Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Скачать 73.76 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Дата публикации03.11.2013
Размер73.76 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра ______________ теоретичної і прикладної інформатики ___________________

(назва кафедри)
Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни ___ спеціальні мови програмування _

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) ___ Інформатика _________

форма навчання ___________денна_________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________
Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Спеціальні мови програмування”

 1. Назва курсу.

^ „СПЕЦІАЛЬНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (- ості): Інформатика.

 1. ^ Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

6-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

4

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Половинка Дмитро Васильович – доцент кафедри теоретичної і прикладної інформатики, кандидат технічних наук (3 корпус, ауд. 2-20 , e-mail: PolovinkaDV@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчити студентів використовувати мову PHP для створення сценарних прикладних програм WEB-серверів та для створення консольних програм; надати студентам інформацію про типи даних, змінні, логічні та арифметичні інструкції, оператори галуження та циклів, масиви, строкові оператори, функції та процедури, роботу з файлами, регулярні вирази сесії, роботу с FTP та ін.; закріпити надану інформацію на практичних та лабораторних заняттях курсу.


 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси вищої математики; інформатики та програмування

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Створення PHP-програм для прикладних програм WEB-серверів. Типи даних, константи, змінні та коментарі в мові PHP.

12

2
2

8

1.2.

Математичні і логічні оператори. Оператори галуження та циклів.

16

2
4

10

1.3.

Робота зі строковими змінними. Робота з блоками тексту.

14

2
2

10

1.4.

Масиви. Ініціалізація та сортування масивів.

16

2
4

10
^ Другий модуль
2.1.

Функції. Визначення і виклики функцій. Рекурсія.

14

2
2

10

2.2.

Робота з файлами. Відкриття та відображення файлів.

18

2
4

12

2.3.

Регулярні вирази. Кваліфікатори. Класи символів.

18

2
4

12
загальна кількість годин

108

14
22

72

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Котеров Д. В., Самоучитель PHP 4. — СПб.: БХВ - Петербург, 2001. — 576 с.: ил.

 2. Валейд Джанет, РНР 5 для "чайников".: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. — 320 с.: ил.

 3. Костарев А. Ф., PHP 5. — Спб.: «БХВ-Петербург», 2008. — С. 1104.

Додаткова навчальна література

 1. Кузнецов М., Симдянов И., Голышев С. PHP 5 на примерах. — Спб.: «БХВ - Петербург», 2005. — С. 576.

 2. Эд Леки-Томпсон, Алекс Коув, Стивен Новицки, Хьяо Айде-Гудман, PHP 5 для профессионалов = Professional PHP 5. — М.: «Диалектика», 2006. — С. 608.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • складання алгоритмів, розробка, компіляція та відлагодження програм на лабораторних заняттях;

 • перевірка отриманих результатів стандартними програмними засобами;

 • самостійне опрацювання фахової літератури;

 • конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

захист лабораторних робіт, дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:


 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • захист лабораторних робіт 60%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Робота з курсором масиву. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Сесії і сеанси в PHP. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Робота з FTP-сервером. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%
УСЬОГО:

15%
 1. Мови викладання.

Російська, українськаДобавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія...

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<