А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций
НазваниеА. М. Дерибас Сборник статей и публикаций
страница4/15
Дата публикации27.02.2013
Размер2.57 Mb.
ТипСборник статей
uchebilka.ru > Литература > Сборник статей
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Примечания.
1. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. - Л., 1979. - Т.10. - С.63.

2. Вяземский П.А. Сочинения: В двух томах. - М., 1982. - Т.2. - С.325-326.

3. Друзья Пушкина:(Переписка. Вспоминания. Дневники). - М., 1984. - Т.1. -С.405.

4. Там же. - С.406.

5. Там же. - С.392.

6. Остафьевский архив князей Вяземских. - СПб., 1913. - Т.5.

7. Друзья Пушкина. - М., 1984. - Т.1. - С.407.

8. Остафьевский архив князей Вяземских. - СПб., 1913. - Т.5.

9. Там же.

10. Там же .

11. Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. - СПб., 1880. - Т.4. - С.337.

12. ЦГАЛИ. - Ф.195. - Оп.1. - Ед. хр. 4108. - С.240-241.

13. Там же.

14. Одесский вестник. - 1849. - № 63, 6 авг.

15. Старина и новизна. - 1904. - № 8.

16. Там же.

17. ЦГАЛИ. - Ф.195. - Оп.1. - Ед. хр. 607. - Л.12.

18. Там же. - Ед. хр. 4108а. - Л.36.

19. Там же.

20. Там же. - Ед. хр. 1931. - Л.1.

21. Там же. - Л.2.

22. Там же. - Л.3.

23. Там же. - Л.5.

24. Там же. - Л.7.

25. Там же. - Л.8.

26. Там же. - Л.10.

27. Там же. - Л.12.

Тексты писем в статье приводятся с сохранением орфографии оригинала.

Л.В.МАЙБОРОДА
П.Куліш. Листи з Одеси.

Парадоксальне відкриття.
Ще донедавна у звульгаризованій історії української культури творчість Пантелеймона Олександровича Куліша, автора “Записок о Южной Руси”, історичного роману “Чорна Рада”, подавалась з тавром представника буржуазно-націоналістичного напрямку. Довгий час його спадщина не вивчалась належним чином. Останні, найбільш значні і до сьогодні, наукові розвідки про нього були зроблені ще у 1920-і на поч. 1930-х років. Здавалось, що океан ідеологічного свавілля назавжди поглинув творчість цієї надзвичайно цікавої особистості.

Зараз ім’я П.Куліша, як багатьох інших діячів української культури, повернуто до вітчизняної скарбниці. Але ще довго доведеться працювати над тим, щоб як слід показати особу П.Куліша у повноті його розмаїтої діяльності, яка огортала поезію і прозу, історію і лінгвістику, журналістику і видавничу справу. Сучасні літературознавці зараз опрацьовують його спадщину. З’являються монографії. Значна кількість публікацій про П.Куліша з’явилася в українській періодиці до власне першого офіційного ювілею письменника - його 170-ліття, яке відзначалося у 1989 році. У наступні роки продовжували друкуватися різні цікаві та маловідомі матеріали про нього. Своєрідний матеріал подав журнал “Вітчизна” - 1991. - № 4,5,6, помістивши передрук книги “Романи Куліша” Віктора Петрова - відомого колись історика, археолога, прозаїка. Сама книга була видана ще у 1930 році. В ній йде розповідь не про романи Куліша - художні твори, а про стосунки письменника з жінками. До речі, особисте, точніше, інтимне життя Куліша цікавило багатьох вчених у той період. Їхньою метою було якомога повніше розкрити складність поривчастого, захоплюючого, а подекуди і неврівноваженого характеру Куліша. О.Дорошкевич видав у 1927 році книжку “Куліш і Милорадовичівна”. А через кілька років В.Петров також приділить увагу їхнім стосункам, а ще й відносинам між Кулішем і Ганною Рентель, Марко Вовчок і Параскою Глібовою, які займали у житті письменника неабияке місце.

