець маленьких лебедів” з балету “Лебедине озеро”
^ Музична вікторина. Завдання 3

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

Невідомий автор першої половини ХІХ ст. “Симфонія” (козачок)
^ Музична вікторина. Завдання 4

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

М. Лисенко Хор“ Ходім, братці, воювати” з опери “Коза-дереза”
^ Музична вікторина. Завдання 5

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

Ж. Бізе. Марш Тореадора з опери „Кармен”
Музична вікторина. Завдання 6

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

С. Прокоф‘єв. Вальс із балету “Попелюшка”
^ Підсумки уроку

Сьогодні ми підсумували знання, отримані в подорожах країнами Опера, Балет, Симфонія та Концерт, а також пригадали і заспівали знайомі пісні! Ми це ще не раз робитимемо на наступних уроках! Співатимемо досхочу!


^

2.4 Урок-узагальнення (урок-концерт)


Урок-узагальнення (урок-концерт) проводять останнім в одному з класів. Це художньо-виконавський звіт учнів про вивчені вокально-хорові твори.
^ Приклад уроку-концерту


Тема уроку: МИ – ДРУЗІ МУЗИКИ (УРОК-КОНЦЕРТ)
Вступ

Караоке. Пісня “Ми йдемо сьогодні в клас”

Караоке. Українська народна пісня “Два півники”

^ Караоке. Пісня “Веселі чобітки”

Караоке. Українська народна пісня “Ой єсть в лісі калина”

Караоке. Українська народна пісня „Іди, іди, дощику”

Караоке. Пісня “Рання бджілка”

^ Караоке. Українська народна пісня „Галя по садочку ходила”

Караоке. Українська народна пісня “Вийди, вийди, сонечко”.

Караоке. Українська народна пісня “Подоляночка”
Підсумки уроку

^

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Музичне мистецтво, 4 клас»Додатками уроків музичного мистецтва є глосарій, іменний покажчик та схема «Характеристики музики».

Глосарій містить перелік і визначення понять, використаних у курсі музичного мистецтва.

Іменний покажчик містить історичні довідки про композиторів, виконавців, творчість яких вивчається.

Схема «Характеристики музики» допоможе глибшому усвідомленню учнями своїх музичних вражень і переживань. Вона включає:

 • розділ «Характер» – епітети, за допомогою яких можна передати враження від емоційно-образного змісту музики;

 • розділ «Засоби виразності» – слова-визначення, за допомогою яких учні характеризують основні елементи музичної мови – мелодію, ритм, динаміку, темп, тембр.^

ДОДАТОК

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ППЗ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 4 КЛАС»


(1 год. на тиждень, усього 35 год.)


п/п

Тема

Теоретичні відомості

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

1

Музика мого народу

Символи України,

Державний гімн України, музика професійна, народна та професійна в народному дусі

Легенда про пісню
Державний гімн України
Українська народна пісня «Ой, гиля, гиля, гусоньки, на став»
«Відлітали журавлі»

«Зоре моя вечірняя»

Сл. Т.Шевченка,

муз. Я.Степового

2

Троїсті музики

Троїсті музики

Легенда про троїстих музик
Троїсті музики

«Зоре моя вечірняя»

Сл. Т.Шевченка,

муз. Я.Степового

3

Жниварські пісні

Особливості жанру жниварських пісень, групи жниварських пісень

«Поле моє, поле»
Жниварські пісні

Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»

4

Українські народні жартівливі пісні

Особливості жанру жартівливих пісень, творчість М.Калачевського, симфонія

Українська народна пісня

«Дівка в сінях стояла»
М.Калачевський. «Українська симфонія», II частина

Українська народна пісня «Сіяв мужик просо»

5

Коломийки

Коломийки, народні інструменти гуцульського краю

Коломийки

Коломийка «Підійдемо до калини»

6

Колискові

Особливості жанру колискових пісень, ліга у вокальній музиці, канон

Казка «Колискова Дряпушкові»

Українська народна пісня «Ой ходить сон»

7

Вокальна й інструментальна музика

Вокальна й інструментальна музика, рапсодія, елегія, коломийка

Українська народна пісня «Верховино, світку ти наш»
Г.Майборода. «Гуцульська рапсодія»
М.Лисенко. «Елегія»

«Рідна мова»

Сл. і муз. М.Катричко

8

Музика мого народу (закріплення та узагальнення знань)

Підсумок знань

Музична вікторина

Тестові завдання

Виконання вивчених пісень

9

Історичні пісні

Особливості жанру історичних пісень, козацтво, гетьмани України

Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»

Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»

10

Думи

Думи, кобзар – народний співець, виконавець дум, музичні інструменти кобзарів

Дума «Іван Богун»

Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»

11

Кобзар – невмирущий народний співець

Думи, кобзар – народний співець, виконавець дум, музичні інструменти кобзарів

Т.Шевченко, вірш «Перебендя»
«Дума про козака Голоту»

Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»

12

Постать творця (Маруся Чурай)

Постать Марусі Чурай, її пісенна творчість

Українська народна пісня «Засвіт встали козаченьки»
13

Використання народних мелодій у творчості композиторів

Опера, увертюра, творчість М.Лисенка

М.Лисенко. Опера «Тарас Бульба». Увертюра

Щедрівка «Слава нашим господарям»

14

Ліричні пісні

Особливості жанру ліричних пісень, симфонічний оркестр

Українська народна пісня «Віють вітри…»
М.Калачевський. «Українська симфонія» I частина (уривок)

Сл. В.Лебедової,

муз. Д.Сичінського

«Чом, чом, чом, земле моя»

15

Календарно-обрядові пісні

Особливості жанру календарно-обрядових пісень, традиції свята Миколая, колядки, щедрівки

