Програма економічного І соціального розвитку міста луцька
НазваниеПрограма економічного І соціального розвитку міста луцька
страница1/8
Дата публикации25.09.2013
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


Додаток до рішення

виконавчого комітету

Луцької міської ради

від 26.12.2012 №36/4

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА ЛУЦЬКА НА 2013 РІК

Л


уцьк 2012

ЗМІСТ


ВСТУП

4

Паспорт програми

5

1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м.ЛУЦЬКА У 2012 РОЦІ

6

6

^ 2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЛУЦЬКА НА 2013 РІК

17

3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
3.1. Грошові доходи населення та заробітна плата

20

3.2. Ринок праці та зайнятість населення

20

3.3. Соціальний захист

21

3.4. Охорона здоров’я

22

3.5. Освіта

24

3.6. Підтримка сімей, дітей та молоді

25

3.7.Фізична культура і спорт

27

3.8. Розвиток культури та охорона культурної спадщини

28

3.9. Туризм

30

^ 4.ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
4.1. Інвестиційна політика

32

4.2. Податково-бюджетна політика

33

4.3. Управління об’єктами міської комунальної власності

34

4.4. Політика в системі використання земельних ресурсів

34

4.5. Регуляторна політика, розвиток підприємництва та дозвільна система у сфері господарської діяльності

35

^ 5. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
5.1. Розвиток промисловості

37

5.2. Енергозабезпечення та енергозбереження

38

5.3. Будівництво та реконструкція

39

5.4. Житлово-комунальне господарство

40

5.5. Транспорт

43

5.6. Інформаційні технології та зв’язок

44

5.7. Споживчий ринок товарів та побутових послуг

5.8.Розвиток транскордонного та міжрегіонального співробітництва міста Луцька

45

46

^ 6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

47

7.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

48

8.ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА та ОХОРОНА ПРАЦІ

49

^ 9. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

50

10. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

51

Додатки:
І. Основні показники економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2013 рік
ІІ. Перелік об’єктів будівництва комунальної власності, які передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів у 2013 році
ІІІ. Перелік державних та цільових програм, які планується виконувати у 2013 році з використанням усіх джерел фінансування

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2013 рік (далі - Програма) розроблена управлінням економіки у співпраці із структурними підрозділами виконавчого комітету Луцької міської ради відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. №621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Програма спрямована на забезпечення сталого розвитку економіки у 2013 році і на цій основі підвищенні рівня життя і рівня добробуту мешканців міста.

Основні цілі і завдання Програми на 2013 рік, ґрунтуються на положеннях державної Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", з урахуванням результатів та тенденцій розвитку міста у 2012 році, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньоекономічної ситуації на економіку.

Поряд з цим, при розробці Програми враховано Стратегію економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004-2015 роки та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Волинської області на 2013 рік.

Реалізація головних завдань та заходів економічного і соціального розвитку міста у 2013 році дозволить покращити інвестиційну привабливість, створити умови для підвищення рівня конкурентних переваг та потенціалу міста і його території, та на цій основі досягти належних стандартів життя та доступності якісних послуг для населення.

Цілі та заходи, визначені Програмою, будуть реалізовані шляхом тісної співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців та профспілок.

Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста, субвенцій з державного бюджету, коштів, залучених у рамках міжнародних проектів та грантів, прямих іноземних інвестицій та власних коштів суб’єктів господарювання.

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми за рахунок усіх джерел фінансування складає 409,4 млн.грн., з них за рахунок коштів бюджету міста 244,6 млн.грн.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Луцькою міською радою за поданням постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів управлінням економіки Луцької міської ради здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.
ПАСПОРТ

Програми економічного і соціального розвитку

м.Луцька на 2013 рік

Ініціатор розроблення програми

Луцька міська рада
Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови обласної державної адміністрації від 28.09.2012№ 5528\17\2-12 та доручення заступника міського голови від 08.10.2012 № 0-13\5612
Розробник програми

Управління економіки Луцької міської ради
Співрозробники програми

Виконавчі органи Луцької міської ради
Відповідальні виконавці

Виконавчі органи Луцької міської ради
Учасники програми

Суб’єкти господарювання міста
Термін реалізації програми

2013 рік
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання програм

Бюджети всіх рівнів
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

409,4 млн.грн.
коштів бюджету міста

244,6 млн.грн.^ 1.Аналіз економічного і соціального Розвитку

м.Луцька у 2012 році
У 2012 році порівняно з попереднім роком зросли обсяги реалізованої промислової продукції, оптової і роздрібної торгівлі, забезпечено ріст середньомісячної заробітної плати.

Промисловість

У січні–вересні підприємствами реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1,8 млрд.грн., що становить майже чверть загальнообласних обсягів. В структурі реалізації 87,5% припадає на продукцію переробної промисловості, у т.ч. машинобудування – 47,4%, целюлозно-паперового виробництва – 14,8%, хімічної та нафтохімічної промисловості – 11,2% і виробництва харчових продуктів і напоїв – 6,2%.

Майже дві п’ятих товаровиробників міста отримали дохід від реалізації промислової продукції понад 10 млн.грн., поряд з цим 19,4% підприємств реалізували продукції на суму до 1 млн.грн.

В структурі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості 53,1% становить інвестиційна, 39,1% – сировинна продукція, 7,8% – товари широкого та тривалого використання.

Вагомий внесок у промисловість роблять публічні акціонерні товариства «СКФ Україна», «ВГП», «Теремно хліб», ДП «Автоскладальний завод №1», ПрАТ Спільне українсько-словацьке підприємство «Теріхем–Луцьк», ВАТ «Луцький КРК», державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор»», їм належить понад дві третини загальноміського обсягу.

В розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції на 8,4 тис.грн. (в області – 6,9 тис.грн., містах Нововолинську – 26,3 тис.грн., Володимирі–Волинському – 6,7 тис.грн., Ковелі – 2,6 тис.грн.). За цим показником місто посідає 4 місце серед районів та міст обласного значення.

Інвестиції

За січень–вересень в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 61,3 млн.дол.США прямих інвестицій (акціонерний капітал) проти 11,5 млн.дол.США у відповідному періоді минулого року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій внесених в економіку міста за весь період інвестування, на 1 жовтня становив 194,8 млн.дол.США, що в 1,4 раза більше обсягів на початок року, або 931 дол. в розрахунку на одного жителя міста (в області – 344 дол.).

Іноземні інвестиції здійснювали партнери з 25 країн світу. Прямі іноземні інвестиції надійшли на 133 підприємства міста. Найбільші обсяги іноземних інвестицій акумульовані на 52 підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 76,6 млн.дол. (39,3% капіталу, залученого в місто).

Значні обсяги вкладено в підприємства промисловості – 63,9 млн.дол.США (32,9%), в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 33,1 млн.дол.США (17,0%), у фінансові установи – 12,9 млн.дол.США (6,6%).

Сума кредитів і позик, отриманих підприємствами міста від прямих інвесторів, на 1 жовтня становила 36,0 млн.дол.США. Найбільше їх надійшло зі Швеції.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та боргові інструменти), на 1 жовтня становив 230,8 млн. дол.

^ Зовнішня торгівля товарами

Підприємства міста у січні–вересні експортували товарів на суму 186,6 млн.дол.США, імпортували – на 388,7 млн.дол.США, що відповідно на 6,3% більше і на 2,5% менше, ніж у 2011році. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 202,1 млн.дол.США проти від’ємного 204,2 млн.дол.США у 2011році.

На формування від’ємного сальдо вплинули транспортні засоби (–181,4 млн.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,48 (торік – 0,46).

Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами 82 країн світу (експортували товари в 49 країн, імпорт отримували з 71).

Підприємствами міста сформовано 40,6% загальнообласного обсягу експорту товарів та 53,2% імпорту (у минулому році – відповідно 37,1% і 50,3%).

В структурі експорту товарів частка механічних пристроїв становила 36,6% (68,2 млн.дол.США, на 13,4% більше, ніж у відповідному періоді 2011р.), молочної продукції – 15,5% (29,0 млн.дол.США, на 44,6% менше), деревини та виробів з неї – 8,7% (16,3 млн.дол.США, на 0,4% більше), виробів з полімерних матеріалів та пластмаси – 6,3% (11,7 млн.дол.США, на 10,8% більше), чорних металів – 5,7% (10,5 млн.дол.США, в 15,3 раза більше), м’яса та субпродуктів – 4,0% (7,4 млн.дол.США, на 26,0% менше).

Країни Євросоюзу – основні ринки збуту товарів. Експорт в ці країни становив 95,8 млн.дол.США (51,3% загального обсягу), що на 29,6% більше, ніж у 2011році. В країни СНД експортовано товарів на 87,1 млн.дол.США (46,7%), на 9,5% менше, решта – в інші країни світу.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Словаччини, Австрії та Чехії.

Головними торговими партнерами серед країн СНД залишаються країни Митного союзу (Російська Федерація, Казахстан і Білорусь).

У структурі імпорту товарів частка транспортних засобів становила 49,5% (192,4 млн.дол.США, в 2,3 рази більше, ніж торік), механічних пристроїв – 7,9% (30,9 млн.дол.США, на 32,4% більше), м’ясопродуктів – 7,6% (29,4 млн.дол.США, в 1,8 рази більше), полімерних матеріалів, пластмас – 6,6% (25,5 млн.дол.США, на 11,4% більше), чорних металів – 6,0% (23,5 млн.дол.США, на 10,4% менше).

З країн Євросоюзу надходили переважно транспортні засоби, м’ясопродукти, механічні пристрої, полімерні матеріали, пластмаси, з країн СНД – чорні метали, нафтопродукти, папір та картон.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції, Нідерландів, Італії та Бельгії.

Серед країн СНД головними партнерами в імпорті залишаються Російська Федерація та Білорусь.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку у 2006 році та основні планові показники на 2007 рік

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconШосте скликання
Програми економічного І соціального розвитку міста за 2010 рік, розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект Програми...

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconМолодь познайомилась з «економічною місією міста»
Для ефективного розвитку міста необхідна активна участь молодих вінничан. Саме їм належить в подальшому успішно впроваджувати плани...

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconАлчевского городского совета
«Про передачу у власність земельних ділянок», «Про передачу в оренду земельних ділянок», «Про хід виконання Програми економічного,...

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconАдміністрації про виконання програми економічного І соціального розвитку...
Роботу Середино-Будської районної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації Гена Г. А. щодо виконання програми...

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconДодатки до Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на...
Додатки до Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2009 рік (рішення міськради №4110-v від 09. 04. 2009р.)

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconНазвание программы
Про розробку проекту Програми економічного І соціального розвитку Амвросіївського району на 2011 рік

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconРівненська обласна державна адміністрація Головне управління економіки стратегія
Розділ ІV. Сучасний стан та тенденції економічного І соціального розвитку області

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconПрограма соціально-економічного та культурного розвитку рокитнянського району
Вступ

Програма економічного І соціального розвитку міста луцька iconПлан работы районного совета на первое полугодие 2011 года №
Про виконання рішення районної ради від 11. 06. 2010 №V/32-612 «Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку району...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<