Автор “Романів Куліша” у тексті книги використав багато різноманітного матеріалу - поетичні твори Куліша, його спогади та спогади про нього, різні листи, чим досягнув у розкритті цієї теми максимальної правдивості. В одному з розділів книги, де йдеться про Параску Глібову, В.Петров використав уривки з листа П.Куліша, який той писав своїй коханій з Одеси у липні 1861 року. Оскільки епістолярна спадщина Куліша окремим виданням ніколи не виходила, виникло питання: чим користувався В.Петров - оригіналом того листа, чи його передруком? Шукати посилання у занадто обмежених щодо імені Куліша бібліографічних довідниках неварто - їх там немає. Періодика 1920-х років дала відповідь на це питання. У харківському журналі “Червоний шлях” - 1924. - № 8-9 була надрукована ціла низка новознайдених листів П.Куліша до П.Глібової - дружини українського байкаря Л.Глібова. Серед вміщеного був той самий лист, який в уривках наведений у книзі “Романи Куліша”. Крім того, ще один лист і... також написаний Кулішем до П.Глібової з Одеси. Майже 70 літ знадобилося для того, щоб “відкрити” їх знову. Інакше, як парадоксальним відкриттям це не назвеш.

Листи Куліша з Одеси цікаві не лише тим, що вони відкривають ще одну сторінку його біографії, а й тому, що вони своїм змістом доповнюють наше сприйняття багатогранної особистості автора тих рядків.

Нижче подається повний текст цих листів мовою оригіналу.

Збережені всі мовні особливості.


^ Лист П.Куліша до П.Глібової

Одесса, июля 26, 1860 г.

К Вам послано уже два письма, после Вашего отъезда из Киева, и, по закону вероятностей, следовало бы получить от Вас что-нибудь в Одессе; но до сих пор ничего нет. Ждал я, ждал - и, наконец, пишу третье письмо. Но предуведомляю, что четвертое будет только ответом на Ваше; иначе - это похоже на разговор с уснувшим человеком.

Что такое Одесса? Одесса - море пыли, не дающей доброму человеку свободно смотреть и дышать. Садов здесь почти нет, а если есть, то - самые жалкие! Зато морские купанья восхитительны. Вдоль берега устроены на столбах галлерейки, в которых раздеваются, а из галлереек спущены лестнички в море. Дно морское идет такой отлогостью, что пройдешь сажень десять и более, пока вода станет по шею. Вода тепловатая, густая, но прозрачная, так что на дне виден песок и камушки. Дамские купальни - возле мужских. Они закрыты от наших грешных взоров; но зато дамы своими святыми очесами могут в щели любоваться нашими фигурами, сколько душе угодно. В бурную погоду волны подбрасывают купающихся, как легкие перушки и, при неосторожности могут ударить об дерево; но зато как приятно колыхаться на воде! Из синеющейся морской дали бегут безчисленные ряды волн с белыми гребнями на прозрачно-зеленых горах своих, и каждый ряд подхватывает Вас, заливая кипящею пеною; кругом рвет и плещет. Ударяясь в высокий барьер, волны разбиваются в целую тучу белых брызгов, которые скачут до трех-саженной высоты на галлереи. Сидеть и смотреть на пловцов, борющихся с волнами - истинно интересно. Море, изобра-

женное на картинках, так же мало похоже на море в действительности, как человек молчащий на человека задушевно горячо говорящего. А уж задушевно, как горячо говорит море своими ревущими волнами! Слушаешь и не наслушаешься.

Жизнь в Одессе нравится мне меньше Киевской, и именно по отсутствию свежей, богатой растительности, и по несносной, известковой пыли. Зато музыку здесь безпрестанно слышишь, в разных уголках города. Одесса наполнена приезжими торговыми людьми разных наций. Эти господа обыкновенно любят поесть и повеселиться. Они поддерживают в гостинницах порядочный вкус, они поощряют музыку, и ими держится здешняя итальянская опера. Я был два раза в опере, но большую часть времени скучал, потому что действие оперы обыкновенно связано с музыкой насильственно. В Петербурге мне случалось провожать дам в ложи с задними комнатами. Так я, бывало, беру с собою книгу и ложусь на софе в задней комнатке. Оттуда не видать сценического оперного коверканья, и музыка доставляла мне, сама по себе, больше удовольствия, чем в соединении с этой пестрой, блестящей кукольной комедией.