Колядки, щедрівки

Українська народна пісня «Забілів від снігу гай»
Українська щедрівка «Чи дома, дома»

16

Музика мого народу (підсумковий урок)

Підсумок знань

Музична вікторина


Виконання вивчених пісень

17

Музика не знає кордонів

Спільні й відмінні риси музики різних народів, жанр «концерту»

Український народний танець «Гопак»

Бєларуський народний пісня-танець «Бульба»

Грузинський народний танець «Лезгинка»

П.Чайковський. Перший концерт для фортепіано з оркестром. Фінал (фрагмент)

Українська народна пісня «Вийди, вийди, Іванку»

18

Музика українського та російського народів

Історична, мовна та культурна спорідненість українського та російського народів, спільні та відмінні риси музики українського та російського народів

Українська народна пісня «Реве та стогне Дніпр широкий»

Російська народна пісня «Вниз по матушке по Волге»
«Пісня про Дніпро»

Українська народна пісня «Вийди, вийди, Іванку»

19

Знайомство з музикою білоруського народу

Історія, культура та побут бєларуського народу. Особливості музичної мови бєларуського народу.

К.М’ясков. «Білоруський танець»

Білоруська народна пісня «Перепілонька»

20

Спорідненість музики слов’янських народів

Спільні риси музики слов’янських народів, жанр «концерту»

Порівняльна характеристика трьох прикладів музики слов’янських народів
С.Рахманінов. Концерт для фортепіано з оркестром №3, І частина (фрагмент)

Російська народна пісня «Со в’юном я хожу»

21

Спорідненість музики слов’янських народів

Спільні риси музики слов’янських народів, жанр «концерту», коломийки, частівки, життєвий і творчий шлях М.Глінки

Р.Щедрін. Концерт для оркестру «Пустотливі частівки»


«Гуде вітер вельми в полі»

Сл. В.Забіли,

муз. М.Глінки

22

Музика народів Закавказзя

Історія, культура та побут народів Закавказзя. Особливості музичної мови народів Закавказзя

Грузинський народний танець «Лезгинка"
А.Хачатурян. Балет «Гаяне». Гопак

«Курчатка»

Сл. Т.Муталібова

(пер. М.Яскулка),

муз. Г.Гусейнлі

23

Музика народів Середньої Азії

Історія, культура та побут народів Середньої Азії. Особливості музичної мови народів Середньої Азії

Узбецька народна пісня-танець «Мавриги»
К.М’ясков. «Туркменський танець»

«Курчатка»

Сл. Т.Муталібова

(пер. М.Яскулка),

муз. Г.Гусейнлі

24

Музика народів Прибалтики

Історія, культура та побут народів Прибалтики. Особливості музичної мови народів Прибалтики.

Українська народна пісня «Женчичок–бренчичок»
К.М’ясков. «Литовський танець»

Латвійська народна пісня «Півник»

25

Українські веснянки

Традиції зустрічі весни

Українські веснянки

Веснянка «Соловеєчку, сватку, сватку»

26

Музика не знає кордонів (закріплення та узагальнення знань)

Тестові завдання27

Музика не знає кордонів

Інтернаціональна сутність музичної мови

Д.Гершвін. Опера «Поргі та Бесс». Колискова
Болгарська народна пісня «Посадив полин я»

«Захід сонця» Муз.Е.Гріга, сл.А.Мукка (Переклад з норвезької М. Яскулка)

28

Музична мова композиторів різних країн

Особливості музичної мови композиторів різних країн, «баркарола», життєвий і творчий шлях М.Глінки

М.Лисенко. «Баркарола»
М.Глінка. Романс «Венеціанська ніч»

Муз.Е.Гріга, сл.А.Мукка Романс «Захід сонця» (Переклад з норвезької М. Яскулка)

29

Подорож країнами світу разом із музикою

Історія, культура та побут народів Чехії та Угорщини.. Особливості музичної мови народів народів Чехії та Угорщини.

З.Кодай. Чардаш з опери «Харі Янош»
Й.Брамс. «Угорський танець № 2»

Чеська народна пісня-танець «Полька»

30

Подорож країнами світу разом із музикою

Історія, культура та побут народів Франції та Австрії Особливості музичної мови народів народів Франції та Австрії, життєвий і творчий шлях В.Моцарта, форма варіацій

В.Моцарт. Варіації на тему французької народної пісні
В.Моцарт . Симфонія соль мінор, І частина (фрагмент)

Французька народна пісня «Пастух»

31

Музика польського народу

Історія, культура та побут польського народу. Особливості музичної мови польського народу, життєвий і творчий шлях Ф.Шопена, мазурка

Ф.Шопен. Мазурка ля мінор

Польська народна пісня «Жайворонок»
Українська народна пісня «Женчичок-бренчичок»

32

Музика не знає кордонів

Історія, культура та побут японського народу. Особливості музичної мови японського народу, форма варіацій

Д.Кабалевський Варіації на тему японської народної пісні «Вишня»

Японська народна пісня «Вишня»

33

Музика не знає кордонів

Історія, культура та побут індонезійського народу. Особливості музичної мови індонезійського народу
Індонезійська народна пісня «Прогулянка з батьком»

34

Подорож країнами світу разом із музикою

Музична вікторина35

Композитор. Слухач. Виконавець (підсумковий урок за рік)

Тестові завдання

Слухання музики за бажанням

Виконання пісень за бажанням

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз «музичне мистецтво, 7 клас» при проведенні уроку музичного мистетцва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз „музичне мистецтво, 6 клас” при проведенні уроку музичного мистецтва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз «музичне мистецтво, 5 клас» при проведенні уроку музичного мистецтва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Тому вчителі-новатори активно використовують їх у навчальному процесі. Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера,...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Тому вчителі-новатори активно використовують їх у навчальному процесі. Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера,...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<