Большую часть своего времени я провожу здесь в чтении и остаюсь в Одессе для запорожского архива, который хранится в думе и с которым хочу познакомиться. Пробуду здесь еще или два дня, или два дня и неделю, потому что только один раз в неделю отходит пароход в Крым, поэтому, пропустив один четверг, надо ждать другого. Нельзя сказать, чтоб было и скучно. Я, слава Богу, начинаю овладевать искусством мириться со всевозможными положениями и обстоятельствами. От людей я требую одного, чтоб они были сколько-нибудь умны; любовь же их и ненависть - дело случайное и легко проходящее. Все зависит от того, как мы понимаем человека и в каком свете является он нашему разумению. Поэтому-то один и тот же человек внушает одному обожание, а другим глубокую ненависть; но разсмотрите обожающих и ненавидящих его: они не очень различны между собою и способны даже любить друг друга. Это значит, что всякая любовь есть случайный проблеск разумения души человеческой, а всякая ненависть - случайная немощь ее - уразуметь чужую душу в ее истинном значении. Ненавидеть не должно никого. Это глубоко уразумел великий знаток души человеческой, Христос. Но я взял тему обширную. Оканчиваю свое письмо, не развивая ее. Попробуйте сами обдумать - вот бы Вы совершили подвиг! Но я знаю, как мало вы, женщины, живете умом. Оттого-то в тяжелых сердечных обстоятельствах вы истинно безпомощные создания; а наш брат изо всякого тяжкого положения и чувства находит выход при свете добирающегося до истины ума. А все-таки хочется жить больше сердцем; но где взять для него пищи? Пишите мне по следующему адресу: в Ялту, Таврической губернии. Александру Андреевичу Иванову, для передачи такому-то. На даче Абазы.

Душою преданный Вам П.Кулиш.


^ Лист П.Куліша до П.Глібової

Одесса, 1861, июля 29

Окаянный враг рода человеческого похитил у меня паспорт. Сего ради я воротился скорее в Россию, нежели предполагал, взявши вид у консула, на Дунае. Очень хотелось бы повидаться с Вами, но, как подумаю, что должен для этого очутиться в гнезде шипящих змей, то и сердце холодеет. Не лучше ли продолжить начатые сочинения и в то время, когда люди изощряют на моем имени языки свои, тихо наслаждаться недоступным для них удовольствием. За границей я много читал, видел и думал. Теперь хочется писать. Зачем себя мучить, когда так легко предать забвению всех своих клеветников и всею душою отдаться своему делу? Я не могу не чувствовать, какая атмосфера меня окружает, и это отравит для меня все удовольствия, какие случайно выпадут на мою долю. Жизнь и без того коротка. Зачем же подвергать ее томлению, которого возможно избежать? Да и что я привезу Вам, кроме тоскующего сердца? Зачем нам видеться? Какую радость я вынесу из свидания? Наперед знаю, что в итоге останется одна печаль. Не лучше ли жить в том мире, в который нет доступа людям с прокаженными языками? Уже от одного этого письма мне делается больно. Что же было бы, если б я поехал в Чернигов? Может быть, я отрекусь от остальной Малороссии. Жаль только несчастного народа. Его будущность может быть великою. Одна эта мысль привязывает меня к Малороссии.

На Дунае я нашел нового поэта украинского. Еще живет, еще дышит свежею силою этот народ, разбросанный невзгодами на многие тысячи верст. Жаль его, и поэтому жаль навсегда оставить Малороссию.

Не сетуйте на меня. Мне так лучше. Зачем же, из-за воображаемых радостей, на деле их вовсе нет, пускаться на несомненные тяжелые страдания? Вам будет больно читать это письмо, но когда бы я приехал, то видеть и слышать меня было бы больнее. Я совсем не гожусь для общественной жизни. Мне остается только уединение и труд. Если я поеду куда, то разве в такие места, где меня вовсе не знают, - и то для того, чтоб видеть кроткую природу украинскую и встречаться с разнообразными простонародными личностями; но вернее, что я займусь плотно работой месяца два и уеду в Петербург для иных трудов. Пишите ко мне на мое имя в Полтаву, и только. Ваше положение меня интересует. Грустно, а хочется знать и самое грустное.

О.О.КОГАН
Из прошлого еврейской периодической печати Одессы.
В фондах Одесского литературного музея хранятся экземпляры газеты “День”, издававшейся в Одессе в 1869-

1871 гг. Среди еврейских периодических изданий газета “День” занимает особое место. Это связано с направлением газеты, с судьбой журналистов, печатавшихся на ее страницах, и с судьбой самой газеты.

Из истории еврейской периодической печати известно, что первым в России еврейским печатным органом на русском языке была газета “Рассвет”. Она издавалась в Одессе в 1860-1861 гг. Этому предшествовали три года борьбы с властями, в результате чего писатели О.Рабинович и И.Тар-нополь получили право на создание газеты. Большую помощь в этой борьбе оказал известный ученый Н.И.Пирогов, бывший в это время попечителем одесского учебного округа.

Название газеты - “Рассвет”, эпиграф - строфа из книги Бытия: “Да будет свет” - определили направление газеты. Прежде всего - просвещение народа. Журналисты задались целью приобщить еврейский народ к русской культуре и таким образом способствовать искоренению “фанатических предрассудков”, - как указывал О.Рабинович в записке министру. Не менее важной целью была защита гражданских прав евреев. Была и сверхзадача, не обнародованная О.Раби-новичем, - через газету воздействовать на отношение русского общества к евреям, таким образом, “Отечество увидит побли-же полтора миллиона сынов своих”.

О.Рабинович действовал “оборонительно”, против нападок извне. В “Рассвете” был напечатан его рассказ “Наследственный подсвечник”. Ближайший сотрудник газеты, писатель Л.Леванда, осуществлял “наступательную задачу” против внутренних общинных пороков.

Известный историк Иост и профессор Ришельевского лицея А.И.Георгиевский выступали в защиту гражданских прав евреев. Хотя “Рассвет” издавался в течение одного года , он оставил заметный след в общественном сознании. Подтверждением этому является тот факт, что спустя 8 лет одесские журналисты М.Моргулис, И.Оршанский, Л.Леванда начинают выпуск периодического издания, в прямом и переносном смысле следующего за “Рассветом”. Этим периодическим изданием была газета “День”. Связь между “Рассветом” и “Днем” очевидна и даже намеренно подчеркнута издателями. В эпиграфе вновь строфа из книги Бытия, но уже следующее действо мировой мистерии: “И назвал Бог свет днем”. Поскольку умонастроение общества кардинально не изменилось за 8 лет, прошедших после закрытия “Рассвета”, одесские журналисты и в новой газете стремились осветить темную еврейскую массу, так же отчаянно защищались от нападок антисемитской прессы и свято верили, что в результате их усилий русское общество, наконец, полюбит полтора миллиона своих пасынков.

Из номера в номер газета ”День” печатает сообщения о том, что русский язык и культура входят в жизнь и быт еврейского народа. Так, например, в номере 25 газеты “День” за 1869 год сообщается, что “преподаватели виленского раввинского училища прилагают похвальные усилия к введению русского языка в научную и духовную жизнь наших евреев”. Ими была составлена грамматика древнееврейского языка на русском языке. Виленским раввином был составлен сборник еврейских молитв на русском языке.

В этой связи также заслуживает внимание статья Л.Леванды, посвященная памяти О.Рабиновича. По мнению Л.Леванды, главная заслуга О.Рабиновича в том, что он “первый из русских евреев стал русским литератором и тем самым предъявил неоспоримое право своих единоверцев на полное гражданство в Российской империи”.

Но в реальной жизни сближение с русской культурой не означало для евреев гражданского равноправия. На страницах газеты разворачиваются картины нескончаемых бедствий еврейского населения России. Так в номере 25 газеты “День” за 1869 год идет речь о выселении бессарабских евреев из 50-тиверстовой приграничной полосы. Выселению подлежало более 20 тысяч человек самого неимущего слоя. Еще более мрачной выглядит жизнь евреев Ковенской губернии, где в течение двух лет свирепствовал голод. Более всех пострадали евреи, т.к. они составляли беднейшую часть населения.

Причины столь тяжелого положения проанализировал выдающийся юрист и писатель Илья Оршанский. В 1869-1871 гг. газета “День” печатает его статьи по вопросам экономического, общественного и юридического положения евреев в России. Впоследствии они составили два тома его сочинений: “Евреи в России”(Спб., 1872) и “Русское законодательство об евреях”(Спб.,1877).

Илья Оршанский пришел к выводу, что положение евреев в России аналогично тому, в каком они оказались в средневековой Европе. Ошибочным было привлечение евреев на юге России к земледельческому труду, это шло наперекор экономическим потребностям края и интересам и привычкам самих евреев. Кроме того, запрет на переселение во внутренние губернии России привел к большой плотности еврейского населения на юге страны и потому к крайнему их обнищанию. При разумной политике, считает Оршанский, “дело слияния евреев с русским народом уже совершилось бы и перед нами не стоял бы такой затруднительный “еврейский вопрос”.

“Еврейский вопрос” пытались разрешить более благополучные единоверцы на Западе. Его вынесли на заседание Первого общинного сейма в Лейпциге в 1869 г. Отчет о нем представляет М.Маргулис в разделе “Иностранная летопись”. “Д-р Филиппсон”, - пишет М.Маргулис, - полагает, что единственным спасением для евреев может служить их переселение за границу”. Для этой цели нужно составить комитеты по переселению и ходатайствовать перед русским правительством о разрешении на переселение. Д-р Филиппсон настолько впечатлил присутствующих бедственным положением евреев, что все члены сейма единогласно его поддержали.

Последующие события разрубили “гордиев узел” этой проблемы. В 1871 году, в конце марта, в Одессе разразился погром. Журналисты М.Маргулис, Н.Чацкин, А.Пассовер, М.Кулишер и И.Оршанский занялись раскрытием интеллектуальных виновников антиеврейских беспорядков. Попытка осветить это в печати не удалась. Лишь сорок лет спустя М.Маргулис смог напечатать свои воспоминания об этих событиях.

Статья И.Оршанского также была запрещена. Позднее он описал события в статье “К характеристике одесского погрома”. Она вошла в его книгу “Евреи в России” (Спб., 1872).

Статья И.Оршанского дает представление о размахе антиеврейских беспорядков в Одессе и об отношении русской интеллигенции к происходящему. Люди в каретах подъезжали, чтобы полюбоваться грабежом, поощряли и награждали погромщиков.

Понятна душевная драма, пережитая деятелями еврейского просвещения, - М.Маргулисом, Л.Левандой, И.Ор-шанским, Л.Пинскером.

Редакция газеты “День” сочла невозможным продолжать издание. Выпуск газеты был прекращен навсегда. Идеи, питавшие молодых журналистов, потеряли смысл и цену. Закончился романтический период надежд на гражданское и человеческое равноправие евреев в России.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций iconСборник статей американських и украинских теоретиков
Социологическая теория сегодня. Сборник статей американських и украинских теоретиков / Под ред. В. Танчера // Национальная академия...

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций iconСовременное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы сборник научных статей
Сборник научных статей по итогам IX всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Артемовские чтения» (16-17...

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций iconОбложка уда универсальная дезинтеграторная активация сборник научных статей
Уда. Универсальная дезинтеграторная активация. Сборник научных статей (1980 год, 112 страниц, 2000 экземпляров)

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций iconСборник статей участников планируется издать до проведения круглого...
Антропология права: философское и юридическое измерения (состояние, проблемы, перспективы)”

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций iconПравила представления рукописей статей в сборник научных трудов Донецкого...
Для публикации в сборнике подаются статьи, отражающие новые теоретические и практические результаты исследований в области машиностроения...

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций iconТребования к оформлению статей в Сборник научних трудов Полтнту
«Сборник научних трудов. Серия: отраслевое машиностроение, строительство» принимает в печать написанные специально для него оригинальные...

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций iconПравила оформления статей в межведомственный тематический научный...
Межведомственный тематический научный сборник «Ветеринарная медицина» включен в перечень специализированных изданий вак украины,...

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций icon-
Баскин Ю. А. История правовых политических учений: Сборник статей. Спб: Познание, 2000. – 254 с

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций icon-
Опубликовано в "Мальчики и девочки: реалии социализации. Сборник статей". – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004. – 373 с....

А. М. Дерибас Сборник статей и публикаций iconСборник статей Составитель
Материалы данного сборника посвящены проблеме социально-психологической адаптации военнослужащих, уволенных из армии

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<